Дубровський Андрій Федорович

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» 

Україна, м. Київ

 

  Анотація: У статті розглядаються мистецькі аспекти анімалістичних образів в контексті оформлення дитячих видань. Висвітлені особливості впливу даних ілюстрацій на читачів дошкільного та шкільного віку. 

  Ключові слова: анімалістичні образи, дитячі ілюстровані видання, дитяча ілюстрація, книжкова графіка, естетичне виховання.

 

  Постановка проблеми: Анімалістичні образи є важливою та характерною складовою оформлення дитячих ілюстрованих видань. Однак, це мистецьке явище потребує більшої уваги та досліджень, а в подальшій перспективі – створення широкої та обґрунтованої класифікації.  

  Аналіз попередніх досліджень: Детальним дослідженням впливу ілюстрації дитячих книг на формування особистості дітей займались такі вчені як: Єзикеєва В. О., Жуковська Р. Й., Івіна М. І., Кондратович-Репіна Т. О., Ситніков Ю. А., Яковлічева А. Ф.; виявленням особливостей ілюстрування дитячих книг: Бродський І. А., Заварова А. В., Камкін О. А., Матафонов В. С. 

  Метою статті є: Визначити особливості зображення анімалістичних образів в дитячих ілюстрованих виданнях та їх вплив на читача.

  Виклад основного матеріалу дослідження: Дитяча книга, впродовж всього свого історичного розвитку була культурною основою, засобом міжособового спілкування, емоційного і розумового розвитку, формування особистості дитини. При залученні дітей до читання не менш важливим є розглядання книжкової ілюстрації, оскільки сприйняття та усвідомлення візуального матеріалу відбувається більш активно. Виховний аспект книги та її здатність впливати на формування дитячої свідомості загально відомі. 

  Доволі складним аспектом є співпраця письменника та художника, чия діяльність присвячена найменшим читачам. Основною метою їхньої спільної роботи є задоволення естетичних потреб дитини. Однією з найактуальніших проблем сучасної ілюстрованої дитячої книги є зображення анімалістичних образів, що представляють своєрідне, складне явище художньої культури. Ці образи можна розглядати як невід’ємну частину оформлення книжок для дітей молодшого віку, які іноді можуть бути шедеврами техніки, засобів виховання та передачі знань [2]. 

  Літературу для дітей молодшого віку відрізняє гранична ясність в розстановці добра і зла, конкретні зв'язки між предметами і образами, деяка прямолінійність моралі. Тут слід згадати, що дитяча книга створювалася скоріше як засіб дидактики, а не як вид мистецтва. Відображення синкретизму як і раніше видно, особливо в літературі для молодших школярів. Але це не суперечить особливостям естетичного виховання дітей: розуміння ідейного змісту книги йде завжди через конкретний художній образ або систему образів [1]. Також стилізована візуалізація представників тваринного світу в ілюстраціях сприяє вивченню дітьми місцевої фауни, розвитку когнітивних здібностей та національно-патріотичного виховання. 

  На початку XX століття інтерес до тваринного світу отримав пізнавальне забарвлення. Поряд з науковою анімалістичною ілюстрацією з'явилася і дитяча ілюстрація про тварин. Завданням і новою рисою природознавчої літератури для дітей в цей період стало прагнення активізувати читача, спонукати його самостійно зайнятися вивченням і спостереженням природи. Зрозуміло, звернення до анімалістичної ілюстрації було викликано не тільки успіхами дитячої ілюстрації і увагою до освоєння навколишнього природного світу, а й інтересом до самого жанру, що володіє важливими виховними і художніми можливостями. 

  Тварина на сторінках дитячої книги – особливе явище. ЇЇ зображення безпосередньо зв'язується з уявленнями дітей про тваринний світ, як світ, перш за все, цікавий та різноманітний. Малюнок містить в собі елемент гри, бо розрахований на сприйняття дитини і особливості дитячої психології. 

  Художники прагнуть наділити свого героя рисами привабливості і переконливості, зробити образ цікавим, а також здатним впливати красою. В порівнянні реального і зображуваного з'являється ігровий початок. Тут може бути присутнім зоологічне, об'єктивне трактування моделі і її яскраве насичене забарвлення, загострення цікавих поведінкових рис і ніжність, м'якість в передачі пухнастих фактур, точно помічена силуетна загостреність вигляду тварин і їх площинне трактування [3].

  Книга відіграє велику роль у формуванні особистості дитини. Вона перш за все відповідає на велику кількість питань, які виникають в її уяві від природної допитливості, розвиває й поглиблює знання. Тому ілюстрація в дитячій книзі має детально розкривати літературний твір. Художник-дизайнер є співавтором письменника у дитячій книзі, він не просто ілюструє літературний твір, але дає пояснення, виражає через малюнок своє бачення подій, інтерпретує яскраві та неповторні образи. 

  Існують різні засоби візуалізації: стилізація, формалізація, трансформація і т. п. Стилізація – декоративна трансформація природних форм за допомогою різних прийомів та підпорядкування всіх ілюстрацій одній стилістиці [2]. Саме цього напрямку потрібно дотримуватись художнику, створюючи такі ілюстрації, з думкою, що його книга буде в руках у дитини.

  В дитячій ілюстрації художниками-анімалістами були сформульовані головні особливості анімалістичного малюнка в книзі, риси його образотворчої мови. Основоположними серед них є: принцип натурної побудови образу, його психологічна виразність, принцип конструктивної і колірної опрацьованості ілюстрацій-картин (для молодшого і середнього віку) і принцип лінійної силуетній виразності (для середнього шкільного віку). 

  Досягнення майстрів в області дитячої анімалістичної ілюстрації полягає в тому, що, представляючи пізнавальну лінію розвитку анімалістичного малюнка в книзі, вони в натурному ряді образів побачили всі необхідні якості, щоб ілюстрація «заговорила» живою, непідробною мовою [3].

  Висновки: Естетично приваблива, яскрава, характерна та професійно виконана ілюстрація виконує виховальну та пізнавальну функцію для розвитку дитини, розширює її кругозір. У мистецтві, що адресовано дітям, повинна домінувати виразність художнього образу. Тут допустима вельми велика частка умовності. Ілюстрація має дуже детально відповідати змісту літературного твору. 

 

Література:

1. Алуева М. А. Синтез текста и рисунка в детской художественной книге // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2010. №1 – С. 105-108

2. Вовчок Г. М. Виховна функція ілюстрації дитячої книги. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://int-konf.org/konf112013/569-vovchok-g-m-vihovna-funkcya-lyustracyi-dityachoyi-knigi.html – Назва з екрану.

3. Портнова И. В. Детская книжная анималистическая иллюстрация ХХ века // Искусство и образование. Журнал методики, теории и практики художественного образования и эстетического воспитания. – 2011. №3 – С. 113-120