Харченко Олена Сергіївна

Харківський навчально-науковий інститут

ДВНЗ «Університет банківської справи»

м.Харків

 

Хрипко Ірина Сергіївна

Харківський навчально-науковий інститут

ДВНЗ «Університет банківської справи»

м.Харків

 

Абрамова Ольга Сергіївна

Доцент, кандидат економічних наук

Харківський навчально-науковий інститут

ДВНЗ «Університет банківської справи»

м.Харків

 

  Анотація: У статті досліджено та проаналізовано поняття і причини ухилення від сплати податків, розроблено пропозиції стосовно запобіганню ухиленню від оподаткування.

  Ключові слова: ухилення від сплати податків, тіньова економіка, мінімізація податків, офшори, держава, корупція.

 

  Податкова система є вагомим чинником, що впливає на розвиток економіки України. В сучасних умовах господарювання таке явище, як ухилення від сплати податків,на жаль, не є рідкістю. Як відомо, рівень тіньової економіки України коливається в межах 35-45 %, водночас цей показник в країнах Європи дорівнює 5-10 % від ВВП. Це свідчить про те, що дана тенденція є негативною і погіршує умови життя суспільства (посилення майнової нерівності, зростання злочинності, втрата позицій країни на міжнародній арені, збільшення рівня корупції) [1]. Тому проблема ухилення від сплати податків займає провідне місце і потребує нагального вирішення, зокрема в Україні. 

  Серед вітчизняних і зарубіжних науковців, що займалися питанням розробки методик боротьби з ухиленням від сплати податків, слід відзначити наступних: В. Дедекаєва, І. Редька, Т. Германчук, В. Вишневський, Р. Бідник, І. Мініна, О. Шарікова, Ю. Якимчук, А. Веткін та інші. Однак досліджувана тема слугує причиною для виникнення нових дискусійних питань, що вимагають подальшого аналізу задля покращення становища податкової системи країни.

  В процесі економічних змін в Україні виникла необхідність у визначенні злочинів, пов’язаних зі сплатою податків. Тіньова економіка нашої держави з кожним роком набирає оборотів і становить, за деякими оцінками, більшу частину ВВП, тому ухилення від сплати податків є рушійною силою, що може значно послабити економіку України. Незважаючи на те, що рівень життя з кожним роком підвищується, платники податків все більше намагаються уникнути їх сплати. Основними чинниками, що зумовлюють виникнення такої ситуації, є наступні:

  • низький рівень обізнаності в податковій справі серед населення;
  • погіршення соціально-економічного становища суспільства;
  • високі ставки та надмірний обсяг податків;
  • значний рівень корупції серед верховенства влади;
  • низька якість законодавчої бази;
  • безкарність судової гілки влади;
  • неефективність державного менеджменту;
  • нераціональна структура оподаткування.

  Отже, відсутність довіри між державними органами та платниками податків, високий рівень корупції, недосконалість законодавчої бази є головними показниками, що спонукають громадян та бізнес-одиниці ухилятися від сплати податків. Загально відомо, що чесний бізнес – це скоріше виняток, ніж правило. В кожній країні існують свої способи та методи несплати податків, тож доцільно розглянути детальніше їх реалізацію в Україні.

  Найбільш масштабною схемою ухилення від сплати податків вважається використання офшорів. Згідно зі звітом міжнародної організації Global Financial Integrity, протягом 2004-2016 рр. з України було виведено близько 116 млрд. дол., що становить приблизно 9,4 % від ВВП кожного року [3]. Не менш поширеною є схема ухилення від сплати ПДВ, особливо за рахунок створення фіктивного податкового кредиту. Не дивлячись на те, що даному явищу була приділена значна увага з боку контролюючих органів, шахраї знаходять можливість не сплачувати податки, використовуючи «скрутки»: перепродажу імпортного ПДВ, сплаченого на митниці. Дані порушення відбирають з бюджету по 10-12 млрд. грн. на рік.

  Також значимими за своїми розмірами є схеми, що мають місце на митниці. Протягом 2004-2016 рр. такі махінації, як контрабанда і заниження вартості товару, коштували бюджету майже 15 млрд. дол. кожного року. В цілому, за розрахунками дослідників, державний бюджет кожного року недоотримує 100-160 млрд. грн. [3]. Таким чином, офшори, махінації з податковим кредитом ПДВ, «скрутки» чи заниження прибутку – ці схеми вже закріпилися у свідомості населення і взагалі не викликають ніякого подиву. 

  На даному етапі розвитку податкової системи існує багато перепон на шляху до вирішення цієї проблеми, оскільки зі зростанням способів мінімізації податкові органи не в змозі здійснювати відповідний контроль щодо своєчасного і повного надходження коштів до бюджету. У законодавстві відсутнє поняття «мінімізації податків», однак на практиці його активно втілюють в життя, коли йде мова про ухилення від сплати податків [4]. 

  Таким чином, пожвавити боротьбу в даній ситуації можливо лише завдяки розв’язанню заплутаних схем, які не побачити неозброєним оком. Це пов’язано з декількома причинами: по-перше, практичність – полягає в збільшенні податкових надходжень до бюджету; по-друге, справедливість – перед законом всі рівні; а також схвальність – підтримка з боку населення, що одобрить заходи щодо мінімізації зловживань. В кінцевому результаті можливо змінити тенденцію зневіри у краще майбутнє, однак найбільш вагомим є переконання уряду, від якого залежить курс подальшого розвитку держави.

 

Література:

1. Матвійчук К. А. Тіньова економіка в Україні як наслідок уникнення від сплати податків [Електронний ресурс] / К. А. Матвійчук // I Международная научно-практическая конференция “Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов” (20–21 сентября 2012 года). – Режим доступа :http://www.confcontact.com/2012_09_21/7_matvijchuk.htm

2. Крамаренко О. А. Способи ухилення від сплати податків в Україні / О. А. Крамаренко // Наук. записки Нац. ун-ту “Острозька академія” – 2013. – № 23. – С. 165–168.

3. Офіційний сайт міжнародної організації Global Financial Integrity [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gfintegrity.org

4. Сидоренко Т. О. Сутність та ухилення від сплати податків / Т. О. Сидоренко // Гроші, фінанси і кредит. – 2014. – № 6. – С. 48–52.