Бутенко Євгенія Юріївна

аспірант

Сумський національний аграрний університет

Україна, м. Суми

 

Харченко Владислав Володимирович 

студент

Сумський національний аграрний університет

Україна, м. Суми

 

Мащенко Олександр Анатолійович

студент

Сумський національний аграрний університет

Україна, м. Суми

 

 Анотація: Вирішення питань продовольчої безпеки вимагає розроблення, прийняття та виконання Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року. Виконання цих завдань забезпечить сталий розвиток агропромислового комплексу регіону, підвищить ефективність виробництва, покращить забезпечення населення продуктами харчування за доступними цінами, сприятиме зростанню рівня життя на селі. 

 У результаті виконання Програми та реалізації запропонованих заходів очікується: збільшення виробництва картоплі до 1,1 млн. тонн, або на 60,2 тис. тонн більше рівня 2015 року;

 Ключові слова: картопля, сорти, урожайність, господарська діяльність., ціна.

 

 Україна посідає одне з провідних місць у світі з валового виробництва картоплі, яке, за даними Мінагрополітики України, в 2017 році становило 22,2 млн. т. За останні п’ять років реальний обсяг виробництва картоплі на рівні 15,5-16 млн. т. Цього більше, ніж достатньо, оскільки потреба внутрішнього ринку в картоплі становить 5,5 млн. т, якщо додати обсяг насіннєвої картоплі та на корм худобі, то попит не перебільшуватиме 7 млн. т [1].

 Картопля є традиційною культурою для України та найбільш вживаним продуктом харчування. Раціональна норма споживання картоплі однією особою в рік, визначена Міністерством охорони здоров’я України, є на рівні 124 кілограмів, проте фактичне споживання картоплі населенням України значно вище. За підсумками 2014 року в Сумській області споживалося розрахунково на одну особу 176,1 кг картоплі. Це обумовлено низькими цінами на картоплю порівняно з іншими продуктами харчування та значним виробництвом цієї продукції. 

 Упродовж 2011-2015 років площі під картоплею у Сумській області мали тенденцію до скорочення. Якщо у 2011 році площа картоплі до збирання становила 66,3 тис. гектарів, то у 2015 році – лише 57,4 тис. гектара [2, 4]. 

 Проте основним фактором впливу на обсяги виробництва картоплі мала врожайність. За останні п’ять років найвищий рівень урожайності картоплі спостерігався у 2014 році– 221,5 ц/га, найнижчий – у 2012 році (170,0 ц/га). У 2015 році картоплі в Сумській області виробили найменше за останні п’ять років– 1,07 млн. тонн при урожайності 186 ц/га [3].

 

Рис. 1. Динаміка виробництва картоплі в усіх категоріях господарств Сумської області за 2011-2015 роки

 

 За результатами багаторічних досліджень, проведених Сумським національним аграрним університетом, визначені більш перспективні сорти картоплі для вирощування на Сумщині, враховуючи агрокліматичні особливості цього регіону України. 

 Таким чином, за врожайністю, стійкістю до хвороб, проявом інших агрономічних ознак впливу на рослини під час вегетаційного періоду мають кращі показники такі сорти: Тирас, Дніпрянка, Скарбниця, Щедрик, Слов’янка, Анатан, Легенда, Звіздаль. Тому ці сорти рекомендуються для вирощування в Сумській області.

 

Рис. 2. Кращі за врожайністю сорти картоплі в умовах Сумської області 

 

 У Сумському національному аграрному університеті організовано вирощування добазового, базового та елітного насіння. Це надзвичайно дійовий важіль інтенсифікації розмноження нових сортів. Водночас, необхідно, щоб високоякісне насіння надходило до фермерів, приватних господарств. Для цього необхідно створити мережу фермерських господарств, які будуть розмножувати насіннєвий матеріал університету до еліти, високих репродукцій.

 Дослідження, проведені Сумським національним аграрним університетом свідчать, що критичним періодом у забезпеченні посівів картоплі вологою є червень. 

 Виходячи з цього, для отримання високих і стабільних урожаїв картоплі в окремі періоди (сезони) її вирощування необхідний полив. На жаль, лише в поодиноких господарствах Сумщини реалізується цей агротехнологічний захід.

 У даний час існує велика різниця між цінами закупівлі та продажу в роздрібній мережі. Через відсутність картоплесховищ фермери змушені продавати вирощений урожай восени за цінами, які встановлюють заготівельники. 

 У зимово-весняний період ціна на картоплю значно зростає, проте для збереження якості продукції, її реалізації впродовж маркетингового року та відповідно отримання додаткового прибутку необхідна наявність сховищ. Певну роль у їх будівництві можуть відіграти кооперативи або інші об’єднання фермерів. У свою чергу, такі об’єднання дрібнотоварних виробників виконуватимуть функції формування однорідних товарних партій продукції.

 З метою удосконалення господарської діяльності в галузі картоплярства Сумської області в період до 2020 року, підвищення врожайності картоплі на 3-5 %, передбачається: 

 у 2016-2018 роках визначитися з сортовим складом картоплі для Сумської області, перш за все, сортів високоадаптованих, для вирощування в умовах мінливих за дією метеорологічних факторів; 

 у кожному конкретному господарстві з площею посадки картоплі понад 10 гектарів встановити причини недоотримання максимальної урожайності та розробити рекомендації щодо відновлення продуктивності сортів;

 розробити систему насінництва картоплі для Сумської області та запровадити використання для садіння посадкового матеріалу рівня еліти, першої та другої репродукції; 

 підвищувати рівень технологічних процесів вирощування картоплі, зокрема запровадження у виробництво зрошувальних систем;

 здійснювати інформаційно-консультаційне забезпечення виробників картоплі щодо нових досягнень науки і техніки, зокрема шляхом проведення семінарів, майстер-класів, тощо;

 модернізувати картоплесховище потужністю 50 тонн.

 За підсумками реалізації Програми у 2020 році на Сумщині передбачається виробляти в межах 1,1 млн. тонн картоплі на площі 57,8 тис. гектарів при урожайності до 200 ц/га.

 

Література:

1. Перспективи розвитку галузі картоплярства в Україні / Українська асоціація виробників картоплі [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.potatoclub.com.ua/.

2. Сорти рослин, придатні для поширення в Україні у 2016 р.: каталог/ [голов. ред. Мельник С.І.] – К.: Алефа, 2016. – 510 с.

3. Статистичний щорічник області. – Держкомстат України.

4. Статистичний щорічник України. – К.: Держкомстат України.