Савченко Дмитро Миколайович

студент ХНУРЕ другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний університет радіоелектроніки

Україна, м. Харків

 

Лещинський Володимир Олександрович 

кандидат технічних наук, доцент кафедри Програмної інженерії

Харківський національний університет радіоелектроніки

Україна, м. Харків

 

 

 Анотація: Бізнес-процес - це набір дій, який виконується в компанії для отримання заданого результату. Наприклад, бізнес-процес «Обслуговування клієнта». Від ефективності бізнес-процесів безпосередньо залежить конкурентоспроможність і прибутковість компанії. Саме тому поряд з вибудовуванням системи роботи з клієнтами, ми бачимо необхідність паралельно вибудовувати та оптимізувати роботу з бізнес-процесами.

 Ключові слова: ВЕБ - СИСТЕМА, БІЗНЕС-ПРОЦЕС, КАВЯРНЯ, ПОСТАЧАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ

 

 На сучасному етапі розвитку суспільства, коли час не йде як раніше, а стрімко летить, автоматизація різних процесів глибоко проникла в усі сфери нашого соціуму, не є винятком і сфера громадського харчування. Підприємства громадського харчування працюють з людьми, а значить, якість обслуговування коштує на одному з перших місць. Сюди входить не тільки ввічливий персонал і якісна їжа, але і швидкість обслуговування в тому числі. Швидке оперативне обслуговування - це завжди великий плюс, а забезпечити його допоможе автоматизація підприємств громадського харчування.

 • Автоматизація підприємства громадського харчування дає наступні переваги:
 • оперативне управління та аналіз діяльності підприємства громадського харчування;
 • прискорення процесу обслуговування клієнтів;
 • можливість індивідуальної роботи з відвідувачами (гостьові і дисконтні карти);
 • зменшення помилок планування та управлінської діяльності;
 • зменшення зловживань з боку персоналу і т.д.

 Мета роботи спроектувати і розробити автоматизовану систему обліку роботи кав'ярні для автоматизації її бізнес-процесів.

 Мета може бути досягнута вирішенням наступних завдань:

 1. Вивчити існуючі автоматизовані системи обліку роботи підприємств громадського харчування.
 2. Провести дослідження діяльності кав'ярні , описати її основні бізнес-процеси, обґрунтувати необхідність розробки автоматизованої системи.
 3. Спроектувати інформаційну базу кав'ярні .
 4. Побудувати модель потоків даних кав'ярні .
 5. Розробити автоматизовану систему для обліку роботи кав'ярні .

 Сутність автоматизованої системи управління полягає в задоволенні інформаційних потреб усіх без винятку співробітників фірми, що мають справу з прийняттям рішень. Дана система може бути корисна на всіх рівнях управління підприємством [1].

 Безумовно, автоматизація покликана не замінити існуючу традиційну систему комунікації персоналу (з її нарадами, телефонними дзвінками, наказами і т.п.), а лише доповнити її. Функціонуючи спільно, обидві ці системи забезпечать раціональну автоматизацію управлінської праці і найкраще забезпечення управлінців актуальною, своєчасною і достовірною інформацією [2].

 Проведений аналіз предметної області кав'ярні показав, що кав'ярня є підприємство громадського харчування, основою меню якого є кава і чай в поєднанні з кондитерськими виробами, закусками, коктейлями, прохолодними і алкогольними напоями. При цьому бізнес кав'ярні полягає не тільки (і не стільки) в наданні послуг громадського харчування, а й в задоволенні потреби відвідувачів в проведенні дозвілля, короткого відпочинку, надання місця для спілкування та ділових зустрічей і т.д.

 Таким чином, кав'ярня це місце не тільки громадського харчування, а й дозвілля, де кожен, виходячи зі своїх потреб, ставить перед собою певну мету перебування.

 За форматом кав'ярня є традиційною (невеликий заклад, основою меню якого є кава, чай і десерти) з елементами формату «фаст-фуду», яка відрізняється самообслуговуванням, одноразовими стаканчиками, кава на винос.

 «Демократична» концепція: розрахована на широке коло відвідувачів, орієнтованих безпосередньо на послуги кав'ярні як такі і відпочинок.

 Основними факторами успіху бізнесу кав'ярні є:

 • місце розташування;
 • склад меню і якість страв і напоїв (перш за все - кава);
 • внутрішнє і зовнішнє оформлення, зручність інтер'єру;
 • рівень сервісу (особливо - по часу виконання замовлень і розрахунку);
 • якість управління бізнесом (особливо - регулярність, постійність).

 Організаційно виробнича структура управління кав'ярні обрана лінійна: плюси - єдиноначальність, чітка субординація з конкретним розмежуванням прав і обов'язків, мінуси - необхідна велика компетентність керівника. На малюнку 1 зображена організаційна структура кав'ярні .

 

Рисунок 1 - Організаційна структура кав'ярні 

 

 Організаційна структура кав'ярні, побудована на принципі ієрархічності рівнів управління, при якому кожен нижчий рівень контролюється вищим рівнем і підпорядковується йому, а також на принципі поділу праці на окремі функції і спеціалізації працівників із виконуваних функцій.

 Чисельність персоналу кав'ярні буде визначатися виходячи з функціональної доцільності. Система оплати праці буде побудована на основі посадових окладів, і буде залежати від величини фактично відпрацьованого часу.

 Підбір персоналу рекомендується здійснювати перед пуском виробництва з урахуванням наступних вимог:

 • наявність професійної підготовки та кваліфікації з даної спеціальності;
 • наявність досвіду роботи на аналогічних підприємствах громадського харчування;
 • комунікабельність, вміння працювати з клієнтами.

 Проведені дослідження діяльності кав'ярні дозволили розподілити функціональні обов'язки її працівників:

 Директор бере на себе функції загальної організації роботи та контролю над всім процесом. Він є матеріально-відповідальною особою, і діє від імені підприємства, представляє його інтереси в усіх інстанціях різних форм власності. За господарської діяльності укладає договори, відкриває розрахунковий рахунок у банку, видає доручення, організовує всю роботу підприємства, несе повну відповідальність за його стан і стан трудового колективу, розпоряджається майном підприємства, займається пошуком постачальників.

 Бухгалтер здійснює операції з прийому, обліку, видачі і зберіганню грошових коштів. Він є матеріально-відповідальною особою, стежить за роботою і правильним веденням документації. Бухгалтер повинен організовувати і здійснювати бухгалтерський облік, перевіряти достовірність одержуваної інформації, контролювати дотримання законності при витрачанні грошових і матеріальних ресурсів. Здійснювати облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів і своєчасно відображати на відповідних бухгалтерських рахунках операції, пов'язані з їх рухом, а також вести облік витрат виробництва і обігу, виконувати кошторису витрат. Мати вищу освіту з досвідом роботи від 2-х років, знати бухгалтерський облік в торгівлі.

 Адміністратор є матеріально-відповідальною особою, здійснює прийом сировини, оформляючи при цьому необхідні документи, організовує роздрібну торгівлю.

 Основні вимоги, що пред'являються до офіціантів і барменів: комунікабельність, коректність, приємна зовнішність.

 Виходячи, з функціональних обов'язків працівників, будується модель потоків даних. Вона є основним засобом моделювання функціональних вимог до проектованої системи. З її допомогою ці вимоги представляються у вигляді ієрархії функціональних компонентів (процесів), пов'язаних потоками даних.

 Джерела інформації (постачальники, клієнти) породжують інформаційні потоки (накладні, замовлення), які переносять інформацію до підсистем або процесів. Ті, в свою чергу, перетворюють інформацію і породжують нові потоки, які переносять інформацію до інших процесів або підсистем, накопичувачів даних або зовнішнім сутностей - споживачам інформації.

 Головна мета побудови моделі потоків даних - зробити вимоги до системи ясними і зрозумілими на кожному рівні деталізації, а також розбити ці вимоги на частини з точно визначеними відносинами між ними.

 На моделі (Малюнок 2) відображена функціональна залежність між учасниками автоматизованої системи управління кав'ярні .

 Система управління підприємством будується [3] за багаторівневою структурою. Від підсистем, розташованих на більш високому рівні, йде потік інформації, що управляє до підсистем, розташованим на більш низькому рівні, в той же час підсистеми нижчого рівня посилають інформацію про поточний стан об'єкта управління підсистем вищого рівня.

 

Рисунок 2 - Модель потоків даних

 

 Нижній рівень управління є джерелом інформації для прийняття управлінських рішень на більш високому рівні. Якщо розглядати потік інформації від рівня до рівня, то кількість інформації, виражене в числі символів, зменшується з підвищенням рівня, але при цьому збільшується її смислове (семантичне) зміст.

 Автоматизована система буде містити базу звітів, сформованих співробітниками підприємства:

 • бариста становить звіти з продажу;
 • адміністратор подає звіт за накладними постачальників і загальних витрат підприємства;
 • бухгалтер оформляє загальні щомісячні фінансові звіти.

 Система буде підраховувати прибуток і витрати підприємства, також містити графік роботи співробітників.

 За представленої моделі буде розроблена автоматизована система управління кав'ярні , яка замінить рутинні операції автоматизованими і полегшить працю персоналу даної організації.

 В результаті застосування автоматизованої системи кав'ярні модернізується її функціонування: підвищиться рівень обслуговування клієнтів, збільшиться товарообіг, прискориться взаємодія зі сторонніми організаціями (постачальниками), максимально спроститься ведення звітності підприємства.

 

Література:

1. Гоулман, Д. Керівництво щодо поліпшення бізнес-процесів / Д. Гоулман, П. Друкер, Д. Коллінз – Альпіна Паблішер, 2017.

2. Котлер Ф, Келлер КЛ. Маркетинг менеджмент. 15-е изд. " Издательский дом"" Питер"""; 2018.

3. Vom Brocke, Jan, Martin Petry, and Thomas Gonser. "Business process management." A Handbook of Business Transformation Management Methodology. Routledge, 2016. 137-172.