Галузь: «Мистецтвознавство»

ФІЛОСОФ МУЗИКИ

 

Галузь: «Лінгвістика»

МАКРО- І МІКРОСТРУКТУРА МІЖМОВНОГО СЛОВНИКА

 

Галузь: «Філологія (лінгвістика)»

МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ (CASE-STUDY МЕТОД)

 

Галузь: «Журналістика»

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

РОЛЬ TRAVEL-ЖУРНАЛІСТИКИ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ ДЕСТИНАЦІЇ 

 

Галузь: «Технічні науки»

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ШВИДКІСНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ КИТАЮ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЙОГО ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНОГО БАЛАНСУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМЕРЦІЙНИХ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ У ГАЗОВИХ МЕРЕЖАХ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПЕДІПУЛЯТОРІВ РОБОТІВ

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В МЕРЕЖІ IPTV

ПРИМЕНЕНИЕ ПАТТЕРНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ OBSERVER ДЛЯ ОПРОСА СОСТОЯНИЙ IOT-УСТРОЙСТВ 

ПРИМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ ФИЛЬТРАЦИИ И МЕТОДОВ СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ БОРЬБЫ С «ХОЛОДНЫМ СТАРТОМ» В РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

 

Галузь: «Економіка»

ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ  

ПРИЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

Галузь: «Менеджмент організації»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

 

Галузь: «Психологія»

ДІАГНОСТИКА РЕФЛЕКСИВНОСТІ У ПРОЦЕСІ МЕТАКОГНІТИВНОГО МОНІТОРИНГУ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

НЕОБХОДИМОСТЬ ИНТЕРСЕКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА В ФЕМИНИЗМЕ

ОСОБЕННОСТИ И СПОСОБЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У СІМЕЙНИХ ПАР

ПОНЯТТЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

ПРОМІЖОК ЖИТТЯ 20-30 РОКІВ ЯК ОДИН ІЗ НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ПСИХОЛОГО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ФОРМУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ МЕТАКОГНІТИВНОГО МОНІТОРИНГУ В ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗКУ З НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

 

Галузь: «Хімія»

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ 4-ХЛОР-2-(ФУРФУРИЛАМІНО)-5-СУЛЬФАМОЇЛБЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ НА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АДДУКТІВ МАГНЕЗОНУ ХС З ХІТОЗАНОМ

  

Галузь: «Медицина»

НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕНІ ХВОРОБИ ПЕРІОДУ НОВОНАРОДЖЕНОСТІ: ПОГЛЯД З ПОЗИЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО ВЕДЕННЯ НЕМОВЛЯТ

 

Галузь: «Ветеринарія»

ПРИРІСТ ЖИВОЇ МАСИ КРОЛІВ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ВІТАМІНУ Е У ВОДОРОЗЧИННІЙ ФОРМІ

 

Галузь: «Демографія та етнографія»

ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА

 

Галузь: «Географія»

ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ЗІМБАБВЕ СЕРЕД ІНШИХ АКТОРІВ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 

Галузь: «Сільське господарство»

АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ІНСЕКТИЦИДІВ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЛЯ ЗАХИСТУ СОЇ ВІД КОМПЛЕКСУ ШКІДНИКІВ В УКРАЇНІ

 

Галузь: «Перекладознавство»

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МАРКЕТИНГОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРМІНОЛОГІЇ СММ)

 

Галузь: «Педагогіка»

ПРАКТИКУВАННЯ ПОНЯТТЯ «САМООСВІТА» ЯК СПОСОБУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Афанасьева И.В. 

Беркова О.П.

Броневицький В.О.

Васильченко Л.В.

Горячковська Т.С.

Грабар М.О.

Даниель Я.Д.

Даньків А.К.

Дорошенко Ю.І.

Жмакіна В.В.

Жук Л.П.

Загірна Ю.В.

Загірна Ю.В. - 2

Загірна Ю.В. - 3

Загірна Ю.В. - 4

Здробилко Т.О.

Ігнатовська М.В.

Калина С.В.

Керенцева К.В.

Ковальчук В.Г.

Коновальчук М.М.

Коц О.П.

Кравченко Т.Ю.

Кудярська Т.Р.

Литвинець Ю.А.

Лотиш Н.Г.

Лутицька Н.В.

Любенко О.В.

Манелюк О.І.

Митюк В.Л.

Михайлова Н.О.

Николенко Л.Н.

Онищенко К.Г.

Панарін В.А.

Папінко Р.М.

Пасічний О.М.

Смітюк Н.М.

Соколенко В.С.

Станкевич С.В.

Стефанюк О.В.

Турута А.П.

Шевченко Ю.В.

Штонденко А.А.

Яворовська Л.М.

Ярмак В.В.