Макаренко Тамара Михайлівна

вчитель початкових класів

Бахмацька загальноосвітня школа l-lll ст. № 1

Бахмацької районної ради Чернігівської області

 

 Анотація: Використання інтерактивних методів навчання у початкових класах необхідна умова успішного розвитку учнів . Головне завдання вчителя початкових класів в застосуванні сучасних інтерактивних методів це формування компетентностей учнів. Уроки повинні нести оптимальне навчально-виховне навантаження. Використовуючи сучасні інтерактивні методи можна забезпечити результативність як роботи вчителя початкових класів, так і учнів.

 Ключові слова: інтерактивні методи, компетентність учнів, навчально-виховне навантаження, вчитель початкових класів, слухач, спостерігач, вихованці.

 

 Практичне використання інтерактивних методів на уроках у початковій школі", спрямованій на те, щоб якомога більше активізувати учнів, збудити інтерес до уроків, раціонально використовувати кожну хвилину.

 Насамперед зазначимо, що термін “інтерактивна педагогіка” відносно новий: Його ввів у 1975 р. німецький дослідник Ганс Фріц. Лінгвістичне тлумачення слова, що представлено в іншомовних словниках, свідчить, що поняття “інтерактивність”, “інтерактив” прийшли до нас з англійської мови. “Іntеr“ – взаємодіяти, “асt“ – діяти. Інтерактивність в навчанні можна пояснити як здатність до взаємодії, знаходження у режимі бесіди, діалогу, дії. Відповідно, у дослівному розумінні інтерактивним може бути названий метод, у якому той, хто навчається, є учасником. Який здійснює щось: говорить, управляє, моделює, пише, малює тощо, тобто не виступає тільки слухачем, спостерігачем, а бере активну участь у тому, що відбувається, власно створюючи це [2.с.34-56]. 

 Праця з дітьми можлива лише в тому випадку, якщо учитель дотримується певних правил, а саме: мати мету роботи, бути вимогливим у суттєвому і не придиратися до дрібниць, здатний любити своїх вихованців і вибачати, ставити жорстку вимогу дисципліни та порядку і водночас давати їм багато волі, не зупинятися на досягнутому, мати систему в усьому. 

 Для цього необхідно використовувати різноманітні форми уроків: уроки –подорожі, уроки – казки, урок – вінок. На таких нестандартних уроках дитина розвивається, як особистість[1.]. Ось тут формуються у них мислительні операції ,зокрема аналізу, порівняння ,узагальнення, класифікації.

 Слово «інтерактивний» означає здатний до діалогу. Слід створювати комфортні умови навчання, тоді кожен учень відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність .Урок проходитиме добре за умов постійної взаємодії всіх учнів .

 Це співнавчання, колективна та групова робота, де вчитель і діти рівноправні, розуміють що вони роблять, показують що вони вміють, знають і здійснюють[3.]. На уроках необхідно пов’язувати навчальні матеріали з життєвими ситуаціями, використовувати рольові ігри, вирішувати спільно проблеми відповідно до ситуації. Все це створюватиме атмосферу співпраці, взаємодії, дасть змогу стати лідером класу. Під час навчання учні вчаться критично мислити, приймати продумані рішення.

 Коли вчитель на уроці з дітьми обговорює проблеми з іншими і ставляться проблемні запитання, що їх стосуються, вони ніби пропускають всю інформацію через себе[7.]. Наводять приклади , порівнюють , зв’язують з іншими явищами , уже відомими раніше, передбачають наслідки , знаходять протилежне .Таким чином , діти пов’язують те ,чому їх навчають , з тим , що вони вже знають. А щоб зберегти інформацію, вони її узагальнюють, перевіряють, пояснюють комусь.

 Вчителю потрібно часто використовувати наочність, бо вона збільшує запам’ятовування матеріалу, до роботи залучається не слухова, а зорова пам’ять, є більше шансів задовольнити потреби різних учнів.

 Звідси формується кредо інтерактивного навчання: « Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок, коли я передаю знання іншим, я стаю майстром» [5.].

 Вчитель завжди повинен використовувати активну модель навчання, яка передбачає застосування методів, що стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Як завжди у вчителя повинні бути різні форми навчання: самостійна робота, проблемні та творчі завдання, участь у конкурсах, тести, експрес-опитування[6.].

 Інтерактивне навчання можливо проводити як в груповій, так і в колективній формах, починаючи з роботи в парі. В одну групу можна об’єднати учнів з високим, середнім та низьким рівнем навчальних досягнень. Тим самим у різнорідних групах стимулюється творче мислення й інтенсивний обмін ідеями.

 Під час занять необхідно використовувати такий метод, як «Мікрофон», який надає можливість кожному учню швидко висловлювати свою думку або позицію по черзі при цьому відповіді не коментувати і не оцінювати . 

 Наступний метод, який повинен використовувати вчитель початкових класів для вироблення кількох рішень конкретної проблеми це «Мозковий штурм». Мета вчителя -зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів протягом обмеженого періоду часу, що гарно розвиває уяву та творчість учнів початкової школи.

 Часто в практиці потрібно застосовувати гру. Саме вона, на мою думку, за своєю природою має невизначений результат – інтригу, що якраз і зацікавлює дітей[2.c.56-92].

 В роботі вчителя початкових класів необхідно заохочувати дітей : любити книгу, спостерігати за природою, відвідувати гуртки, мандрувати в інші місця.

 Отже, головне завдання вчителя початкових класів в застосуванні сучасних інтерактивних методів це формування компетентностей учнів. 

 Підтримка з боку вчителя розвиває у дітей самоповагу та впевненість. Тим самим налагоджується діалог з батьками, створюється зв'язок із сім’єю, вчитель стає другом для дитини, поважає кожну дитину та приймає дитину такою, якою вона є, з її життям, стає його співучасником і знаходить в кожному таланти. 

 Уроки повинні нести оптимальне навчально-виховне навантаження. Вважаю, що використовуючи сучасні інтерактивні методи тим самим забезпечується результативність як роботи вчителя початкових класів, так і учнів.

 

Література:

1. Бурлаєва Л. Інтерактивні технології в таблицях / Л. Бурлаєва // Управління школою. – 2015. – № 16-18. – С. 49 – 59.

2. Бутрім В. Л. Інтерактивні дидактичні ігри в початковій школі / В. Л. Бутрім. – К. : Шк. світ, 2017. – 112 с.

3. Вауліна О. М. Упровадження інтерактивних методів навчання на уроках читання / О. М. Вауліна // Початкове навчання та виховання. 2011. № 7. С. 2 – 13.

4. Вовкотруб Л. Інтерактивні технології в системі особистісно зорієнтованого навчання / Л. Вовкотруб та ін. // Сучасна школа України. Сер. Шкільний світ. – 2012. – № 10(жовт.). – С. 59 – 80.

5. Волосюк М. А. Інтерактивні форми роботи на уроці / М. А. Волосюк // Управління школою. – 2015. – № 16 – 18. – С. 70 – 78.

6. Гаркава Н. Інтерактивне навчання. Практичні поради / Н. Гаркава // Відкритий урок. – 2012. – № 9. – С. 25 – 26.

7. Городець С. «Живе» спілкування: використання інтерактивних педагогічних технологій / С. Городець // Шкільний світ. Сер. Шкільний світ. – 2013. – № 11(черв.). – С. 15 – 16.