Кравець Дар'я Віталіївна

Університет митної справи та финансів

Україна

 

 Безробіття — складне економічне, соціальне і психологічне явище. Водночас безробіття — це економічна категорія, яка відбиває економічні відносини щодо вимушеної незайнятості працездатного населення.[1]

 Факторами формування безробіття:

 Нестача сукупного ефективного попиту;

 Негнучкість системи відносних цін і ставок заробітної плати і викривлення в ній, пов'язані з грошовою експансією держави і подальшою інфляцією;

 Недостатня мобільність робочої сили;

 Структурні зрушення в економіці;

 Дискримінація на ринку праці щодо жінок, молоді та національної меншості;

 Демографічні зміни в чисельності та складі робочої сили;

 Сезонні коливання в рівнях виробництва окремих галузей економіки.[2]

 Види безробіття:

 Сезонне;

 Панельне;

 Фрикційне;

 Структурне;

 Циклічне.

 Циклічне (кон'юнктурне) безробіття виникає внаслідок коливань економіки. У фазі рецесії підприємства звільняють робочих та наймають на роботу в разі економічного підйому.

 Сезонне безробіття — результат природних коливань кліматичних умов протягом року або коливань попиту.

 Панельне безробіття – відсоток безробіття, який неможливо усунути навіть при найкращому розвитку кон'юнктури. Цей вид безробіття виникає внаслідок фрикційного, добровільного та структурного безробіття. Це та група безробітних, які не можуть знайти роботу в зв'язку з кваліфікацією, віком, станом здоров'я, місцем проживання або недостатнім бажанням до праці.

 Фрикційне безробіття(тимчасове) виникає, коли люди тимчасово знаходяться без роботи в результаті зміни місця праці, професій. Цей вид безробіття виникає в короткостроковому вимірі.

 Структурне безробіття(технологічне) — виникає в результаті зміни структури економіки, викликане науково-технічним прогресом і зміною структури потрібних кадрів.[3]

 Економічна активність населення у віці 15-70 років

 За даними Державної служби статистики України

 Без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим та м.Севастополь.

 

 Розглянувши запропоновану таблицю, можна зробити висновок, що рівень безробіття в порівнянні з 2010 роком зріз на 0,4%, але при цьому змінювався, в період з 2011 по 2013 роки рівень безробіття впав майже на 0,6%, але піднявся і станом на 2014 рік рівень безробіття становить 8,6%. Існують прогнози, що рівень зросте до 9,5%, а це підвищить ризик критичної ситуації в країні.

  

 Що ж робити?

 В першу чергу потрібно звернутися до Центру зайнятості вашої області. Там вам розкажуть та пояснять як діяти далі.

 За статистикою середній термін тривалості пошуку роботи в січні-листопаді 2014 року склав 111 календарних днів, що на 2 календарні дні менше, ніж в січні-листопаді 2013 року (113 днів).[4]

 Висновок: В Україні рівень зайнятості впав, а відповідно – рівень безробіття зростає. Уряд України нажаль не може стабілізувати ситуацію безробіття, через низку причин, однією з яких є неофіційна війна з Росією, а відповідно і економічна не стабільність нашої країни. Але ми не втрачаємо надії, що нам таки вдасться стабілізувати ситуацію в Україні.

 

Література:

1. library.if.ua/book/8/828.html

2. studentbooks.com.ua/content/view/316/39/1/2/

3. https://uk.wikipedia.org/wiki/Безробіття

4. www.ukrstat.gov.ua/