Галузь «Економіка»:

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ ЗА П(С)БО ТА МСФЗ

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНІСТІ ЗА П(С)БО ТА МСФЗ

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА П(С)БО 15 ТА МСБО 18 ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ОБЛІКУ ДОХОДІВ

ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Галузь «Педагогіка»:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ

Галузь «Юридичні науки: кримінологія»:

СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНЕ ЗАПОБІГАННЯ РОЗБІЙНИМ НАПАДАМ НА БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ ТА ІНКАСАТОРІВ.

Галузь «Медицина. Історія. Економіка.»:

СТРАХОВА МЕДИЦИНА В УКРАЇНІ XIX–НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

Галузь «Психологія»:

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ

Галузь «Інформаційні технології»:

ОПТИМІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ КЕРУВАННЯ КРОКОМ В ПАРАЛЕЛЬНИХ АЛГОРИТМАХ МОДЕЛЮВАННЯ

Галузь «Мистецтвознавство»:

ВИТОКИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА БОЛГАР В ІСТОРІЇ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ КРИМУ

Дараган Т.Г.

Жила А.В.

Лукін В.О.-1

Лукін В.О.-2

Лукін В.О.-3

Лукін В.О.-4

Любимова С.С.

Носовская С.Е.

Омельченко М.С.

Сказко Ю.А.

Сулименко К.С.

Сухачова В.А.

Таран В.В.

Франжуло В.А.

Шварьова А.Г.