Загірна Юлія Василівна

студентка 4 курсу, спеціальність «Туризм»

Національний авіаційний університет

Україна, м. Київ

 

 Анотація: у даній статті висвітлюється поняття «рекреаційні ресурси», описуються рекреаційні ресурси Китаю, визначається їх вплив на розвиток туризму в країні.

 Ключові слова: рекреація, рекреаційні ресурси, рекреанти, дозвілля, Китай.

 

 Постановка проблеми дослідження. У справі розвитку сфери рекреації велику роль відіграють рекреаційні ресурси. Вони є одними з чинників рекреаційної діяльності –один із комплексних видів життєдіяльності людини, спрямований на оздоровлення і задоволення духовних потреб у вільний від роботи час. Рекреаційні ресурси є дуже важливими для ведення рекреаційної діяльності. Вони задовольняють потреби рекреантів та на їх основі функціонують курорти. Якщо територія багата на рекреаційні ресурси, то вона становить інтерес для людей. Тому, щоб визначити можливості використання будь-якої території в рекреаційних цілях, необхідно вивчити й оцінити ті рекреаційні ресурси, якими володіє територія. Однією з провідних країн, яка володіє великою кількістю рекреаційних ресурсів є Китай. Всі рекреаційні ресурси відрізняються своєю різноманітністю через великі розміри території країни. Ця особливість і привертає увагу рекреантів зі всього світу. Людина, яка відвідає Китай, буде вражена рекреаційним багатством цієї країни та зрозуміє унікальність своєї подорожі. Завдяки своїм рекреаційними ресурсами Китай стає дуже популярним на туристичному ринку серед громадян своєї країни та іноземних туристів.

 Аналіз останніх джерел та публікацій. Дослідження рекреаційних ресурсів висвітлено у працях Безрукува Ю. Ф., Бейдика О. О., Мальської М. П. та інших.

 Метою статті є дослідження рекреаційних ресурсів Китаю, їх оцінка та визначення особливостей використання на сучасному етапі.

 Виклад основного матеріалу. Рекреаційні ресурси становлять великий інтерес для населення, адже саме вони задовільняють потреби у рекреації. Проблемою дослідження рекреаційних ресурсів займалися багато науковців у XX столітті, а саме Н.С. Мироненко, І. Т. Твердохлєбов, М.Г. Ігнатенко, Н.Л. Крачило, О.О. Бейдик, В.І. Мацола та інші. Аналізуючи різні твердження можна зробити висновок, що рекреаційні ресурси - природні та культурно-історичні комплекси та їхні елементи, що сприяють відновленню та розвитку фізичних та духовних сил людини, його працездатності та здоров'я, які при сучасній та перспективній структурі рекреаційних потреб і техніко-економічних можливостей використовуються для прямого і непрямого споживання та виробництва курортних та туристичних послуг [1]. До актуальних питань належить оцінка рекреаційних ресурсів. Оцінка рекреаційних ресурсів є складним і ще не до кінця вивченим дослідницьким процесом. Складність цього процесу залежить від багатьох факторів – відсутність чітко розроблених і усталених методик, забезпеченість інформацією про якість і кількість ресурсів, розрізнення рівнів оцінювання, проблема переходу від вимірювання властивостей об’єкта до його оцінки, визначення форм виразу оцінок, суб’єктивність оцінок . Оцінюванню притаманні багатокритеріальність, неоднозначність, історизм, ієрархічність та суб’єктно-об’єктний характер. Оцінка рекреаційних ресурсів відбиває співвідношення об’єкта і суб’єкта. Вона, як правило, включає такі етапи [2]:

 • виділення об’єкта оцінки;
 • виділення суб’єкта оцінки (рекреант, рекреаційне господарство);
 • формулювання критеріїв оцінки, в залежності від масштабу і мети дослідження, властивостей суб’єкта;
 • розробка параметрів (оціночних шкал).

 Для дослідження рекреаційних ресурсів, наприклад країни, велике значення має комплексна і спеціалізована оцінка рекреаційних ресурсів її території. Великою мірою вона має суб'єктивний характер і залежить від досвіду, інтелектуального та освітнього рівня дослідників. 

 Найбільша за чисельністю населення, четверта за площею держава, один зі світових лідерів на туристичному ринку - Китай, привертає увагу рекреантів. Не зважаючи на певну закритість соціалістичного суспільства, Китай стає все більш популярним серед іноземних рекреантів. Важливими рекреаційними ресурсами країни є унікальність та різноманітність історико-архітектурної спадщини, неповторні ландшафти басейну Янцзи та Тібетського нагір'я, вихід до теплих Жовтого, Східно- та Південнокитайського морів, різноманітні кліматичні умови, численні острови, безліч бальнеологічних ресурсів тощо.

 У Азійсько-тихоокеанському регіоні найбільше рекреаційних ресурсів світового значення зосереджені в Китаї. Також ця країна займає провідне місце у світі за кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. У Китаї налічується 48 об'єктів , що є третім показником у світі після Італії та Іспанії (станом на 2015 рік).

 З 48 об'єктів Світової спадщини у Китаї [6]:

 • 34 культурних об'єктів
 • 10 природних об'єктів
 • 4 об'єктів змішаного типу

 16 культурних об'єктів визнано шедеврами людського генія (Велика Китайська стіна, Стародавні споруди в горах Удашань, Історичний ансамбль палацу Потала, Храм ,могила Конфуція тощо) та 10 — природними феноменами виключної краси та естетичної важливості (Гори Уішань, Гора Тайшань, Гора Хуаншань, Національний парк гори Саньціншань тощо). Це пояснюється особливостями географічного положення, різноманітністю клімату, багатою історією тощо. Також, відомо, що об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО оцінюються найвищим балом.

 Суспільно-історичні ресурси привертають найбільшу увагу рекреантів, які приїжджають у Китай. Країна є дуже багатою на історичні та культурні пам'ятки. Китайській цивілізації більше 5000 років. Завдяки старовині, ізольованості і історичній спадщині Китай є один з лідерів на туристичному ринку. Культурно- історичні ресурси сприяють розвитку різних видів рекреації [3]. Китайська культура дуже багатогранна, але, безумовно, зовнішній вигляд країни визначає традиційний архітектурний стиль, який властивий різним спорудам (палаци, храми пагоди, фортечні мури). На території Китаю є стародавні археологічні знахідки: більше 7000 стоянок стародавніх людей епохи неоліту і палеоліту. У провінції Хейлунц-зян на південь від міста Муданьцзян знаходиться столиця середньовічної держави Бохай (7-10 ст.), у відреставрованому вигляді вона представляє інтерес як музей.

 Неможливо не пригадати про велику кількість свят, які так полюбляють святкувати не тільки китайці, але й рекреанти. Найбільшим святом є - Свято Весни - (Китайський Новий рік за місячним календарем). У цей день організовуються виступи танцюючих драконів, танцюючих левів, хороводи, виставки паперових ліхтарів, каліграфії і китайського живопису. Іншою відомою подією є свято Юаньсяо, яке супроводжується масовими гуляннями по вулицях, де можна побачити кольорові ліхтарі у формі птахів, тварин, персонажів з легенд, міфів і казок, а також приготування юаньсяо ( галушки з рисової муки з солодкою начинкою). Під час фестивалю Пеонів проводяться гала-концерти, виставки пеонів, картин, каліграфії, ліхтарів, семінари по культивації пеонів, ділові переговори. Також влаштовуються святкові банкети і кулінарні виставки. Починаючи з 1984 року у Вейфані щорічно проводяться міжнародні фестивалі зміїв, в яких беруть участь представники понад 30 країн світу. Програма фестивалю передбачає міжнародний конкурс, чемпіонат Китаю з паперових зміів, відвідини Музею паперових зміїв, демонстрація виготовлення зміїв китайськими майстрами [4]. 

 Природні ресурси. Розміри території і виняткова різноманітність природних умов виділяють Китай серед всіх країн Азії. Плоскі річкові рівнини і високі гірські хребти, що поросли густим лісом, низькі гори і практично мляві високогірні пустелі - подібне розмаїття ландшафтів рідко можна зустріти і на цілому материку. Таким чином у країні є безліч природних рекреаційних ресурсів. Різноманітність рельєфу - умова розвитку різних видів рекреації на території Китаю. Високі гори (Гімалаї, Каракорум, Тибет), височини, низовини дозволяють здійснювати такі види рекреаційної діяльності як альпінізм, рафтинг тощо. 

 У Південному Китаї є численні печери, деякі з них дуже великі протяжністю до 40 км і обладнанні як печерні храми. 

 Східний Китай володіє таким цінним рекреаційним ресурсом як морські береги. Тут є численні пляжі з переважанням піщаних ґрунтів, протяжність яких іноді сягає десятки кілометрів, особливо на узбережжі Жовтого моря [5]. 

 У Східно-Китайському і Південно-Китайському морях акумулятивні береги поєднуються зі скельними, це обумовлює мальовничість узбережжя. Інтерес представляють карстові береги, де у вапняних скелях на рівні моря є глибокі печери. Зустрічаються коралові острови і рифи, мангрові береги. Водні об'єкти широко використовуються в рекреаційній діяльності Китаю.

 Також Китай славиться своїми природно-антропогенними ресурсами: ботанічні сади (Пекінський ботанічний сад), парки (Данься, Лушань, Путошань), зоопарки ( Пекінський зоопарк, зоопарк в Гуанчжоу) тощо.

 Китай - одна з динамічно розвинутих країн світу щодо рекреації через наявність великої кількості рекреаційних ресурсів [5]. Сьогодні ця країна перетворилася на найбільший у світі ринок рекреації з найвищими темпами і хорошими перспективами розвитку. Також успіху рекреації сприяє державна влада, яка створює перспективні рекреаційні комплекси для рекреантів та розвиває їх через рекламу. Через своє природнє та культурно-історичне багатство у країні завжди розвивалась та буде розвиватись пізнавальна, екологічна, лікувально-оздоровча рекреація. На мою думку, у майбутньому буде мати великий успіх розважальна рекреація, адже за останні роки збільшилась кількість розважальних ресурсів, особливо у великих містах Китаю. Як зазначалось раніше, Китай дуже багатий на природні ресурси ( гори, печери, річки, озера) і вони дозволяють розвивати спортивну рекреацію. Не можна не згадати про подієву рекреацію, тому що у країні запланована велика кількість фестивалів, спортивних ігор тощо, яких відвідають рекреанти зі всього світу.

 Але, нажаль, існують певні проблеми використання рекреаційних ресурсів [6]:

 • нерівномірне розташування рекреаційних ресурсів на території країни.

 Найбільший контраст спостерігається між західною (центральноазіатською) та східною частинами Китаю. Західна частина Китаю на тисячі кілометрів віддалена від морського узбережжя та від економічно розвинених осередків Азії. Тут рекреаційні ресурси є дуже бідними через кліматичні особливості території та не становлять інтересу для рекреації. Аналізуючи вищезгаданий матеріал, найбільш привабливими є рекреаційні ресурси, що розташовані у східній частині країни. Саме тут функціонують основні курорти Китаю.

 • недостатньо розвинута інфраструктура у певних провінціях.

 На жаль, не всюди інфраструктура є розвинутою у країні. Це і перешкоджає рекреантам відвідувати цікаві об’єкти. Хочу навести в приклад Національний парк Цзючжайгоу. Дістатися туди зі східної частини Китаю досить важко. Не так давно єдиним способом потрапити в національний парк була гірська дорога, яка веде сюди з відомого заповідника з пандами, що у місті Ченду. Така подорож в одну сторону займало не менше восьми годин. Десять років тому серед гір на висоті близько трьох з половиною кілометрів був відкритий маленький аеропорт, але не всі рекреанти зможуть скористатись послугами аеропорту через велику вартість.

 • стихійні явища; На території Китаю можуть зустрічатись урагани, тайфуни, смерчі, які пов'язані з виникненням циклонів, антициклонів.

 Вони сприяють виникненню гігантських хвиль висотою до 40 метрів, які руйнують житло, змивають великі площі родючих грунтів, приводячи до знищення значної кількості рекреаційних ресурсів. Також вони руйнують інфраструктуру та загрожують життю рекреантів. 

 • забруднення території, яка розташована біля промислових центрів (Ухань, Чунцін, Чанша);

 Цей негативний фактор особливо впливає на природні рекреаційні ресурси країни. Ті ресурси, які розташовані близько до промислових центрів втрачають свою привабливість через забруднення і не стають цікавими для рекреантів.

 • зменшення біологічного різноманіття через високу щільність населення та розвитком сільського господарства.

 В даний час під загрозою зникнення перебувають близько 4 000 видів голонасінних рослин і 63 види вищих, 433 види тварин, з яких 14 зникли майже повністю.

 Через ці чинники і виникають проблеми використання рекреаційних ресурсів, але влада Китаю намагається й надалі розвивати рекреацію у країні. Як приклад можна навести такий захід: з метою поширення серед рекреантів ідей щодо природних і гуманітарних пам'яток Державне управління у справах туризму висунуло девіз у 2006 р. - «Екологічні тури». У рамках заходів організовувались екскурсії до природних рекреаційних ресурсів з метою ознайомити рекреантів з рекреаційним багатством країни. 

 Висновок. На сьогоднішній день Китай є один з лідерів на ринку рекреаційних послуг. Ця країна є популярною серед жителів своєї країни та іноземних рекреантів через велику кількість рекреаційних ресурсів. Вони – різноманітні та унікальні. Рекреаційні ресурси Китаю дозволяють розвивати майже всі види рекреації. Це є великим плюсом для країни, адже рекреант, який відвідає Китай, може задовольнити будь-яку потребу у рекреації.

 Варто відзначити те, що рекреаційні ресурси у Китаї розташовані нерівномірно. В ході роботи було визначено, що найбільш придатним для рекреації є східне узбережжя Китаю. Саме там на основі рекреаційних ресурсів функціонують відомі та популярні курорти, яких можна побачити на карті. Західна частина країни не є привабливою для рекреантів через свої кліматичні особливості та невелику кількість водних ресурсів. 

 У майбутньому в Китаї будуть виникати все нові види рекреаційних ресурсів, особливо для потреб розважальної, спортивної та подієвої рекреації. Все це пов’язано з швидкими темпами розвитку країни, але було виявлено певні проблеми використання рекреаційних ресурсів, але влада Китаю проводить різні заходи задля збереження рекреаційного багатства у країні.

 Отже, рекреаційні ресурси є основою для розвитку рекреації у країні. Тому їх наявність, кількість, стан є дуже важливими для розвитку рекреаційної сфери та створення привабливої репутації, що було проаналізовано на прикладі Китаю.

 

Література:

1. Безруков Ю.Ф. Рекреаційні ресурси та курортологія. [Електронний ресурс]. Режим доступу:- http://cozap.com.ua/text/4196/index-1.html?page=7.

2. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та рекреаційної географії. – /О.О.Бейдик - К.: Палітра, 1997. – 130 с.

3. Географическая характеристика Китая. [Електронний ресурс]. Режим доступу:-http://old.dvfu.ru/struct/institute/orient/HTML/hongmay/about_China/geo.htm.

4. Города и курорты Китая. [Електронний ресурс]. Режим доступу:- http://protraveler.ru/otdyh/kitay/kurorty/.

5. Еколого економічний аналіз туристично рекреаційних ресурсів Китаю. [Електронний ресурс]. Режим доступу:- http://www.treatment-abroad.ru/resorts/china. 

6. Курорты Китая. [Електронний ресурс]. Режим доступу:- http://www.yestravel.ru/resorts/asia/china/spa/.