Дорошенко Юлія Іванівна

к.т.н., доцент

Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу

Україна, м. Івано-Франківськ\

 

Панарін Владислав Антонович

студент

Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу

Україна, м. Івано-Франківськ

 

 Анотація: В умовах обмеженості ресурсу необхідно удосконалити методологію облікування на об’єктах газопостачання (ГРС, ГРП, котельні), побудинкового обліку та обліку газу окремо по споживачах.

 Комерційний облік природного газу дозволяє визначити обсяги споживання та/або реалізації блакитного палива. На підставі даних комерційного вузла обліку газу здійснюються взаєморозрахунки між споживачами природного газу та суб'єктами його постачання.

 У зв’язку із актуальністю проблеми обліку газу постає питання розгляду особливостей матеріального балансу у системах газопостачання із застосуванням комерційних вузлів обліку. 

 В даний час гармонізація стандартів має найважливіше значення для розширення взаємовигідного обміну товарами (послугами), укладення угод по сертифікації, розвитку і поглиблення промислової співпраці та спільного вирішення науково-технічних проблем, підвищення і забезпечення якості продукції, оптимізації витрат матеріальних і енергетичних ресурсів, а також для підвищення ефективності заходів з безпеки праці і захисту навколишнього середовища.

 Ключові слова: газопостачання, комерційний облік газу, матеріальний баланс, вузли обліку, газові мережі, гармонізація стандартів

 

 Газорозподільні мережі — система трубопроводів для транспортування і розподілу газу по об'єктах. Газ в газорозподільні мережі високого тиску надходить з магістрального газопроводу через газорозподільну станцію, в газорозподільні мережі середнього і низького тиску - через газорозподільні пункти. Мал. 1 відображає тенденції розвитку газорозподільної системи України протягом 2003 - 2016 рр.

 

 

Мал. 1 - Довжина розподільних газопроводів в Україні в 2003 - 2016 рр.

 На мал. 2 наведено обсяги споживання газу і втрати у газорозподільних мережах протягом 2004 - 2016 рр.

 

Мал. 2 - Обсяги споживання газу і втрати у газорозподільних мережах протягом 2004 - 2016 рр.

 

 Комерційний облік природного газу – визначення об’ємів (обсягів) передачі та розподілу (споживання/постачання) природного газу в точках комерційного обліку на підставі даних комерційних вузлів обліку та інших регламентних процедур у передбачених Кодексом газорозподільних систем випадках. Комерційним обліком газу повинні бути забезпечені всі споживачі газу: абоненти, що мають договір з газозбутовою організацією, субабоненти, що мають договори з абонентами, оптові споживачі – перепродавці. Кожен споживач газу, незалежно від форми власності та напрямків діяльності, повинен бути забезпечений єдиним, комерційним вузлом обліку кількості газу.

 Матеріальний баланс складають за рівнянням основної сумарної реакції з урахуванням побічних реакцій на основі закону збереження маси. Зазвичай враховують масу або вагу основних компонентів і домішок у всіх видах сировини, що надходить згідно з аналізами і порівнюють (балансують) з масою або вагою основного продукту і відходів виробництва. Згідно із законом збереження маси, загальна маса всіх поступивших до апарату (або в систему) матеріалів, тобто прихід, дорівнює загальній масі матеріалів, що виходять, тобто витраті.

 Зазвичай на комунально-побутових об'єктах з невеликими обсягами споживання використовуються побутові лічильники (без корекції температури і тиску) і врахування властивостей газу, тому певний лічильником обсяг коректують із застосуванням відповідного коефіцієнта. За допомогою цих коефіцієнтів, будь-який побутовий споживач може самостійно визначити своє споживання газу в стандартних умовах. 

 В нормативній документації України розрахунок фізичних властивостей проводять за алгоритмами, які істотно відрізняються від алгоритмів Європи та США. Тому необхідна гармонізація щодо розрахунку властивостей для більш точного визначення коефіцієнтів коригування.

 В даний час гармонізація стандартів має найважливіше значення в системі стандартизації та сертифікації, що дуже важливо для розширення взаємовигідного обміну товарами (послугами), укладення угод по сертифікації, розвитку і поглиблення промислової співпраці, а також спільного вирішення науково-технічних проблем, підвищення і забезпечення якості продукції. Гармонізація стандарту - це приведення його змісту у відповідність з іншим стандартом для забезпечення взаємозамінності продукції (послуг), взаємного розуміння результатів випробувань та інформації, що міститься в стандартах. В даний час гармонізація стандартів має найважливіше значення для розширення взаємовигідного обміну товарами (послугами), укладення угод по сертифікації, розвитку і поглиблення промислової співпраці та спільного вирішення науково-технічних проблем, підвищення і забезпечення якості продукції становить і, оптимізації витрат матеріальних і енергетичних ресурсів, а також для підвищення ефективності заходів з безпеки праці і захисту навколишнього середовища. На мал. 3 наведено формулу приведення виміряного лічильником об'єму газу до стандартних умов.

 

Мал.3 - Формула приведення виміряного лічильником об'єму газу до стандартних умов.

 

 У даній формулі є коефіцієнт коригування, який на даному етапі залежить від місця встановлення лічильника у приміщенні та населеного пункту. 

 Дана праця розглядає особливості матеріального балансу із застосуванням комерційних вузлів обліку у газових мережах, а наступним кроком буде визначення коефіцієнтів коригування залежно від фізичних властивостей газу і проведення гармонізації стандартів обліку.

 

Література:

1. Золотаревский С. А. Організація обліку природного газу. Основні принципи, методи і засоби забезпечення метрологічної надійності вузлів комерційного обліку газу. Комплексний підхід до врахування газу. Нове метрологічне, комунікаційне обладнання та системи / С. А. Золотаревский, О. Г. Гущін : Арзамас, 2012. - с. 32-44.

2. Кодекс газорозподільних систем : затверджений постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493. – Київ, 2015. – (Серія «Закони України»).