Бартків Христина Володимирівна

студентка 6 курсу

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Україна, м. Івано-Франківськ

 

 Анотація: у статті проаналізовано вживання прикметника інтелігентний в українській та польській мовах. Звертається увагу на причини присвоєння якості прикметника інтелігентний неживим предметам.

 Ключові слова: прикметник інтелігентний, пряме і переносне значення, штучний інтелект, неосемантизм.

 

 ХХІ століття – час інновацій та розвитку ІТ- технологій, розробка штучного інтелекту все з більшою швидкістю рухається вперед, що яскраво відображається на семантиці прикметника «інтелігентний» у мовознавстві. 

 Академічний тлумачний словник української мови [1; с.46] подає такі дефініції прикметника «інтелігентний»:

  1. Розумово розвинутий; освічений; культурний. – Придивляючись ближче до життя села, я пересвідчився, що навіть одна інтелігентна людина може багато там зробити (Михайло Коцюбинський); Були це люди [родини Обринських] поважні, інтелігентні і працьовиті (Ольга Кобилянська).
  2. Властивий інтелігентові, інтелігенції. – Обоє чудово грають, але Єсипова краще: тонка, інтелігентна, розмаїта і повна чуття гра (Леся Українка); Вона не мала ні класичного профілю, ні правильного овалу обличчя, хіба що ніс був з горбинкою, що надавало їй інтелігентного вигляду (Петро Панч).

 У Словнику польської мови В. Дорошевський [3; s. 233–234] вказує на такі значення прикметника inteligentny:

  1. „ o człowieku: obdarzony inteligencją, rozumny, zdolny, bystry, pojętny”: Inteligentny jest ten, kto przez odpowiedni proces myślowy dochodzi do wykrycia prawdy. Wiara ludzi inteligentnych, jeśli jeszcze istnieje, jest niesłychalnie bałamutna i chaotyczna.
  2. „znamionujący, wyrażający inteligencję, mający charakter człowieka inteligentnego”: Chłopczyk miał ładną, pucułowatą twarzyczkęm świecące się, inteligentne oczy i wypukły brzuszek.
  3. przestarz. (dziś wyparte przez formę inteligencki) „należący do inteligencji, pochodzący z inteligencji jako warstwy społecznej”: Młody był, ładny, z inteligentnej rodziny.

 Окрім того, Словник додатково подає таке значення прикметника inteligencki: ”właściwy lub przypisywany inteligentom, należący do inteligencji, pochodzący z inteligencji”: Nauczyciel wiejski, choćby pochodził z chłopów, naówczas wśród gospodarzystanowił element inteligencki.

 З визначень розуміємо, що у польській мові розрізняють inteligentny та inteligencki. Позначення przestarz. у третьому значенні вказує на те, що прикметник inteligencki з’явився пізніше. 

 Під час аналізу текстів у Корпусі української мови зустрічаємо досить багато словосполучень з прикметником інтелігентний, наприклад: інтелігентний чоловік; інтелігентний друзяка; інтелігентний молодик; інтелігентний офіцер; інтелігентний турок; інтелігентний ординарець; інтелігентний актив, інтелігентний кіт, інтелігентний селянин, інтелігентний отаман, інтелігентний селянин, інтелігентний ревізор, інтелігентний голос, інтелігентний письменник, інтелігентний пастор, інтелігентний зв’язковий.

 Подібний аналіз текстів ми провели і у Корпусі польської мови, де зустріли такі приклади вживання прикметника inteligentny: inteligentny Pan sędzia; inteligentny człowiek; inteligentny zamiar; inteligentny chłopak; inteligentny dziennikarz; inteligentny lingwista; inteligentny młodzieniec; inteligentny kelner; inteligentny dyrektor; inteligentny agent; inteligentny prezydent; inteligentny humanista; inteligentny dyplomata; inteligentny widz; inteligentny Europejczyk; inteligentny robotnik; inteligentny sportowca; inteligentny pisarz.

 Окрім прямого значення прикметника інтелігентний, часто зустрічається і переносне, про що ми робимо висновок на основі контексту, наприклад: inteligentny przestępca; inteligentny oszust; inteligentny bandyta та ін. Проте, на нашу думку, варто наголосити не стільки на переносному значенні, як на неосемантизмі прикметника inteligentnу

 У Корпусі польської мови частими є випадки вживання прикметника inteligentny поряд з іменниками, що позначають неживі предмети, серед них: inteligentny dom, inteligentny samochód, inteligentny domofon, inteligentna zmywarka, inteligentna pralka та ін.

 У польських чатах з мовознавцями зустрічаємо: «Zachwiana została moja wiara w inteligencję! Na trasie Poznań – Bydgoszcz dostrzegłam reklamę „Inteligentne domy do kupienia”, a w moim ukochanym Wiedniu – „inteligentne mieszkania dla seniorów”. Z kolei na samochodzie, który mnie mijał widniał wielki napis „Inteligentna logistyka”. No i wreszcie hit ostatnich dni „Mersedes S 500 Intelligent Drive”»[7]. З вище зазначеного розуміємо, що прикметник inteligentny має зовсім інше значення в порівнянні з тим, до якого ми звикли. 

 В українській мові ситуація подібна, проте словосполучення прикметника інтелігентний і неживого предмета не є настільки поширене, як у польській. На сайті офіційного сервісу автомобілів читаємо «…У цей чудовий, хоча і прохолодний вечір, біля Національної опери України відвідувачів зустрічав стильний, інтелігентний, надійний бренд Volvo…» [5].

 На сайті польської фірми з продажу будинків знаходимо таку рекламу inteligentnych domów dla wymagających: „Godzina szósta rano, budzi cię cicho płynąca z radia melodia, zapala się światło, podnoszą się rolety, w ekspresie parzy się kawa, a do wannypłynie woda o idealnej temperaturze. Wstajemy i pijąc kawę lub herbatę zaczynamy nowy dzień. Wychodzisz do pracy, a w mieszkaniu szmoczynnie gasną światła, wyłączają się zapomniane urządzenia elektryczne i obniża się temperatura” [8].

 Однозначно, таке розуміння прикметника inteligentny є новим і пов’язується з науковим терміном «штучний інтелект», котрий широко використовується в інформатиці. Штучний інтелект (англ. Artificial intelligence, AI) – розділ комп’ютерної лінгвістики та інформатики, що опікується формалізацією проблем та завдань, які подібні до дій, що виконує людина [6 ]. Тобто йдеться про опрацювання комп’ютерних програм, які «віддзеркалюють» поведінку людини, імітуючи її розумовий процес.

 Дослідники переконують, що під впливом англійської термінології типу intelligent electronic devices, intelligent technologies, intelligent digital security system у Польщі почали говорити і писати inteligentne urządzienia elektroiczne, inteligentne technologie, inteligentny cyfrowy system bezpieczeństwa. Інтелект умовно «приписали» неживим предметам, а часто і абстрактним поняттям. 

 Лукаш Рокітський подає ще одну причину цього явища, вказуючи на маркетинговий хід бізнесу, адже товар легше продати, «додавши» йому ознаки інтелігентності: „ Dziś już nie wystarczy, że urządzenia są nowoczesne, funkcjonalne i cechują się dobrą jakością. Marketingowcy powszechnie przydają im pewien szczególny przymiot – inteligencję” [8]. Дослідник підкреслює, що такого типу словосполучення є семантично неправильні, адже предмет сам по собі не є інтелігентним, він лише виконує дії, котрі опираються на алгоритм, складений виробником.

 Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN під редакцією А. Марковського також застерігає щодо вживання прикметника inteligentny по відношенню до неживих предметів [2]. Але зустрічаємо і дещо інше ставлення мовознавця до цього питання: „Do niedawna cechę bycia inteligentnym odnoszono tylko do ludzi, rzadziej do zwierząt. Dziś coraz częściej mówi się tak również o maszynach, załaszcza skomplikowanych. Przypisywanie im tej cechy umysłu ludzkiego ma podkreślać ich doskonałość... O inteligentnych maszynach czy urządzeniach słyszy się szczególnie często w reklamach. Można się na to zgodzić, pod warunkiem jednak, że będzie się pamiętało o pewnej przesadzie, zawartej w powiedzeniu inteligentny samochód czy inteligentny komputer. Urządzenia te są bowiem o tyle inteligentne, o ile w tę „inteligencję” wyposarzy je człowiek” [4].

 М. Маліновський (M. Malinowski) пропонує два варіанти вирішення цієї проблеми [8]:

  1. У кожному випадку, коли вживається прикметник інтелігентний по відношенню до неживих предметів, то потрібно брати його у лапках, показуючи, що прикметник ми вживаємо умовно, а не дослівно.
  2. Змиритися з процесом неосемантизації, і додати нового, сучасного значення цій формі у словниках. 

 Ми ж для себе обираємо другий варіант, розуміючи, що мова – живий організм і розвиток суспільства та інноваційних технологій веде до розвитку мови.

 

Література:

1. Словник української мови: в 11 томах. — Том 4, 1973.

2. Nowy słownik poprawnej polszczyzny pod red. Andrzeja Markowskiego. Wydawnictwo naukowe PWN. Warszawa 2000.

3. Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. I–IX. Warszawa 1964 T.III. 

4. Markowski А. Jak dobrze mówić i pisać po polsku. Warszawa 2000, Przegląd Reader’s Digest, s. 311

5. Віннер рітейл [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.winnerauto.ua/about/sogodennya/ 

6. Штучний інтелект [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Штучний_інтелект 

7. Inteligentne (urządzenie) [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://obcyjezykpolski.pl/inteligentneurzadzenie/?fbclid=IwAR223quNLtv_hXNQzNCuXVj9Z80tPeJKurO7OnbcT8KcNGsafq9ZSRIVxzs

8. To nie są domy dla starych ludzi [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.bankier.pl/wiadomosc/To-nie-sa-domy-dla-starych-ludzi-2075709.html 

 

Джерела

1. Корпус української мови [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://korpus.org.ua/search/інтелігентний/410/5/450

2. Narodowy Korpus Języka Polskiego [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nkjp.uni.lodz.pl/ /index_adv.jsp?query=inteligentny&Submit=