Галузь «Педагогічні науки»:

АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ УКРАИНЫ

TEACHING TYPES IN INNOVATION PROCESSES OF EDUCATION

МОДЕЛЮВАННЯ ВЧИТЕЛЕМ СИТУАЦІЇ УСПІХУ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНЬ УЧНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЯК ВИКЛАДАТИ ІСТОРІЮ УКРАЇНИ В УКРАЇНІ?

 

Галузь «Соціологія»: 

СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО КРІЗЬ ПРИЗМУ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВІТЧИЗНЯНОМУ СОЦІУМІ

 

Галузь «Будівництво і архітектура»:

SOLIDNA KONSTRUKCJA: WYMIENNA SZALUNKI STALE TYPU

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ВИМІРЮВАННЯ РОБІТ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

 

Галузь «Природничий цикл»:

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ (КЕЙС - МЕТОДУ) НА ЗАНЯТТЯХ З ХІМІЇ

 

Галузь «Економіка»:

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ ДАНИХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

КРИПТОВАЛЮТА: СУТНІСТЬ ТА ПЕРПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ

МЕТОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ ДАНИХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

МЕТОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ ДАНИХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ КОМПАНІЙ У НАПРЯМІ ЗАЛУЧЕННЯ ФРІЛАНС-РЕСУРСУ

ПРИЧИНИ МИТНИХ ЗЛОЧИНІВ ТА ЇХ ОСНОВНІ ВИДИ

ПРОБЛЕМА УХИЛЕННЯ ТА УНИКНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ МЕТОДОЛОГІЇ ФОРСАЙТУ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ВНУТРІШНЬОМУ ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ

УПРАВЛІННЯ КЛАСТЕРНИМИ СТРУКТУРАМИ: КОНЦЕПЦІЯ ЗМІН 

 

Галузь «Економіка та менеджмент»:

МЕРЕЖЕВИЙ МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ

 

Галузь «Менеджмент і маркетинг»:

РОЛЬ І МІСЦЕ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ У СУЧАСНОМУ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Галузь «Технічні науки»:

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

Галузь «Математика»:

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ

 

Галузь «Медицина»:

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ

ПРЕВЕНТИВНА ТЕРАПІЯ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА ЗА ДОПОМОГОЮ НУТРИЦІОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ЗДОРОВ'Я ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

 

Галузь «Ветеринарна медицина»:

ПОШИРЕННЯ І ЕТІОЛОГІЯ ГІПОТОНІЇ ПЕРЕДШЛУНКІВ У КОРІВ

 

Галузь «Історія»:

ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ: ЖИТТЯ, ЩО ВІДДАНЕ ЗА НАЦІЮ

 

Галузь «Право»:

ПРО ДЕЯКІ МОТИВИ ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ КОЛОНІЙ В УКРАЇНІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СИЛИ ДО ЗАСУДЖЕНИХ, ПОЗБАВЛЕНИХ ВОЛІ 

 

Галузь «Юриспруденція»:

ОБОВ’ЯЗКИ ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ КООРДИНАТ

 

Галузь «Філологія»:

ОСНОВНІ СПОСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ

  

Галузь «Психологія»:

ВПЛИВ ТЕМПЕРАМЕНТУ ЮНАКІВ НА ЇХ СОЦІОМЕТРИЧНИЙ СТАТУС В КЛАСІ

КРИЗА ЖІНОЧОЇ РОЛІ

ОНТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАТЕРИНСЬКОЇ СФЕРИ

 

Галузь «Методика навчання і виховання»:

ГОЛОВНІ АСПЕКТИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 

Галузь «Інформаційні технології»:

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ДАНИХ У РАДІОКАНАЛІ СТАНДАРТУ WIMAX ЗА ДОПОМОГОЮ АПАРАТНОГО АНАЛІЗАТОРА СПЕКТРУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СУЖЕНИЯ ПАРЕТО-ОПТИМАЛЬНЫХ МНОЖЕСТВ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО ВАРИАНТА СРЕДСТВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

ОБЗОР БЕСПРОВОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ V2V

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПАТЕНТНОГО ПОШУКУ

ОСОБЛИВОСТІ ФРАГМЕНТАЦІЇ ANDROID

РАЗРАБОТКА СЕТИ «УМНЫЙ ДОМ»

  

Галузь «Інновації»:

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ КРИПТОВАЛЮТЫ RIPPLE

 

Галузь «Філософські проблеми наукового пізнання»:

ДИАЛЕКТИКА ЛИНГВАЛЬНОГО-ЭКСТРАЛИНГВАЛЬНОГО В ИМПЛИЦИТНЫХ КОМПОНЕНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА

 

Галузь «Фізичне виховання і спорт»:

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Karaychentseva L.

Vasylyshyn I.

Vasylyshyn V.

Vasylyshyn V. - 2

Абрамова О.С.

Андрусик Б.В.

Артеменко С.Б.

Бабинець К.В.

Барило С.Б.

Бідун О.В.

Білоус О.Ю.

Бондар А.М.

Бондарев М.О.

Вовчанська В.В.

Войтків Т. І.

Воробьёва В.М.

Воронкіна Є.О.

Воронкіна Є.О. - 2

Воронкіна Є.О. - 3

Гольча І.І.

Городова О.С.

Григоровський П.Є.

Даль Н.

Дерев’янко Д.В.

Дубас А.О.

Єрошкіна Т.В.

Івкова Н.М.

Кабак В.В.

Кабак В.В. -2

Карпюк Л.В.

Кожухар О.О.

Колб І.О. 

Кравчук В.І.

Кучеренко Т.В.

 Лабінський А.Й.

Лахай Ю.В.

Манєва І.Е.

Марусей Т.В.

Марусей Т.В. - 2

Матвійчук А.В.

Музиченко Д.С.

Нимкович С.И.

Підгурська І.С.

Плотніченко І.О.

Родіонова І.В.

Россихін О.В.

Руханський Б.В.

Савенко Д.О.

Сащук Б.І.

Сенько В.І.

Старикова Г.Г.

Сыромятников С.С.

Тодоров М.І.

Томащук О.Г.

Халіна В.Ю.

Харченко О.С.

Хрипко І.С.

Шукатка О.В.