Ігнатовська Маріанна Володимирівна

кандидат ветеринарних наук, 

асистент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

Національний університет біоресурсів та природокористування України

Україна, м. Київ

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 Анотація: Вивчено вплив вітаміну Е у водорозчинній формі на приріст живої маси кролів. Встановлено, що вітамін Е у водорозчинній формі покращує процеси метаболічного обміну в організмі, внаслідок чого відбувається підвищення середньодобового приросту та приросту живої маси кролів. Забійний вихід дослідних кролів підвищився на 6,14 %, порівняно з контрольною групою. Їстівні внутрішні органи кролів дослідної групи збільшувалися пропорційно впродовж досліду, що є результатом поліпшення процесів обміну речовин за випоювання водорозчинної форми вітаміну Е.

 Ключові слова: кролі, вітамін Е, диблок-кополімери жива маса, середньодобовий приріст

 

 Пріоритетним напрямком в галузі харчування є забезпечення населення якісними продуктами з високою харчовою та біологічною цінністю. Одним із продуктів харчування, що забезпечує населення повноцінним, високоякісним та недорогим білком є кролятина [1, 2]. Кролятина практично не містить солей натрію і жирів, а за вітамінним складу перевершує майже всі інші види м’яса, що дозволяє даному продукту вважатися невід’ємною частиною будь-якого дієтичного харчування [4].

 Необхідно зазначити, що вітамін Е – активний природній антиоксидант, який попереджує окиснення жирів і знижує перекисне окиснення ліпідів у м’язовій тканині, але нерозчинність токоферолів у воді ускладнює і обмежує їх безпосереднє використання. У медицині для створення розчинних форм лікарських препаратів і забезпечення пролонгованої дії в живих організмах їх стали розміщувати у полімерній матриці, яка дозволяє контролювати швидкість виділення ліків та здійснювати їх спрямований транспорт до необхідного органу [5].

 Саме тому в даній роботі вивчали питання впливу водорозчинної форми α-токоферолацетату приріст живої маси кролів.

 Мета досліджень – вивчення впливу вітаміну Е у водорозчинній формі на приріст живої маси кролів, зокрема зміну середньодобового приросту, маси продуктів забою кролів.

 Матеріали і методика дослідження. Матеріалом для проведення дослідження слугували нелінійні кролі породи „Hy-plus”, віком 2 місяці, диблок-кополімер (ДБК) МОПЕО-b-ПАК (ПАNa) на основі метоксиполіетиленоксиду (МОПЕО) та поліакрилової кислоти (ПАК). 

 Для проведення досліду було сформовано дві групи: контрольна і дослідна, по 5 тварин у кожній. Контрольній групі не застосовували препарат, а дослідній групі випоювали вітамін Е у складі диблок-кополімеру (ДБК) МОПЕО-b-ПАК (ПАNa) на основі метоксиполіетиленоксиду (МОПЕО) та поліакрилової кислоти (ПАК) у дозі 1 мг/гол. Усім тваринам згодовували корм для кролів, тварини мали вільний доступ до водопровідної питної води. 

 Результати досліджень. Клінічний огляд кролів впродовж досліду свідчить про те, що тварини дослідної і контрольної груп активно рухались і швидко реагували на зовнішні подразнення; положення тіла та голови в спокої та під час руху – природні; шерстний покрив чистий, сухий, прилягає до тіла; видимі слизові оболонки блідо-рожевого кольору; витікання з природних отворів відсутнє, дихання без хрипів; температура тіла коливалась в межах 38,5–39,5˚С; споживання корму та води – активне. Перед забоєм кролі відповідали вимогам, регламентованих ДСТУ 4293-2004 [3].

 З метою встановлення закономірностей впливу вітаміну Е у водорозчинній формі на організм кролів у дозі 1 мг/гол в дослідній і контрольній групах визначали середньодобові та загальні прирости живої маси кролів шляхом зважування на 7, 14, 21, 28, 35-ту доби досліду (табл. 1.).

Таблиця 1

Результати змін живої маси кролів під час випоювання вітаміну Е впродовж досліду, г, M ± m, n=5

Показники живої маси кролів

Групи тварин

контрольна

дослідна

на початку досліду

1439,00±18,4

1416,00±20,57

через 7 діб

1767,00±13,73

1789,00±14,84

через 14 діб

2072,00±20,04

2117,00±12,3

через 21 добу

2352,00±13,76

2425,00±17,59*

через 28 діб

2618,00±18,21

2726,00±17,87*

в кінці досліду

2856,00±15,3

2992,00±3,8*

 Примітка: * – р ≤ 0,05 порівняно з контрольною групою.

 Дані, наведені в табл. 3.5, свідчать про те, що на початку досліду маса кролів контрольної і дослідної груп була майже однакова. Після семи діб досліду жива маса кролів дослідної групи була вищою на 1,25 %, середньодобовий приріст – на 15,2 %, порівняно з контрольною групою.

 Через чотирнадцять діб досліду приріст живої маси у дослідній групі становив 328 г, а у контрольній – 305 г, що на 23 г менше. Середньодобовий приріст за цей період був на 10 % нижчим, порівняно з контролем. Приріст живої маси кролів на 28-му добу досліду становив у дослідній групі 43 г, а у контрольній – 38 г. 

 Під час ветеринарно-санітарного огляду продуктів забою кролів усіх груп будь-яких патологічних змін не виявлено. Тушки кролів дослідної групи за живою масою та загальним виглядом переважали контроль, мали специфічний запах, блідо-жовтий колір всієї поверхні, м’язи добре розвинені.

 Забійний вихід тушок і їстівних субпродуктів кролів є одним із показників ветеринарно-санітарної експертизи м’яса, а також оцінки впливу на організм корму та окремих його компонентів, зокрема вітаміну Е у водорозчинній формі (табл.2.).

Таблиця 2

Маса продуктів забою кролів за випоювання вітаміну Е у водорозчинній формі, г, M±m, n=5

Показники

Групи тварин

контрольна

дослідна

Жива маса кроля

2856,00±15,30

2992,00±3,80*

Маса тушки

1642,20±4,7

1743,00±3,06*

Маса печінки

137,09±0,23

149,42±0,36

Маса серця

14,85±0,13

15,56±0,02

Маса нирок

31,95±0,02

33,52±0,04

Маса селезінки

3,14±0,03

3,23±0,02

 *– р ≤ 0,05 порівняно з контрольною групою.

 

 Результати дослідження, наведені у табл. 2, свідчать про те, що внаслідок випоювання кролям вітаміну Е у водорозчинній формі впродовж 35 діб одержано позитивні результати щодо живої маси та забійного виходу. Маса печінки кролів дослідної групи становила 5 % від забійної маси а дослідної – 4,8 %, відповідно, тобто, маса печінки дослідної групи перевищувала контрольну на 9 %. Маса серця кролів дослідної і контрольної груп становила 0,52 % від забійної маси і була у дослідній групі на 4,7 % більшою, порівняно з контролем. Маса нирок кролів дослідної і контрольної груп становила 1,12 % від забійної маси і була у дослідній групі на 4,9 % вищою, порівняно з контролем. Маса селезінки кролів дослідної і контрольної груп становила 0,11 % від забійної маси і була у дослідній групі на 2,9 % вищою, порівняно з контролем. Отже, у дослідній групі виявлено збільшення забійного виходу кролів на 6,14 %, порівняно з контрольною групою.

 Висновки

  1. У результаті випоювання водорозчинної форми вітаміну Е кролям у дозі 1 мг/гол їх жива маса кролів збільшилась на кінець досліду на 1576 г.
  2. Забійний вихід дослідних кролів підвищився на 6,14 %, порівняно з контрольною групою.
  3. Їстівні субпродукти кролів дослідної групи пропорційно збільшені, як і маса тіла, їстівні внутрішні органи кролів дослідної групи збільшувалися пропорційно впродовж досліду, що є результатом поліпшення процесів обміну речовин за випоювання водорозчинної форми вітаміну Е.

 

Список літератури

1. Андреев С. Перспективная отрасль кролиководства / С. Андреев, Я. Игнатенко // Животноводство России. – 2007. – № 10. – С. 9–11.

2. Корзун В. Н. Проблеми харчування населення в нинішній екологічній ситуації / В. Н. Корзун, В. С. Михайловський // Проблеми харчування населення України: Всеукр. наук.-практ. конф.: – Полтава, 2003. – С. 138–142.

3. Кролі для забою. Технічні умови. ДСТУ 4293-2004 [Чинний від 2005-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 8 с. (Національний стандарт України).

4. Янчева М. О. Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса та м’ясопродуктів / М. О. Янчева, Л. В. Пешук, О. Б. Дроменко. – Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 304 с.

5. Dal Bosco, A. Effect of dietary α-linolenic acid and vitamin E on the fatty acid composition, storage stability and sensory traits of rabbit meat / Dal Bosco, A.; Castellini, C.; Bianchi, L.; Mugnai, C. // Meat Sci. – 2004, 66. – Р 407–413.