О. В. Вишталюк 

судовий експерт сектору автотоварознавчих досліджень

відділу товарознавчих та гемологічних досліджень

Вінницький науково-дослідний

експертний криміналістичний центр МВС

Україна, місто Вінниця

 

 Анотація. Актуальність теми обумовлена особливістю процедури визначення ринкової вартості акумуляторних батарей (далі – АКБ) колісних транспортних засобів, яка вимагає проведення комплексу заходів, пов’язаних з пошуком інформації, необхідної для визначення ринкової вартості АКБ. Акумуляторна батарея є невід’ємною складовою частиною більшості колісних транспортних засобів (далі – КТЗ) і в силу зручності розміщення на транспортному засобі дуже часто стає предметом злочинних посягань. Об’єктами дослідження можуть бути як нові АКБ так і ті, що були у користуванні. І якщо з новими все просто, то з дослідженням бувших у користуванні АКБ виникають проблеми, які потребують додаткового вивчення. Одним з цих спірних питань являється визначення дати виготовлення АКБ.

 Ключові слова: АКБ, ринкова вартість, утилізаційна вартість, різновид, функції, дата випуску, термін експлуатації, маркувальні позначення, експлуатаційні показники АКБ, гарантії АКБ, якість АКБ.

 Abstract. The relevance of the topic is due to the peculiarity of the procedure for determining the market value of batteries (hereinafter - batteries) of wheeled vehicles, which requires a set of measures related to finding the information needed to determine the market value of batteries. The rechargeable battery is an integral part of most wheeled vehicles (hereinafter - KTZ) and due to the convenience of placement on the vehicle is often the subject of criminal encroachments. Both new batteries and used ones can be studied. And if with the new ones everything is simple, then with the study of used batteries there are problems that require additional study. One of these controversial issues is to determine the date of manufacture of the battery.

 Keywords: Battery, market value, disposal cost, type, functions, date of issue, service life, markings, battery performance, battery guarantees, battery quality.

 

 Постановка проблеми. Для визначення ринкової вартості АКБ необхідно визначення дати виготовлення акумуляторів, а це є певною проблемою, тому що сотні виробників випускають акумулятори, і кожна має своє власне маркувальне позначення дати виготовлення. Тому, для визначення ринкової вартості необхідно визначити різновид АКБ, знаходження маркувальних позначень та визначення дати випуску і характеристик експлуатаційних показників.

 Аналіз останніх досліджень. Для визначення ринкової вартості АКБ, був досліджений автомобільний акумулятор (точніше - автомобільна акумуляторна кислота - тип електричної акумуляторної батареї, застосовуваний на автомобілі або мототранспорті, який має певний термін зберігання. Тому при дослідженні акумуляторів стало відомо, що до ії придбання важливо дізнатися дату його виробництва. Тобто, якщо ви купите акумулятор, який довго лежав на складі, то його термін служби помітно скоротиться. Термін зберігання АКБ без підзарядки залежить і від умов, в яких вона знаходиться. Також, щоб отримати точні дані дати виробництва АКБ знадобиться розшифрування марковання акумулятора. Згідно ДСТУ 26881-86 «Акумулятори свинцеві стаціонарні. Загальні технічні умови п. 7.11 Вимоги до якості маркування акумуляторів» [1]. У даному ДСТУ зазначено, що на кришці бака акумулятора повинні бути нанесені маркувальні позначення:

 • товарний знак підприємства-виготовлювача;
 • умовне позначення акумулятора;
 • знак полярності: плюс «+» і мінус «-»;
 • позначення стандарту або технічних умов на акумулятор конкретного типу;
 • дата виготовлення (місяць, рік) та ін. (зображення 1).

 Датою виготовлення є дата приймання готового устаткування на підприємстві згідно ГОСТ Р 51365-99 [1].

 Чому цю інформацію потрібно розшифровувати? Причина в тому, що кожен виробник має свій варіант кодування дати випуску АКБ, будь-якого загальноприйнятого стандарту маркування дати не існує. Кожен виробник знаходить власне місце для позначення дати випуску і код шифрування даних, тому в першу чергу необхідно визначити виробника. У більшості випадків дата виготовлення акумулятора - це набір символів, зрозуміти який без інструкції просто неможливо. 

 Приклади:

 На Польських (країна виробник – Польща) акумуляторах Centra, дата виробництва прихована під наклейкою DANGER. Спочатку римською цифрою позначений місяць, потім дві останні – це рік випуску.

 Акумулятор Delphi Freedom наносить марковання дати виробництва на верхній кришці в форматі: день місяця - 10 пробіл, 9 - рік виготовлення, С - місяць березень, по прядку латинського алфавіту, F- країна виробник, Франція.

 Якщо ви купуєте АКБ Inci Aku Exmet, марковання шукайте близько плюсової клеми. Тут все просто, 17 12 06 означає, 17 грудня 2006 року. 

 Виробник Medalist не вказує число. На бічній стінці місяць і рік в цифрах.

 А над розшифруванням марковання акумуляторів «Ista Standart» потрібно попрацювати. Шифр 2744 містить:

 1. номер виробництва;
 2. остання цифра року;
 3. порядкова - тиждень від початку року [4].

 Також при покупці батареї надається гарантійний термін АКБ - це термін експлуатації, протягом якого число відмов не перевищує 1% від числа експлуатованих акумуляторних батарей. А термін експлуатації – це середньостатистичний строк експлуатації акумуляторної батареї до її заміни, тобто календарна тривалість роботи батареї. Термін експлуатації АКБ закінчується після вичерпання технічного ресурсу елементів (електродів) за фізико-хімічними показників. Залежить, головним чином, від умов і режиму експлуатації авто. Якщо протягом гарантійного терміну акумуляторна батарея виходить з ладу, то в разі встановлення заводського браку (обрив ланцюга, замикання в банку, замикання, тощо) акумуляторна батарея підлягає заміні. Слід врахувати, що при неправильній експлуатації, або з порушенням розрахункових режимів роботи (удари, вібрація, недозаряд - перезаряд, втрата електрики і ін.) відбувається прискорений фізичний знос батареї - і припустимо вихід її з ладу, що не пов'язане з якістю виробництва батареї, а значить не є гарантійним випадком. 

 Постанова завдання. Враховуючи вищезазначене метою цього дослідження є визначення дати виготовлення АКБ (терміну експлуатації), фізичного зносу і визначення ринкової або утилізаційної вартості АКБ.

 Виклад основного матеріалу дослідження. Особливості дослідження акумуляторних батарей включає в себе процедуру визначення її дати виготовлення, строку експлуатації, фізичного зносу і ринкової вартості акумуляторної батареї регламентується «Методикою товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів» (далі – Методикою) [3]. Згідно п.7.36 Методики [3] ринкова вартість окремої складової частини враховує її комплектність і фактичний технічний стан, умови, у яких вона експлуатувалася (зберігалася), особливості кон’юнктури ринку регіону.

 Ринкова вартість складової частини КТЗ з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу визначається за формулою:

Ссз= Цс х (1- Ез) (1)

 де: Цс– ціна нової складової частини, грн.;

 Ез– коефіцієнт фізичного зносу.

 Фізичний знос – це знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних якостей об'єкта оцінки.

 Відповідно до п. 7.46 Методики [3] коефіцієнт фізичного зносу АКБ визначається за формулою

ЕАКБ = ТФСТ (2)

де: ЕАКБ – коефіцієнт фізичного зносу акумуляторних батарей;

ТФ – фактичний строк експлуатації акумуляторної батареї в роках;

 ТСТ – середньостатистичний строк експлуатації акумуляторної батареї до її заміни в роках.

 Отже, для визначення коефіцієнту фізичного зносу АКБ необхідно визначити середньостатистичний строк експлуатації та встановити її фактичний строк експлуатації.

 Згідно п.7.47 Методики [3] середньостатистичний строк експлуатації акумуляторної батареї до її заміни визначається відповідно до Експлуатаційних норм середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.05.2006 № 489 (далі – Експлуатаційні норми) [2]. Відповідно до п. 5.4 зазначеного нормативного акту, провідною організацією з питань розроблення експлуатаційних норм середнього ресурсу АКБ установлено термін дії тимчасових норм до 48 місяців або 4 роки [3].

 Фактичний строк експлуатації АКБ обслуговуваних акумуляторних батарей (ТФ) визначається від дати її виготовлення згідно з маркуванням до дати оцінки [3]. Відповідно до ДСТУ 2302-93 «Батареї акумуляторні свинцеві стартерні. Приймання до ремонту і видача» (далі – ДСТУ) [1] дата виготовлення – це дата приймання готового устаткування на підприємстві. Також у ДСТУ зазначено, що на кришці АКБ повинні бути нанесені маркувальні позначення:

 • товарний знак підприємства-виготовлювача;
 • умовне позначення акумулятора;
 • знак полярності: плюс «+» і мінус «-»;
 • позначення стандарту або технічних умов на акумулятор конкретного типу;
 • дата виготовлення (місяць, рік) та ін. (зображення 1).

 Якщо ж в силу об’єктивних причин, дата виготовлення невідома (наприклад відсутня АКБ), але відома дата продажу АКБ (наявний гарантійний талон, накладна тощо), тоді згідно п. 4.2 Експлуатаційних норм [2], рекомендується за дату виготовлення вважати дату продажу через торгівельну мережу. Для визначення дати виготовлення за маркованням необхідно з’ясувати спосіб кодування дати за інформацією конкретного виробника АКБ. 

 Звертаючись до сайту https://akb-kuban.ru/blog/chasto-zadavaemye-voprosy [5] можемо розібратись з нанесенням всіх необхідних маркувань, які наносяться на майже всіх видах АКБ (зображення 1).

 

Зображення 1. Інформація сайту https://akb-kuban.ru/blog/chasto-zadavaemye-voprosy/, щодо розшифрування дати виробництва АКБ.

 

 Приклад розрахунку ринкової вартості АКБ: 

 Визначимо ринкову вартість бувшої у використанні акумуляторної батареї марки «FORSE» моделі «original 60», потужність 600А, станом на 09.04.2020.

 Об’єктом дослідження є акумуляторна батарея:

 • марка «FORSE»;
 • модель «original 60»
 • напруга 12V;
 • ємність 60Ah;
 • країна виробник Україна;
 • виробник ЗАО «Ista Standart» (Украина);
 • пусковий струм 600 А;
 • полярність Права (L+);
 • номер 2901 825104 (зображення 2).

 

Зображення 2. Клеймо номеру на кришці акумуляторної батареї марки «FORSE» моделі «original 60», потужність 600А 

 Ринкова вартість нової акумуляторної батареї марки «FORSE» моделі «original 60», потужність 600А, жовтого кольору, станом на 09.04.2020 становила 1 416,80 грн. (одна тисяча чотириста шістнадцять грн. 80 коп.).

 Згідно п. 5.4 зазначених норм [2], середній ресурс акумуляторних батарей складає 48 місяців або 4 роки.

 Визначимо фактичний строк експлуатації акумуляторної батареї. Для визначення строку експлуатації АКБ необхідно визначити її дату виготовлення. На верхній кришці АКБ наявний номер «2901 297457» (зображення 1). При розшифруванні номеру було встановлено, що згідно даних виробника АКБ ЗАО «Ista Standart» (Украина) визначення дати виробництва починається з перших чотирьох цифр коду, вказаному на кришці АКБ, тобто: «2901», де:

 • 1-ша цифра в цьому значенні «2» - це номер виробництва;
 • 2-га цифра «9» - остання цифра в року, тобто (2019 рік);
 • 3-я та четверта цифри – «01» - порядковий номер тижня в році, тобто перший тиждень січня. 

 Тому при розшифруванні коду виробника АКБ була встановлена дата виготовлена 01 січня 2019 року (зображення 1). Тобто фактичний строк експлуатації акумуляторної батареї станом на 09.04.2020 складав 1,25 роки. 

 Отримані значення підставляємо у формулу 2 та визначаємо коефіцієнт фізичного зносу акумуляторної батареї ЕАКБ:

1,25 / 4 = 0,32

 Отримані значення підставляємо у формулу 1 та визначаємо ринкову вартість АКБ з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу:

1416,80 х (1 - 0,32) = 963,43 (грн.)

 Таким чином, ринкова вартість бувшої у використані акумуляторної батареї марки «FORSE» моделі «original 60», потужність 600А, жовтого кольору, «№ 2901 297457», станом на 09.04.2020 становила 963,43 грн. (дев’ятсот шістдесят три гривні 43 копійки).

 Також, якщо під час дослідження бувшої у користуванні, технічно-несправної АКБ виявиться, що її ринкова вартість менша за вартість металобрухту, в такому випадку визначається утилізаційну вартість АКБ, тобто згідно п.7.16 Методики [3] ринкова вартість технічно несправного, розукомплектованого КТЗ (його складової частини) не може бути меншою за вартість металобрухту складників, що залишилися, з урахуванням витрат на його утилізацію: згідно п. 2.2. Методики [3] утилізаційна вартість визначається як грошова сума, яку передбачається одержати від продажу не придатного для експлуатації за прямим функціональним призначенням для його альтернативного використання.

 Приклад розрахунку утилізаційної вартості АКБ: 

 Визначимо утилізаційну вартість бувшої у користуванні акумуляторної батареї марки «ISTA» моделі «6СТ-60», станом на момент вчинення кримінального правопорушення, а саме на 24.04.2020.

 Об’єктом дослідження є акумуляторна батарея:

 • тип корпуса – Європейський;
 • тип АКБ – автомобільний;
 • ємність – 60 Ач;
 • пусковий струм – 510 А;
 • напруга – 12V; 
 • довжина – 242 мм;
 • ширина – 175 мм;
 • висота – 190 мм.

 Ринкова вартість нової акумуляторної батареї марки «ISTA» моделі «6СТ-60», станом на момент вчинення кримінального правопорушення, а саме на 24.04.2020 року становила 1421,67 грн. (одну тисячу чотириста двадцять одну гривню 67 копійок)

 Згідно п. 5.4. зазначених норм середній ресурс акумуляторних батарей складає 48 місяців або 4 роки [2].

 Визначимо фактичний строк експлуатації обслуговуваних акумуляторних батарей, згідно п. 4.3 Експлуатаційних норм [2]. З постанови та гарантійного талону на акумулятор «ISTA» відомо, що день покупки (продажу через торгівельну мережу) досліджуваної АКБ – 05.05.2016, а день крадіжки – 24.04.2020. Виходячи з цих досліджень визначимо фактичний строк експлуатації АКБ: (24.04.2020- 05.05.2016) складає 3 роки, 11 місяців та 19 днів або 3,92 роки.

 Підставляємо отримані значення в формулу 2 та визначаємо коефіцієнт фізичного зносу акумуляторної батареї:

3,92 / 4 = 0,98

 Отримані значення підставляємо у формулу 1 та визначаємо ринкову вартість двох акумуляторних батарей:

1421,67 х (1-0,98) = 28,44 грн.

 Згідно п.7.16 Методики [3] ринкова вартість технічно несправного, розукомплектованого КТЗ (зокрема КТЗ, що ввозиться на митну територію України) не може бути меншою за вартість металобрухту складників, що залишилися, з урахуванням витрат на його утилізацію.

 У такому випадку будемо визначати утилізаційну вартість АКБ:

 Згідно п. 2.2. Методики [3] утилізаційна вартість визначається як грошова сума, яку передбачається одержати від продажу не придатного для експлуатації за прямим функціональним призначенням для його альтернативного використання.

 Враховуючи середню ціну приймання до утилізації акумуляторної батареї 20,5 грн./кг (згідно інформації з мережі Інтернет з сайту waste.ua [6]) та вагу, наданої на дослідження акумуляторної батареї 15,4 кг, утилізаційна вартість станом на 24.04.2020 становила (20,5 грн./кг х 15,4 кг) = 315,70 гривень (триста п'ятнадцять гривень 70 копійок).

 Ринкова вартість бувшої у користуванні акумуляторної батареї марки «ISTA», моделі «6СТ-60» станом на момент вчинення кримінального правопорушення, а саме на 24.04.2020 не може бути меншою за вартість металобрухту, тому дорівнює утилізаційній вартості та становить 315,70 грн. (триста п'ятнадцять гривень 70 копійок).

 Висновок Таким чином, для визначення ринкової вартості (утилізаційної) АКБ необхідно правильно встановити її дату виготовлення та провести відповідні розрахунки за алгоритмом, наведеним у зазначеній роботі. Водночас, необхідно запровадити єдині правила маркування з нанесенням звичайного формату дати виготовлення акумуляторної батареї, що значно полегшить роботу як експертів-оцінювачів, так і для обізнаності громадян.

 

Список використаних інформаційних джерел

1. ДСТУ 2302-93 «Батареї акумуляторні свинцеві стартерні. Приймання до ремонту і видача»

2. Про затвердження Експлуатаційних норм середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі: наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 20.05.2006 № 489, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.06.2006 за №695/12569.

3. Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затверджена наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України 24.11.2003 № 142/5/2092 (у редакції наказу Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24.07.2009 № 1335/5/1159), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2009 р. за № 724/16740.

4. Вокрачко Ю. Г. Аккумуляторная батарея (Учебник военного водителя второго класа): научн. Уч. Воениздат, 1963, С 376.

5. batts.pro – інтернет сайт про накопичувачі енергії [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://batts.pro/markirovka-akkumulyatorov/#i-5/. – Назва з екрану.

6. waste.ua – інтернет сайт «Мир отходов» [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://waste.ua/. – Назва з екрану.