Галузь «Медицина»:

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНА ТЕРАПІЯ НЕМОТОРНИХ ВИЯВІВ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА.

Галузь «Мистецтвознавство»:

ЗОБРАЖЕННЯ БОГОРОДИЦІ В РОЗПИСАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО КАТЕДРАЛЬНОГО СОБОРУ

Галузь «Педагогічні науки»:

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 

Галузь «Машинобудування»:

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ OBJECT PASCAL ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА»

Галузь «Історія»:

STRUCTURAL FACTORS AFFECTING GEOPOLITICAL UNITY OF THE VISEGRAD GROUP

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗНАНЬ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ПОДІЛЛЯ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ МІСТАМИ ВОЛИНІ ЗГІДНО РЕФОРМИ 1870 Р.

Галузь «Економіка»:

АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА

РИЗИКИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ

СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ФАКТОР СТРУКТУРИЗАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОТОКІВ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОВОЧЕПРОДУКТОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНЦЕПТ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІНЙОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Галузь «Технічні науки»:

АНАЛІЗ РИНКУ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ

ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ ТА ОСУШЕННЯ ГАЗУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИГИЕНОЙ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Галузь «Образотворче мистецтво»:

ОСОБЛИВОСТІ АНІМАЛІСТИЧНИХ ОБРАЗІВ В ДИТЯЧИХ ІЛЮСТРОВАНИХ ВИДАННЯХ

МЕТОДИКА РОБОТИ НАД АРХІТЕКТУРНИМ ОБРАЗОМ НА ПЛЕНЕРІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЖИВОПИСУ СТУДЕНТІВ ХУДОЖНІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Галузь «Цивільний захист»:

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ЕВАКУАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІНОУТВОРЮЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН З ПОДАЛЬШИМ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРИГНІЧЕННЯ ПИЛУ В КОКСОХІМІЧНІЙ, ГІРНИЧІЙ ТА БУДІВЕЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Галузь «Товарознавство та комерційна діяльність»:

КУРСОВА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ДІАГНОСТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Галузь «Інформаційні технології»: 

ВЕБ РЕСУРС ДОПОМОГИ ПРИ ВИБОРІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ТА ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ У CLOUD

Галузь «Харчові технології та інженерія»: 

ТЕХНОЛОГІЯ РИБНИХ СТРАВ ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ

Галузь «Будівництво і архітектура»: 

ТВОРЧИЙ ДОРОБОК АРХІТЕКТОРА МИХАЙЛА НЕТРИБ’ЯКА У БУДІВНИЦТВІ ЦЕРКОВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ У ПЕРІОД З 1995 – 2016 РОКИ

Галузь «Лісові культури та фітомеліорація»: 

ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ УКРАЇНИ МЕТОДАМИ ЛІСОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ ТА ЛІСОВОГО НАСІННИЦТВА

Абрамова О.С.

Антонюк І.Ю.

Бикова О.О.

Бильмак Т.С.

Бусько А.Д.

Волошин Г.Р.

Волошин О.Р.

Волошина О.С.

Гармаш С.Н. - 1

Гармаш С.Н. - 2

Дацюк Н.М.

Денисова О.О.

Дорошенко Ю.І.

Дорошенко Я.В.

Дубровський А.Ф.

 Дячок О.М.

Жмура А.Ф.

Завадська І.М.

Зайчук А.В.

Зуб С.В.

Карабут В.Н.

Ковтун А.В.

Крапівіна Ю.В.

Крисенко О.О.

Лабінський А.Й.

Лушпак М.Т.

Лякін Д.С.

Малашевська Н.А.

Медведєва А.О.

Мережко Н.В.

Михалків В.Б.

Мітіна Н.Б.

Мітіна Н.Б.- 2

Опружак С.С.

Паршиков А.В.

Плис М.М. 1-1

Плис М.М. 1-2

Просяник К.Г.

Рогальов М.В.

Родионов Н.А.

Сипко В.Г.

Сметанін М.В.

Троніна О.В.

Цурін О.П.

Шкільнюк Н.М.

Шкода В.М.

 Шмиголь О.В.

Юрків З.М.