Галузь: «Інформаційні технології»

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКИ БІБЛІОТЕКИ ORM НА PHP

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ

 

Галузь: «Сільськогосподарські науки»

РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БОТАНІКА» У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ

 

Галузь: «Педагогіка»

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НУШ «ЩОДЕННІ 3» В ПРАКТИКУ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Галузь: «Філософія, Історичні науки»

КОЖЕН ІЗ НАС – ЦЕ ЧАСТИНА СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ (ЗА РОЗДУМАМИ П’ЄРА ТЕЙЯРА ДЕ ШАРДЕНА)

 

Галузь: «Інформаційно-вимірювальні технології»

ОТРИМАННІ ІНТЕГРОВАНГОЇ ОЦІНКИ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Бондар Л.П.

Босенко Д.В.

Бут В.С.

Голян В.В.

Меренюк Х.В.

Морозова М.М.

Степура І.В.

Шведова В.В.

Шмідт Б.С.

Галузь: «Технічні науки»

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ НАСАДОЧНОГО РЕГЕНЕРАТОРА ТЕПЛА

ОПТИМІЗАЦІЯ ФРЕЗЕРУВАННЯ КОРПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ

 

Галузь: «Економіка»

МОДЕЛЮВАННЯ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕНТРОПІЇ ПЕРЕСТАНОВОК В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ (НА ПРИКЛАДІ ВТС)

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З ІНОЗЕМНОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ

 

Галузь: «Філософія»

ВОПРОС ИНТЕГРАЦИИ СВОБОДЫ И СЛУЧАЙНОСТИ В ДИАЛЕКТИКО-МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ КАРТИНУ МИРА

КРИЗА ЛЮБОВІ ЯК ГОЛОВНИЙ ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ

 

Галузь: «Педагогіка»

ВПЛИВ ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ АНТИЧНИХ ВЧЕНИХ, ВЧЕНИХ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ ІДЕОЛОГІЇ ЗДОРОВ’Я

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ВИХОВАНЦІВ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЛІЦЕЮ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ІМЕНІ ГЕРОЇВ КРУТ

ФОРМУВАННЯ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРОФЕСІЙНІ СИТУАЦІЇ

 

Галузь: «Історія»

ІВАН ДУБОВИЧ ЯК АПОЛОГЕТ БЕРЕСТЕЙСЬКОЇ УНІЇ

 

Галузь: «Філологія (лінгвістика)»

ІДІОМАТИКА СУСПІЛЬНИХ КОМЕДІЙ ОСКАРА УАЙЛЬДА

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГРАМАТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

 

Галузь: «Інформаційні технології»

РЕАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕС ЛОГІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Башинський С.В.

Бергер Є.Е.

Булига К.Б.

Валько Ю.О.

Галевич В.О.

Данильчук Г.Б.

Закревський О.О.

Коломиец Е.В.

Криворучко І.В.

Марінченко Є.О.

Марченко Ю.Е.

Мельник Ю.П.

Мінюков С.С.

Раделицька О.Р.

Степовик Н.С. 

Тимчук О.Т.

Тимчук О.Т. - 2

Томащук О.Г.

Фединчук Ю.А.

Шандрук Р.

Шаталович И.В.

Шаталович О.М.

Шукатка О.В.

Шукатка О.В. - 2

Шукатка О.В. - 3

Галузь: «Теоретична медицина»

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ

 

Галузь: «Економічні науки»

ПРОЯВ НАСЛІДКІВ КРИЗИ ПАНДЕМІЇ У СФЕРІ ЛОГІСТИКИ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

ВИБІР ПРОТОКОЛУ ОБМІНУ ДАНИМИ МІЖ ПРИСТРОЯМИ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИКИ

 ЗАГРОЗИ І ВРАЗЛИВОСТІ БЕЗПЕКИ РОЗУМНОГО БУДИНКУ

 

Галузь: «Сільськогосподарські науки»

ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА ГЛИБИНИ ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

 

Галузь: «Педагогіка»

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ХІМІЇ З ПОТОЧНИМ КОНТРОЛЕМ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

 

Галузь: «Філологія»

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НЕМЕЦКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» В ПОЭЗИИ ЛУИЗЫ ГЛЮК И ЭНН СЕКСТОН 

 

Галузь: «Виробництво і технології»

HE NATURE OF HYDRODYNAMIC DRAG REDUCTION BY POLYMER ADDITIONS

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

V. G. Pogrebnyak

I. V. Perkun

A. V. Pogrebnyak

Велічко В.В.

Глупак З.І.

Глупак З.І. - 2

Донченко А.Г.

Зволікевич А.В.

Мазуров О.В.

Новікова В.Є.

Науменко В.В.

Петрович А.Ю.

Піх Л.О.

Приятельчук О.А.

Сипливий С.Г.

Шакула О.О.

Шмаль В.Ю.

Галузь: «Педагогічні науки»

ЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

ЗНАЧЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ В РЕЖИМІ НАВЧАЛЬНОГО ДНЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

ПІЛАТЕС: ВІД ЛЮДИНИ ДО СИСТЕМИ

СПОРТ У ЖИТТІ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЗАСОБАМИ ГРИ

  

Галузь: «Початкова освіта»

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

Галузь: «Філологічні науки»

ЕКСПРЕСИВНІ КОНСТРУКЦІЇ У ТВОРАХ СУЧАСНОЇ ПИСЬМЕННИЦІ ЛЮКО ДАШВАР

ІВАН БАБИЧ ПРО СТИЛЬ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ

  

Галузь: «Право»

НАУКОВЕ РОЗУМІННЯ ЯВИЩА КОРУПЦІЇ

 

Галузь: «Ґрунтознавство»

ҐРУНТИ УКРАЇНИ ТА ЇХ РОДЮЧІСТЬ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

СТВОРЕННЯ ТА РЕНДЕРІНГ СИНТЕТИЧНИХ ДАНИХ У ІГРОВИХ ДВИЖКАХ

 

Галузь: «Cільськогосподарські науки»

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ БОТАНІКИ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Бондар Л.П.

Вилегжанін С.С.

Головчук О.В.

Грищак Т.Ю.

Золотун О.Ю.

Івкова Н.М.

Карпенко K.

Кліценко В.Р.

Король Л.Л.

Кравченко Ю.С.

Куречко Г.П.

Луцишин Ю.-Л.А.

Мирончук Н.М.

Мирончук Н.М. - 2

Познанська М.П.

Тихонова О.О.

Турчак Л.І.

Шукатка О.В.

Шукатка О.В. - 2

Галузь: «Соціальні та поведінкові науки»

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ІНТЕРНЕТ-АДИКЦІЇ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЧНІ НАУЦІ

 

Галузь: «Автоматизація та приладобудування. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЕТАЛОННОЇ БАЗИ КРАЇНИ. НАЦІОНАЛЬНА ЕТАЛОННА БАЗА УКРАЇНИ

 

Галузь: «Педагогіка»

ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ДИТИНИ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 

Галузь: «Інформаційно-вимірювальні технології»

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  ФАЗО-ЧАСТОТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКТ ЛІНІЙНОГО КОЛА 

 

Галузь: «Охорона здоров’я»

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ГІПОТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОСТАВІ У ДІТЕЙ

 

Галузь: «Географія»

РОЗВИТОК ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ У ІВАНИЧІВСЬКОМУ РАЙОНІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Затока С.А.

Єщенко О.О.

Кулеба Т.Д.

Куц-Бурдейна О.О.

Куц-Бурдейна О.О. - 2

Макаренко Т.М.

Мельнійчук М.М.

Мирончук Н.М.

Немудра Л.М.

Поторась О.В.

Сасовська О.В.

Шведова В.В.

Галузь: «Ветеринарні науки»

ДІАГНОСТИКА ТА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ СОБАК, ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПАРЕНХІМАТОЗНИЙ ГЕПАТИТ

 

Галузь: «Технічні науки»

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АДСОРБЦІЙНОГО РЕГЕНЕРАТОРА ТЕПЛОТИ ТА ВОЛОГИ НА ОСНОВІ КОМПОЗИТНОГО АДСОРБЕНТУ «СИЛІКАГЕЛЬ – НАТРІЙ СУЛЬФАТ» В УМОВАХ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

ПРОЦЕСИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АДСОРБЦІЙНОГО АКУМУЛЯТОРА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ВІДКРИТОГО ТИПУ

 

Галузь: «Психологія»

ЕСТЕТИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА УСПІШНОСТІ

 

Галузь: «Соціологія»

ПРОБЛЕМИ МОББІНГУ СЕРЕД ДІТЕЙ

 

Галузь: «Педагогіка»

ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА МІЖ УЧНЕМ, УЧИТЕЛЕМ І БАТЬКАМИ

 

Галузь: «Державне управління»

МЕХАНІЗМ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

Галузь: «Економіка»

КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА З ПЕРСОНАЛУ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Бєляновська О.А.

Бєляновська О.А. - 2

Білошицька В.І.

Болгар Л.В.

Бузов А.Є.

Волкова Н.В.

Гуцуляк Н.П.

Кононенко Н.В.

Кушнір В.Ю.

Ладанюк М.В.

Литовченко Р.Д.

Литовченко Р.Д. - 2

Салахетдінов Я.І.

Синиченко А.В.

Сухий К.М.

Сухий М.П.

Теряник М.С.

Галузь: «Педагогіка»

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАВИЧОК ТЕОРЕТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

СУТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

 

Галузь: «Педагогіка вищої школи»

ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНИХ ІГОР

 

Галузь: «Історія»

ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ.

ПАМ’ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ НА ВОЛИНІ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ.

 

Галузь: «Історія, Релігієзнавство»

ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ БУТКЕВИЧ –ПРОТОИЕРЕЙ, ПРОФЕССОР, БОГОСЛОВ (К 165-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

 

Галузь: «Всесвітня історія»

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЦІННІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРІОРИТЕТІВ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОСОЮЗУ

 

Галузь: «Юридична психологія»

АВТОРИТЕТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ МОЛОДІ

 

Галузь: «Фінанси»

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ НЕПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТУ

ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УКРАЇНИ

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ОЦІНКА ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ

СИСТЕМА МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Галузь: «Економічні науки»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГОВЛІ

ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ: АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ

 

Галузь: «Технічні науки»

КОНТРОЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ ВАГОНА-ЦИСТЕРНИ З МЕТОЮ ОЦІНКИ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ

МЕТОД ГІЛЬБЕРТА-ХУАНГА В ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ НЕЧУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ВАНТАЖНОГО ВАГОНА З СТРОКОМ СЛУЖБИ ЯКИЙ ПЕРЕВИЩУЄ ПРИЗНАЧЕНИЙ

 

Галузь: «Хімічні науки»

ВПЛИВ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ХІТОЗАНА

 

Галузь: «Земельне право»

ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ

 

Галузь: «Адміністративне право»

АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ АДВОКАТА ЯК УЧАСНИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

 

Галузь: «Фізичне виховання і спорт»

СПОРТИВНО-ІГРОВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

Галузь: «Харчові технології та інженерія»

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГАРЯЧОГО ЦЕХУ РЕСТОРАНУ ВИЩОГО КЛАСУ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Бондарець М.В.

Борбат К.О.

Борович Р.О.

Вітер І.І.

Горохівець А.Ю.

Діль К.В.

Захарченко Д.М.

Захарченко Д.М. - 2

Захарченко Д.М. - 3

Иванов В.М.

Казанжи І.В.

Казмірук М.В.

Легеза Є.В. 

Липчанко-Ковачик О.В.

Литвиненко А.С.

Ліщенко Н.В.

Марченко Д.О.

Махітько В.С.

Міщенко Л.О.

Міщенко Л.О.  - 2

Міщенко Л.О. - 3

Морозова М.М.

Козорог Д.

Кончович К.Т.

Коханюк О.Я.

Крисенко Н.М.

Прокопенко П.М.

Прокопенко П.М. - 2

Рахман Н.

Решетило К.В.

Руденко Н.М.

Рудянова Т.М.

Семенова Т.В.

Сова С.С. 

Сокур О.В.

Томащук А.

Томащук О.Г.

Томащук О.Г. - 2

Томілін В.Г.

Турченюк Б.О.

Ухань О.О.

Фомін О.В. 

Фомін О.В. - 2

Хлонь О.М.

Галузь: «Технічні науки»

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

МЕТОД ГЕТЕРНОЇ ЕПІТАКСІЇ ЯК ОСНОВА ЗНИЖЕННЯ ДЕФЕКТНОСТІ ЕПІ-ШАРІВ ДЛЯ СЕНСОРНИХ МІКРОСИСТЕМ-НА-КРИСТАЛІ

МЕТОДИ ГАЗОВОГО АНАЛІЗУ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ТЕНЗОМЕТРІЇ

ПРОЕКТУВАННЯ СХЕМИ ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТУ З ПОКРАЩЕНИМИ СПОЖИВЧИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

 

Галузь: «Туризм, туризмознавство або Інновації»

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТУРИЗМІ

 

Галузь: «Педагогіка»

ПОРІВНЯННЯ ТРАДИЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З КОМП’ЮТЕРНИМ НАВЧАННЯМ

 

Галузь: «Сільське господарство»

ВИВЧЕННЯ СОРТІВ БАКЛАЖАН ЗА МОРФОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ РОСЛИН ТА ВРОЖАЙНІСТЮ ПЛОДІВ

СТАН ЛІСІВ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГОСПОДАРСЬКОГО І ЕКОЛОГІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

 

Галузь: «Ветеринарна медицина»

ПОШИРЕНІСТЬ ЮВЕНОЇДІВ В СКЛАДІ ІНСЕКТО-АКАРИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ СОБАК І КОТІВ

 

Галузь: «Філологія (лінгвістика)»

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ ІВАНА ПАВЛА ІІ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ

СПЕЦИФІКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТАМИ-НАЗВАМИ ЇЖІ ТА НАПОЇВ У ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У КАЗКАХ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ

 

Галузь: «Польська філологія»

 

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ, НА ПОЗНАЧЕННЯ БАГАТСТВА БІДНОСТІ У СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

 

Галузь: «Економіка»

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ ПОБУДОВИ СЦЕН VR

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 

ПІДСИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРІВ

 

Галузь: «Автоматизація та приладобудування. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» 

СИСТЕМА КАЛІБРУВАННЯ ГЕНЕРАТОРА ЧАСТОТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ ДО СИГНАЛУ ЕТАЛОННОЇ ЧАСТОТИ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Алієв С.О.

Баранов Е.Л.

Бенько Т.Г.

 Бергер Е.Э.

Бергер Є.Э.

Богачук И.В.

Булига К.Б.

Булига О.А.

Дячок А.І.

Єфремов О.В.

Жестков С.

Іваненко В.Ф.

Кудрявцева А.Д.

Кулик М.І.

Луковкін В.

Маргітич М.Я.

Мельник О.В.

Морозова М.М.

Морозова М.М. - 2

Некрасова М.В.

Новосядлий С.П.

Оніщенко А.О.

Пашенцова Л.Д.

Перегінець Н.О.

Приступа О.О.

Савенко  М.А.

Свінцицький А.С.

Семак О.І.

Сінкевич К.В.

Скакальська А.М.

Соколенко В.С.

Стасюк М.М.

Франчук-Крива Л.О.

Чуєва І.

Шведова В.В.

Шейнич С.І.

Юськів М.Я.

Галузь: «Медицина»

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ

 

Галузь: «Охорона здоров’я»

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ «ПІЛАТЕС» ЯК ЗАСОБУ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА У ЖІНОК СЕРЕДНЬОГО ВІКУ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ АРТЕРАІЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ГІПЕРТОНІЇ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ВАРИКОЗНОМУ РОЗШИРЕННІ ВЕН

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

 

Галузь: «Економіка»

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ НАДІЙНІСТЮ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

 

Галузь: «Автоматизація та приладобудування. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

ВПЛИВ РОЗПОДІЛУ ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ НА ДОСТОВІРНІСТЬ КОНТРОЛЮ

 

Галузь: «Страхування»

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

 

Галузь: «Хімія»

ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИКОРОЗІЙНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ІРЖІ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХНІ ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 

Галузь: «Географія»

РОЗВИТОК ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Галузь: «Педагогіка»

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВУ В КОМАНДНО-ІГРОВИХ ВИДАХ СПОРТУ

 

Галузь: «Сільське господарство»

ВПЛИВ АГРОЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ В УМОВАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВПЛИВ ПІСЛЯЖНИВНИХ СИДЕРАТІВ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ КУКУРУДЗИ

 

Галузь: «Філологія»

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВЛАСНИХ НАЗВ (ІМЕН ТА ПРІЗВИЩ) ГЕРОЇВ ЧАРІВНОГО СВІТУ «ГАРРІ ПОТТЕРА» (НА ОСНОВІ ПОЛЬСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДІВ)

ПРИКМЕТНИК ІНТЕЛІГЕНТНИЙ/ INTELIGENTNY В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ: СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

 

Галузь: «Біотехнологія, біоінформатика та біоінженерія»

USE OF LACTIC ACID BACTERIA AS MODEL OBJECTS WITH MAGNETIC HYPERTHERMIA

 

Галузь: «Технічні науки»

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ ПРИВОДНОГО ВАЛА РЕШІТНИХ СТАНІВ ЗЕРНООЧИСНОЇ МАШИНИ

 

Галузь: «Соціологія, нейронауки»

РОЛЬ СИМВОЛІВ ТА МЕТАФОРИЧНОЇ МОВИ У ЗМІНІ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ 

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Gorobets S.

Kuzminykh L.

Бартків Х.В.

Бенцак Л.І.

Бенцак Р.Н.

Бутенко А.О.

Висоцька Н.

Глупак З.І.

Говоров О.

Горупашенко В.

Дем’янюк Ю.

Єрмакова Т.М.

Змієвець Ю.

Карєпін Є.В.

Кармазь А.С.

Кармазь А.С. - 2

Кащенко Н.С.

Козак О.А.

Кривіцька О.

Кулик В.П.

Куц-Бурдейна О.О.

Куц-Бурдейна О.О. - 2

Куц-Бурдейна О.О. - 3

Куц-Бурдейна О.О. - 4

Куц-Бурдейна О.О. - 5

Куц-Бурдейна О.О. - 6

Лисак Н.В.

Литвинюк О.В.

Малінська І.

Малюта А.

Мамонова Н.С.

Мельнійчук М.М.

Мовчан А.

Новікова В.Є.

Парасіч В.

Петрушова Н.В.

Піх Л.О.

Поліщук Т.

Попадюк М.

Поторась О.В.

Приступа О.О.

Римар Д.

Савченко А.А.

Смирнова О.В.

Соколюк М.

Чега Н.

Шакула О.О.

Шведова В.В.

Шовіков О.М.

Шукатка О.В.

Яковишен Р.

Галузь: «Філологія»

МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ АНГЛОМОВНОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МЕДИЧНОЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ СУЧАСНИХ ТВОРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ

 

Галузь: «Філософія»

СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ДЕТЕРМИНИЗМА: ОПЫТ СИСТЕМАТИЗАЦИИ

 

Галузь: «Фінанси»

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НА ПРИКЛАДІ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

 

Галузь: «Медицина»

ВОЗРАСТНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОВ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА СПЛАНХНОПТОЗ

 

Галузь: «Фізична терапія, Ерготерапія»

ОСТЕОХОНДРОЗ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

 

Галузь: «Психологія»

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТЕМПЕРАМЕНТАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСОБИСТОСТІ З ЇЇ ПРОФЕСІЙНОЮ САМОРЕАЛІЗАЦІЄЮ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙ ГРУПИ «ЛЮДИНА-ЛЮДИНА»

 

Галузь: «Релігієзнавство»

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАЛОМНИЦТВА НА ЛЬВІВЩИНІ

 

Галузь: «Педагогіка»

ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА НАД ДИТИНОЮ В НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛАХ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ПАРСИНГУ САЙТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТИХ ВПОДОБАНЬ КОРИСТУВАЧА

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Волков Д.С.

Власова Є.Р.

Голян В.В.

Дем’янишина І.О.

Загірна Ю.В.

Козел Н.Б.

Кривохвіст М.А.

Куц О.О.

Кушнір С.С.

Лукавецька Т.М.

Малінська І.В.

Ніколенко Л.М.

Рымар Д.П.

Самойленко В.В.

Сергієнко В.В.

Трибель А.К.

Чега Н.М.

Шаталович И.В.

Шелковникова Н.В.

 Якимчук Р.О.

Галузь: «Філологія»

ПАРАДИГМАТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ ВЕРБАЛІЗАТОРІВ ГЕНДЕРНИХ КОНЦЕПТІВ ЧОЛОВІК І ЖІНКА У РОМАНІ ВАЛЕР`ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО «МІСТО» ТА У ТВОРАХ «ДРУКАРКА», «НАТАЛЯ», «МОЯ КАР`ЄРА», «ПО ДОРОЗІ» МАРІЇ ГАЛИЧ

 

Галузь: «Історія»

РОСІЙСЬКА КОРУПЦЯ НА ПОЧАТКУ XVIII СТОЛІТТЯ ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ З НЕЮ ПЕТРА І

 

Галузь: «Методика навчання і виховання»

ВПЛИВ МУЗИЧНО-РИТМІЧНИХ РУХІВ НА  ЗАГАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

Галузь: «Мовознавство»

CRISIS: СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЗНАЧЕННЯ

 

Галузь: «Фінанси»

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ 

ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

 

Галузь: «Технічні науки»

РОЗРОБЛЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ПРОЕКТУ РЕКОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

 

Галузь: «Математика»

ЗАСТОСУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДОБУТКІВ ПЕДАГОГІВ - НОВАТОРІВ НА ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ

 

Галузь: «Педагогічні науки»

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНО-КРАЄЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Галузь: «Метрологія та вимірювальна техніка»

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИМІРЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Барабаш Н.М.

Барило С.Б.

Бартманський В.З.

Добрич Н.

Дорошенко Ю.І.

Затока С.А.

Захаренко Л.Л.

Золотун О.Ю.

Іваненко Н.В.

Матіяш В.В.

Мірзоян К.А.

Рудик І.М.

Сабатюк О.В.

Свистун Д.В.

Шаруда О.М.

Галузь: «Вимірювальна техніка»

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОДІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ВИМІРЮВАЛЬНІЙ ТЕХНЦІ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

ЕФЕКТИВНИЙ МАРКЕТПЛЕЙС АВТОМОБІЛЬНИХ ЗАПЧАСТИН

МЕРЕЖА «ІОЛАЙ»

 

Галузь: «Біологічні науки»

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

Галузь: «Педагогічні науки»

ВПЛИВ ГРИ В ШАХИ НА РОЗУМОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ-ФІЗИКІВ

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ НОВІТНІМИ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ

 

Галузь: «Філологія»

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАГОЛОВКІВ

 

Галузь: «Менеджмент і маркетинг»

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Галузь: «Перекладознавство»

ЛЕКСИЧНА ВАРІАТИВНІСТЬ БІБЛЕЇЗМІВ В АНГЛОМОВНОМУ МЕДІАДИСКУРСІ

 

Галузь: «Сільське господарство»

ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ОДНОРІЧНИХ КОРМОСУМІШОК

ПІДГОДІВЛЯ – ЛАСУНКА ДЛЯ ДРЕСИРУВАЛЬНИХ СОБАК

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПАРНИХ КОРМОВИХ БОБОВО-ЗЛАКОВИХ ТРАВОСУМІШОК

 

Галузь: «Історичні науки»

СМІХОВА КУЛЬТУРА ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ: ДІЯЛЬНІСТЬ СКОМОРОХІВ ТА ЖОНГЛЕРІВ 

 

Галузь: «Економічна історія»

ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

 

 

Галузь: «Психологія»

ВПЛИВ МУЛЬТФІЛЬМІВ НА ПОЯВИ ТРИВОЖНОСТІ ТА АГРЕСИВНОСТІ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ УЯВИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УВАГИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Бердіна Є.С.

Бойко Д.О.

Бондар Л.П.

Бутенко А.О.

Бутенко А.О. - 2

Вільха А.І.

Вітер І.І.

Голян В.В.

Гращенко І.С.

Демиденко Ю.В.

Дрьомова Н.В.

Затока С.А.

Коновальчук М.М.

Король Н.Л.

Костюк В.В.

Котєлевський Д.

Крамаренко І.С.

Кривошеєва К.С.

Меренюк Х.В.

Міщенко М.Ю.

Наконечна Г.М.

Новікова В.Є.

Оберніхіна Н.В.

Периста К.Е.

Пишна Ю.Р.

Піх Л.О.

Самофалов Л.Д.

Сидоренко Н.І.

Сидоренко Н.І. - 2

Сидоренко Н.І. - 3

Соболевська О.С.

Шакула О.О.

Шукатка О.В.

Галузь: «Філологія»

ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АНГЛІЙСЬКОГО ГУМОРУ

ФОРМУВАННЯ МОВНОГО ІМІДЖУ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

 

Галузь: «Перекладознавство»

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНИХ БІБЛЕЇЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ

 

Галузь: «Педагогіка»

ВИХОВНА СИСТЕМА ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ВИХОВНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

ОСНОВНІ ІДЕЇ СУЧАСНОГО ОЛІМПІЗМУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНО-ХУДОЖНІХ СВЯТ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

PУХЛИВІ ТА СПОРТИВНІ ІГРИ, ЯК ЗАСІБ І МЕТОД ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ

 

Галузь: «Географія»

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧИННИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ НАСЕЛЕННЯ

 

Галузь: «Сільське господарство»

МІНІМАЛІЗАЦІЯ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ПРЯМА СІВБА - ІНТЕНСИФІКАЦІЯ В ЕКОЛОГІЧНОМУ РАКУРСІ

НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ ПЕРЕЗИМІВЛІ ОЗИМИХ КУЛЬТУР ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Бартків О.С.

Бартків О.С. - 2

Балабан О.

Бутенко А.О.

Бутенко А.О. - 2

Вітковська М.О.

Голуб Ю.М.

Грицько Т.В.

Діденко І.А.

Добрянська Д.І.

Дядечко А.В.

Клімішина І.Л.

Кривошеєва К.С.

Курило В.М.

Лешків Л.М.

Лященко О.С.

Мащенко О.А.

Периста К.Е.

Приймак А.Ю.

Саприко Л.М.

Харченко В.В.

Шастків А.В.

Галузь: «Охорона здоров’я»

ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ-ЗАЛІЗНИЧНИКІВ

ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ДІТЕЙ

ВПЛИВ СИЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ПОКАЗНИКИ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МОЛОДІ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ АСТМАТИЧНОМУ БРОНХІТІ У ДІТЕЙ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ШИЙНИХ РАДИКУЛОПАТІЯХ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ЖОВЧНОКАМ᾿ЯНІЙ ХВОРОБІ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПІСЛЯ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК ГОМІЛКИ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТІВ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ВЕГЕТО-СУДИННІЙ ДИСТОНІЇ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ДИТЯЧИХ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ПАРАЛІЧАХ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПОДАГРИЧНИХ АРТРИТАХ

ФІЗІЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ МАЛИХ СТРУКТУРНИХ АНОМАЛІЯХ СЕРЦЯ

ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ

 

Галузь: «Педагогіка»

ВПЛИВ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ВСЕБІЧНИЙ ТА ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ҐЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Галузь: «Педагогіка. Психологія»

АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

Галузь: «Економічні науки»

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРЕМІЮВАННЯ ТА ІНШИХ ПРОГРАМ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ТОВ «АГЕНЦІЯ «ДЖЕБ»

 

Галузь: «Економіка»

ПОГІРШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ – НАСЛІДОК СВІТОВОГО ПОЛІПШЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ

РОЗВИТОК ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

СУТНІСТЬ ТА ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

ФІНАНСОВІ ПОТОКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

 

Галузь: «Культурологія»

ДОКУМЕНТ - ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ ФАХІВЦЯ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ

ПРИНЦИПИ ТА КРИТЕРІЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ ЯК ОСНОВА ЕКСПЕРТНО-ПЕРЕВІРНОЇ КОМІСІЇ

СФЕРА ДІЇ СТАНДАРТІВ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

 

Галузь: «Юридичні науки»

ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ

 

Галузь: «Філософські проблеми наукового пізнання, лінгвістична філософія.»

МНОГООБРАЗИЕ КАРТИН МИРА И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

 

Галузь: «Філософія»

К ВОПРОСУ ЭКСПЛИКАЦИИ ПОНЯТИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ОБУЧЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОНЯТИЙ АНИМА И АНИМУС

 

Галузь: «Технічні науки»

ШУМ ПОВІТРЯНИХ ГВИНТІВ

 

Галузь: «Технічні науки (оцінювання якості продукції)»

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ КАРТ ПРИ СТАТИСТИЧНОМУ КЕРУВАННІ ЯКІСТЮ

 

Галузь: «Медицина»

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА

МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ З ВИСОКИМ СЕРЦЕВО-СУДИННИМ РИЗИКОМ

 

Галузь: «Географія»

СУЧАСНИЙ СТАН ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Галузь: «Сільське господарство»

РОЛЬ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН В СУЧАСНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ

 

Галузь: «Професійна освіта»

ОСОБИСТІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Алескерова Ю.В.

Бараненко Р.В.

Брожко Н.

Буланцева Л.

Бусько І.М.

Бутенко А.О.

Вакулич М.М.

Вацеба М.І.

Видавська Л.

Волкович В.

Данилевич О.

Демченко М.

Дерев’янко Ф.М.

Дудник Г.

Зозуля О.

Дзюбенко І.

Калкатин А.

Кириченко В.Д.

Кислуха Н.

Кислуха Н. - 2

Козак О.

Корчинський B.C.

Коструб Л.М.

Кот К.

Котляр Л.

Кравченко А.

Крайсвітна А.

Кременчук А.С.

Крижанівська А.

Кругляк А.

Куц-Бурдейна О.О.

Куц-Бурдейна О.О. - 2

Куц-Бурдейна О.О. - 3

Куц-Бурдейна О.О. - 4

Куц-Бурдейна О.О. - 5

Куц-Бурдейна О.О. - 6

Куц-Бурдейна О.О. - 7

Куц-Бурдейна О.О. - 8

Куц-Бурдейна О.О. - 9

Куц-Бурдейна О.О. - 10

Куц-Бурдейна О.О. - 11

Куц-Бурдейна О.О. - 12

Куц-Бурдейна О.О. - 13

Лабінська Г.Б.

Лабінський А.Й.

Максимчук К.Ю.

Максимчук К.Ю. - 2

Максимчук К.Ю. - 3

Муржак-Чуб Т.

Наставна Т.

Нікітюк В.

Павленко Д.Г.

Панасюк О.

Пантилеенко Е.С.

Павловська Т.С.

Пархоменко О.А.

Пасічник М.

Перекос Т.

Петращук О.О.

Поліщук О.

Порицька Т.

Піскун О.

Попова М.

Присяжнюк А.Ю.

Процюк М.

Притула І.І.

Рахній О.Ю.

Руденко Т.С.

Рудзевич М.

Рябоконь О.

Савенко О.

Самко О.О.

Cеменчук Д.В.

Семенюк Р.

Скляренко Д.С.

Старикова Г.Г.

Стражнікова І.В.

Тартачний Є.

Усенко В.Ю.

Франчук Ю.

Черчик К.

Федчик А.П.

Шаталович А.М.

Шаталович И.В.

Шведова В.В.

Шевчук Н.

Шибінський О.

Галузь: «Інформаційні технології»

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ КАВ'ЯРНІ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ WEB-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ РОБОТИ ЄДИНОЇ МІСЬКОЇ СЛУЖБИ ТАКСІ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ WEB 3.0

 

Галузь: «Історія»

ДЕРЖАВА ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ АНТИРАДЯНСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ДИСИДЕНТІВ

 

Галузь: «Економіка»

CASHLESS ECONOMY ГЛАЗАМИ НБУ

ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСІВ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ДЕПОЗИТ ИЛИ ОЩАДНЫЙ СЕРТИФИКАТ – ЧТО ВЫБРАТЬ?

ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ

ФАКТОРИ МІГРАЦІЙНИХ НАСТРОЇВ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

 

Галузь: «Менеджмент і маркетинг»

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДДПРИЕМСТВА

 

Галузь: «Банківська справа»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ БАНКУ

ПЕРЕХІД УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ НА НОВИЙ ПЛАН РАХУНКІВ

 

Галузь: «Психологія»

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТИЛІВ КЕРІВНИЦТВА КОЛЕКТИВОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

 

Галузь: «Технічні науки»

ОПЫТ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОТОБРАЖЕНИЙ АФФИННОГО ПРОСТРАНСТВА В ТЕОРИИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

ОСОБЛИВОСТІ ФЬЮЗИНГУ НА КЕРАМІЧНІЙ ОСНОВІ

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕСА ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА ПРИ ЗАЖИГАНИИ ЧАСТИЦЫ ВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА

 

Галузь: «Материаловедение»

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕКСТУРЫ РОСТА ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗА

 

Галузь: «Державне управління, логістика»

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ

 

Галузь: «Будівництво та архітектура»

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БЕТОН ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ С ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ

 

Галузь: «Хімія»

СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИНК-АЛЮМИНИЕВОГО СЛОИСТОГО ДВОЙНОГО ГИДРОКСИДА, ИНТЕРКАЛИРОВАННОГО ПИЩЕВЫМ КРАСИТЕЛЕМ YЕLLOW SUNSET КАК ПИГМЕНТА ДЛЯ ГЕЛЬ-ЛАКА

 

Галузь: «Медицина»

МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ З ВИСОКИМ СЕРЦЕВО-СУДИННИМ РИЗИКОМ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДИСПЛАЗІЇ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА

ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ, ЩО МАЮТЬ РЕСПІРАТОРНУ ПАТОЛОГІЮ

 

Галузь: «Медицина», «Фізична реабілітація», «Ерготерапія»

АЛГОРИТМ ТЕРАПІЇ МІОФАСЦІАЛЬНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ

ОСНОВИ І МЕТОДИ ДИТЯЧОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

 

Галузь: «Охорона здоров’я»

ВПЛИВ КІНЕЗІТЕРАПІЇ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ В ОСІБ З ХВОРОБОЮ ШЕЄРМАНА – МАУ

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ПЛОСКОСТОПОСТІ У ДІТЕЙ

ЛФК ПРИ ДІАФІЗАРНИХ ПЕРЕЛОМАХ КІСТОК ПЕРЕДПЛІЧЧЯ

НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЯ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ СКОЛІОЗАХ У ДІТЕЙ

ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ В ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНІЙ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ У ЖІНОК

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ СИНДРОМІ ГІПЕРМОБІЛЬНОСТІ СУГЛОБІВ У ДІТЕЙ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПІЄЛОНЕФРИТАХ

ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА КОКСАРТРОЗ

 

Галузь: «Метрологія та вимірювальна техніка»

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КАЛІБРОВКИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ

 

Галузь: «Культурологія»

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕТООБІГУ

 

Галузь: «Фізичне виховання і спорт»

РОЛЬ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ПІДЛІТКІВ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Алєксєєва О.П.

Алескеров М.Н.

Бахышева Н.В.

Бахышева Н.В. - 2

Боярчук І.В.

Булычов В.В.

Бурдейна О.І.

Буценко Н.О.

Войцехівська А.І.

Волкова Н.В.

Волкович В.О.

Ганноченко І.Є.

Ганноченко Р.О.

Гачик Т.В.

Голян В.В.

Гуцаленко Ю.Г.

Гуцалюк І.В.

Дорошенко О.Ю.

Загорій Е.Г.

Загорій Е.Г. - 2

Зайцева О.І. 

Заставнюк Я.В.

Затока С.А.

Звінковська А.

Каратаєв О.А.

Коваленко А.

Коваленко В.Л.

Коваленко К.В.

Козлов В.М.

Коломиец Е.В.

Корчинський B.C.

Корчинський В.С. - 2

Корчинський В.С. - 3

Корчинський В.С. - 4

Коток В.А.

Крись А.

Куц-Бурдейна О.О.

Куц-Бурдейна О.О. - 2

Куц-Бурдейна О.О. - 3

Куц-Бурдейна О.О. - 4

Куц-Бурдейна О.О. - 5

Куц-Бурдейна О.О. - 6

Куц-Бурдейна О.О. - 7

Лесик І.А.

Лещинський В.О.

Ломинога С.І.

Максимчук К.Ю.

Масюкова А.

Мироненко С.А.

Муляр В.Ю.

Назаров О.С.

Осичнюк Л.М.

Панасюк В.М.

Піддубний Р.

Пономаренко М.

Пономаренко О.В.

Попов Д.І.

Путінцева В.В.

Ракова К.В.

Рижова О.П.

Рогач Ю.В.

Савченко Д.М.

Самофалов Л.Д.

Скляренко Д.С.

Томащук О.Г.

Трембич А.В.

Третьякова Т.Ю.

Третяк Т.Л.

Троянчук В.В.

Троянчук В.В. - 2

Хоменко О.С.

Ходорозя Є.О.

Хом’як О.А.

Чигрин Е.В.

Чорна Г.В.

Шинкаренко А.В.

Яковенко О.В.

Яковлєв І.В.

Ястребов П.С.

Галузь: «Сільсько-господарські науки»

ВЛАСТИВОСТІ СОЛОМИ ЯК ОРГАНІЧНОГО ДОБРИВА

ВПЛИВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ЗАБУРЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

ОСОБЛИВОСТІ ДОГЛЯДУ ЗА ДЕКОРАТИВНИМИ РОСЛИНАМИ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА – ОДНА ІЗ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ КАРТОПЛЯРСТВА В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Галузь: «Сільсько-господарські науки. Агрономія»

FEATURES AND PROBLEMATIC AREAS OF THE INNOVATION TECHNOLOGY IMPLEMENTATION IN THE UKRANIAN AGRARIAN SECTOR

ВПЛИВ КАРБАМІДУ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Галузь: «Галузеве машинобудування»

КОНСТРУКЦІЙНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ФАСУВАННЯ-ПАКУВАННЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ У ПОЛІМЕРНІ ПЛЯШКИ

 

Галузь: «Географія»

ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ КИТАЮ

 

Галузь: «Психологія»

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ

 

Галузь: «Політологія»

МІСЦЕ І РОЛЬ АРМІЇ В СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЧЧИНИ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

МЕДІА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ВІДКРИТОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОЦЕНИВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ РАБОТЫ МЕХАТРОННОГО АЭРОМАЯТНИКА

ПРОГРАМНА СИСТЕМА СПІЛКУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ В МЕРЕЖІ INTERNET

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ТА БАЗА ДАНИХ ДЛЯ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ БІБЛІОТЕЧНИХ СИСТЕМ

ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДУЛЬОВАНИХ СИГНАЛІВ

 

Галузь: «Історія»

ПЕРЕБУДОВА,ЯК КІНЦЕВИЙ ЕТАП ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ВЛАДИ У СРСР

РОЛЬ ОСОБИ ІЗАБЕЛЛИ КАСТИЛЬСЬКОЇ В ПРОЦЕСІ ОБ’ЄДНАННЯ КАСТИЛІЇ ТА АРАГОНУ В ПЕРІОД ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХV СТОЛІТТЯ

СПІВПРАЦЯ КДБ СРСР ІЗ СЕКУРІТАТЕ – ОРГАНОМ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ РУМУНІЯ

УКРАЇНСЬКИЙ ХУДОЖНИК МИХАЙЛО БОЙЧУК: СТАНОВЛЕННЯ ТА ТВОРЧИЙ СПАДОК

 

Галузь: «Право»

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІОБЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ КЛІТИННИХ КСЕНОТРАНСПЛАНТАТІВ В УКРАЇНІ

 

Галузь: «Хімія»

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕРХЛОРВИНИЛПОЛИУРЕТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ 

 

Галузь: «Педагогічні науки»

КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ У ДОСЛІДЖЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

 

Галузь: «Філологія»

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ “АМЕРИКАНСЬКА МРІЯ”

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ДИСКУРСУ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

ЯВИЩЕ ГРИ СЛІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

 

Галузь: «Розвиток міст»

ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

 

Галузь: «Технічні науки»

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОБАВКИ КАОЛІНУ НА РЕОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ШЛІКЕРІВ ТА ВЛАСТИВОСТІ ВИПАЛЕНОЇ КВАРЦОВОЇ КЕРАМІКИ

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АДСОРБЦІЙНОГО ТЕПЛОАКУМУЛЯТОРА ВІДКРИТОГО ТИПУ 

 

Галузь: «Менеджмент»

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

 

Галузь: «Метрологія»

ПЕРЕТВОРЕННЯ НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН В ЭЛЕКТРИЧНІ З ПОДАЛЬШИМ ПОДАННЯМ У ВИГЛЯДІ ЧАСТОТНО-ЧАСОВОГО СИГНАЛУ

 

Галузь: «Перекладознавство»

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НОРМАТИВНО ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ООН, ТА КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

 

Галузь: «Охорона праці та БЖД»

ЗАХВОРЮВАННІСТЬ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ В УКРАЇНІ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Klochkov D.A.

Андрійчук Б.І.

Артюх І.І.

Бєляновська О.А.

Бойчук В.А.

Бондар Л.П.

Бутенко А.О.

Бутенко Є.Ю.

Воротнікова С.Д.

Гаврилюк Ю.В.

Галіченко О.О.

Галуха Л.Ю.

Гарбовська А.В.

Голян В.В.

Голян В.В. - 2

Гончар І.В.

Губинський М.В.

Даценко А.С.

Дерев’янко Ф.М.

Десятничук І.О.

Дивак В.В.

Діденко І.А.

Добридень А.Ю.

Дрьомова Н.В.

Загірна Ю.В.

Зеленський Є.І.

Ігошин Р.О.

Клюшниченко Є.Є.

Кобрин С.А.

Колесник О.І.

Король Н.Л.

Кравець І.С.

Левченко В.В.

Лобань М.О.

Лященя М.О.

Мащенко О.А.

Михайлов А.Г.

Наіт Буда А.М.

Науменко О.П.

Невинна Г.Я.

Новикова В.Е.

Озимчук О.Б.

Онопрієнко В.П.

Осипенко К.В.

Павленко Д.Г.

Пих Л.А.

Плахтієв К.Ю.

Потапюк Л.М.

Прокопенко О.М.

Сингх Д.Л.

Синиця В.І.

Сиротюк Т.О.

Смолич Д.В.

Сніховська І.Е.

Сосновчик О.М.

Стародубцев О.В.

Тижук О.І.

Тимошук І.В.

Тихов К.І.

Тімофєєва Т.С.

Третьякова Т.Ю.

Харченко В.В.

Хоменко О.С.

Шакула А.А.

Шведова В.В.

Галузь: «Психологія»

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕРВОВО-ПСИХІЧНОЇ СТІЙКОСТІ У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ УЧАСНИКІВ АТО

ФАСИЛІТАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

Галузь: «Педагогіка»

BILINGUALISM AND BRAIN DEVELOPMENT

УРОКИ-ЕКСКУРСІЇ НА УРОКАХ З ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

 

Галузь: «Право»

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

Галузь: «Цивільне право»

ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ

 

Галузь: «Конституційне право»

ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА ЗА НАРОДЖЕННЯМ

 

Галузь: «Технічні науки»

ВПЛИВ НАУКИ НА ТЕХНІКУ

МЕХАНІЧНА ОБРОБКА ДЕТАЛЕЙ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПОЛІМЕРНИХ МАСТИЛ

 

Галузь: «Менеджмент і маркетинг»

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ

 

Галузь: «Економіка»

МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ПРИЧИНИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ

ПРИЧИНИ ЗМЕНШЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

РОЛЬ МИТНОЇ СИСТЕМИ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

СУЧАСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ 

 

Галузь: «Метрологія та вимірювальна техніка»

ВИКОРИСТАННЯ КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ

ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КАНАЛ З ВІДДАЛЕНОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ РОЗМІРУ ДОВЖИНИ ДЛЯ СИСТЕМ ІНТЕРНЕТ-КАЛІБРУВАННЯ 

СИСТЕМА ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ КЛЮЧОВИХ ЗВІРЕНЬ ПЕРВИННИХ ЕТАЛОНІВ (МАСИ) ЗА ПРОЦЕДУРОЮ С 

 

Галузь: «Журналістика»

ЗОБРАЖЕННЯ СТИЛЮ ЖИТТЯ МОЛОДІ У КОНТЕКСТІ ТЕЛЕРЕКЛАМИ

МАНІПУЛЯТИВНИЙ ВПЛИВ ЗМІ ТА ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧИХ УСТАНОВОК

ПРОСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ КАНДИДАТІВ США У НОВИХ МЕДІА

РЕКЛАМА В ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ АСПЕКТІ

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДОНАЛЬДА ТРАМПА

ЯКІСТЬ ПРОСУВАННЯ ЯК ЧИННИК РОЗУМІННЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ

 

Галузь: «Журналістика, візуалізація»

РОЗВИТОК ВІЗУАЛІЗАЦІЇ, ЇЇ ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ, ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ УКРАЇНИ В ІНОЗЕМНИХ ЗМІ

 

Галузь: «Сільське господарство»

ВПЛИВ ГУСОТИ СТОЯННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ В УМОВАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ В УМОВАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Галузь: «Сільськогосподарські науки»

ВПЛИВ ГЕРБІЦИДІВ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Галузь: «Грунтознавство»

ОЗНАКИ, СКЛАД ТА ВЛАСТИВОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО МАЛОГУМУСНОГО ЯГОТИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ

 СІРІ ЛІСОВІ ГРУНТИ, ЇХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗАХОДИ ПО ПІДВИЩЕННЮ РОДЮЧОСТІ

 

Галузь: «Соціальні комунікації»

ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗІВ КУЛІНАРНОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ЕСЕЇСТИЧНОМУ ПРОСТОРІ

 

Галузь: «Транспортні системи»

ІАТІ - АЛЬТЕРНАТИВНА СИСТЕМА БРОНЮВАННЯ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ

 

Галузь: «Політична економія»

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Бергер Є.Е.

Білошицька В.І.

Брикалова А.О.

Гаврилюк Ю.В.

Гаврилюк Ю.В. - 2

Глупак З.І.

Глупак З.І. - 2

Гордієнко Р.Ю.

Гнаткович О.Д.

Гуркова Є.О.

Гутовська Н.В.

Делій К.Д.

Деркач А.В.

Дідик О.О.

Долина К.В.

Затока С.А.

Захарченко Д.М.

Захарченко Д.М. - 2

Захарченко Д.М. - 3

Іванченко В.М.

Кириченко А.С.

Коваленко П.К.

Ковшар Ю.І.

Козорог Д.С.

Кононенко О.О.

Кравченко Ю.С.

Кравченко Ю.С. - 2

Лобзова С.Л.

Логвін О.О.

Лозенко О.А.

Малохатько Є.В.

Малохатько Є.В. - 2

Марігун А.О.

Матвієнко М.І.

Назарова С.В.

Наіт Буда А.М.

Нестеренко Ю.В.

Норенко А.М.

Периста К.Е.

Романенко І.В.

Сатаєва О.О.

Сиротюк М.Р.

Терещеня О.В.

Чанковська А.В.

Шепянова А.М.

Яковчук В.В.

Галузь: «Інновації та управління»

КОНЦЕПЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

Галузь: «Фінансовий менеджмент»

КОНЦЕПЦІЯ СХЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КОМПЛЕКСУ ЕКОНОМІКО- МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Галузь: «Економіка»

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМА МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

 

Галузь: «Хімія»

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМАЙЗЕРА ЖИВИЛЬНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПУСКОВОГО КОТЛА В ЦЕХУ СИНТЕЗУ АМОНІАКУ ТИПУ АМ-76 

 

Галузь: «Технічні науки»

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИЛУЧЕННЯ ФЕНОЛІВ ІЗ ПРОМИСЛОВИХ РІДКИХ СЕРЕДОВИЩ

 

Галузь: «Охорона здоров’я»

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАНЯТЬ ТАЙ-БО ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА КОКСАРТРОЗ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНІЙ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ

ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ

ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ

СУЧАСНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ПЛОСКОСТОПІСТЮ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ ПІСЛЯ ПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВИХ СУГЛОБІВ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ГЕМОРАГІЧНИХ ІНСУЛЬТІВ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ОПІКІВ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ВЕГЕТОСУДИННІЙ ДИСТОНІЇ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ЖОВЧНОКАМ᾿ЯНІЙ ХВОРОБІ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПІЄЛОНЕФРИТАХ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОДАГРИЧНИХ АРТРИТАХ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ СКОЛІОЗАХ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ З ПЕРЕЛОМАМИ КІСТОК ГОМІЛКИ

ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ПРОФІЛЮ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

ПРЕИМУЩЕСТВА JAVASCRIPT В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ НА AMAZON WEB SERVICES

ТРОЯНСЬКИЙ ВІРУС

 

Галузь: «Сільське господарство»

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ СУМІШОК ОДНОРІЧНИХ КОРМОВИХ КУЛЬТУР 

 

Галузь: «Журналістика, імідж»

СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ ІМІДЖУ УКРАЇНИ В ДРУКОВАННИХ ІНОЗЕМНИХ ЗМІ НА ПРИКЛАДІ ВИДАНЬ «THE GARDIAN» ТА «THE USA TODAY»

 

Галузь: «Політична економія»

БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

 

Галузь: «Історія»

160 РОКІВ ГІМНАЗІЇ ІМЕНІ ФРАНЦА-ЙОСИПА У ДРОГОБИЧІ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Бутенко А.О.

Бурдейна О.І.

Буланцева Л.В.

Буценко Н.О.

Віхренко Т.М.

Войцехівська А.І.

Голян В.В.

Грибуля Є.В.

Гуцалюк І.В.

Зозуля О.В.

Іванов Д.А.

Іванченко А.В.

Іванченко А.В. - 2

Коверза В.С.

Козак О.О.

Корчинський В.С.

Корчинський В.С. - 2

Корчинський В.С. - 3

Кот К.В.

Кравець Д.В.

Кравченко А.В.

Куц-Бурдейна О.О.

Куц-Бурдейна О.О. - 2

Куц-Бурдейна О.О. - 3

Куц-Бурдейна О.О. - 4

Куц-Бурдейна О.О. - 5

Куц-Бурдейна О.О. - 6

Куц-Бурдейна О.О. - 7

Куц-Бурдейна О.О. - 8

Куц-Бурдейна О.О. - 9

Куц-Бурдейна О.О. - 10

Куц-Бурдейна О.О. - 11

Куц-Бурдейна О.О. - 12

Куц-Бурдейна О.О. - 13

Куц-Бурдейна О.О. - 14

Куц-Бурдейна О.О. - 15

Куц-Бурдейна О.О. - 16

Муляр В.Ю.

Муржак-Чуб Т.І.

Назаров О.С.

Панасюк В.М.

Пасс О.В.

Периста К.Е.

Підберезня В.С.

Попов Д.І.

Протовень В.В.

Путінцева В.В.

Рудзевич М.О.

Рутенко Н.В.

Савенко О.В.

Сидоренко І.В.

Тартачний Є.М.

Терещенко Я.І.

Терещеня О.В.

Федоров Р.Є.

Франчук Ю.В.

Хавікова К.Є.

Хміль Л.М.

Чорна Г.В.

Галузь: «Мистецтвознавство»

ФІЛОСОФ МУЗИКИ

 

Галузь: «Лінгвістика»

МАКРО- І МІКРОСТРУКТУРА МІЖМОВНОГО СЛОВНИКА

 

Галузь: «Філологія (лінгвістика)»

МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ (CASE-STUDY МЕТОД)

 

Галузь: «Журналістика»

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

РОЛЬ TRAVEL-ЖУРНАЛІСТИКИ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ ДЕСТИНАЦІЇ 

 

Галузь: «Технічні науки»

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ШВИДКІСНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ КИТАЮ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЙОГО ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНОГО БАЛАНСУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМЕРЦІЙНИХ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ У ГАЗОВИХ МЕРЕЖАХ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПЕДІПУЛЯТОРІВ РОБОТІВ

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В МЕРЕЖІ IPTV

ПРИМЕНЕНИЕ ПАТТЕРНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ OBSERVER ДЛЯ ОПРОСА СОСТОЯНИЙ IOT-УСТРОЙСТВ 

ПРИМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ ФИЛЬТРАЦИИ И МЕТОДОВ СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ БОРЬБЫ С «ХОЛОДНЫМ СТАРТОМ» В РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

 

Галузь: «Економіка»

ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ  

ПРИЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

Галузь: «Менеджмент організації»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

 

Галузь: «Психологія»

ДІАГНОСТИКА РЕФЛЕКСИВНОСТІ У ПРОЦЕСІ МЕТАКОГНІТИВНОГО МОНІТОРИНГУ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

НЕОБХОДИМОСТЬ ИНТЕРСЕКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА В ФЕМИНИЗМЕ

ОСОБЕННОСТИ И СПОСОБЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У СІМЕЙНИХ ПАР

ПОНЯТТЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

ПРОМІЖОК ЖИТТЯ 20-30 РОКІВ ЯК ОДИН ІЗ НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ПСИХОЛОГО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ФОРМУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ МЕТАКОГНІТИВНОГО МОНІТОРИНГУ В ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗКУ З НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

 

Галузь: «Хімія»

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ 4-ХЛОР-2-(ФУРФУРИЛАМІНО)-5-СУЛЬФАМОЇЛБЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ НА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АДДУКТІВ МАГНЕЗОНУ ХС З ХІТОЗАНОМ

  

Галузь: «Медицина»

НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕНІ ХВОРОБИ ПЕРІОДУ НОВОНАРОДЖЕНОСТІ: ПОГЛЯД З ПОЗИЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО ВЕДЕННЯ НЕМОВЛЯТ

 

Галузь: «Ветеринарія»

ПРИРІСТ ЖИВОЇ МАСИ КРОЛІВ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ВІТАМІНУ Е У ВОДОРОЗЧИННІЙ ФОРМІ

 

Галузь: «Демографія та етнографія»

ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА

 

Галузь: «Географія»

ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ЗІМБАБВЕ СЕРЕД ІНШИХ АКТОРІВ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 

Галузь: «Сільське господарство»

АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ІНСЕКТИЦИДІВ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЛЯ ЗАХИСТУ СОЇ ВІД КОМПЛЕКСУ ШКІДНИКІВ В УКРАЇНІ

 

Галузь: «Перекладознавство»

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МАРКЕТИНГОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРМІНОЛОГІЇ СММ)

 

Галузь: «Педагогіка»

ПРАКТИКУВАННЯ ПОНЯТТЯ «САМООСВІТА» ЯК СПОСОБУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Афанасьева И.В. 

Беркова О.П.

Броневицький В.О.

Васильченко Л.В.

Горячковська Т.С.

Грабар М.О.

Даниель Я.Д.

Даньків А.К.

Дорошенко Ю.І.

Жмакіна В.В.

Жук Л.П.

Загірна Ю.В.

Загірна Ю.В. - 2

Загірна Ю.В. - 3

Загірна Ю.В. - 4

Здробилко Т.О.

Ігнатовська М.В.

Калина С.В.

Керенцева К.В.

Ковальчук В.Г.

Коновальчук М.М.

Коц О.П.

Кравченко Т.Ю.

Кудярська Т.Р.

Литвинець Ю.А.

Лотиш Н.Г.

Лутицька Н.В.

Любенко О.В.

Манелюк О.І.

Митюк В.Л.

Михайлова Н.О.

Николенко Л.Н.

Онищенко К.Г.

Панарін В.А.

Папінко Р.М.

Пасічний О.М.

Смітюк Н.М.

Соколенко В.С.

Станкевич С.В.

Стефанюк О.В.

Турута А.П.

Шевченко Ю.В.

Штонденко А.А.

Яворовська Л.М.

Ярмак В.В.

Галузь: «Біологічні науки»

ВОДНІ ТВАРИНИ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ В СУЧАСНІЙ НУМІЗМАТИЦІ

ТЕОРИИ, ОБЪЯСНЯЮЩИЕ СЕЗОННЫЕ И ГОДИЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕКОМЫХ

 

Галузь: «Медицина»

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (ЗА ДАНИМИ 2007-2016 РОКІВ)

 

Галузь: «Мистецтвознавство»

СЕМАНТИКА ГУЦУЛЬСЬКОЇ МУЗИКИ У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ

 

Галузь: «Фізика»

БУДОВА ТА ,,ПОВЕДІНКА,, ЕЛЕКТРОНІВ І ФОТОНІВ

 

Галузь: «Технічні науки»

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБ’ЄКТІВ В ДИНАМІЧНОМУ РЕЖИМІ

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ И ИХ ВИДЫ

РОЗРОБКА КЛАСИФІКАТОРУ ФАЗОВИХ ПОРТРЕТІВ

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКА ХЕРСТА

ТВОРЧА САМОСТІЙНІСТЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКОНАННІ КРЕСЛЕНЬ В AUTOCAD

 

Галузь: «Інформаційні технології»

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОКАЛЬНИХ БІНАРНИХ ШАБЛОНІВ

ОБЛІК ЗАГАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ТА БАЗА ДАНИХ ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ УКЛАДАННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ УГОД НЕВЕЛИКОЇ ГРУПИ ТОРГОВИХ ФАХІВЦІВ

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ФЕНОМЕНУ ВЕЛИКИХ ДАНИХ

 

Галузь: «Інформатика»

IT ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ

 

Галузь: «Педагогіка»

ПАУЗИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ ВИКЛАДАЧА НА АУДИТОРІЮ

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЧАСОВИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

Галузь: «Філологія, літературознавство»

«ПАПУГА ФЛОБЕРА» ДЖУЛІАНА БАРНСА ЯК КВАЗІБІОГРАФІЧНИЙ РОМАН

 

Галузь: «Философия»

СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ФИЛОСОФСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

 

Галузь: «Философия (Философия языка)»

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА И ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЗНАЧЕНИЯ И СМЫСЛА

 

Галузь: «Имидж»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИМИДЖ TEAM LEAD

 

Галузь: «Філологія»

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ ПОЕТІВ «МОЛОДОЇ МУЗИ»

 

Галузь: «Філологія (літературознавство)»

СПЕЦИФІКА ПОРТРЕТУВАННЯ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У ТВОРЧОСТІ О. ДЕ БАЛЬЗАКА ТА Ґ. ФЛОБЕРА

 

Галузь: «Науки про Землю. Екологія»

СПАЛЮВАННЯ ВІДХОДІВ ТА ЙОГО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 

 

Галузь: «Економіка»

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

 

Галузь: «Українська мова»

ІСТОРИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ШЛЯХ ІМЕННИКА ГРИВЬНА

 

Галузь: «Метрологія»

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИПАДКОВОЇ АДИТИВНОЇ ПОХИБКИ ЗАСОБУ ВИМІРЮВАННЯ НА ДОСТОВІРНІСТЬ КОНТРОЛЮ ПРОДУКЦІЇ

 

Галузь: «Метрологічне забезпечення»

ПОДАННЯ БЮДЖЕТУ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗВІРЕНЬ РОБОЧИХ ЕТАЛОНІВ ЗА УМОВИ ВІДСУТНОСТІ ЕТАЛОНА БІЛЬШ ВИСОКОГО РІВНЯ ТОЧНОСТІ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Бокеєва В.В.

Борисовська О.О.

Бочарова А.С.

Васильченко Л.В.

Власюк Т.С.

Голян В.В.

Голян В.В. - 2

Горовой А.

Гриценко В.Г.

Гришанов Д.Ю.

Данилець В.В. 

Добровольська Л.А.

Дудар З.В.

Дудич О.М.

Ерёменко Д.

Золовкін С.М.

Иванцов А.Д.

Иванцов А.Д. - 2

Камаралі Р.В.

Карпюк Л.В.

Каук В.І.

Кравченко Т.Ю.

Кривцов А.О.

Крюкова Г.О.

Ларіков Є.О.

Лотыш Н.Г.

Миронюк К.О.

Морозова М.Н.

Мостовщикова Д.О.

Оленець С.Ю.

Папинко Р.М.

Півторак А.І.

Роша Л.Г.

Саєнко М.С.

Самофалов Л.Д.

Сібрук А.В.

Станкевич С.В.

Старикова Г.Г.

Суровцева Л.І.

Федіна О.В.

Фрідріхсон Н.В.

Черніхова О.С.

Шведова В.В.

Шведова В.В. - 2

Шведова В.В. - 3

Шеметюк І.М.

Янко А.Д.

Янко А.Д. - 2

Галузь: «Біологія»

НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ НАСЕКОМЫХ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

 

Галузь: «Медицина»

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

Галузь: «Технічні науки»

ВИКОНАННЯ ВИРІЗУ ЧАСТИНИ ДЕТАЛІ В СИСТЕМІ AUTOCAD

ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬСАЦІЙНО-ХВИЛЬОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИДОБУВАННЯ ВИСОКОВ’ЯЗКИХ НАФТ

ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАННЯ З ПІДКРІПЛЕННЯМ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ІГРОВИМ АГЕНТОМ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МЕТОД РАСПОЗНАВАНИЯ БЛИЖАЙШЕЙ ПАРЫ В НЕЧЕТКИХ УСЛОВИЯХ

УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ В ПРОГРАМАХ БУДІВНИЦТВА РІЗНОТИПНИХ КОМПЛЕКСІВ ІЗ ЗВ’ЯЗАНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

 

Галузь: «Педагогіка»

НАВЧАННЯ СПІЛКУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ЯК ЦІЛІСНИЙ,ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ, СВІДОМООРГАНІЗОВАНИЙ ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 

Галузь: «Економіка»

РЕСУРСИ БАНКУ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ. РОДОВІ  ОЗНАКИ  ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ – РЕСУРСІВ.

 

Галузь: «Економіка, Маркетинг»

ЗАСОБИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

 

Галузь: «Економіка, маркетинг та менеджмент»

МІСЦЕ ПРІОРИТЕТІВ СПОЖИВАЧІВ У ФОРМУВАННІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Галузь: «Фінанси»

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

 

Галузь: «Культурологія, 26.00.01 – теорія та історія культури»

АУТЕНТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Галузь: «Інформаційні технології»

ПОСТІЙНЕ НАВЧАННЯ У СВІТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

СИСТЕМА ВИБОРУ NOSQL СХОВИЩА ДАНИХ НА ОСНОВІ БАЖАНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

 

Галузь: «Мовознавство»

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «POLITICAL RELATIONS» В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

 

Галузь: «Мистецтвознавство»

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

 

Галузь: «Конституційне право»

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Бекузаров Д.Р.

Брадулов П.О.

Буханевич В.В.

Величкін В.О.

Дадерко О.И.

Досяк Н.В.

Дульська О.В.

Захарченко Д.М.

Карпюк Л.В.

Каук В.І.

Кицмен Д.Р.

Коваль Т.В.

Мельник Є.І.

Нестеренко С.А.

Нещеретна Т.О.

Петрушова Н.В.

Ревенок В.І.

Саух И.А.

Стамбульська Т.І.

Станкевич С.В.

Становський О.Л.

Торопенко А.В.

Торопенко О.В.

Швець П.С.

Шеремет А.М.

Штолцел Ю.Ю.

Щербан Ю.І.

Якимечко Я.Я.

Галузь: «Філологія»

ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКА ЗАПОЗИЧЕНА ЛЕКСИКА ІЗ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ

 

Галузь: «Педагогіка»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ДИДАКТИКИ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ

КОУЧИНГ В РОБОТІ ВИКЛАДАЧА МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ

РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

РОЛЬ І МІСЦЕ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІ В ЇХ ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ

ТВОРЧІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

 

Галузь: «Економіка»

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Галузь: «Економіка, бухгалтерський облік»

ДОКУМЕНТУВАННЯ ЯК МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИТРАТ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІСТОРІЇ 

 

Галузь: «Менеджемент, Облік»

СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТІВНОГО УПРАВЛІННЯ: НОВІ ТЕОРІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Галузь: «Медицина»

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ

РОЛЬ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНОЇ КОМАНДИ ПРАЦІВНИКІВ ЛАБОРАТОРІЇ

 

Галузь: «Біологія»

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОПУЛЯЦІЙ КОМАХ ЯК ЕЛЕМЕНТАРНИЙ ФАКТОР МІКРОЕВОЛЮЦІЇ

 

Галузь: «Cільське господарство»

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОЗАГОТІВЛІ

 

Галузь: «Харчові технолоії»

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ РИБНИХ СТРАВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ

 

Галузь: «Лінгвістична філософія»

КОНЦЕПЦИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

 

Галузь: «Філософія»

АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЛОСОФСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ ДУХОВНОСТІ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ C++ КАК ПЕРВОГО ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО РАЗРАБОТЧИКА

 

Галузь: «Психологія»

КОНФЛІКТИ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ЗАПОБІГАННЯ 

МОТИВАЦІЯ ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-БОГОСЛОВІВ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ  КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УСВІДОМЛЕННЯ СТУДЕНТАМИ-МАЙБУТНІМИ ПЕДАГОГАМИ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ

СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩА РИСА ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

ТРИВОЖНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ

 

 

Галузь: «Методика викладання»

ІНТЕРАКТИВНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ

 

Галузь: «Технічні науки»

КОМПЕНСАЦІЯ ДЕВІАЦІЙ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ В САПР

ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ РОЗПОДІЛЬЧИХ ГАЗОПРОВОДІВ

УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ В ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЕКТАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ ІГОР

 

Галузь: «Соціологія»

SUBCULTURE OF THE POOR AND ITS CONSEQUENCES FOR DOMESTIC SOCIETY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Artemenko S.B.

Flyashnikova A.B.

Баранчук А.В.

Бартманський В.З.

Борисюк Т.П.

Буценко Н.О.

Вoйнaлoвич М.М.

Григорусь О.С.

Голян В.В.

Дадерко О.І.

Дерев’янко Д.В.

Дерев’янко Д.В. - 2

Дмитраш І.В.

Добровольська В.В.

Дорошенко Ю.І.

Ємець Н.О.

Єрошкіна Т.В.

Єрошкіна Т.В. - 2

Зарецька Л.М.

Зель Н.Ю.

Ітченко Д.М.

Іщенко Я.П.

Карлова В.О.

Каськевич Т.І.

Коломієць А.М.

Кошулян С.В.

Кравчук С.В.

Кулик О.С.

Лахай Ю.В.

Марчій-Дмитраш Т.М.

Мельник О.С.

Лебіга Т.В.

Мельник О.С.

Ревуцька Л.Я.

Романенко Н.П.

Сергієнко Л.Г.

Станкевич С.В.

Становська І.І.

Становський О.Л.

Старикова Г.Г.

Стахова О.О.

 Стахова О.О. - 2

Стахова О.О. - 3

Стахова О.О. - 4

Стахова О.О. - 5

Стахова О.О.  - 6

Стахова О.О. - 7

Торопенко А.В.

Туць О.М.

Українець Н.С.

Федорова З.І.

Торопенко О.В.

Ходзицька В.В.

Шаталович А.М.

Шаталович І.В.

Швець П.С.