Надворна Соломія Андріївна

студентка IV курсу, факультету педагогічної освіти

Львівський національний університет імені Івана Франка

Україна, м. Львів

 

Науковий керівник: Шукатка Оксана Василівна

доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри фізичного виховання та спорту

Львівський національний університет імені Івана Франка

Україна, м. Львів

 

 Анотація: У статті здійснено аналіз механізму залучення дітей молодших класів до активного фізичного виховання. Визначено, що для підвищення мотивації та інтересу до занять фізичною культурою та спортом, необхідно враховувати зацікавлення школярів, а також важливою є активна позиція батьків, щодо формування у дітей позитивного ставлення до здорового способу життя.

 Ключові слова: мотивація, фізична культура, індивідуальний підхід, активний відпочинок, організація.

 

 Аналіз практичної педагогічної діяльності учителів фізичної культури свідчить, що погіршення стану здоров’я учнівської молоді призводить до збільшення числа спеціальних медичних груп [3], відтак турбота про здоров'я дітей є одним із пріоритетних завдань у роботі органів охорони здоров'я та закладів освіти. Цьому питанню у законодавстві України відведено важливу роль. Зокрема, указом Президента України № 894/2019 «Про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей» постановлено забезпечити в освітньому середовищі нової української школи «формування позитивного ставлення підростаючого покоління до фізичної культури і спорту як складової збереження і зміцнення їх здоров’я, запровадження сучасної методології організації уроків фізичного виховання, підвищення рухової активності учнів та вихованців під час освітнього процесу» [4]. 

 На думку Є. Приступи, метою фізичного виховання є сприяння гармонійному розвитку особистості, формування, зміцнення і відтворення здоров’я людини, а без відповідної мотивації до занять руховою активністю це неможливо реалізувати.

 Більшу частину часу школярі проводять за комп'ютером та іншими гаджетами, що пов'язано з низьким робочим навантаженням. Тому важливим завданням є домогтися оптимального рухового режиму школяра, зокрема, поряд з уроками фізичної культури, діти повинні займатися у спортивних секціях з видів спорту, які їм до вподоби. Підвищення рівня активності дітей сприятиме покращенню загального самопочуття, зменшенню захворюваності, зміцненню імунітету. За словами Яна Олексієнко, нескладно помітити, що в основі рухової активності лежить принцип здорового способу життя – це активний спосіб життя та його невід'ємним атрибутом є здоров'я, яке виявляється у здатності людини виконувати роботу якісно, а також зберігати свої сили для виконання інших завдань [2].

 Мотивація до активностей - це складна система мотиваційних факторів, які включають в себе потреби людини, інтереси, установки і цінності, пов'язані з ним. 

 У школярів можна розвинути навички по формуванню мотивації до активної рухової діяльності, використовуючи для цього спеціальні умови:

 1. Наповненість на розширення змісту навчально-тренувальних занять.

 Діти - це група людей, які мають можливість займатися фізичною діяльністю. При появі в дитини зацікавленості до виконання фізичної активності для зміцнення здоров'я, позитивним буде супровід цікавих інтерактивних ігор та вправ, музики. Ігровий метод сприяє розвитку творчих здібностей дітей, і навіть формуванню інтересу до виконання завдань під час уроку та поза його межами. Діти починають самостійно придумувати нові правила або корегують ті, що були озвучені на занятті. Обов'язково під час заняття потрібно використовувати вправи, які спрямовані на розвиток усіх груп м'язів.

 У свою чергу, позитивний ефект від занять полягає в тому, що діти отримують можливість розвинути в собі навички колективного, парного виконання фізичних вправ, а також розвинути почуття товариства. Якщо у дитини є напарник для виконання будь-якої вправи (наприклад – в ролі помічника), то вона буде поводитися по-новому, з урахуванням вимог.

 2. Визначення інтересів учнів, їх індивідуальних особливостей.

 Мотивацію школярів до рухової активності можна значно підвищити, якщо враховувати їхні інтереси та психологічні особливості. Одним із основних моментів у формуванні мотивації до навчання є інтерес, який необхідно викликати у учнів за допомогою демонстрації своїх фізичних можливостей та можливості показати свою фізичну підготовку. З точки зору принципу винятковості, це підвищує рівень впевненості учнів у своїх силах, а також надає їм додаткове прагнення до успіху.

 3. Звичка проводити відпочинок активно.

 Після активного відпочинку в спортзалі, або на природі організм людини отримує необхідний обсяг енергії для життєдіяльності і подальшого розвитку. До таких активностей можна віднести: волейбол, футбол, теніс, катання на роликах чи велосипедах, екскурсії, естафети, тощо. Під час відпочинку на природі з сім'єю, діти можуть взяти участь у спортивних іграх та конкурсах. Необхідна робота вчителя полягає в тому, щоб пояснити дітям та батькам важливість виховання у них позитивного ставлення до здоров'я та формування здорового способу життя.

 4. Організований план відпочинку та навчання.

 Необхідно враховувати вікові та фізіологічні особливості. Тому дуже важливим є рівномірне навчальне, фізичне навантаження з додаванням ігор. На сьогодні дотримання зазначених умов забезпечить підвищення ефективності фізичного виховання школярів, підвищить їх фізичну підготовленість, а також підвищить ефективність навчання [1].

 Отже, фізичне виховання школярів початкових класів є одним із пріоритетних завдань закладів освіти. Формувати у дітей прагнення до здорового способу життя, мотивувати їх до активної діяльності, це відповідальність вчителя та батьків. Задовольнити потреби у мотивації і самоствердженні учнів можливо тільки при умові, якщо вчитель буде ставити цілі та завдання, які будуть відповідати здібностям та можливостям учнів.

 

Література:

1. Винник В. Д. Особливості формування інтересу та мотивації до занять фізичним вихованням. Теорія та методика фізичного виховання. 2010. № 12. С. 39–42.

2. Олексієнко Я. Формування мотивації до занять фізичною культурою у школярів – запорука зміцнення їхнього здоров’я. URL: http://www. pdaa. edu. ua/np/pdf2/5. pdf

3. Шукатка О. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до організації фізкультурно-оздоровчого середовища закладу загальної середньої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2020. № 70, Т.4. С. 223–226. 

4. Указ Президента України №894/2019 «Про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей». URL: https://www.president.gov.ua/documents/8942019-30949.