Булига Костянтин Борисович

кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет культури і мистецтв

місто Київ

 

Башинський Сергій Васильович

Київський університет культури

магістр 

місто Київ

 

 Анотація: Проведено аналіз використання сучасних методів реалізації бізнес логіки, за допомогою інформаційних технологій. В якості інструментів запропоновано мову JavaScript. Проведено аналіз переваг, які надає запропонована технологія.

 Ключові слова: CRM система, JavaScript, кодування, веб-технології, фреймворк, Ajax.

 

 Розвиток і зростання електронних комунікацій призводить до попиту на IT працівників. Програмісти необхідні як великим компаніям[5], так і невеликим фірмам. Величезним плюсом у 21 столітті відіграють навички користування комп'ютером. Це дає можливість оволодіти навичками розрахунків й основами логіки.

 

Рис. 1. Схема представлення бізнес логіки 

 Бізнес-логіка - це рівень ваших додатків, у якому записується вся керуюча інструкція ваших додатків. Наприклад, у вас є просто додаток для продажу білетів в Інтернеті[2]. Тепер, коли ви розробляєте додаток, у вас є декілька логік, які мають бути реалізовані для продажу білетів, наприклад, дані про бронювання не повинні припадати на свята.

 Одним із прикладів автоматизації процесів є CRM система. Це особистий підхід до ведення бізнесу, при якому у діяльності компанії на першому плані постає клієнт [3].

 Ця стратегія передбачає створення в компаніях таких механізмів взаємодії з клієнтами, при яких їх потреби забезпечують найвищим пріоритетом для підприємств. Подібна орієнтованість на клієнта зачіпає не лише загальну стратегію бізнес-компаній, а також корпоративну культуру, структуру, бізнес-процеси, операції.

 Цілі впровадження CRM-систем:

  • систематизація продажів,
  • побудова чіткого бізнес-процесу,
  • усунення впливу негативного людського фактору,
  • підвищення якості роботи з клієнтами,
  • отримання оперативної аналітики у відділі продажів.

 На практиці ми все частіше стикаємося з випадками, коли компанія має систему CRM, але насправді вона не використовується [3]. Це тому, що насправді компанії «це не потрібно», принаймні так вважають працівники, які «роблять відмінну роботу» з усіма обов’язками наявними засобами.

 

Рис. 2.Представлення логіки CRM системи

 Технології розвиваються колосальними темпами. Щоб забезпечити компанії всім необхідним для досягнення виключних результатів, CRM система повинна мати кілька важливих характеристик [4].

 Першочергове гарантоване швидке впровадження та адаптація нових технологій завдяки розгортанню в хмарних технологій, наявність готових функціональних можливостей для вирішення завдань бізнесу, налаштування користувацького інструментарію, а також побудова та простота інтеграції в існуючому підприємстві.

 CRM система також має забезпечити максимально простий та зручний для користувачів інтерфейс, адаптований для мобільних носіїв, використання алгоритмів машинного навчання та іншим інтелектуальним інструментам [2].

 Типовою конфігурацією для реалізації веб-додатків є база даних, сервер із серверним  кодом та користувач з браузером з HTML /CSS / JavaScript.

 До поширення систем AJAX, MVC під час керування  код був з боку сервера, який робив запити для динамічних веб-сторінок (якщо є шаблонні HTML-рішення, такі як JSP та ASP). Сервер виконує запити до баз даних і відновлює, використовуючи динамічну сторінку для використання на сторінці запрошених сторінок. Результатом всього цього є те, що сервер містить бізнес-логіку, хоча бізнес-логіка не сильно пов'язана з ідеєю обслуговування сторінок.

 Тепер, при переході на «Web 2.0», сервер обслуговує статичні сторінки, які використовують JavaScript, щоб заповнити та ввести зміни, що вони подають. JavaScript зазвичай реалізує службу RESTful, яка означає, що він задає запрошення до баз даних.

 Це означає, що сервер обслуговує реальні файли, і відповідає на запити AJAX [6]. Відповідь на запит AJAX - це просто управління сеансом та забезпечення безпеки. 

 Таким чином, повідомлення на сервер виступає в ролі посередника, який лише відправляє електронне повідомлення або запускає веб-сервіс. Бізнес логіку можна реалізовувати в JavaScript (якщо вона не є секретною) або в сховищах процедур [7]..

 Підводячи підсумки, можна сказати, що ідея про можливість програмування бізнес логіки на JavaScript досить цікава, хоча і не нова. Такий підхід дає деяку гнучкість і зручність застосування.

 Програміст, перед яким стоїть завдання додати новий метод, може не замислюватися про те, яка технологія використовується в серверній частині, а просто прописує те, що потрібно зробити, з легкістю розширювати і доповнювати функціонал.

 Слідом за можливостями, які несе даний підхід, йде ряд питань, про які необхідно подбати:

  • Безпека скрипта: чи не має він рекурсій і нескінченних циклів, не сильно навантажує він пам'ять,
  • Валідація скрипта: чи правильно він написаний, чи правильно він взаємодіє з серверним API, 
  • Безпека сервера: до яких модулів має доступ скрипт.

 На щастя, ці питання цілком можна вирішити в межах існуючої технології.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ

1. Rhino documentation [Електрон. ресурс]. URL: http://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/Rhino/Documentation /#

2. Apidocs [Електрон. ресурс]. URL: http://tool.oschina.net/uploads/apidocs/rhino/#

3. Що таке CRM [Електрон. ресурс]. URL: https://www.bitrix24.ru/articles/crm_what_is.php/#

4. Де бізнес-логіка [Електрон. ресурс]. URL: https://prosto.asia/katalog/blog/gde_biznes_logika_synok-123/

5. Бізнес-логіка на сторожі якості [Електрон. ресурс]. URL: https://www.software-testing.ru/library/testing/test-management/62-business-logic/

6. Ajax [Електрон. ресурс]. URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/Guide/AJAX

7. Для чего хороший JavaScript? [Електрон. ресурс]. URL: https://tproger.ru/articles/what-javascript-is-good-for/