Інна СТЕПУРА,

вчитель початкових класів

Олексієво-Дружківської спеціальної школи №13

Донецької обласної ради

 

 В основі Нової Української Школи лежить компетентісний підхід до організації освітньої діяльності здобувачів освіти початкової ланки. Державний стандарт початкової освіти визначає вимоги до обов*язкових результатів навчання та компетентностей. На відміну від знаннєвої, компетентнісна школа має дати дитині не лише знання, а й сучасні вміння та навички. Серед ключових компетентностей, які повинен опанувати молодший школяр, виокремлено і математичну компетентність - особистісне утворення, що має здатність актуалізувати та застосувати математичний досвід у практичних життєвих ситуаціях.

 Для формування математичної компетентності потрібні: здатність творчо та критично мислити, послідовно міркувати та презентувати ідеї; уміти працювати командно (визначати пріоритети, планувати результати і відповідати за їхню реалізацію); ефективно застосовувати знання в реальному житті. Одним з практичних кроків, який допоможе сучасному вчителю на уроках та в позакласний час сформувати математичну компетентність та підготувати маленьких людей до майбуття, де вони зможуть бути успішними, а значить і конкурентоспроможними громадянами України, є сучасна педагогічна технологія «Щоденні 3».

 Педагогічна модель «Щоденні 3» (математика) це набір щоденних видів діяльності, завдяки яким здобувач освіти початкової ланки навчається бути самостійним під час вивчення математики, а педагог має змогу працювати зі школярами індивідуально та в малих групах.

 Щоденні 3 як педагогічну технологію заснували й розробили Гейл Боші та Джоан Мозер. В її основі три види діяльностей: 

 Математика самостійно. 

 Математика разом з другом.

 Математика письмово. 

 Завдання з блоку «Математика самостійно» націлені на закріплення вивчених раніше математичних понять та пов’язані з маніпулятивними предметами. Ця діяльність залучає дітей до математичних ігор, а також спонукає використовувати інструменти для лічби чи ігрові матеріали. 

 Завдання блоку «Математика з другом» допоможуть дітям не тільки удосконалити математичні навички, а й научать співпраці одне з одним. 

 Завдання діяльності «Математика письмово» направлені на вдосконалення вмінь і навичок самостійно розв’язувати задачі різних типів, обчислювати вирази, виконувати перетворення, конструювати, моделювати й креслити геометричні фігури.

 Мета технології НУШ «Щоденні 3» - перетворити навчання математики на цікавий і доступний процес, в ході якого здобувачу освіти надається можливість самостійно обирати певний вид завдань. Свобода вибору і можливість контролювати своє навчання привчає дитину бути самостійним, наполегливим в досягненні мети, а також – відповідальним за отриманий результат. 

 Технологія передбачає, що кожен вид діяльності виконується здобувачами освіти впродовж 20 хв. Протягом роботи рекомендовано обрати умовний сигнал, за яким діти починають та закінчують працювати. Наприклад, дзвіночок чи нерізка мелодія на смартфоні учителя або віршовані рядки типу «Не зівай, працювати починай!». Бажано придумати та обрати той сигнал, що сподобається дітям і педагогу.

 Педагогу перед впровадженням діяльностей «Щоденні 3» потрібно провести підготовчу роботу з дітьми: 1) показати і пояснити, де зберігаються матеріали для роботи; 2) змоделювати, як обрати, користуватися правильно та повертати певні обрані матеріали на місце.

 Також треба донести до відома дітей основні переконання, що служать базою, підґрунтям для діяльностей. Це: довіра та повага; спільність; вільний вибір та відповідальність; дослідження інтелекту; перехід як паузи від інтелекту до тіла; 10 кроків самостійності.

 Кожна діяльність з «Щоденних 3» учителем вводиться через 10 кроків до самостійності.

 Крок 1 Познайомте дітей з діяльністю. 

 Крок 2 Поставте ціль та створіть атмосферу необхідності.

 Крок 3 Запишіть бажану поведінку на « Я – схемі».

 Крок 4 Змоделюйте бажану поведінку. 

 Крок 5 Змоделюйте менш бажану поведінку. Потім більш бажану. 

 Крок 6 Діти беруть матеріали й розміщуються в класі.

 Крок 7 Учні працюють самостійно.

 Крок 8 Учитель не заважає, а непомітно спостерігає.

 Крок 9 Як тільки перша дитина втрачає витримку, вчитель використовує сигнал, щоб зібрати учнів. У русі вони повторюють матеріал.

 Крок 10 Учитель запитує: «Як все пройшло?», «Що вдалося? Що ні?», щоб підсумувати та проаналізувати роботу.

 «Математика самостійно». Це час, коли діти можуть поліпшити свої знання з математики та самостійно закріплюють математичні поняття за допомогою дій з різними предметами. Зазвичай — це математичні ігри. Під час ігор діти можуть використовувати будь-які матеріали у класі для розв’язання обраних завдань. 

 Зразками використання математичних ігор можуть бути: Палички Кюізенера, конструктор Lego, настільні ігри, ребуси та головоломки, природничий матеріал, прищіпки, картки із завданнями, лічильний матеріал, Танграм, гра Джанга, шнурівка, математичні розмальовки, грошові знаки.

 Існує головне правило для всіх щоденних видів діяльності: завдання, що пропонуються для виконання самостійно, мають бути добре знайомі для школярів, бо тільки так вони зможуть тривалий час утримувати увагу й працездатність.

 Перед впровадженням технології «Щоденні 3» учитель зі здобувачами освіти складає правила, яких діти дотримуються кожного разу, і які розміщені в полі зору школярів. Бажано, щоб було зазначено: 1. Діти визначаються із завданням. 2. Обирають зручне місце і починають працювати. 3.Залишаються на одному місці. 4. Працюють увесь відведений час. 5. Працюють в тиші. 6. Складають матеріали та ігри у відведені місця. Якщо правила порушено, педагог може змоделювати ситуацію, яка спричинила дискомфорт у класі, щоб діти подивилися на неї зі сторони та не робили так більше. Вчитель працює з дітьми або групою дітей, які потребують допомоги.

 «Математика з другом». Цю діяльність вводять лише тоді, коли школярі опанували «Математику самостійно». Важливо вміти обрати партнера для роботи та визначитись із правилами роботи в парі з другом. Наприклад, обравши послідовність роботи за допомогою гри «Камінь, ножиці, папір». Надалі діти закріплюють вивчені математичні поняття за допомогою дій з різними предметами. Відбувається кінетична практика в формі практичних робіт чи математичних ігор. Наприклад, таких, як: Математичний сірник, Математична піца, Розумні ваги, Знайди яблучко, Математичне доміно, Кинь кубик, Знайди закономірність, Математичне лото, Розклади фігури, Графічні малюнки, Математичні пазли, гра з LEGO .

 «Математика письмово». Це час, коли учні виконують математичні завдання письмово. Учитель готує необхідні завдання, які можуть стосуватися і вивченої на уроці теми, і тем, що вивчалися раніше. Наприклад: Продовж візерунок, Намалюй в другому ряду на …менше, ніж у першому; Обведи, Домалюй, Заштрихуй, Повтори лабіринт. Математика письмово дає змогу відпрацьовувати вміння самостійно, зосереджено та наполегливо працювати. 

 Для «Щоденних 3» у класній кімнаті можна облаштувати спеціальний куточок, де будуть розміщені назви діяльностей та назви або спеціальні позначення математичних ігор та вправ, аби здобувачам освіти легше здійснювати вибір. 

 Наприкінці роботи вчитель має організувати рефлексію та поцікавитися в школярів, як справи, чи хотіли б вони щось змінити, що не вдалося і чому, що вдалося найкраще, що було найскладнішим, що хотіли б виконати ще раз та ін. Учитель має звертати увагу на те, які саме ігри найбільше подобаються учням, і вже під їхні вподобання обирати та готувати наступні завдання.

 Отже, робота за технологією «Щоденні 3» дуже захоплює школярів, розвиває швидкість, логічність та критичність мислення, маніпулятивні навички. Правильно налаштована робота за ротаційними моделями сприяє вихованню відповідальної класної спільноти, коли кожний відповідає за себе і за інших, на відміну від тотального контролю вчителя.