Кудрявцева Анастасія Денисівна

Оніщенко Андрій Олександрович 

Одеський державний аграрний університет

м. Одеса

Франчук-Крива Любов Олексіївна

кандидат ветеринарних наук, асистент

Одеський державний аграрний університет

м. Одеса

 

 Анотація. У статті наведено результати дослідження поширення аналогів ювенільного гормону в складі композицій інсекто-акарицидних засобів для собак і котів. Відмічено, що до складу 54,1 % комбінованих ектопаразицидних препаратів входить поліциклічний ювеноїд піріпроксифен, тоді як метопрени містяться в 45,9 % інсекто-акарицидних засобів. Найбільш поширеними лікарськими формами ювеноїдів були краплі спот-он – 64,9 %. В складі нашийників і шампунів ювеноїдів виявилось найменше.

 Ключові слова: піріпроксифен, метопрен, ювеноїди, АЮГ, коти, собаки.

 

 Нині, дедалі більшої популярності набувають регулятори росту, розвитку і розмноження комах (РРК; англ.: IGRs – insect growth regulators) – гормоноподібні речовини, які перешкоджають розвитку проміжних стадій блохи. Перевагами РРК перед традиційними інсектицидами є висока біологічна ефективність, низька токсичність для теплокровних тварин та людей, безпечність для корисних представників фауни, відсутність накопичення в харчових ланцюгах і швидкий розклад в ґрунті та воді [5].

 Таким чином, актуальним є проведення аналізу щодо поширення і складу комплексних ектопаразицидних препаратів з вмістом ювеноїдів для собак і котів. Метою роботи було детальне вивчення поширення групи ювеноїдів в складі композицій інсектицидних засобів для собак і котів на ветеринарному фармацевтичному ринку.

 Група регуляторів розвитку комах об’єднує синтезовані або виділені з природних джерел сполуки різної хімічної структури, які за механізмом дії є аналогами природних гормонів комах: ювенільного (АЮГ, або ювеноїди), линяння (АЛГ, або екдизоїди), нейрогормонів. До даної групи відносять також інгібітори синтезу хітину (ІСХ): хлорпохідні та фторпохідні сполуки сечовини (наприклад, дифлубензурон, флуазурон, люфенурон) [1, с. 24–25; 4, с. 226]. 

 Відомо, що на сьогодні в світі синтезовано більше 4 тис. аналогів ювенільного гормону. Найбільш поширеними є ізопреноїдні (метопрени) та поліциклічні (піріпроксифен) ювеноїди [1; 3, с. 80–82].

 В нормі ювеноїди виробляються ендокринними залозами комахи (прилеглими тілами, corpora allata) на стадіях її розвитку. В кінці личинкового періоду кількість ювеноїдів фізіологічно зменшується. Внесення АЮГ ззовні в цей критичний період розвитку комах негативно позначається на долі популяції. Механізм дії РРК пов'язаний з незворотними порушеннями гормонального балансу в організмі шкідників. Залежно від часу обробки організм комах реагує на введення екзогенного аналогу утворенням аномальних проміжних особин, гігантських, надто меланізованих личинок, недорозвинутих лялечок з головою імаго та ін. Від традиційних інсектицидів РРК відрізняє відсутність негайної загибелі шкідника, висока видоспецифічність, зміна чутливості і характеру відповідних реакцій у виду-мішені. При цьому проявляється метатоксичний ефект, при якому летальна дія препарату на комах проявляється лише через кілька фаз або, навіть в наступній генерації [1; 2].

 На ветеринарному фармацевтичному ринку виявлено 37 торгових найменувань інсекто-акарицидних препаратів для собак і котів, які мають у своєму складі ювеноїди (АЮГ). З них до складу 54,1 % комбінованих ектопаразицидних препаратів входив поліциклічний ювеноїд піріпроксифен (мал. 1), тоді як ізопреноїдні метопрени містились в 45,9 % інсекто-акарицидних засобів. Найбільш поширеними лікарськими формами ювеноїдів були краплі спот-он – 64,9 % та аерозолі (спреї) – 18,9 %. В складі нашийників і шампунів ювеноїдів виявилось найменше (табл. 1).

Таблиця 1

Ювеноїд-вмісні ектопаразицидні нашийники та шампуні для собак і котів 

Діюча речовина

Торгова назва

Лікарська форма

Вид тварини

Виробник

Пропоксур

Фенотрин

Піріпроксифен

Sentry Pro

нашийник

собаки

Sentry, CША

Тетрахлорвінфос Метопрен

Ultra Guard Plus

нашийник

собаки

Hartz, CША

Фіпроніл

Івермектин Піріпроксифен  

Дана Ультра

нашийник

собаки / коти

Api-San, РФ

d-трансаллетрин,

S-метопрен

Hartz Ultra Guard Plus

шампунь

собаки

Hartz, США

Перметрин

Піперонілабутоксід

Піріпроксифен

Sentry Pro Toy Breed

шампунь

собаки

Sentry,США

 

 

Мал. 1. Трьохмірна модель молекули піріпроксифену [2].

 

 Виявлено, що 75,7 % ювеноїд-вмісних інсекто-акарицидних препаратів були іноземного виробництва і тільки 24,3 % – вітчизняного. Лідерами-виробниками даної категорії препаратів в Україні є ТМ «Природа» і ТОВ «Менеджмент Система».

 Висновки. До складу 54,1 % комбінованих РРК ектопаразицидних препаратів входить поліциклічний ювеноїд піріпроксіфен. Ізопреноїдні АЮГ (метопрени) містились в 45,9 % інсекто-акарицидних засобів. Найбільш поширеними лікарськими формами ювеноїдів є краплі спот-он – 64,9 %. На вітчизняному фармацевтичному ринку 24,3 % ювеноїд-вмісних препаратів для собак і котів українського виробництва. 

 

Література

1. Алешо Н.А., Костина М.Н., Каира А.Н. Современные методы и средства уничтожения вредных насекомых и клещей – переносчиков возбудителей болезней человека: учебное пособие / Н.А. Алешо, М.Н. Костина, А.Н. Каира; ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования»:  М.: ГБОУ ДПО РМАПО, 2015. С. 24–25.

2. Галлямова О.В. Ювеноиды или аналоги ювенильного гормона. статья из раздела: Химические классы пестицидов URL: http://www.pesticidy.ru/group_substances/juvenoids (дата звернення 16.01.14).

3. Какпаков В.Т., Солопов Н.В. Биотехнологический метод регуляции численности оводов – возбудителей энтомозов северных оленей. Ветеринарная патология. 2009. № 1. С. 80–82.

4. Франчук-Крива Л.О., Сербін В.Ф., Прусак Л.І. Аналіз ринку інсектоакарицидних препаратів для собак в м. Одеса / Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки : матеріали ІІ Міжнародної наук.-пр. конференції (28–29 грудня 2018 р., м. Київ). ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. С. 226.

5. Mahon Greg. Winning the War on Fleas. Australia, 2009 : Vet Desk. 39 p.