Кушнір В.Ю.

Кандидат ветеринарних наук, асистент

Одеський державний аграрний університет

м.Одеса

 

Кононенко Н.В.

студентка

Одеський державний аграрний університет

м. Одеса

 

 Гепатит токсичної етіології зустрічається досить часто через нехтування ветеринарно-зоогігієнічними умовами з боку власників тварин. Існуючі методи лікування часто бувають не достатньо ефективні. Тому метою нашої роботи є дослідження ефективності комплексної терапії з використанням антигомотоксичних препаратів Гепар Композитум та Траумель за лікування собак хворих на гепатит. Результати дослідження показали, що комплексна терапія з використанням антигомотоксичних препаратів Гепар Композитум і Траумель сприяє скорішому одужанню тварин, покращенню обміну речовин та морфо-функціонального стану печінки.

 Ключові слова: гепатит, собаки, печінка комплексна терапія, Гепар Композитум, Траумель 

 

 Вступ. За останні роки спостерігається значне зростання захворювань органів травлення та печінки. Основною причиною цього є неправильні умови утримання та  годівлі [1]. Власники часто нехтують вимогами до раціону собак, заощаджують на кормах, купуючи більш дешеві. Але це в подальшому призводить до більш тяжких проблем та витрат.

 Печінка – один з найважливіших органів, від функціонування якого залежить благополуччя всього організму. При оптимальному функціонуванні печінки запускається цілий каскад реакцій, які приводять до нормалізації функцій як окремих органів і систем, так і організму в цілому. печінка приймає участь в інактивації ряду гормонів (глюкокортикоїдів, альдостерону, андрогенів, естрогенів, інсуліну, глюкагону тощо) і біогенних амінів (гістаміну, серотоніну, катехоламінів) [2,5]. Тому прояви порушення її роботи – надзвичайно різноманітні. Адже загалом печінка виконує більше 500 різних функцій, і порушення хоча б однієї з них призводить до змін у всьому організмі: порушень обміну білків, жирів і вуглеводів, відхиленням з боку імунної та ендокринної систем. Однак, у печінці є колосальний внутрішній резерв: вона володіє дивовижною здатністю відновлюватися після ушкоджень [4-6].

 Мета і завдання дослідження Метою даної роботи є дослідження ефективності комплексної терапії з використанням антигомотоксичних препаратів Гепар-Композитум та Траумель за лікування собак хворих на гепатит. Для виконання мети нам необхідно було виконати наступні завдання:

  • провести комплексну діагностику хворих собак, яка включає загальні методи дослідження, лабораторне дослідження та ультразвукове дослідження;
  • провести комплексну терапію собак, хворих на гепатит, з використанням різних варіантів комплексної терапії;
  • у порівняльному аспекті оцінити різні варіанти комплексної терапії собак, хворих на гепатит та надати оцінку фармако-терапевтичної ефективності комплексної терапії собак, хворих на гепатит, з використанням антигомотоксичних препаратів Гепар Композитум та Траумель.

 Матеріал і методи дослідження. Матеріалом для дослідження було 20 собак, породи німецька вівчарка, віком 4 – 6 років, хворих на гепатит. Для діагностики застосовувалися наступні методи дослідження:

  • загальні (огляд, пальпація печінки, перкусія ділянки печінки);
  • лабораторні дослідження морфологічних показників крові та вмісту гемоглобіну (кількість лейкоцитів, еритроцитів, швидкість осідання еритроцитів, вміст гемоглобіну, показник вмісту гемоглобіну в одному еритроциті);
  • лабораторні дослідження біохімічних показників сироватки крові (активність АЛТ, АСТ, ГГТ, показник коефіцієнту Де Рітіса, активність лужної фосфатази, вміст глюкози, загального білку та його фракцій);
  • ультразвукові дослідження печінки.

 Лабораторні дослідження проводились на першу, десяту та двадцяту добу. Для порівняння попередньо було проведено дослідження зазначених показників у двадцяти клінічно здорових тварин. Ультразвукові дослідження проводилися на першу і двадцяту добу. 

 Для лікування собак було розділено на дві групи по 10 собак у кожній. Собакам першої групи застосували Дуфалайт внутрішньовенно крапельно 10 мл на 1 кг  маси тіла один раз на добу впродовж 10 діб; Тетравіт по 1 мл один раз на сім діб до одужання;  розчин Рінгера-Локка внутрішньовенно крапельно по 200 мл 2 рази на добу до одужання; 10 % розчин аскорбінової кислоти з розрахунку 3 мг/кг 1 раз на добу протягом п’яти діб; інсулін 4–6 Од/10 кг маси підшкірно протягом п’яти діб; Гептрал в дозі 1 мл/10 кг маси тіла внутрішньовенно крапельно протягом 5 діб та тіопротектин в дозі 1 мл/10 кг маси тіла 1 раз на добу протягом 15 діб. 

 Собакам другої групи додатково до згаданих вище препаратів було застосовано Гепар Композитум підшкірно в дозі 1 мл три рази на тиждень, а також Траумель підшкірно по 1 мл 1 раз на добу три доби поспіль, потім – оди раз на три доби.

 Результати власних досліджень. За даними клінічних досліджень були встановлені характерні симптоми гострого паренхіматозного гепатиту: відмова від корму, болючість в ділянці печінки, блювота, пронос, геморагії на окремих ділянках шкіри [2-4,6]. В результаті досліджень було встановлено, що комплексна терапія з використанням антигомотоксичних препаратів Гепар Композитум та Траумель виявилася ефективною. Це проявляється в дещо меншій тривалості лікування, більшому відсотку тварин, що одужали, та відсутністю летальних наслідків (таблиця 1).

Таблиця № 1

Результати комплексної терапії 

Групи

Кількість

тварин

Результати лікування

Тривалість лікування (діб)

Одужало

Перейшло в хронічний перебіг

Загинуло

І

10

15-17

7 (70 %)

2 (20 %)

1 (10 %)

ІІ

10

12-15

9 (90 %)

1 (10 %)

-

 В результаті ультразвукової діагностики було встановлено, що на початку лікування у тварин усіх груп печінка була значно збільшена в розмірах, її контури – нерівні, структура неоднорідна, судини та протоки – значно збільшені. Наприкінці лікування у тварин першої групи спостерігалося незначне збільшення судин та протоків печінки, а розміри самої печінки – наближалися до верхньої межі норми. У тварин другої групи наприкінці дослідження печінка набувала природніх розмірів, рівних контурів, однорідної структури, судини та протоки – не збільшені. Таким чином, показники ультразвукової діагностики у тварин другої групи наприкінці лікування були кращими, ніж у тварин першої групи. Це свідчить про скорішу та якіснішу нормалізацію стану печінки.

 В результаті лабораторних досліджень морфологічних показників крові та вмісту гемоглобіну було встановлено, що на початку лікування у тварин обох груп була підвищена загальна кількість лейкоцитів та показник вмісту гемоглобіну в еритроциті, а кількість еритроцитів та вміст гемоглобіну були знижені. Також спостерігалося підвищення швидкості осідання еритроцитів. Підвищення кількості лейкоцитів та швидкості осідання еритроцитів говорить про наявність запального процесу, а зниження вмісту гемоглобіну та еритроцитів – про метаболічні порушення в організмі (таблиця 2).

Таблиця № 2

Динаміка морфологічних показників крові та вмісту гемоглобіну

(M+m)

Показник

Перша група (n=10)

Друга група (n=10)

1доба

10 доба

20 доба

1 доба

10 доба

20 доба

Лейкоцити, Г/л

14,3+0,36**

12,1+0,33

10,2+0,34

14,7+0,47**

10,6 +0,33

8,1+0,25*

Еритроцити, Т/л

2,6+0,45***

3,5+0,39

4,7+0,48*

2,5+0,55***

4,3+0,66*

5,2+0,42*

Швидкість осідання еритроцитів, мм/год

9+0,44

7+0,33

5+0,36

9+0,36

6+0,44

4+0,33

Гемоглобін, г/л

106+1,13***

111+1,92

122+2,1**

100+3,4***

120+2,6

125+3,2**

Показник вмісту гемоглобіну в одному еритроциті, пг

40,9+0,33

31,82+0,42

26+0,31

40,3+0,33

28,2+0,31

24,2+0,32

 Примітки: ◊ – р<0,1; * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 порівняно з клінічно здоровими собаками

 Таким чином встановлено, що наприкінці лікування у тварин першої групи кількість еритроцитів та вміст гемоглобіну залишаються дещо зниженими, кількість лейкоцитів та ШОЕ – досягають верхньої межі норми, показник вмісту гемоглобіну в еритроциті – досягає фізіологічних значень. У тварин другої групи усі показники досягають фізіологічних значень.

 Щодо біохімічних показників, то на початку лікування у тварин обох груп спостерігалося підвищення активності АЛТ у 8-10 разів, АСТ – у 4-6 разів, коефіцієнт Де-Рітіса був значно меншим  одиниці. Також спостерігалося коливання вмісту загального білку, підвищення вмісту глобулінових фракцій, зниження вмісту альбумінів та підвищення активності лужної фосфатази (таблиця 3).

Таблиця №3

Динаміка біохімічних показників крові хворих собак

(M+m) 

Показник

Перша група (n=10)

Друга група (n=10)

1доба

10 доба

20 доба

1 доба

10 доба

20 доба

АЛТ, нкат/л

15000

+25,66***

5233,33

+31,3**

1183,33

+19,21

17050

+32,3***

6666,67

+27,54**

666,67

+28,33*

АСТ, нкат/л

5500

+28,46***

1666,67

+30,66*

1166,67

+18,66

5650,12

+266,63***

1333,33

+28,66**

833,33

+19,66**

Коефіцієнт Де Рітіса

0,37+0,04

0,32+0,03

0,99+0,04

0,33+0,03

0,53+0,03

1,25+0,04

Загальний білок, г/л

65,44+1,08

63,42+2,23

66,44+3,01

64,33+2,12

63,22+2,02

64,56+1,08

Альбуміни, г/л

18,49+0,59**

21,22+0,62**

27,46+0,55

17,66+0,55**

27,34+0,59**

29,36+0,56

Глобуліни, г/л

48,78

+0,66***

42,23

+0,43**

39,12

+0,55*

49,34

+0,21

41,22

+0,33**

36,42

+0,44**

Альбуміново-глобуліновий коефіцієнт, од

0,42+0,06

0,58+0,03

0,77+0,04

0,39+0,04

0,66+0,05

0,82+0,06

Глюкоза, ммоль/л

4,33+0,33

4,11+0,25

4,22+0,21

4,40+0,34

4,20+0,27

4,45+0,32

Лужна фосфатаза, нкат/л

1118,92

+27,66

976,36

+33,66

709,45

+18,66***

1120,51

+23,66*

711,34

+27,66

637,29

+15,66***

 Примітки: ◊ – р<0,1; * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 порівняно з клінічно здоровими собаками

 За результатами досліджень біохімічних показників встановлено, що у тварин другої групи зазначені показники наблизилися до норми значно швидше і краще, у той час як у першій групі наприкінці лікування спостерігалося незначне відхилення від нормативних значень.

 Таким чином, на основі проведених досліджень встановлено, що найбільш ефективним методом лікування за гострого паренхіматозного гепатиту є комплексна терапія з використанням препаратів Гепар Композитум і Траумель.

 Висновки

 За результатами клінічних, ультразвукових та лабораторних досліджень собак, хворих на гепатит, нами було встановлено, що комплексна терапія з використанням антигомотоксичних препаратів Гепар Композитум та Траумель е ефективнішою: ніж традиційний метод лікування. Це проявляється у вигляді скорішого одужання, покращення морфологічного стану печінки та показників крові.

  1. За результатами комплексної діагностики було встановлено характерні ознаки токсичного гепатиту: відмова від корму, болючість в ділянці печінки, блювота, пронос, порушення анатомічного стану печінки та її фізіологічних функцій.
  2. Комплексна терапія із застосуванням виключно традиційних лікарських засобів забезпечує одужання тварин на 17-19 добу. При цьому залишаються незначні відхилення в лабораторних показниках та в картині ультразвукової діагностики. Комплексна терапія із застосуванням антигомотоксичних препаратів Гепар Композитум та Траумель забезпечує одужання собак на 12-15 добу. При цьому спостерігається нормалізація картини ультразвукової діагностики та лабораторних показників.
  3. Комплексна терапія з використанням антигомотоксичних препаратів Гепар Композитум і Траумель володіє високою фармако-терапевтичною ефективністю. Про це свідчить скоріше покращення клінічного стану, нормалізація морфо-функціонального стану печінки, покращення морфологічних та біохімічних показників крові. 

 

Література

1. Mandalou, P., Spence, E., Datta, S., & Mills, P. R. (2013). 859 POSSIBLE TOXIC HEPATITIS DUE TO POLYETHYLENE GLYCOL DURING TREATMENT FOR CHRONIC HEPATITIS C. Journal of Hepatology, 58, S352. doi:10.1016/s0168-8278(13)60861-2

2. Rothuizen, J. (n.d.). Hepatitis in dogs. Comparative Hepatitis, 229–243. doi:10.1007/978-3-7643-8558-3_11

3. Wang, J., & Chen, G. (2019). Dimethylacetamide-induced toxic hepatitis in spandex workers: clinical presentation and treatment outcomes. QJM: An International Journal of Medicine. doi:10.1093/qjmed/hcz282

4. Young Simpson, T. (1931). ACUTE TOXIC HEPATITIS AFTER ACRIFLAVINE. The Lancet, 217(5606), 323. doi:10.1016/s0140-6736(00)75240-8

5. Карташов М.І., Тимошенко О.П., Кібкало Д.В. та ін. Ветеринарна клінічна біохімія, навч. посібник. Харків: «Еспада», 2010.

6. Шульженко Н.М., Волошина Т.О. Гепатопротекторна ефективність препаратів Есенціалє та Гептрал за гострого паренхіматозного гепатиту у собак. Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. 2015. Т.3, №1. С. 50-55.