УДК619:616.153.284:616.33-008.3:636.

І.О. Плотніченко

магістрант 2 курсу

Одеський державний аграрний університет

 

М.І.Тодоров

(науковий керівник)

Одеський державний аграрний університет

 

  Нормальна життєдіяльність і здійснення всіх фізіологічних функцій, а також продуктивність тварини можлива тільки при безперервному надходженні в організм поживних і енергетичних речовин. Для забезпечення такої складної функції всі органи і вся травна система з відповідним залозистим апаратом повинні функціонувати нормально, а кормові речовини бути високої якості.

 Основні причини, які сприяють виникненню хвороб органів травлення умовно поділяють на три групи. До першої групи відносять порушення умов годівлі та напування тварин; до другої групи відносять порушення умов утримання та експлуатації тварин; до третьої – мікотоксикози, інфекційні, інвазійні та хвороби серцево-судинної, дихальної, сечової, нервової та інших систем при яких хвороби системи травлення виникають як ускладнення.

 Серед усіх незаразних хвороб провідне місце посідають хвороби передшлунків у жуйних [2]. Тому метою роботи було вивчити причини виникнення, поширення, гіпотонії й атонії передшлунків у корів, у ФГ „Дальнік” Біляївського району Одеської області.

 Матеріали та методи досліджень. Під час досліду були застосовані клінічні і лабораторні методи дослідження. З клінічних методів застосовували огляд, термометрію, пальпацію, аускультацію, перкусію. Рн рубця визначали лакмусовим папірцем[1].

  Результати дослідження та їх обговорення.

  З аналізу річного звіту про незаразні хвороби тварин за аналізуємий період у структурі незаразних хвороб серед великої рогатої худоби гіпотонія й атонія передшлунків склала 26,2%.

  Під час досліду було досліджено 98 корів. При дослідженні особливу увагу звертали на жуйку, частоту і силу скорочення рубця (табл. 1). 

 

Таблиця 1

Стан моторної функції передшлунків у корів 

Частота скорочення рубця за 2 хвилини (разів)

Кількість голів

в %

4-5

13

13,2

3

46

46,9

2

21

21,4

менше 2

18

18,3

 

  Дані таблиці 1, свідчать, що частота скорочення рубця за 2 хвилини у 13,2% досліджених корів становила 4-5 разів, у 46,9% – 3 рази, у 21,4% – 2 рази, у 18,3% – менше 2 разів. Тобто, у 60% корів скорочення рубця в межах норми, а у 40% корів нижче норми. Жуйка у тварин рідка, коротка. 

  Провівши аналіз раціону, можна зробити висновок, що раціон не збалансований по більшості показників, що негативно впливає на стан травної системи й зокрема роботу передшлунків. Корови забезпечені кормовими одиницями на 83,5%, крохмалем – на 87%, клітковиною – на 63,2%, обмінною енергією – на 52%, перетравним протеїном – на 37,7%, цукром на 27%. Клітковина має велике значення для підтримки нормальної моторики передшлунків, оскільки вона необхідна для створення об’єму, який забезпечує нормальну функцію травного каналу, створює оптимальні умови для діяльності сімбіотичної мікрофлори в передшлунках і кишечнику. Цукрово-протеїнове співвідношення становить 0,6:1, (норма 0,8-1,2:1), а співвідношення цукор + крохмаль до протеїну – 3,2:1, (норма 2-2,5:1) При аналізі структури раціону за поживністю встановлено, що на грубі корми припадає 16,4%, при нормі 25%, соковиті складають – 47%, при нормі 55% і концентровані – 35%, при нормі 20% .

  Отже, проведений аналіз раціону показав, що раціон не забезпечує потребу тварин в поживних і біологічно активних речовинах, що призводить до порушення біохімічних та мікробіологічних процесів в передшлунках і послаблює їх моторну функцію.

  Висновки.

  1. Аналіз структури хвороб великої рогатої худоби з незаразної патології за аналізуємий період показав, що у господарстві гіпотонія й атонія передшлунків у корів спостерігається досить часто, і становить 26,2%, 
  2. При дослідженні моторної функції рубця встановлено, у 60% корів скорочення рубця в межах норми, а у 40% корів нижче норми. 
  3. За етіологією хвороба має первинне і вторинне походження.
  4. Причиною первинної гіпотонії є незбалансованість раціонів, порушення співвідношення між окремими поживними і біологічно-активними речовинами, згодовування не досить якісних кормів.

 

Список літератури

1. Ветеринарна клінічна біохімія: Посібник / Д. О. Мельничук, В. А. Грищенко, В. А. Томчук [та ін.] : за ред. Д. О. Мельничука. – К. : НУБіП України, 2014. – 456 с.

2. Внутрішні хвороби тварин: Посібник / Левченко В.І. (ред.), Кондрахін І.П., Влізло В.В. [та ін.] Частина 2 Біла Церква, 2012. — 528 с.