Галузь: «Інформаційні технології»

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ КАВ'ЯРНІ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ WEB-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ РОБОТИ ЄДИНОЇ МІСЬКОЇ СЛУЖБИ ТАКСІ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ WEB 3.0

 

Галузь: «Історія»

ДЕРЖАВА ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ АНТИРАДЯНСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ДИСИДЕНТІВ

 

Галузь: «Економіка»

CASHLESS ECONOMY ГЛАЗАМИ НБУ

ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСІВ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ДЕПОЗИТ ИЛИ ОЩАДНЫЙ СЕРТИФИКАТ – ЧТО ВЫБРАТЬ?

ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ

ФАКТОРИ МІГРАЦІЙНИХ НАСТРОЇВ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

 

Галузь: «Менеджмент і маркетинг»

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДДПРИЕМСТВА

 

Галузь: «Банківська справа»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ БАНКУ

ПЕРЕХІД УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ НА НОВИЙ ПЛАН РАХУНКІВ

 

Галузь: «Психологія»

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТИЛІВ КЕРІВНИЦТВА КОЛЕКТИВОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

 

Галузь: «Технічні науки»

ОПЫТ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОТОБРАЖЕНИЙ АФФИННОГО ПРОСТРАНСТВА В ТЕОРИИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

ОСОБЛИВОСТІ ФЬЮЗИНГУ НА КЕРАМІЧНІЙ ОСНОВІ

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕСА ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА ПРИ ЗАЖИГАНИИ ЧАСТИЦЫ ВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА

 

Галузь: «Материаловедение»

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕКСТУРЫ РОСТА ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗА

 

Галузь: «Державне управління, логістика»

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ

 

Галузь: «Будівництво та архітектура»

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БЕТОН ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ С ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ

 

Галузь: «Хімія»

СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИНК-АЛЮМИНИЕВОГО СЛОИСТОГО ДВОЙНОГО ГИДРОКСИДА, ИНТЕРКАЛИРОВАННОГО ПИЩЕВЫМ КРАСИТЕЛЕМ YЕLLOW SUNSET КАК ПИГМЕНТА ДЛЯ ГЕЛЬ-ЛАКА

 

Галузь: «Медицина»

МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ З ВИСОКИМ СЕРЦЕВО-СУДИННИМ РИЗИКОМ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДИСПЛАЗІЇ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА

ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ, ЩО МАЮТЬ РЕСПІРАТОРНУ ПАТОЛОГІЮ

 

Галузь: «Медицина», «Фізична реабілітація», «Ерготерапія»

АЛГОРИТМ ТЕРАПІЇ МІОФАСЦІАЛЬНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ

ОСНОВИ І МЕТОДИ ДИТЯЧОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

 

Галузь: «Охорона здоров’я»

ВПЛИВ КІНЕЗІТЕРАПІЇ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ В ОСІБ З ХВОРОБОЮ ШЕЄРМАНА – МАУ

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ПЛОСКОСТОПОСТІ У ДІТЕЙ

ЛФК ПРИ ДІАФІЗАРНИХ ПЕРЕЛОМАХ КІСТОК ПЕРЕДПЛІЧЧЯ

НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЯ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ СКОЛІОЗАХ У ДІТЕЙ

ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ В ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНІЙ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ У ЖІНОК

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ СИНДРОМІ ГІПЕРМОБІЛЬНОСТІ СУГЛОБІВ У ДІТЕЙ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПІЄЛОНЕФРИТАХ

ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА КОКСАРТРОЗ

 

Галузь: «Метрологія та вимірювальна техніка»

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КАЛІБРОВКИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ

 

Галузь: «Культурологія»

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕТООБІГУ

 

Галузь: «Фізичне виховання і спорт»

РОЛЬ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ПІДЛІТКІВ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Алєксєєва О.П.

Алескеров М.Н.

Бахышева Н.В.

Бахышева Н.В. - 2

Боярчук І.В.

Булычов В.В.

Бурдейна О.І.

Буценко Н.О.

Войцехівська А.І.

Волкова Н.В.

Волкович В.О.

Ганноченко І.Є.

Ганноченко Р.О.

Гачик Т.В.

Голян В.В.

Гуцаленко Ю.Г.

Гуцалюк І.В.

Дорошенко О.Ю.

Загорій Е.Г.

Загорій Е.Г. - 2

Зайцева О.І. 

Заставнюк Я.В.

Затока С.А.

Звінковська А.

Каратаєв О.А.

Коваленко А.

Коваленко В.Л.

Коваленко К.В.

Козлов В.М.

Коломиец Е.В.

Корчинський B.C.

Корчинський В.С. - 2

Корчинський В.С. - 3

Корчинський В.С. - 4

Коток В.А.

Крись А.

Куц-Бурдейна О.О.

Куц-Бурдейна О.О. - 2

Куц-Бурдейна О.О. - 3

Куц-Бурдейна О.О. - 4

Куц-Бурдейна О.О. - 5

Куц-Бурдейна О.О. - 6

Куц-Бурдейна О.О. - 7

Лесик І.А.

Лещинський В.О.

Ломинога С.І.

Максимчук К.Ю.

Масюкова А.

Мироненко С.А.

Муляр В.Ю.

Назаров О.С.

Осичнюк Л.М.

Панасюк В.М.

Піддубний Р.

Пономаренко М.

Пономаренко О.В.

Попов Д.І.

Путінцева В.В.

Ракова К.В.

Рижова О.П.

Рогач Ю.В.

Савченко Д.М.

Самофалов Л.Д.

Скляренко Д.С.

Томащук О.Г.

Трембич А.В.

Третьякова Т.Ю.

Третяк Т.Л.

Троянчук В.В.

Троянчук В.В. - 2

Хоменко О.С.

Ходорозя Є.О.

Хом’як О.А.

Чигрин Е.В.

Чорна Г.В.

Шинкаренко А.В.

Яковенко О.В.

Яковлєв І.В.

Ястребов П.С.