Піх Людмила Олексіївна

Старший викладач,

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Харків

 

Новікова Вікторія Євгеніївна

Старший викладач,

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Харків

 

Шакула Олександр Олександрович

Доцент,

кандидат сільськогосподарських наук

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Харків

 

 Анотація: основним сучасним конструкційним матеріалом є метал. Метали вступаючи в окисно-відновну реакцію з навколишнім середовищем піддаються корозії, тому методи боротьби з корозією є досить актуальними. Метою даної роботи було проведення корозійних випробувань грунтовки-перетворювача іржі Г-042 і комплексних систем покриттів на основі серійно випускаємих рекомендуємих матеріалів.

 Ключові слова: корозія, адгезія. іржа, лак, емаль, ґрунтовка, захисні властивості.

 

 Для захисту від корозії устаткування і конструкцій переробної промисловості перспективними є лакофарбові матеріали на основі поліуретанових смол.

 Складність проблеми полягає в якісній підготовці поверхні [1]. При виконанні ремонтних антикорозійних робіт нерідко виникають умови, коли неможливо повністю очистити поверхню від іржі. Застосовані методи механічного очищення дуже трудомісткі і шкідливі для здоров'я людей.

 У цьому випадку доцільно застосовувати спеціальний склад для фарбування металу безпосередньо по іржавій поверхні, з якої видаляється лише пухкий, щільно утримуваний шар.

 Були проведені лабораторні випробування з метою вивчення властивостей комплексних систем захисних покриттів на основі поліуреатного лаку і порошкового перетворювача іржі в порівнянні з традиційно застосовуваними матеріалами .

 Грунтовки-перетворювачі іржі готувалися на основі поліуреатного лаку Е-772-2 / 0 / і стійкого в морській воді лаку ХС-717 на сополімері вінілхлориду з вінілацетату з додаванням 7% порошкового перетворювача іржі лігнінового. Для покривних шарів в системах покриттів використовувалися емалі Е-772, ЕП-140, ПФ-115 і лак Е-772-2 (0) [2].

 Результати визначення захисних властивостей і адгезії систем покриття на основі різних складів грунтовки-перетворювача іржі та хімічно-стійких лакофарбових матеріалів наведені в таблицях 1 і 2.

 Визначення стійкості комплексних систем покриттів з ґрунтовкою-перетворювачем іржі Г-042 на основі лаку Е-772-2 (0) і 7% ППР показало, що за захисними властивостями вона не поступається аналогічному складу на основі ХС-717, що застосовується в якості традиційно стійкого в воді матеріалу.

 Високу водостійкість мають покриття, що складаються з поліуреатної емалі Е-772 і лаку Е-772-2 (0), нанесених по грунтовці - перетворювачі іржі Г-042. За захисними властивостями ці покриття не поступаються системам на основі емалі ЕП-140. Трохи нижчі показники властивості двошарових покриттів емалями Е-772 і ПФ-115 по грунтовкам перетворювачів іржі.

 Всі системи покриттів, що включають грунтовку- перетворювач іржі, стабільно зберігають не тільки початкову адгезійну щільність, а й протягом усього періоду випробувань при впливі агресивного середовища (таблиця 2).

 Проведені випробування дозволяють зробити висновок про те, що при застосуванні грунтовки-перетворювача іржі Г-042 як самостійного покриття на міжопераційний період, так і в комплексних системах покриттів має ряд переваг, до числа яких слід віднести  підвищення якості і адгезії захисного покриття, технології підготовки поверхні металу під фарбування, скорочення трудовитрат, поліпшення умов праці.

Таблиця № 1

Результати визначення захисних властивостей систем покриттів на основі різних складів грунтовки-перетворювача іржі та хімічно стійких лакофарбових матеріалів

 

 

Таблиця № 2

Результати визначення адгезії систем захисних покриттів

 

 Література:

1. Л.Г. Зайцева, О.В. Солошенко, С.І. Дем'яненко та ін.; /Розробка рецептури антикорозійного підгрунтя - перетворювача іржі лігнінового для підготовки поверхні обладнання підприємств переробної промисловості. - Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних та харчових виробництв.// Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства.

2. Тир С.Г. та ін.; / Порівняння різних модифікаторів в системах лакофарбових покриттів.// Фізико-хімія металів.- 1989-№1.