Кулик Василь Петрович

Кандидат технічних наук

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів

і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»

Україна, м. Ніжин

 

 Анотація. Наведено результати експериментальних досліджень кутової швидкості приводного вала решітних станів зерноочисної машини при різних кутах зміщення ексцентриків для різних сепарованих культур.

 Ключові слова: кутова швидкість, ексцентрик, приводний вал, решітні стани, кут зміщення.

 

 Відповідно плану експериментальних досліджень [1] вимірювання кутової швидкості обертання приводного вала решітних станів проводилось для шести різних кутів зміщення ексцентриків – 180°, 60°, 85°, 90°, 120° та 135° і для різних сільськогосподарських культур: озимої пшениці «Золотоколоса», ячменю «J.B. Maltasia» та гороху овочевого «Vikma».

 На рис.1, а, б, в, г, д, е зображено графіки зміни кутової швидкості приводного вала решітних станів при зміщенні ексцентриків на кути відповідно 60°, 85°, 90°, 120°, 135° та 180° в залежності від кута його повороту при сепарації озимої пшениці «Золотоколоса».

  Рис. 1. Графіки зміни кутової швидкості приводного вала решітних станів зерноочисної машини визначеної експериментально для кутів зміщення ексцентриків на 60º – а, 85º – б, 90º – в, 120º – г, 135º – д та 180º – е при сепарації озимої пшениці

На рис.2, а, б, в, г, д, е зображено графіки зміни кутової швидкості приводного вала решітних станів при зміщенні ексцентриків на кути відповідно 60°, 85°, 90°, 120°, 135° та 180° в залежності від кута його повороту при сепарації ячменю «J.B. Maltasia».

 Рис. 2. Графіки зміни кутової швидкості приводного вала решітних станів зерноочисної машини визначеної експериментально для кутів зміщення ексцентриків на 60º – а, 85º – б, 90º – в, 120º – г, 135º – д та 180º – е при сепарації ячменю

 

 На рис.3, а, б, в, г, д, е зображено графіки зміни кутової швидкості приводного вала решітних станів при зміщенні ексцентриків на кути відповідно 60°, 85°, 90°, 120°, 135° та 180° в залежності від кута його повороту при сепарації гороху «Vikma».

  

 Рис. 3. Графіки зміни кутової швидкості приводного вала решітних станів зерноочисної машини визначеної експериментально для кутів зміщення ексцентриків на 60º – а, 85º – б, 90º – в, 120º – г, 135º – д та 180º – е при сепарації гороху

 

 Аналізуючи графіки на рис. 1-3, можна побачити, що протягом 2 секунд кутова швидкість приводного вала постійно наростає. Після 2 секунд кутова швидкість змінюється в певних межах, тобто обертання приводного вала досягає усталеного режиму руху. Це значить, що з моменту пуску приводний механізм решітної очистки виходить на режим усталеного руху протягом 2 секунд (15-16 обертів приводного вала).

 На ділянці усталеного режиму руху, ексцентрик обертається з певною кутовою швидкістю, яка змінюється від мінімального ( ωmin ) до максимального ( ωmax ) значення, при цьому набуває середнього значення ωсер.

 На рис 4, а, б, в зображено графіки зміни максимальних (1), середніх (2) та мінімальних (3) значень кутової швидкості приводного вала решітних станів зерноочисної машини при сепарації відповідно озимої пшениці, ячменю та гороху для різних кутів зміщення ексцентриків.

  

 Рис. 4. Графіки зміни максимальних – 1, середніх – 2 та мінімальних – 3 значень кутової швидкості приводного вала решітних станів зерноочисної машини при сепарації озимої пшениці – а, ячменю – б та гороху – в при різних значеннях кута зміщення ексцентриків

 

 Коефіцієнт нерівномірності руху  δ визначається за допомогою залежності:

 На рис. 5 зображено графіки зміни коефіцієнта нерівномірності руху.

 

 Рис. 5. Графіки зміни коефіцієнта нерівномірності руху приводного вала решітних станів зерноочисної машини при сепарації озимої пшениці – 1, ячменю – 2 та гороху – 3 при різних значеннях кута зміщення ексцентриків

 

 Висновки

  1. Проведено експериментальні дослідження по визначенню режимів руху приводного валу робочих органів зерноочисних машин для різних кутів зміщення ексцентриків.
  2. В результаті проведених експериментальних досліджень встановлено, що зміщення ексцентриків приводного механізму робочих органів зерноочисних машин на кути, близькі до 90º приводить до зменшення динамічних навантажень на елементи приводного механізму, зокрема, коефіцієнт нерівномірності руху для приводного механізму, в якого ексцентрики зміщені на кут 85º в порівнянні приводним механізмом, у якого ексцентрики зміщені на кут 180º зменшується в 3,1 рази.

 

Література

1. Ловейкін В. С. Методика експериментального визначення параметрів зерноочисної машини / В. С. Ловейкін, В. П. Кулик // Науковий вісник НУБіП України. Серія “Техніка і енергетика в АПК”. – 2011. – Вип. 166. – Ч. 1. – С. 139–146.