Ю. П. Мельник

Старший судовий експерт сектору 

автотоварознавчих

досліджень відділу товарознавчих та

гемологічних досліджень

Вінницький науково-дослідний 

експертно-криміналістичний

центр МВС України

Україна, місто Вінниця

 

 Ринок транспортних засобів посідає одне з провідних місць у сучасній системі світових товарних ринків, які характеризуються швидкими темпами розвитку. Тенденції останніх років вказують на те, що автомобільний ринок України розвивається за рахунок значних загальних обсягів імпорту легкових автомобілів, і в першу чергу в неторговому обігу, та зростання вторинного ринку. Такі тенденції пояснюються високим попитом на авто іноземного виробництва, оскільки вони мають широкий асортимент, високі споживні властивості та якість, що відповідає ціні.

 Значний приріст кількості автомобілів та автомобілістів, що спостерігається останнім часом, як правило, тягне за собою приріст незаконних заволодінь, шахрайських схем та зріст кількості дорожньо-транспортних пригод. 

 В наш час, на автошляхах України зростає кількість автомобілів, які мають реєстраційні номерні знаки інших країн. Такими автомобілями керують фактичні власники цих автомобілів або документально підтверджені довірені особи.

 Все частіше постає питання з приводу визначення ринкової вартості автомобілів з іноземною реєстрацією, які перебувають на території України під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних, господарських і цивільних справ.

 В Україні оцінка транспортних засобів проводиться відповідно до методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України 24.11.2003 № 142/5/2092 (у редакції наказу Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24.07.2009 № 1335/5/1159), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2009 р. за № 724/16740. При цьому рекомендованим є використання порівняльного або комбінованого (витратно-порівняльного) методичних підходів. Вибір того чи іншого підходу потребує детального аналізу обставин проведення оцінки. Порівняльний підхід ґрунтується на аналізі цін продажу (пропозиції) дорожнього транспортного засобу, ідентичних або аналогічних оцінюваному дорожньому транспортному засобу з відповідним коригуванням, що враховує відмінності між об’єктами порівняння та об’єктом оцінки. Для визначення вартості за порівняльним підходом використовуються статистично осереднені цінові дані дорожніх транспортних засобів і базуються на даних відкритого ринку дорожніх транспортних засобів. Найбільш широкого застосування набув метод порівняльного підходу, заснований на аналізі цін ідентичних дорожніх транспортних засобів. За цим методом вартість визначається на базі середньої ціни продажу (пропозиції) аналогічного транспортного засобу з відповідним строком експлуатації. Подальше коригування враховує різницю між пробігом, комплектністю, укомплектованістю, технічним станом об’єкта порівняння та об’єкта оцінки.

 Оцінка транспортних засобів здійснюється поетапно. При цьому корегування вартості необхідно проводити з урахуванням технічних, технологічних характеристик об’єкта оцінки, умов його експлуатації, обслуговування та зберігання, технічного стану на підставі відповідної технічної, довідкової, облікової документації та обстежень. Початковим етапом дослідження є технічний огляд транспортного засобу, який дає змогу органолептичними методами визначити ідентифікаційні дані автомобіля, його комплектність, укомплектованість, технічний стан, пробіг за одометром тощо. Після закінчення зовнішнього технічного огляду проводиться перевірка роботи двигуна та інших складових. У разі можливості проведення ходових випробувань перевіряється робота складових транспортного засобу з метою виявлення їх несправності. Ідентифікація дорожнього транспортного засобу  проводиться на встановлення відповідності ознак конкретного дорожнього транспортного засобу (тип, модель, версія, рік виготовлення, робочий об’єм двигуна, комплектність, повна маса тощо) даним виробника. Визначальним при цьому є ідентифікаційний номер транспортного засобу.

 При визначенні ринкової вартості автомобілів з іноземною реєстрацією, експертами можуть використовуватись платні приватні електронні Інтернет каталоги типу «Schwacke», але в свою чергу відомо, що даного типу каталоги не зареєстровані в переліку рекомендованих Міністерством юстиції України, тому вони несуть інформацію більш консультаційного характеру. Тому зважаючи на вище викладене, експертами автотоварознавцями застосовується метод порівнянь пропозицій щодо продажу аналогів в країні походження досліджуваного транспортного засобу.

 Підбір аналога проводиться за нижченаведеними факторами: 

  • автомобілі вантажні, тягачі: тип кузова (загального призначення чи спеціалізований), вантажність, колісна формула, розташування кабіни і двигуна відносно осей, тип двигуна (бензиновий, дизельний тощо), потужність двигуна, робочий об'єм двигуна, габаритні розміри, комплектність, рік виготовлення; 
  • причепи, напівпричепи: тип кузова за призначенням, вантажність (пасажировмісність), колісна формула, повна маса, корисний об'єм кузова, наявність тенту, матеріал виготовлення кузовних елементів, габаритні розміри, рік виготовлення; 
  • автомобілі легкові, автомобілі легкові позадорожні: тип кузова (седан, універсал тощо), призначення (дорожні, позадорожні), тип двигуна (бензиновий, дизельний тощо), робочий об'єм двигуна, привод тягових коліс (передньоприводні, задньоприводні, повноприводні), тип коробки передач, габаритні розміри, комплектність, кількість дверей, рік виготовлення; 
  • автобуси: призначення (міські, приміські, міжміські та інші за даними виробника), пасажировмісність, довжина, тип двигуна (бензиновий, дизельний тощо), потужність двигуна, робочий об'єм двигуна, комплектність, рік виготовлення; 
  • мототехніка: рік виготовлення, призначення, тип рами, робочий об'єм двигуна, число циліндрів, число тактів двигуна, габаритні розміри; 
  • сільськогосподарська техніка, спеціальний рухомий склад: рік виготовлення, призначення, характеристики спеціального обладнання, базове шасі, тип двигуна, потужність двигуна, робочий об'єм двигуна, габаритні розміри. Для підбору аналога перевагу слід надавати транспортним засобам того самого виробника (країни виробника). Рік виготовлення аналога повинен відрізнятися від року виготовлення оцінюваного КТЗ не більше ніж на 5 років. Аналог уважається підібраним, якщо відхилення факторів за кожною порівнюваною характеристикою, яка має числовий вираз, не перевищує +–5%. Інші функціональні характеристики повинні збігатися. Якщо відхилення поодиноких факторів за порівнюваними характеристиками, які мають числове вираження, перевищує +–5%, довідкова ціна приймається як середнє арифметичне значення декількох найбільш близьких аналогів.

 На відміну від визначення ринкової вартості автомобілів з іноземною реєстрацією, при визначенні ринкової вартості автомобілів, які зареєстровані в Україні, експертами авто товарознавцями використовуються офіційні періодичні додатки до «методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України та фонду державного майна України №3207/5/1033 від 21.102019 року, в яких визначені усереднені ціни на транспортні засоби.

 Враховуючи вищезазначене можна дійти висновку, що задля досягнення об’єктивності та повноти досліджень з визначення ринкової вартості транспортних засобів з іноземною реєстрацією необхідне використання літератури  зареєстрованої та рекомендованої Міністерством Юстиції України джерел щодо встановлення пропозиції продажу.  

 

Список використаних інформаційних джерел

1. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-ХІІ.

2. Пахомова І. В. «Судова експертиза транспортних засобів іноземного виробництва».

3. Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затверджена наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України 24.11.2003 № 142/5/2092 (у редакції наказу Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24.07.2009 № 1335/5/1159), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2009 р. за № 724/16740.