УДК 620.179

Затока Світлана Анатоліївна

Національний технічний університет

 імені І. Сікорського (КПІ), м.Київ, Україна

 

 Анотація

 При підготовці спеціалістів з спеціальності «Метрологія і Інформаційно-вимірювальні технології», кожен студент повинен знати що таке числове кодування, яке в широкому сенсі є операцією відображення формального об'єкта числами. В процесі вимірювання визначається значення фізичної величини, що складається з її числового значення і одиниці. Числове кодування в вимірі є операцією перекладу числового значення цієї величини в іншу систему числення. У цифровому вимірювальному приладі визначається числове значення вимірюваної величини в певній системі числення. Найбільш поширені наступні системи числення: десятичная; двоичная; двоично-десятичная.. Представлена роботу присвячена комп’ютерному моделюванню числових кодів. 

 Ключові слова: моделювання, числове кодування, система числення, двійкова система, двійково-десяткова система

 

 Зміст наукової роботи

 1. Загальні положення. Система числення = метод подачі кількісної інформації за допомогою символів деякого алфавіту, званих цифрами. Системи числення поділяються непозиційні і позиційні [1]. У загальному випадку в позиційній системі числення будь-яке число можна виразити в наступній формі:

 де символ «В» позначає основу системи і дорівнює числу символів або знаків  в даній системі, наприклад, в десятковій В = 10, а в двійковій - В = 2. 

 Число розрядів (декад) L, необхідних для представлення числа Х: L = log B (X + 1) .

 Ціллю роботи є експериментальне представлення чисел у десятковому, двійковому і двійково-десятковому кодах.

 2. Опис імітаційної моделі

 Робочий стіл має кнопку «Варіант», натисканням якої вибирається номер варіанта і три закладки: «Десятковий», «Двійковий» і «Двійкова-десятковий». призначені для вибору виду коду уявлення числа і при натисканні яких з'явиться зображення робочих столів рис.1, рис.2, рис.3. 

 

Рисунок 1 Вид робочого столу (десятковий код)

 

Рисунок 2 Вид робочого столу – двійковий код

 

Рисунок .3. Вид робочого столу – двійково-десятковий код

 На кожному столі: - є кнопка «Старт» для початку вибору коду, відповідне числу, відповідно до обраного варіанту; - вікно схема порівняння «СС», з висвячуванням

 знаків – «>», «=», «<» для полегшення підбору коду; - індикатор, який показує вимірюється число зі значенням зі значеннями (0-99) - десятичный код, (0-127) – двійковий і двійкова-десятковий коди. 

 На рис.4 представлено ілюстрацію використання двійкової системи числення. Виміряємо число 41.

 

Рисунок 4. Ілюстрація двійкової системи числення

  Визначимо число розрядів (декад) необхідних для представлення числа 41.:

 

 Розглянемо роботу від старшої (шостої) декади зверху.. Для виконання умови  , залишаємо двійковий розряд, якщо  виключаємо двійковий розряд з результату вимірювання.

 Результат вимірювання  .

 ВИСНОВОК

  1. Використання комп’ютерного тренажера дозволяє ознайомитися студентам з числовими кодами, які використовуються у вимірювальній техніці.
  2. Впровадити дистанційне навчання.

 

Література.

1.Орнатский П.П. Автоматические измерительные приборы., «Вища школа», - 1971, 552 ст.