Загірна Юлія Василівна

студентка 4 курсу, спеціальність «Туризм»

Національний авіаційний університет

Україна, м. Київ

 

 Анотація: у даній статті висвітлюються демографічні проблеми людства. Описується виплив демографічних проблем на державу та політику в цілому.

 Ключові слова: демографія, демографічні проблеми людства, політика, держава, міграція.

 

 Постановка проблеми дослідження. Протягом останніх десятиліть у світі виникло та загострилося певне коло проблем, що стосуються інтересів та долі всього людства. Подібні проблеми дістали назву глобальні. Сучасне людство стикається з багатьма проблемами свого розвитку - це екологічна, продовольча, водогосподарська, забруднення атмосфери, військові конфлікти тощо набувають хронічного стану. Вони обтяжують бюджети національних економік, заважають соціально-економічному розвитку людського суспільства і погрожують самому його існуванню. Розв'язання даних проблем не підсильне жодній з країн світу зокрема. Необхідні скоординовані зусилля всієї спільності громади, адже під загрозою її подальша доля. До однієї з глобальних проблем людства належить демографічна проблема, яка є визначальною в системі сучасних проблем у світі.

 Аналіз останніх джерел та публікацій. Дослідження демографічних проблем людства висвітлені у роботах  Дж. Форрестера, М. Месаровича, Е. Пестеля, А. Сові, К. Кларк, П. Куусі, Т. Мальтуса.

 Метою статті є визначення демографічних проблем людства та їх виплив на державу.

 Виклад основного матеріалу. В сучасному суспільстві важливого значення почали набувати демографічні проблеми людства, які, насамперед, впливають на геополітику у світі. Демографічні проблеми людства – це різке прискорення або порушення відтворення населення, що загрожує самому його існуванню [1]. Багато науковців визначають, що саме демографічні чинники мають великий вплив на розвиток держави та на світ в цілому. Тому, можна стверджувати, що саме демографічні проблеми, які виникають у світі становлять великий інтерес для різноманітних політиків та організацій, які намагаються вирішити глобальні проблеми людства.

 Проблема перенаселення країн є надзвичайно актуальною. Відомо, що азійські та латиноамериканські країни впродовж ХХ ст. відзначалися одними з найбільших показників приросту населення, що зумовлювалось високим рівнем народжуваності, а також зниженням рівня смертності. Демографи прогнозують, що за наступні п’ять десятиліть чисельність населення Землі збільшиться на 2-3 мільярда чоловік, котрі прилучаться до нинішніх 7 мільярдів, і сягне цифри приблизно в 9 мільярдів. Однак майже увесь майбутній всесвітній приріст населення матиме місце у менш економічно розвинених регіонах планети. Майже половину приросту додаватимуть до світової людської популяції шість країн - Індія (22 %), Китай (11 %), Пакистан (4 %), Нігерія (4 %), Індонезія (4 %) і Бангладеш (3 %) [4]. Наслідки демографічного вибуху в країнах в азійських країнах мають значення як для даного регіону, так і для суспільства усієї планети. У цих країнах виникає перенаселення, що в умовах економічної відсталості викликає кризу продовольства, і значна частина населення відчуває голод та недоїдання. У пошуках роботи люди із сільської місцевості мігрують до міст, де розпочинається процес "несправжньої" урбанізації і держава не має можливості забезпечити мільйони бідняків якісним житлом, що формують квартали серед елітної забудови, або й цілі "пояси злиднів", як це можна побачити у великих містах Індії. У містах наростають проблеми безробіття, соціального напруження в суспільстві, злочинності. Ця проблема безумовно впливає на політику, адже мільйони людей голодують, живуть у бідності тощо.

 Другою проблемою, яка виникає частково із першої є численні міграції людей з країн, що розвиваються та нерозвинутих країн у розвинені. Міграція є цілком природним, хоча й досить складним процесом, який важко піддається методам прямого впливу, але вимагає постійної уваги з боку держави, врахування при розробці державою економічної, соціальної, демографічної, етнокультурної та зовнішньої політики. На сьогоднішній день питання міграції найбільше стосується Європейського регіону. У 2015 році потік мігрантів у Європу був колосальним і дана катастрофа отримала назву «Європейська міграційна криза». За 7 місяців 2015 року в Європу прибуло більше 300 тисяч мігрантів, з них понад 100 тисяч — у липні [3]. Як наслідок, масовий наплив мігрантів загрожує існуванню Шенгенської угоди, а протиріччя між країнами ЄС щодо розселення мігрантів поглиблюють розкол в ЄС. Значний притік мігрантів також створює серйозне фінансове навантаження на країни ЄС: в 2015 році на вирішення проблем міграції Єврокомісія виділила 2,4 млрд євро і, вочевидь, ці витрати будуть зростати [2]. Великою проблемою для ЄС є численні терористичні акти на її території, які були спричинені мігрантами зі Сходу. Міжнародний тероризм є однією з найсерйозніших загроз європейській безпеці. Незважаючи на масштабні антитерористичні заходи в Італії, Австрії, Франції, Німеччині, Великій Британії, Іспанії, в цілому ситуація на континенті не поліпшилася. Інтеграція терористичних, кримінальних і наркоутворень проявляється, зокрема, в діяльності мігрантів, які підтримують терористичні осередки за рахунок коштів, отриманих від кримінальних оборудок, зокрема й торгівлі наркотиками. Також проблема міграції у Європі вплинула на вибори у Німеччині, адже у 2015 році уряд Ангели Меркель відкрив кордони для мігрантів і біженців, після чого в країну прибуло близько 1,3 мільйона людей. Через численні вищезгадані проблеми, які приносять мігранти у країни ЄС рейтинг Ангели Меркель різко знизився у Німеччині. Так, Ангела Меркель була переобрана на четвертий термін, але вона знає, що її партія ХДС отримала найгірший результат на виборах з 1949 року. Отже, ми бачимо як проблема міграції може вплинути політику держави.

 Ще однією проблемою є демографічна криза у європейських країнах. Населення країн – членів ЄС в середньому старше за жителів інших континентів. Нинішня ситуація може призвести до проблем з виплатою пенсій та соціальних допомог у майбутньому, які надає держава пенсіонерам. Перед роботодавцями може також виникнути проблема пошуку висококваліфікованого персоналу, не буде молоді, яка буде розвивати державу, вступати у політику та керувати державою. Статистичні дослідження показали, що у 2015 році показник смертності в 28 державах - членах ЄС перевищив показник народжуваності вперше з часів Другої світової війни. Тим не менш, згідно з прогнозами, населення Європейського Союзу продовжить зростати і збільшиться з 510 до 529 мільйонів осіб до середини століття [3]. Причиною того є імміграція з інших країн.

 Демографічною проблемою також вважаються різні міжетнічні конфлікти, які призводять до воєн та сприяють нестабільній політичній ситуації у державі, що супроводжуватиметься розпаду держав на дрібніші фрагменти, втрата наявних державних кордонів. Основним питанням міжетнічного протистояння є боротьба за владу за допомогою різноманітних мирних та збройних методів, а також шляхом створення форм, механізмів та інститутів суверенності повноважень представників етнічної групи у забезпеченні її інтересів у межах певної території. Як прикладом може слугувати Громадянська війна в Південному Судані - збройний конфлікт між народами нуер та дінка, який розпочався після невдалого військового перевороту в грудні 2013 року. Громадянська війна принесла державі багато проблем, а саме падіння курсу місцевої валюти, продовольчу кризу, численні жертви тощо.

 Висновки. Перша проблема, яка була висвітлена у роботі є перенаселення держав, що супроводжується виникненням проблеми бідності, продовольчої проблеми, адже держава не має можливості забезпечити мільярди людей. З першої проблеми виникає друга – проблема міграції, що супроводжується загрозою існування Шенгенської зони, викликає додаткове соціальне навантаження та нестабільність на території Європи. Проблема демографічної кризи є актуальною у європейських країнах, адже сучасна європейська молодь не ставить в пріоритети створення сім’ї, а це породжує «старіння» європейської нації, що супроводжується численними проблемами. Також варто відзначити, що міжетнічні сутички впливають на стабільність держави, її територіальну цілісність та захист населення. Отже, аналізуючи дану роботу, можна сказати, що демографічні проблеми становлять велику загрозу для держави і саме тому вони потребують ретельного вирішення, щоб запобігти фатальних наслідків для всього людства.

 

Література:

1. Максаковский В.П. Демографічна криза у сучасному світі. //Географія ПС.-2001.- №23

2. Статистична служба Європейського Союзу Eurostat. [Електронний ресурс]. Режим доступу:- http://ec.europa.eu/eurostat

3. International Organization for Migration. [Електронний ресурс]. Режим доступу:- https://www.iom.int/

4. Demography and security. Proceedings of a workshop. Edited by Laurent Murawiec, David Adamson. – Paris.: RAND Corporation, 2001. – 26 p.