Яковенко Ольга Вікторівна

Аспірант спеціальності 051 «Економіка»

Кафедри Економіки, підприємництва та економічної безпеки

Херсонський Національний технічний університет

місто Херсон

 

 Анотація: У статті розглянуто особливості використання ресурсів Інтернету туристичними підприємствами. Визначено їх вплив на ефективність надання туристичних послуг.

 Ключові слова: туристична послуга, туристичний попит, Інтернет-ресурси, інтернет-технології, туризм.

 

 Зміст наукової роботи. Формування глобального інформаційного простору, швидке розширення світового ринку інформації, розвиток інноваційних технологій здійснюють значний вплив на ефективність надання послуг туристичними підприємствами, їх розвиток та туристичну галузь вцілому. Туристична галузь тісно пов'язана із використанням сучасних Інтернет ресурсів та інформаційних технологій. 

 Відповідно Закону України «Про туризм», туристичні послуги поділяються на сукупні та характерні. Під сукупними туристичними послугами розуміють послуги, призначені для задоволення потреб споживачів, надання і виробництво яких несуттєво скоротиться без їх реалізації туристам. До характерних туристичних послуг відносять послуги, які призначені для задоволення потреб туристів, надання і виробництво яких суттєво скоротиться без їх реалізації.

 Сучасний туристичний ринок пропонує широкий вибір послуг. Серед найважливіших можна виділити інформаційні, екскурсійні, послуги з розміщення, харчування та транспортування туристів. Проте, попит є дуже об’ємним і диференційованим щодо різноманітних потреб туристів. Тому, з метою підвищення попиту, туристичні підприємства надають й інші, неспецифічні послуги: торгівельні (продаж преси), побутові (послуги фотографа, перукаря), страхові, банкові ін.

 Всесвітня туристична організація (ВТО) виділяє понад 130 чинників, які здійснюють вплив на туристичний попит, а отже і на самі послуги туристичних підприємств. Вплив інформаційних факторів на формування попиту на послуги туристичних підприємств є надзвичайно великим. Інформація та інформаційні технології стають відігравати роль головного фактору посилення попиту на туристичні послуги та пришвидшення економічного розвитку туристичного підприємства.

 В умовах формування інформаційної економіки та зростаючої ролі інформації та інформаційних ресурсів, як ключових у розвитку підприємства, необхідним є використання реклами, засобів масової інформації, Інтернету для поширення інформації про послуги туристичного підприємства.

 Інтернет це один з найбільш економічно вигідних способів розміщення, пошуку інформації й взаємодії між постачальником і споживачем туристичних послуг. Для туристичних підприємств у сучасних умовах він є необхідним каналом, який дає змогу репрезентувати пропозицію широкому колу потенційних клієнтів [4].

 Використання ресурсів Інтернету туристичними підприємствами дозволяє: 

  • полегшити та автоматизувати роботу працівників у наданні туристичних послуг;
  • надавати консультації клієнтам в режимі "онлайн";
  • забезпечити швидке онлайн-бронювання, продаж турів та інших послуг;
  • автоматизувати розв’язання допоміжних задач при наданні туристичних послуг;
  • забезпечити зв'язок з партнерами по бізнесу;
  • створювати бази даних та інтернет-портали.

 Саме ефективне використання Інтернету дає змогу забезпечити швидкий моніторинг туристичного ринку для проведення досліджень потреб споживачів та формування прогнозів попиту на туристичні послуги. 

 Ефективність надання туристичних послуг має значну необхідність постійного зв'язку підприємства із постачальниками та продавцями послуг. Оперативна співпраця з партнерами та своєчасна точна інформація про наявність вільних номерів у готелях, транспортних засобів та можливість вчасного їх резервування та бронювання забезпечується саме використанням Інтернет-ресурсів. 

 Перевагами використання Інтернету туристичними підприємствами є [4]:

 висока розповсюдженість Інтернету, відсутність кордонів для його використання;

 необмежена часова доступність;

 наявність необмеженого обсягу інформації, як для підприємства, так і для споживача;

 інтерактивність – Інтернет забезпечує швидку комунікацію, яка ґрунтується на спілкуванні у реальному часі;

 можливість оперативної передачі даних за допомогою e-mail, соціальних мереж та веб-сторінок;

 масштабна, цілодобова, ефективна та порівняно дешева реклама;

 скорочення витрат – Інтернет відносно дешевий канал дистрибуції та маркетингової комунікації;

 можливість дослідження попиту споживачів за допомогою отримання статистики звернень до Інтернет-сторінки підприємства та проведення маркетингових досліджень;

 використання мережі Інтернет для розрахунків;

 можливість запровадження електронного туризму,

 удосконалення роботи інформаційних логістичних систем.

 Постійне зростання кількості користувачів мережі Інтернет безпосередньо впливає на розвиток туристичної сфери України і світу. Сьогодні користувачами мережі Інтернет є абсолютно всі верстви населення, які використовують можливості мережі для отримання різноманітної інформації.

 Серед сучасних європейських країн Україна посідає 9 місце, 15.3 % населення активно використовує можливості глобальної мережі. По відношенню до сусідніх держав цей показник є невисоким, адже більше половини населення Росії (59.7 %) та майже чверть населення Польщі (22.5 %) активно використовують можливості Інтернету для комерційних та особистих цілей [ 3].

 Сучасна туристична галузь є найбільш інформаційно-насиченою, тому використання інтернет-ресурсів має значний вплив на ефективність надання послуг туристичними підприємствами. Інформація потрібна споживачеві, бо вона є головною рушійною силою процесу продажу. Саме інформація стимулює створення попиту у споживача на туристичну послугу. Від швидкості та актуальності наданої інформації залежить, відбудеться процес купівлі чи ні. За допомогою використання інтернет-ресурсів покупець має можливість дізнається не тільки про існування певної туристичної послуги, а й про її особливості та характеристики, про місце продажу та ціну, відгуки про виробника та послуги від інших покупців. Тому використання інтернет-ресурсів у діяльність туристичних підприємств підвищує не тільки ефективність надання туристичних послуг, а й ефективність роботи підприємства вцілому. 

 

Література

1. ЗУ «Про туризм» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/pro_turizm.htm

2. Кальніцька О.В. Вплив інформації на послуги туристичних підприємств / Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки: матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної е-конференції (27 березня 2017 р., м. Київ). – Київ, КНЛУ, 2017. – 272 с., С. 141-145. ISBN 978-617-604-082-8

3. Мельниченко С. В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика : монографія / С. В. Мельниченко. — К. : КНТЕУ, 2008. — 493 с.

4. Савіна Г.Г., Яковенко О.В. Сучасні технології забезпечення інформаційного потенціалу підприємства / Рушійні сили розвитку бізнесу в умовах ринкової взаємодії: Монографія. – Херсон. ХНТУ МОН України, Вид-во ПП Вишемирський В.С., 2014. – 232 с., С. 12-19. ISBN 978-617-7273-22-5

5. Яковенко О.В., Варварук О.В., Дорошева В.Р., Куц С.О. Інтернет-технології в діяльності туристичних підприємств. / Сучасні проблеми управління підприємствами в умовах глобалізації та інтернаціоналізації. Збірник матеріалів міжнародного науково-практичного семінару. – Херсон: ПП Вишемирський В.С.,2014. – 136с.