Панасюк Віолета Миколаївна,

Вінницький інститут Університету «Україна»,

м.Вінниця

 

Куц-Бурдейна Олександра Олександрівна

Вінницький інститут Університету «Україна»,

м.Вінниця

 

 Анотація. Розсіяний склероз (PC) на протязі багатьох десятиліть залишається актуальною проблемою неврології в зв'язку з досить високою реєстрацією цього захворювання в популяції, ураженням переважно осіб молодого віку і швидкої їх інвалідизації. В статті представлені методи реабілітації хворих при Р.С.

 Ключові слова-Розсіяний склероз, реабілітація

 

 Аннотация. Рассеянный склероз (PC) в течение многих десятилетий остается актуальной проблемой неврологии в связи с достаточно высокой регистрацией этого заболевания в популяции, поражением преимущественно лиц молодого возраста и быстрой их инвалидизации. В статье представлены методы реабилитации больных при Р.С.

 Ключевые слова - Рассеянный склероз, реабилитация

 

 Abstract. For many decades, multiple sclerosis (PC) remains an urgent problem of neurology due to the relatively high rate of registration of this disease in the population, mainly affecting young people and their rapid disability. The article presents the methods of rehabilitation of patients with R.S.

 Keywords - Multiple sclerosis, rehabilitation

 

 Відомо, що розсіяний склероз— поширене автоімунно-запальне нейродегенеративне захворювання центральної нервової системи, яке вражає переважно людей молодого віку і практично завжди на певній стадії розвитку призводить до інвалідизації.

 Це захворювання є хронічним, у більшості випадків прогресивним, з непередбачуваним перебігом, і на теперішній час невиліковним [1, 3].

 Останніми роками відзначається зростання захворюваності на РС [1, 3]. Це зумовлено як удосконаленням методів діагностики, так і абсолютним зростанням кількості хворих.

 Основні питання механізмів розвитку розсіяного склерозу та реабілітації при цьому захворюванні залишаються ще недостатньо висвітленими і літературі. Хоча, за Гусєвим Є.І. [1] поєднання медикаментозного лікування з фізичною реабілітацією здатне покращити клінічну картину хвороби і якість життя хворих[4].

 Нейротерапія включає в себе широкий спектр методів та концептуальні методи лікування, які ще не вивчені за допомогою суворих наукових методів, але, тим не менш, можуть бути корисними. Теоретичні підходи базуються на керуванні двигуном і називаються підходами до спрощення. Нова модель управління двигуном - це модель системи [3], яка є основою для цілеспрямованого терапевтичного підходу, зосередженого на специфічних інвалідів окремого пацієнта. Ці методи мають спільну мету поліпшити діяльність повсякденного життя (ADL) шляхом застосування внутрішніх та зовнішніх стимулів для досягнення кращого руху. У завданні-орієнтованому підході пацієнт вчиться, повторюючи дану конкретну задачу в різних середовищах та в різних умовах. Можливість виконувати конкретне завдання може бути більш важливою, ніж якість виконання, і призводить до покращення ADL.

 Електротерапія. Черевна стимуляція електричного нерва (TENS) не поліпшується з значним рівнем, балансом та рухливістю у МС [6]. Лише деякі дослідження показали, що TENS може зменшити неврологічні болі і спастичність [5]. Функціональна електрична стимуляція (FES) для падіння ногою була введена Ліберсоном та ін. в 1960-х роках [3]. В цій методиці використовуються поверхневі електроди, щоб викликати глибокий проносний нерв, щоб виготовити гомілковостопний суглоб. Недавні дослідження показали значну користь для PwMS [4]. Але, здається, слід враховувати деякі критерії перед тим, як запропонувати FES: здатність до досягнення нейтральної дорсифлексії, толерантності до шкіри, когнітивних можливостей або системи підтримки для управління технологіями. Пацієнти також повинні бути емоційно стабільними з реалістичними сподіваннями та поважати протипоказання.

 Охолоджувальна терапія За оцінками, у 60-80% населення МС спостерігається тимчасова та тимчасове погіршення клінічних ознак та неврологічних симптомів внаслідок підвищеної температури тіла І навпаки, зниження температури тіла підвищує провідність і може спричинити полегшення симптомів [1]. Вважається, що поліпшення, яке клінічно спостерігається внаслідок охолодження, пов'язане з зміною температури в спорудах, що прилягають до демієлінізованих аксонів [2]. Деякі метаболічні зміни можуть впливати на передачу аксонів, а рівні окису азоту (NO) білих кров'яних клітин та інших медіаторів запалення, таких як цитокіни, можуть постраждати від процесу охолодження. Проведення в демієлінізованих аксонах особливо чутливо до блоку NO. Запалення може безпосередньо викликати симптоми через викид NO, і його гальмування може призвести до поліпшення симптомів. Оцінювали різні пристрої для забезпечення охолоджувального ефекту в організмі для PwMS, як холодний пакет, холодну ванну, охолоджувальний костюм і зварене льодяне споживання. Поліпшення припущення щодо зменшення користі та терапевтичні ефекти охолодження в PwMS не були переконливо продемонстровані, оскільки дослідження обмежувались неконтрольованими схемами, незаплямованими оцінками, залежністю від суб'єктивних оцінок результатів та невеликими розмірами вибірки [1]. Проте в клінічній практиці охолоджувальна терапія може розглядатися як потенційний приєднання до іншої симптоматичної терапії у МС.

 Гідротерапія часто застосовується для пацієнта з хворобливими неврологічними або опорно-рухового апарату. Багато програм вправ використовують аквакультуру. Кастро-Санчез та співавт., 2012 р. [3] досліджували ефективність програми водних видів Ai-Chi, запропоновану для 73 пацієнтів із середнім ступенем відключення МС, випадково призначених для експериментальної або контрольної групи, які проводили двічі на тиждень, 20-тижневу програму лікування. Експериментальна група значно знизила рівні болю та підвищила втому, спазми, депресію та QOL, не маючи несприятливих ефектів. Ці благотворні ефекти тривали 4 і 10 тижнів після закінчення програми та були вищими від тих, що були отримані в контрольній групі [5].

 Недостатність досліджень, що аналізують ефективність на балансі та продуктивності ходьби за допомогою гідротерапії або бальнеотерапії, не дозволяє нам робити жодних висновків, але ця методика може бути корисною і, крім того, не дає серйозних несприятливих подій у цій популяції.

 Кокранівський огляд, опублікований в 2012 році [4], аналізує ефективність вібрації всього тіла при нейродегенеративних захворюваннях. Тільки 4 дослідження були включені, а якість досліджень була методологічно низькою та суперечливою [5]. Що стосується балансу, рухливості та продуктивності м'язів, то аналіз не показав статистично значущої різниці між групами. Докази про його ефективність є слабкими, і жоден сильний висновок не може бути отриманий [4].

 Пацієнтам часто призначають ортози гомілки (AFO), щоб покращити продуктивність ходи і протидіяти дефіциту м'язової сили та порушення рівноваги. Література про ефективність АФО щодо ходьби з PwMS дуже обмежена, і важко зробити будь-які висновки. Проте, опубліковані дані свідчать, що перевага АФО більша для більшості пацієнтів з обмеженими можливостями [3]. Наразі тестовані устілки пропонуються для збільшення підошовної стимуляції та модифікованого балансу.

 Домашня програма реабілітації та самообслуговування

 Результати вправ, які виконуються в лікарнях або вдома з точки зору ефективності, вартості та психологічних ефектів, є суперечливими. Хоча програми реабілітації, які проводяться в лікарняній установі, мають більший ефект, також ефективні різні заходи, проведені вдома [2].

 

Література

1. Клинико-имунологические аспекты лечения рассеяного склероза етилметил-гидроксипирид асущинатом / Н.Ф.Поповаидр. //Журнал неврологии и психиатрииим. С.С.Корсанова.- 2011-том 111, №8 – С. 53-56.

2. Лечебная физкультура для больных рассеянным склерозом / Овчаров В. В., Петров A. B., Крынкина Е.Ф., Гусева М. Е., Батышева Т.Т., Климов Ю.А., Бойко А.Н.-Bayer, 2010.-66с.

3. МарченкоО.К. Физическая реабилитация больных рассеянным склерозом/ Марченко О.К., Найда Н.// Физическое воспитание студентов творческих специальностей:сб.наук.тр./подред.С.С.Ермакова.-X., 2006 .-№2-С.70-77.

4. Неврологія: підручник для студентів вищих мед. навч. закл. IVрівня акредитації/ С.М. Віничук, Т.І. Ілляш, О.А. Мяловицька та ін .-Київ: Здоров'я, 2008.-664є.-ISBN978-966-463-008-2.

5. НикифоровА.С., КоноваловА.П., ГусевЕ.И. Клиническая неврология:Учебник.В трех томах Т.1М.:Медицина,2002-704е.;Т.П-М.-Медицина,2006-792с. 

6. Рябуха О. Порушення рухової спроможності як причини погіршення якості життя хворих на розсіяний склероз/Ольга Рябуха, Віра Будзин, Юлія Коростильова// Фізична активність, здоров'я і спорт.-2013. №З.С.93-100.