Руханський Б.В.

6 курс, група ФН 61/16, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»,

Інститут економіки та менеджменту Університету "Україна"

Науковий керівник: к.е.н. доцент Дубас А.О.

 

  В умовах розвитку ринкових відносин в Україні особливого значення набуває такий вид господарської діяльності, як торговельна діяльність, що здійснюється як юридичними особами, так і фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності.

  Торгівельна діяльність передбачає налагодження і розширення ринку збуту, який забеспечує сталий розвиток підприємства. Зі зростанням конкуренції, підприєсмтва мають звертати увагу не лише на цінову політику, а й на їх конкурентноспроможність. Для цього, власне, і створюється дистриб’юторська мережа як різновид системи збуту.

  Багаторівневий маркетинг (англ. multilevel marketing (MLM), Network Marketing, Multilevel System), або мережевий маркетинг - це один із видів маркетингу, який забезпечує товарообіг через багаторівневу мережу агентів збуту фірми-виробника. Кожен з агентів встановлює безпосередні контакти з потенційними покупцями та отримує прибуток від безпосередньої реалізації ним товарів. 

  Крім того, дистриб'ютор одержує прибуток у вигляді додаткових виплат від реалізації продукції, що стимулює індивідуальне підприємництво і спонукає дистриб'юторів працювати професійно. 

  Мережевий маркетинг – бізнес, привабливий для багатьох. Так, за даними деяких експертів, сьогодні у світі налічується понад 3,5 тис. легальних мережевих компаній. Найвідоміші серед них – такі гіганти мережевої торгівлі, як АmWау, AVON, Fаbеrlіс, Маrу Кау, Оrіflame, Zерtеr та ін

  Останніми роками система торгівлі за допомогою мережевого маркетингу набуває все ширших обертів і в Україні, хоча в жодному нормативному акті не дається визначення поняття «мережевий маркетинг» та інших суміжних йому понять. Це зумовлює низку проблем, що зумовлює необхідність їх вирішення.

  По-перше, поряд із легітимними компаніями, на ринку діють і незаконні організації – фінансові піраміди, що маскуються під компанії мережевого маркетингу

  По-друге, основною ланкою мережевого маркетингу є дистриб’ютор чи незалежний дистриб’ютор – фізична особа (іноді юридична особа), яка підписала з компанією дистриб’юторську угоду, за якою отримує право купувати продукцію за оптовою ціною, залучати (спонсорувати) інших дистриб’юторів і отримувати винагороду (бонуси) від обсягу закупівель створеної «під собою» дистриб’юторської організації (мережі) відповідно до маркетингового плану компанії.

  По-третє, виникає ще й питання охорони прав споживача.

  Враховуючи зазначене, функціонування кожної ланки мережевого маркетингу («мережева компанія» - «дистриб’ютор» - «кінцевий споживач») має певні проблеми, які повинні бути вирішені та законодавчо врегульовані, що сприятиме подальшому розвитку мережевого маркетингу в сучасних економічних умовах.

 

Література

1. Анфіногенова Є. Б. Методи оцінки ефективності маркетингових заходів / Є. Б. Анфіногенова // Проблеми і перспективи економіки і управління :

матеріали Міжнар. заоч. науч. конф. (Санкт-Петербург, квітень 2013 р.). — СПб. : Реноме, 2013. — С. 147–149.

2. Проект Закону України “Про торговельну діяльність за допомогою багаторівневого мережевого маркетингу та дистриб’юторської діяльності” [Електронний ресурс ] / Внесений народним депутатом України Черняком В. К. 9 січня 2001 року (реєстраційний № 6318). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : //http://www.rada.gov.ua.

3. Трофанова Т.Г. Плюси та мінуси системи мережевого маркетингу. Погляд знизу/ Т.Г. Трофанова //Економіка. Фінанси. Право. - 2015. - № 3. - C. 10-13