УДК 620.179

Затока Світлана Анатоліївна

Національний технічний університет

імені І. Сікорського (КПІ), м.Київ, Україна

 

 Анотація

 При підготовці спеціалістів з спеціальності «Метрологія і Інформаційно-вимірювальні технології» кафедрою інформаційно-вимірювальної техніки Національного технічного Університету ім. Сікорського, вивчається дисципліна «Методи та засоби вимірювання» в котрому вивчаються методи і засобі для вимірювання електричних, магнітних та неелектричних величин. Однією з електричних величин є потужність. В роботі розглянуто питання вимірювання потужності трифазних кіл. Розглянуто схеми з використанням одного, двох і трьох ватметрів. Широке використання комп’ютерних технологій розширило навчальні можливості. є сучасним. В роботі представлено опис імітаційної лабораторної роботи, яка моделює методи вимірювання трифазної потужності.

 Ключові слова: моделювання, ватметр, трифазне коло, схеми вимірювання, симетричність навантаження

 

 Зміст наукової роботи

 Загальні положення. Головна сфера застосування приладів для вимірювання потужності (ватметрів) – галузі промисловості в електроенергетиці, побут, ремонт електричних пристроїв, а також для розрахунку економії споживаємо електричної енергії, обчисленні потужності пристроїв, тестів електричних кіл, Потужність вимірюють на постійному і змінному струмах у однофазних трифазних колах. В роботі розглянуто різні схемні рішення вимірювання потужності в трифазних колах з використанням комп’ютерного моделювання. В таких схемах, як правило, використовуються аналогові ватметри електродинамічної системи, які широко використовуються на постійному і змінному струмах, мають велику точність. Схемні рішення залежать від типу кіл – симетричних, частково симетричних і асиметричних.

 1. Опис імітаційної моделі

 Віртуальний лабораторний макет, рис.1, має чотири вкладки «Варіанти завдань», «Дослід 1», «Дослід «, «Дослід 3» та «Порядок виконання роботи».. В окремому вікні висвічуються вихідні дані: значення напруг і складових комплексного навантаження кожної фази.

 

Рисунок 1. Вкладка «Варіанти завдань»

 «Дослід 1» - вимірювання потужності з використанням одного ватметру у симетричних колах, рис.2.

 

Рисунок 2. Вид робочого столу «Дослід 1»

 На робочому столі зображена схема вимірювання, блок установки напруг фаз, рис.3, блок керування спливаючими вікнами, рис.4. 

 

 

 Блок керування спливаючими вікнами дає можливість вивести на екран моделі «Блоку встановлення навантаження», рис.5, «Ватметр», рис.6,»Осцилограми», рис.7. Використання цих вікон дозволяє встановити задані вихідні дані. 

 

 

 Вибір вікна «Дослід 2» виводить на екран робочий стіл, рис.8.

 

Рисунок 8 Вид робочого столу «Дослід 2»

 Вибір вікна «Дослід 3» виводить на екран робочий стіл, рис.9.

 

Рисунок 9. Вікно «Дослід 3»

 Встановлення вихідних даних для дослідів 2 і 3 аналогічно до досліду 1.

 Після встановлення вихідних даних, зняти покази ватметрів і розрахувати потужність трифазного кола.

 ВИСНОВОК

  1. Використання комп’ютерного тренажера дозволяє ознайомитися студентам з можливими схемами вимірювання трифазної потужності.
  2. Використання комп’ютерного тренажера забезпечує індивідуальну роботу.
  3. Впровадити дистанційне навчання.

 

Література.

1.М.Дорожовець, М.Мотало, Б.Стадник, В.Василюк, Р.Борех, А.Ковальчик Основи метрології та вимірювальної техніки. Том 2. В-во Національного університету «Львівська політехніка», - 2005, 529 ст.