Гуцалюк Інна Вікторівна,

Вінницький інститут Університету «Україна»,

м.Вінниця

 

Корчинський Володимир Станіславович

Вінницький інститут Університету «Україна»,

м.Вінниця

 

 Анотація. Тотальне ендопротезування кульшового або колінного суглоба визнано найбільш ефективним методом лікування, що дозволяє усунути больовий синдром і поліпшити фізичну функцію у пацієнтів з важкими дегенеративними захворюваннями суглобів. В оглядовій статті ми висвітлили особливості і роль фізичної реабілітації після ендопротезування суглобів.

 Ключові слова: ендопротезування кульшового суглоба, реабілітація, якість життя.

 

 Анотация. Тотальное эндопротезирование тазобедренного или коленного сустава признано наиболее эффективным методом лечения, позволяющим устранить болевой синдром и улучшить физическую функцию у пациентов с тяжелыми дегенеративными заболеваниями суставов. В обзорной статье мы осветили  особенности и роль физической реабилитации после эндопротезирования суставов.

 Ключевые слова: эндопротезирование тазобедренного сустава, реабилитация, качество жизни.

 

 The acbstrat. Total hip and knee replacement is recognized as the most effective treatment method, which allows to remove pain syndrome and improve physical function in patients with severe degenerative joint diseases. In the review article, we highlighted the features and role of physical rehabilitation after arthroplasty.

 Key words: hip arthroplasty, rehabilitation, quality of life.

 

 Кульшовий суглоб є найбільшим суглобом в людському тілі. До його складу входить велика кількість компонентів, які відповідають за рух у цьому суглобі. Він є основним опорним суглобом, а отже погіршення його функціонування призводить до дискомфорту у людей.

 Ураження кульшового суглоба, які проявляються тяжкою дисфункцією нижніх кінцівок і хребта на тлі вираженого больового синдрому, займають по частоті одне з перших місць, а інвалідність при цьому досягає 64% [1].

 Найбільш поширені з них - остеоартроз, а також субкапітальні переломи шийки стегнової кістки. Несприятливі наслідки переломів шийки стегна у вигляді незрощення, формування помилкового суглоба, розвитку асептичного некрозу головки стегнової кістки і коксартрозу досягають 42%

 Ендопротезування, як метод виорішення проблем з кульшовими суглобами,  може призвести до багатьох ускладнень, як загальних (наприклад, тромбоз і жирова емболія легеневої артерії, інфекційні ускладнення), так і специфічних для таких операцій (нестабільність і руйнування компонентів ендопротеза КС, вивихи КТБС, переломи кісток тазу і стегнової кістки) .

 Тому, дуже важливо, приділити належну увагу реабілітації, щоб уникнути розвитку ускладнень.

 Нами проведено аналіз функціональних змін у хворих з ушкодженнями кульшового суглоба та засобів і методів фізичної реабілітації, які використовуються в ортопедо-травматологічній практиці, зокрема, у відновному лікуванні хворих після ендопротезування кульшового суглобу. Проведене теоретичне дослідження дозволило розробити комплекс вправ, спрямований на відновлення прооперованої кінцівки і зміцнення м’язів здорової ноги, плечового поясу та тулуба. Дотримання усіх рекомендацій та систематичне виконання запропонованого комплексу вправ допоможе пацієнту уникнути різного роду ускладнень та слугуватиме запорукою його швидкого одужання.

 Протягом першого тижня реабілітації (перші 5-7 днів) пацієнту показаний щадний руховий режим. Для профілактики післяопераційних ускладнень проводиться дихальна гімнастика, оптимальне позиціонування оперованої кінцівки, призначаються вправи для поліпшення кровообігу, функціонального стану м'язів нижніх кінцівок і тулуба.

 Для запобігання набряків під ногу / ноги пацієнта після операції підкладається подушка.

 У післяопераційному періоді необхідно забезпечити повне розгинання в оперованому колінному суглобі З першого дня після операції хворому призначають дихальні вправи, активні вправи для суглобів здорової ноги, ізометричні вправи для м'язів  оперованої кінцівки, пасивні вправи і укладання на функціональній шині з поступовим збільшенням кута згинання в оперованому суглобі. Заняття на шині проводять протягом 15-20 хвилин 3-5 разів на день. Крім того, хворого навчають піднімати таз з опорою на лікті і стопу оперованої ноги.

 Через 2-3 тижні після оперативного втручання можливі заняття на велотренажері без навантаження протягом 3-10 хвилин 1 - 2 рази на день.

 З 15-го дня після операції призначається масаж оперованої кінцівки №10-15. Через 3-4 тижні після операції призначають лікувальну гімнастику в басейні, яка проводиться у вигляді активних вправ під стінкою басейну, ходьби по басейну, вільного плавання.

 При виникненні больового синдрому під час розробки рухів в оперованому суглобі призначають низькочастотну електротерапію. Через 4-5 тижнів після операції призначають лікувальні ванни (перлинні, кисневі і ін.) І підводний душ-масаж. У пізньому післяопераційному періоді показано проведення функціональної багатоканальної стимуляції м'язів під час ходьби (ФМСМ), яка проводиться за тією ж методикою, що і після тотального ендопротезування кульшового суглоба.

 Для оцінки ефективності реабілітації пацієнтів, які перенесли ендопротезування колінного суглоба, використовуються клінічні, інструментальні методи дослідження, а також шкали і опитувальники, що вимірюють ступінь обмеження активності в повсякденному житті і зміни якості життя.

 Отже,  можемо узагальнити, що реабілітація хворих після ендопротезування кульшового суглоба при відповідному рівні та складі медичного персоналу сприяє соціальному відновленню та поліпшенню якості життя пацієнтів.

 

Література

1. Бут Гусаим А. Б. Оптимизация методов реабилитации больных, перенесших операцию тотального эндопротезирования тазобедренного сустава : автореферат дис. на соискание ученой степени доктора мед. наук : спец. 14.00.22 “Травматология ортопедия ” / А. Б. Бут Гусаим. – М., 2008. – 44 с

2. Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. - М.: Медицина, 1994. - 445с. 

3. National Joint Replacement Registry. Demographics of knee arthroplasty. 2011 [cited 2013 Jan 22]. 

4. Переломи шийки стегнової кістки у людей літнього та старечого віку / Герцен Г. І., Проник А. І., Остапчук М. П., Малаві Амір. – К. : Сталь, 2003. – 170 с. 

5. Поворознюк В. В. Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку (вибрані лекції, огляди, статті) : у 3-х т. – К. : ВПЦ “ЕКСПРЕС”, 2009. – Т. 3. – 664 с. 

6. Реабилитация больных, перенесших тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава, методом функциональной электростимуляции / Осканян Т. Л., Солопова И. А., Гришин А. А., Сидоров В. Д. // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. – 2008. – № 3.– С. 34–38. 

7. Реабілітація хворих при ендопротезуванні кульшового суглоба : метод. рек. / уклад. Філіпенко В. А., Маколінець В. І., Гращенкова Т. М. [та ін.]. – Х. : ІПХС ім. проф. М. І. Ситенка АМНУ, 2005. – 28 с. 

8. Рой, І.В., Бабова, І.К., Баяндіна, О.І. (2010). Технологія реабілітації хворих після ендопротезування кульшового суглоба. Вісник ортопедії, травматології та протезування, № 4, 35-38.