Литвинюк Ольга Володимирівна

студентка 6 курсу 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Україна, м. Івано-Франківськ

 

 Анотація: у статті зроблено порівняльний аналіз польського перекладу імен та прізвищ героїв фантастичного світу «Гаррі Поттера» Анджея Полковського та українського перекладу Віктора Морозова. Перекладачі найчастіше використовують такі методи як транслітерація / транскрипція та калькування. Однак, вони також застосовують метод покомпонентного перекладу, щоб максимально наблизити переклад до цільового читача. Показано, наскільки важливо зробити правильний переклад засобами іншої мови, при цьому не втративши зміст і значення, якими були наділені ці імена автором в оригіналі твору. 

 Ключові слова: власна назва, ім’я, семантика, перекладач, переклад, оригінал.

 

 Інтерв’ю, гроші, міжнародна слава – у випадку з Джоан Роулінг все почалося після виходу першої книги серії романів «Гаррі Поттер і філософський камінь». Успіх першої книги надихнув письменницю на створення наступних 7 частин сповнених пригод, дружби та магії. Ну і, звичайно, це стало викликом для перекладачів. Джоан Роулінг досить креативна письменниця, особливо, якщо мова йде про вигадування власних назв: імен та прізвищ героїв, які наче «говорять» до читача, тобто певною мірою характеризують героя, назв заклять та магічних істот.

 Власні назви – категорія індивідуальності, своєрідності та неповторності. О. В. Бока називає власні назви «…своєрідними культурно-історичними та мовними індексами, джерелом вивчення лексичного багатства мови, оскільки відбивають назви предметів, реалій та понять і є специфічними для певної країни або нації» [1, с. 15]. У праці С. Влахова та С.Флоріна «Непереводимое в переводе» зазначається, що власні імена становлять особливу цікавість, вони стають своєрідним «ключем» у розкритті художнього задуму автора, нерідко вони виконують роль лаконічних характеристик. Власні назви – основа образної системи твору, і дослідження їх семантики є першочерговим завданням перекладача, адже саме це дозволить цілісно побудувати систему образів. При номінації героїв реалізуються основні функції власного імені у сюжеті: ідентифікація і виділення його носія з ряду інших персонажів [3, с. 216]. Тому основне завдання перекладача при перекладі імен – зробити його зрозумілим для реципієнта, при цьому не втративши семантику, яка закодована у власній іншомовній назві.

 Анджей Полковський та Віктор Морозов – перекладачі, завдяки яким польський і український читачі змогли познайомитися з Гаррі Поттером та його магічним світом. Досвідчені перекладачі зіштовхнулися з деякими труднощами під час перекладу. В інтерв’ю, на запитання щодо перекладу власних імен, зазначали, що в основному імена не перекладали, а залишали такими, як у оригіналі, за винятком того, що в українському варіанті імена та прізвища передані методом транслітерації або транскрипції, наприклад: Harry Potter/Гаррі Поттер, Ronald Weasley/ Рональд Візлі, Severus Snape/ Северус Снейп. 

 Однак, на думку Анджея Полковського, багато власних назв (імен та прізвищ) мають у собі закодовану інформацію про того чи іншого героя, яка не зрозуміла для польського читача: ім’я «Severus» (у польському перекладі «surowy» – суворий) із прізвищем «Snape» (у перекладі «wąż» – змія) [6, c. 650, 676] не асоціюється у польського читача із суворим вчителем, а «Malfoy» i «Voldemort» (імена французького походження) мають зовсім іншу конотацію. Тому Полковський, щоб максимально наблизити текст до польського читача, створив словник, який розмістив у кожній частині книги. У ньому можна знайти пояснення до всіх складних власних назв, які використовує Джоан Роулінг [7].

 Із словника польський читач дізнається, що «Dumbledore» у вільному перекладі звучить як «джміль», що пояснює поведінку директора, який час від часу говорить щось собі під ніс і це нагадує звуки, які видають ці комахи. «Draco» з латинської – «дракон» або «змія», «Malfoy» – це слово, котре у давніх французьких діалектах означає «недобросовісність» або «недобре слово» (звідси асоціація героя зі злом). «Ten, Którego Imienia Nie Wolno Wymawiać / Ten, Którego Imienia Się Nie Wymawia» (Той, чиє ім’я недозволено вимовляти / той, чиє ім’я не вимовляється), де перекладач змінив структуру виразу, яка дослівно перекладалася «Той, кого не можна називати». У польській мові такий тип формулювання міг викликати оманливі асоціації з анонімністю героя, а «Voldemort» не був і не хотів бути анонімним, він мав на меті створити таке ім’я, яке б викликало відчуття паралізуючого страху. Перекладач чомусь не пояснює етимологію імені «Voldemort», але той факт, що по-французьки «vol de mort» означає «втеча від смерті» і є ключовим для того, щоб зрозуміти, який намір має цей герой. Більше того, у польському тексті назва втрачає значення,  що пов’язане в оригіналі з неприязним ставленням англійців до французів, і те, що англійські прізвища французького походження часто належать аристократам (на відміну від англосаксонського походження), здається, є важливим, якщо мова йде про проблему расизму та «чистоти крові», яку піднімає Джоан Роулінг [8]. Ім’я кентавра «Firenze» було замінено на «Firenzo», а закінчення –о зустрічається у зменшено пестливих формах, у цьому випадку перекладач вказує на приналежність персонажа до групи позитивних героїв. Слова, що закінчуються на –о, часто є іменниками середнього роду, наприклад: dziecko – дитина. Подвійність, яка випливає з назви, підкреслює подвійність характеру героя напівлюдини напівконя, і показує, що «Firenzo» – магічна істота. «Minerwa McGonagall» – «gall» – англійський іменник, що означає «тупість, нахабство, зухвалість», тоді як у формі дієслова – «дратувати». Важливою є саме форма дієслова у поєднанні з другою частиною прізвища «gona», що у розмовній мові відповідає висловлюванню «going to» – збиратися (у майбутньому часі) [6, c. 303, 337]. Таким чином «McGonagall» перекладається як «та, яка буде зухвала, нахабна», якій притаманний сильний характер, яка буде протистояти і захищати власну думку. «Minerwa» у римській міфології була богинею мистецтва, ремесла, науки, мудрості та літератури. Якщо говорити про «Hogwarts» і чотири гуртожитки «Griffindor», «Ravenclaw», «Hufflepuff» та «Slytherin», то ці назви взагалі не змінюються у перекладі. В оригіналі також немає різниці між назвою гуртожитку та назвою їх мешканців. Однак у польському перекладі Анджей Полковський взяв під увагу семантику назв гуртожитків і на основі цього створив власні еквіваленти, що називають учнів. І так, у назві «Griffindor» виділяємо слово «griffin», тобто «gryf», тому там мешкають «gryfoni». «Ravenclaw» – «raven» перекладається як «kruk» (укр. ворон), тому там мешкають «krukoni». Назва «Slytherin» вимовляється як «slither» –  «ślizgać się» (укр. ковзати) і там мешкають «ślizgoni» [6, c. 587, 672]. Найзагадковішою є назва «Hufflepuff». На думку перекладача, тут містяться звуконаслідувальні слова такі як «chuch» і «pyk» або «puch» і  «puf». З цієї причини у перекладі зустрічаємо термін «puchoni» [7].

 Віктор Морозов при перекладі імен героїв намагався знайти золоту середину. Якщо в оригіналі ім’я щось означало, то він робив так, щоб і в українському перекладі воно означало те ж саме. З іншого боку він знав, що дітям будуть відомі певні конкретні імена і читачі залишаться незадоволені, якщо їх буде змінено. Більшість імен Джоан Роулінг створила, використовуючи англійські, французькі та латинські основи, підтекст яких важко зрозуміти українському читачеві. Тому майже всі імена були перекладені методом транскрипції та транслітерації. Проте і у такому перекладі можна віднайти прихований зміст. Так, наприклад: прізвище «Dursley» в український версії звучить як «Дурслі» і асоціюється із словом «дурний», що пояснює поведінку героїв з цим прізвищем. Здавалося, що ім’я персонажа Северус Снейп не має прихованого значення для читача, але алітерація «с» викликає асоціацію із шипінням змії. Залишивши практично незмінними імена героїв, Віктор Морозов вирішив дещо українізувати імена котів. Так, «MrPaws» – в українському варіанті звучить як «Лапонька» (від англ. «paw» – лапа), а кіт «Snowy» – це «Білосніжка» (від англ. «snowy» – сніжний, білосніжний, сніговий) [4, c. 305, 405]. Прізвисько персонажа Пітера Петігру «Wormtail» (з англ. «worm» – черв’як, «tail» – хвіст) Морозов переклав «Червохвіст» [4, c. 489, 434]. В даному випадку він використав покомпонентний переклад і скористався зв’язкою «о», щоб переклад звучав природньо для читача [5]. У даному випадку конотативне значення вдалося зберегти, адже в українській мові «черв’як перен. жалюгідна, нікчемна людина» [2, с. 1598].

 Отже, читачі можуть помітити кілька тенденцій у перекладі імен. Польський перекладач залишив імена незмінними, але вирішив, що семантика, яка прихована в оригінальній назві, дуже важлива і її потрібно пояснити читачеві. Таким чином він створив словник, який вміщує тлумачення складних для розуміння власних назв. Український перекладач робить дослівний переклад імен тільки у тому випадку, якщо семантика збігається в обох мовах. В інших випадках – ім’я залишається незмінним і не завжди пересічний читач може зрозуміти його підтекст.

 

Література:

1. Бока О. В. Власні імена як компресовані тексти-носії когнітивної інформації / О. В. Бока.  Вісник СумДУ, 2008. (Серія «Філологія»).  №1.  С. 15-19.  

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. Бусел В. Т. Київ: Ірпінь, 2002.

3. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. Москва: Международные отношения, 1980. 340 с.

4. Малишев В. Ф., Петраковський О. Ю. Новий англо-український та українсько-англійський словник. Промінь, 2010. 576 с.

5. Ролінґ Дж. К. Гаррі Поттер і філософський камінь / Перекл. з англ. Морозов В. Київ, 2005. 

6. Linde-Usiekniewicz, Jadwiga  Wielki słownik angielsko-polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Oxfrord, 2002.

7. Rowling, Joanne Kathleen  Harry Potter i Kamień Filozoficzny, przeł. Andrzej Polkowski.

     Poznań: Media Rodzina, 2000.

8. Wybrane aspekty polskiego tłumaczenia książki «Harry Potter i Kamień Filozoficzny» [Електронний ресурс]. Режим доступу:  https://artelis.pl/artykuly/13883/Wybrane-aspekty-polskiego-tlumaczenia-ksiazki-Harry-Potter-i-Kamien-Filozoficzny.