Білошицька Валентина Іванівна

вчитель початкових класів,

вища кваліфікаційна категорія,

«вчитель – методист»

Коростенського міського ліцею

Україна, м. Коростень

 

 Анотація: Стаття розкриває значення уроків-екскурсій, як вони пов'язані з усім процесом навчання. Доводить,що вчитель може вносити зміни в тематику екскурсій, якщо вони забезпечують достатнє засвоєння матеріалу, що вивчається.

 Ключові слова: Довкілля, урок-екскурсія, моделювання, природні об’єкти, компетентніcть, ранкові зустрічі.

 

Читати про природу – це добре, та набагато краще

прогулятися по лісу і прислухатися до неї,

вона розкаже вам те, що не написано в книжках.

Анрі Пуанкаре

 

 Головна ідея Нової української школи і нового Стандарту - навчання, побудоване на компетентності. Закон «Про освіту» дає таке визначення компетентності: «динамічна комбінація знань, умінь і навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та навчальну діяльність [2, c. 11]. Простими словами це – здатність використовувати знання і навички у своєму житті. Стандарт поділено на дев’ять освітніх галузей: Мовно-літературна, Математична, Природнича, Технологічна, Інформатична, Соціальна і Здоров’язбережна, Громадянська та Історична, Мистецька і Фізкультурна. У тексті зазначається: «Компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі забезпечує формування всіх ключових компетентностей.»[1,c. 28]. Стандарт дозволяє розвивати одну й ту ж компетентність наскрізно через усі освітні галузі. 

 Державний стандарт початкової загальної освіти визнає, що метою освітньої галузі «Природознавство» є формування природознавчої компетентності учня шляхом засвоєння системи інноваційних знань про природу, способів навчально-пізнавальної діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності та природоохоронної практики. Реалізація цієї мети в повній мірі, на мою думку, можливе лише через застосування діяльнісного підходу до організації навчально-виховного процесу. В новій навчальній програмі з природознавства також зазначено, що домінуючими видами роботи на уроках в Новій школі повинні бути: дослідницька діяльність, проблемне навчання, практичні роботи, моделювання природних об’єктів, проектна діяльність, екскурсії, інтерактивні форми роботи.

 Проаналізувавши навчальну програму та підручник і зошит 1класу «Я досліджую світ» запланувала і використовую уроки-екскурсії, без яких не можливе вивчення природознавства. Це особливий вид навчальної діяльності, що проводяться за межами класної кімнати для безпосереднього сприйняття і спостереження учнями об’єктів та явищ пов’язаних з вивченням програмного матеріалу. Даний вид роботи спрямований на задоволення пізнавальних потреб учнів, їх фізичний та інтелектуальний розвиток, зміцнення здоров’я, уміння помічати цікаве, незвичне. Екскурсії також мають велике виховне значення, так як сприяють вихованню таких якостей особистості, як вдумливість, інтерес та любов до природи, уміння бачити прекрасне в довкіллі, кмітливість, самостійність, старанність.

 Вони дають можливість дітям сприймати природу безпосередньо різними органами чуттів, сприяють розширенню кругозору, розвивають спостережливість, уміння бачити те, що раніше відбувалося поза їх увагою, орієнтуванню в просторі. Повніше і глибше вивчити властивості живої та неживої природи і умови проживання в довкіллі. Перебуваючи на свіжому повітрі діти також загартовуються фізично і це теж має велике значення.

 Уроки-екскурсії дозволяють учителеві встановити більш дієвий та безпосередній зв’язок навчання з життям, учити використовувати набуті знання на практиці.

 На четвертому тижні навчання в 1 класі, була тема тижня - «Моє довкілля». Я пропоную проводити зранку «Ранкову зустріч» на шкільному подвір’ї і для настрою вивчити такий віршик: 

 

Поглянь довкола-скільки тут краси!

Чудові квіти, птахи і ліси,

Будинки, вулиці, звірята,

Собори, річки і малята.

Щоб, з користю пройшло дозвілля,

Ми будемо вивчати довкілля!

 

 Перед виходом на урок-екскурсію потрібно дотримуватись таких правил:

1. Повторити правила безпечної поведінки в довкіллі та мету і тему екскурсії. 

2. Обговорити з учнями про живу і неживу природу.

3. Працювати в групах: 

  1-група – має дослідити, що росте на шкільному подвір’ї;

  2-група – повинна дослідити, хто живе на шкільному подвір’ї;

  3-група – потрібно дослідити, які звуки характерні для шкільного подвір’я;

  4-група – досліджує фарби шкільного подвір’я.

4. Презентація роботи груп.

5. Учитель розповідає історію дитячого майданчика.

6. Діти, стоячи разом у колі, дивляться навкруги і знаходять відомі геометричні фігури на предметах навколишнього середовища (квадрати, трикутники, прямокутники).

7. На шкільному подвір’я діти бавляться у гру «Сорока-ворона».

8. Вчитель робить короткий підсумок мандрівки на свіжому повітрі, а діти розповідають про свої враження, після чого робиться фотографії групами у альбом класа.

 Під час екскурсії діти зібрали різний природний матеріал для уроків мистецтва. Повернувшись до класу,учні зафіксували враження від побаченого, склали зібраний матеріал до « Скриньки невідкритих таємниць», намалювали малюнки, зробили поробки з природного матеріалу і аплікації.

 Кожного навчального тижня в Новій школі 1 класу можна проводити уроки-екскурсії . Я запланувала на І семестр і почала проводити такі уроки-екскурсії :

Тиждень 1. Тема тижня «Я- школяр» - Дослідження околиць школи.

Тиждень 2. Тема тижня «Мій /наш клас» - Екскурсія школою.

Тиждень 3. Тема тижня «Мої друзі» - Спостереження за поведінкою тварин в шкільному живому куточку.

Тиждень 4. Тема тижня «Моє довкілля» - Екскурсія на шкільне подвір’я.

Тиждень 5. Тема тижня «Осінь» - Екскурсія до парку.

Тиждень 6. Тема тижня «Я і моя Батьківщина» - Екскурсія до пам’ятника « Захистникам Батьківщини».

Тиждень 7. Тема тижня «Ми – підприємливі» - Екскурсія до бібліотеки.

Тиждень 8. Тема тижня «Техніка, яка допомагає» - Екскурсія до шкільної їдальні.

Тиждень 9. Тема тижня « Ігри» - Екскурсія до комп’ютерного класу школи.

Тиждень 10. Тема тижня «Театр» - Екскурсія до Палацу культури на виставу.

Тиждень 11. Тема тижня «Мода» - Екскурсія до шкільної майстерні на урок праці.

Тиждень 12. Тема тижня «Пригоди Крапельки» - Екскурсія до річки (джерела, криниці) - Де живе вода?

Тиждень 13. Тема тижня «Зима » - Екскурсія до парку. Ознаки зими.

Тиждень 14. Тема тижня «Космос» - Екскурсія на шкільну виставку «Таємниці космосу» .

Тиждень 15. Тема тижня «Подорожуємо в часі» - Екскурсія до Палацу культури на міську ялинку.

Тиждень 16. Тема тижня « Зимові свята» - Екскурсія до шкільного актового залу. На виставку «Карнавальні костюми».

 В.О. Сухомлинський говорив: «Багаторічний досвід навчально-виховної роботи переконує, що природа є не лише об’єктом пізнання, не лише сферою активної діяльності наших вихованців, а й частиною їхнього буття, взаємовідносин, усього ладу їхнього життя. Природа – величезної ваги чинник, що накладає свій відбиток на весь характер педагогічного процесу»[3, с. 23-27].

 Кожна освітня галузь вносить свій вклад у формування особистості, яка житиме в третьому тисячолітті. На уроках природничої галузі учням надано можливість усвідомити себе як духовно – значиму особистість, розвивати здібності художнього, естетичного, морального оцінювання навколишнього світу. 

 Природа – колиска дитячої думки, і треба прагнути, щоб кожна дитина пройшла школу дитячого мислення – писав Сухомлинський »[3, с.125-131].

 Навчити говорити, мислити, творити серед природи, на мій погляд, важливо для зміцнення емоційно – духовного зв’язку дітей з довкіллям, здатності відчувати красу природи, зупиняти зацікавлений погляд на найяскравіших виявах виразності у природі. Саме уроки-екскурсії мають допомогти учням полюбити природу всім серцем, навчитися захищати рідне і дороге серцю довкілля. 

 

Література

1. Державний стандарт початкової загальної освіти . Мін. осв. і науки України 21.02.2018.- с. 4 – 35.

2. «Нова українська школа». Концептуальні засади реформування середньої школи. Мін. осв. і науки України 27.10.2016.- с. 4 – 40.

3. Сухомлинський В.О. Школа і природа./ Вибрані твори.. У 5 т. – К.,1977.