Загірна Юлія Василівна

студентка 4 курсу, спеціальність «Туризм»

Національний авіаційний університет

Україна, місто Київ

 

 Анотація: у даній статті описується вплив соціальних мереж на масову комунікацію, висвітлюються найбільш популярні соціальні мережі сьогодення, розкривається поняття «соціальна мережа» та «блогер».

 Ключові слова: соціальні мережі, блог, блогери, масова комунікація. 

 

 Аналіз останніх джерел та публікацій. Аналіз розвитку соціальних мереж і моделей комунікації проводили такі дослідники: С. Афанасьєв, С. Дука, В. Іноземцев, С. Блек, П. Дойль та інші.

 Постановка проблеми дослідження. Спільноти в соціальних мережах в даний час виконують функцію корпоративного засоби масової комунікації та грають роль джерела інформації про організацію, інструменту поширення інформації про неї, а також засоби просування позитивного образу і цінностей організації. Часто спільноти і соціальні мережі з точки зору просування стають більш ефективним інструментом, ніж будь-які інші засоби зв'язків з громадськістю, в силу того що спільноти дозволяють встановлювати контакт з аудиторією безпосередньо.

 Метою статті є показати, яке місце займають соціальні мережі у масовій комунікації сьогодення.

 Виклад основного матеріалу. Основою такого суспільства є мережева комунікація, однією з форм вираження якої є помітне зростання числа соціальних Інтернет­мереж. Вони виступають інструментом, за допомогою якого велика кількість користувачів глобальної мережі отримують додаткові можливості у спілкуванні [1]. Соціальна мережа — соціальна структура, утворена індивідами або організаціями. Вона відображає розмаїті зв'язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними зв'язками. Соціальними мережами називають також інтернет-програми, які допомагають друзям, бізнес-партнерам або іншим особам спілкуватись та встановлювати зв'язки між собою використовуючи набір інструментів. Соціальні Інтернет-мережі можна віднести до нових соціальних медіа, адже вони стають засобом масової комунікації, інструментом для зв’язків людей між собою.

 Соціальні мережі відіграють важливу роль у сфері мfсової комунікації, адже люди отримують повідомлення, можуть його обговорити, висловити зауваження, але джерело повідомлення їм не відповідає. Вони надсилають аудиторії свою інформацію, яка споживається індивідуально і вільно (коли і де завгодно). Соціальні мережі не вимагають значних затрат і може бути зручним інструментом для популяризації організації. У соціальних мережах простіше працювати із цільовою аудиторією, є можливості для ї аналізу.

 Соціальні мережі виконують такі функції [2]:

  • узагальнення інформації, отриманої від активістів руху, організаційна і мобілізаційна діяльність;
  • поширення узагальненої інформації серед широких верств населення;
  • створення індивідуального профілю, в яких буде міститись інформація про користувача;
  • взаємодія користувачів;
  • обмін ресурсами;
  • тощо.

 Найбільш популярними соціальними мережами на сьогоднішній день є:

  • Facebook. Ця соціальна мережа дозволяє користувачам створювати свої особисті сторінки, надсилати повідомлення один одному, переглядати фотографії та відеозаписи, належати до різноманітних груп. Ця мережа є найпопулярнішою у світі.
  • Instagram. Цей додаток дозволяє користувачам створювати свої персональні сторінки, де вони мають змогу переглядати фотографії та відеозаписи. Також у додатку існує безліч фільтрів для успішної фотографії. У цій мережі проводять свою діяльність багато магазинів, де користувачі купують певний товар. У мережі зареєстрована велика кількість блогерів - спеціалістів, що мають блог і викладають у ньому свої роздуми, вподобання тощо. 
  • Twitter. Це система, що дозволяє юзерам викладати свої нотатки та думки, використовуючи веб­інтерфейс, SMS, засоби миттєвого обміну повідомленнями або сторонні програми­клієнти. Характерною рисою твіттера є публічна доступність розміщених повідомлень; це називається мікроблогінгом [3].
  • ВКонтаке. До недавнього часу ця соціальна мережа була дуже популярною в Україні серед користувачів соціальних мереж. У додатку юзери мали змогу надсилати повідомлення, ділитися фотографіями та відеозаписами, бути членами у різноманітних групах. Мережа ВКонтакте була більш популярною в Україні, ніж Facebook, але 15 травня президент України Петро Порошенко підписав указ №133/2017, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", де блокуванню підлягала мережа ВКонтаке.

 Варто відзначити, що Інтернет поступово перетворюється на середовище віртуалізації суспільства. Мережа дозволяє позбавити комунікації від сервісу­нагляду соціальних інститутів і розширює практику неінституціоналізованих взаємодій [2]. Саме завдяки соціальним мережами ми дізнаємось про політику, економіку, подорожі, моду тощо. Великий вплив на людей мають думки блогерів, які мотивують своїх читачів на певні дії.. Блогер часто навіть поєднує функцію розваг з інформуванням, аналізом-синтезом і мотивацією-організацією. Їх запрошують авторитетні друковані видання, їх запрошує телебачення, їх залучають політики, їх шанують громадянські рухи. В будь-якому випадку блогери несуть на собі важливу соціальну функцію. В регіонах де відбувається наступ влади на свободу слова та тиск на офіційні засоби масової інформації, блогери стають для громадян ковтком правдивих даних в океані замовних та цензурованих публікацій. Часто навіть відомі журналісти ведуть блоги, щоб мати змогу піднімати ті проблеми, і в такому їх ракурсі, який може не відповідати стандартам журналістики та офіційній позиції видання. Блоги виступають своєрідними індекаторами настроїв, відображаючи той рівень агресивності та активності на який здатні читачі.

 Висновки. На сьогоднішній день суспільство вступило в «епоху соціальних мереж». Соціальні мережі стають все більшим інструментом для комунікації людей, ведення людської діяльності (бізнес, творчість) тощо. Останнім часом соціальні мережі перетворюються інструмент інформаційного впливу та керування свідомістю людей. Соціальні мережі являються не тільки засобами масової комунікації, а також є елементом механізму конструювання соціального середовища в умовах сучасного суспільства, виконують низку функцій, створюючи ціннісний базис свого існування. Правильне ведення їх є надзвичайно важливим для всього суспільства, яке є задіяне мережі Інтернет, зокрема і у соціальних мережах.

 

Література:

1. Галіч Т.О. Соціальні Інтернет-мережі та віртуалізація суспільного життя [Текст] / Т.О. Галіч // Соціологія майбутнього: науковий журнал з проблем соціології молоді та студентства. – Х., 2010. – Вип. 1. – С. 145 – 152.

2. Соціальні інтернет-мережі та віртуалізація суспільного життя. [Електронний ресурс]. Режим доступу: file:///C:/Users/Acer/Downloads/Mir_2016_2_23.pdf

3. Соціальні мережі як елемент нового соціального середовища. [Електронний ресурс]. Режим доступу: file:///C:/Users/Acer/Downloads/Mnf_2014_16_8.pdf