Родіонова Ірина Вадимівна,

студентка І-го курсу, 

спеціальності Економіка підприємства 6Е02 – 2017, 

факультету економіки та управління 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В.П. Гетьмана»,

Україна, м. Київ

 

  Анотація. Стаття присвячена аналізові одного з підвидів цифрових валют – криптовалюти. Автор розкриває передумови виникнення електронних грошей, висвітлює їх природу та економічні функції. Також в межах статті окреслено тенденції поширення криптовалюти в Україні.

  Ключові слова: крипто валюта, Bitcoin, електронні гроші, віртуальні валюти.

 

  Сьогодні в умовах глобалізації фінансові системи окремих країн, як й інші сторони економіки, удосконалюються і прогресують, відбувається поширення ІТ- технологій та загальної комп’ютеризації. Це сприяє появі нових фінансових інститутів, інструментів та форм взаємодії між індивідами. Звідси з’являється новий аналог традиційних валют – криптовалюта та її найпоширеніша грошова одиниця – «біткоін». 

  В сучасних умовах глобалізації особливо актуальним та складним завданням для вітчизняної економіки виступає дослідження динаміки розвитку українського ринку електронних грошей, оскільки це дозволить з’ясувати певні особливості сучасного фінансового сектору та пов’язані з цим й інші соціально-економічні показники.

  Система грошового обігу продемонструвала гостру нестабільність в період світової фінансової кризи 2008-2009 років. Саме в цей час довіра до американського долара послабшала і в суспільстві з’явилися ідеї щодо створення нових валют, зокрема регіональних [1]. Саме тоді й формується пірингова платіжна система «Bitcoin», розроблена Сатоші Накамото, та вперше застосовується термін «криптовалюта». Перші згадки про криптовалюту як нову альтернативну систему розрахунків належать японцеві Вей Дай і датуються 1998 роком [2]. Даний термін має велику різноманітність визначень та тлумачень.

  Підкреслимо, що криптовалюта – це різновид цифрових грошей, в якому використовуються розподілені мережі і публічно доступні журнали реєстрації угод, а ключові ідеї криптографії поєднані в них з грошовою системою заради можливості створити безпечну, анонімну та потенційно стабільну віртуальну валюту. Загалом під електронними грошима розуміються гроші чи фінансові зобов’язання, обмін та взаєморозрахунки, які проводяться за допомогою інформаційних технологій.

  З юридичного погляду визначальною особливістю електронних грошей є те, що з одного боку, вони є засобом платежу, а з іншого – зобов’язання емітента, яке має бути виконано у традиційних неелектронних грошах. Тому, як стверджує сучасний науковцеь Н. Поливка, електронні гроші є по суті одиницями виміру звичайних грошей у цифровому вимірі [3].

  Іншими словами, за електронними грошима завжди стоїть або банк або банківський рахунок із реальними грошима. Отже, електронні гроші не мають своєї вартості і є по суті одиницями виміру звичайних грошей. Гроші – це складна система інституцій, взаємних зобов’язань, правових норм і т.д., тоді як електронні гроші виступають продовженням цієї системи у цифровому вимірі. Електронні гроші не можуть існувати поза межами консервативної фінансової-кредитною грошовою системи. 

  На сьогодні найбільш важливими причинами можливого знецінення біткоінів аналітики називають повну відсутність їх інфляції та бажання взяти оборот криптовалюти під державний контроль. Остання ймовірно викликана бажанням держави сконцентрувати функції грошової емісії в своєму розпорядженні і не допустити утворення альтернативних джерел емісії платіжних засобів, що не піддаються державному регулюванню [4].

  Все ж фізично заборонити операції із використанням біткоінів в мережі Інтернет є практично неможливим завданням. Існує можливість обмеження їх обміну на реальні гроші шляхом заборони діяльності таких обмінників. Однак щоб заборонити видобуток біткоінів, необхідно забезпечити можливість доступу до кожного комп’ютерного пристрою, та наразі це заборонено законодавством більшості країн, і розцінюється, як втручання в особисте життя громадян.

  Ще на початку свого розвитку біткоін був локальною криптовалютою, яка використовувалася тільки обмеженою кількістю людей (його засновниками та пов’язаними з ними особами), за кілька років він перетворився на систему світового рівня. 

  Відзначимо, що в сучасних реаліях окрім бірж, обмінників та інтернет-ресурсів операції з використанням біткоінів проводять й деякі магазини та сервісні центри. Біткоіни приймаються до оплати в багатьох ресторанах і готелях різних країн світу. При цьому відомі навіть випадки видачі заробітної плати державним службовцям США в біткоінах. У кількох азіатських країнах біткоіни використовують як альтернативу банківським рахункам і пластиковим карткам, оскільки банківське обслуговування в цих країнах є досить дороге [2].

  Необхідно зауважити, що біткоіни виступають найдорожчою грошовою одиницею серед інших криптовалют. Основними перевагами даного виду цифрової валюти є відсутність емісійного центру, контролю та обмежень випуску, повна анонімність, здатність генерувати валюту самостійно за допомогою майнінгу, захищеність від інфляції, відсутність впливу факторів зовнішнього середовища (окрім ринкових попиту та пропозиції) тощо. 

  Однак, незважаючи на поширеність та переваги біткоінів, їх перспективи в умовах глобалізації є досить неоднозначними. Одні країни регламентують цю валюту на законодавчому рівні та стимулюють її обіг, інші ж – навпаки забороняють її використання або вносять істотні обмеження щодо обігу цієї валюти загалом. В Україні офіційно заборонено користуватися біткоінами, оскільки за визначенням НБУ вони не мають ніякого фінансового та іншого забезпечення і юридично закріплених за ними осіб, не контролюються жодними державними органами. Все ж сучасні українські ІТ-фахівці продовжують інвестувати в розвиток даної валюти, в результаті чого Україна сьогодні займає 5 місце за кількістю користувачів біткоін-гаманцями серед різних країн світу.

 

Література:

1. Куцевол М.А. Поняття та економічна природа крипто валюти / М.А. Куцевол, О.А. Шевченко-Наумова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir. kneu.edu.ua:8080/ bitstream/2010/16391/1/79-85.pdf 

2. Ліхачов М. Скромна чарівність біткоіна: українські реалії використання крипто валют / М. Ліхачов // Forbes Україна. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/opinions/1428255-skromnacharivnist-bitkoina-ukrayinski-realiyi-vikoristan nya-kriptovalyut?utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=skromna-cha rivnist-bitkoina-ukrayinski-realiyi-vikoristannya -kriptovalyut

3. Поливка Н. Криптовалюти і «різноманітні біткоіни» / Н. Поливка // Юридична Газета online. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yur-gazeta.com/publications/practice/ informaciyne-pravo-telekomunikaciyi/kriptovalyuti-i-riznomanitni -bitkoini.html

4. Що таке біткоін? // Invest-Program – прибуткове інтернет-інвестування. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://invest-program.com.ua/shho-take-bitkoin/.