Коваленко Поліна Костянтинівна

Університет митної справи та фінансів

м. Дніпро

 

 Анотація. Розглянуто поняття міжнародної торгівлі, зовнішню торгівлю України. Проаналізовано стан зовнішньої торгівлі України станом на 2017 рік.

 Ключові слова. Зовнішня торгівля України. Міжнародна торгівля. Експорт. Імпорт.

 

 Зміст наукової роботи. Міжнародна торгівля — торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародного поділу праці.

 Зовнішня торгівля є історично першою і найважливішою формою економічних зв'язків між народами і країнами, яка відображає зв'язок між товаровиробниками різних країн, що виникає на основі міжнародного поділу праці, і виражає їхню взаємну економічну залежність. Міжнародна торгівля включає експорт і імпорт товарів, співвідношення між якими називають торговельним балансом.

 Торгівля двостороння — торгівля між двома державами на підставі угоди про збалансованість товарних потоків і платежів (кліринг).

 Міжнародна торгівля у широкому розумінні охоплює всяку обмінну діяльність, як товарами, так і іншими продуктами людської праці.

 Торгівля зустрічна — зовнішньоторговельні операції, умови яких передбачають зустрічні зобов’язання експортерів закупити в імпортерів товари на частину чи повну вартість експортованих товарів. Однією з головних ознак Т. з. є фіксація зобов’язань імпортерів купити товар і зустрічних зобов’язань експортерів у єдиному документі — угоді чи контракті. Основні форми — бартерні угоди, компенсаційні угоди.

 Торгівля компенсаційна — система торгівлі, за якої експортер товару дає свою згоду на одержання за рахунок платежу за нього товарів із країни-імпортера.

 Міжнародна торгівля є своєрідним проявом світового товарного ринку. Якщо на національному ринку рух товарів обумовлюється більше економічними факторами і державною політикою, то на світовому ринку суттєвий вплив на міжнародну торгівлю має зовнішньоекономічна політика окремих держав чи їх груп.

 Рух національних товарів між країнами дещо обмежений, а деякі національні товари взагалі не надходять у світовий товарообіг. На світовому товарному ринку обертаються тільки конкурентоспроможні товари, найкращі з національних товарів.

 Зовнішня торгівля України — діяльність суб'єктів господарської діяльності України та інших держав, яка має місце як на території України, так і за її межами і яка зводиться до посередництва між виробниками і споживачами по здійсненню угод купівлі-продажу товарів або послуг. Зовнішня торгівля України поділяється на експортну (вивізну) — рух товарів або послуг від українського виробника до іноземних споживачів, та імпортну (ввізну) — рух товарів/послуг від іноземного виробника до українських споживачів.

 За підсумками 2017 року обсяг експорту товарів збільшився на 19% до 2016 року та становить $43,3 млрд.

 У товарній структурі експорту, найбільша частка припадає на чорні метали (20%), зернові культури (15%), руди та шлаки (6,3%).

 Зберігається тенденція до збільшення сировинного експорту, зокрема, приріст обсягів мінерального палива становить 77%, руд та шлаків – 40% і насіння та плоди олійних рослин -34,2%.

 Поступово зростає експорт готової продукції, у т.ч. меблів - на 36,3%, виробів з чорних металів – 30%.

 Топ-країни імпортери української продукції: РФ (9,1% сукупного експорту), Польща (6,3%), Туреччина (5,8%), Італія (5,7%), Індія (5,1%).

 Україна є одним з найбільших експортерів соняшникової олії (1 місце), напівфабрикатів чорного металу (2 місце), кукурудзи (3 місце), залізної руди (5 місце), пшениці та борошна (6 місце).

 У минулому році імпорт зріс на 26,4% до $49,6 млрд. Імпортує Україна переважно продукти паливно-енергетичного комплексу (перероблена нафта та газ), ядерні реактори, котли та наземні транспортні. За оцінками експертів Українського інституту майбутнього, Україна має ресурсний потенціал ПЕК, який може забезпечити зниження імпорту паливної продукції.

 Імпортує Україна з РФ (14,5%), КНР (11,4%), Німеччини (11%), Польщі (7%), Білорусі (6,5%).

 Зовнішньоторговельний обіг збільшився на 29,8% до $92,8 млрд, а сальдо зовнішньої торгівлі товарами залишається від’ємним -$6,3 млрд, що більше в 4 рази до 2016 року. Це свідчить про не покриття витрат на імпорт надходженнями від експорту.

 Негативний торговельний баланс знаходить своє відображення в уповільненому зростанні економіки.

 Отже, на сьогоднішній день Україна – країна сировинного експорту та є найбільшим експортером соняшникової олії, напівфабрикатів чорного металу, кукурудзи, залізної руди та пшениці.

 У зв’язку з високим рівнем відкритості економіки України та залежності її експорту від сировинних цін на світових ринках доцільно здійснювати диверсифікацію товарної структури, а саме: нарощувати експорт продукції з середньою та високою доданою вартістю, тобто готової продукції шляхом зниження вивізного мита на певні групи товарів.

 Орієнтація на імпортозаміщення паливно-енергетичних ресурсів, що зменшить залежність від сировинного імпорту та маніпулятивного впливу країн-експортерів. За оцінками експертів Українського інституту майбутнього, для повного самозабезпечення України нафтою та нафтопродуктами необхідно близько 17 млрд. дол. протягом 3-5 років.

 Для підвищення торговельної конкурентоспроможності необхідним є насамперед подальше впровадження електронного обліку експортно-імпортних операцій, що зменшуватиме корупційну складову митниці.

 

Література:

1. https://www.uifuture.org/post/zovnisna-torgivla-ukraini-tovarami-u-2017-roci/

2. https://uk.wikipedia.org /wiki/%D0%97%D0%B E%D0%B2 %D0%BD%D1%9 6%D1%88%D0%BD%D1%8F _%D1%82 %D0%BE%D1%80%D 0%B3%D1%9 6%D0%B2%D0% BB% D1%8F _%D0%A3%D0% BA% D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

3. О. І. Ступницький. Міжнародна торгівля // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.:Знання України, 2004 — Т.2 — 812с

4. https://uk.wikipedia.org/wiki/ %D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0 %BE%D0%B4%D0%BD %D0%B0_%D1%82%D0%BE% D1%80%D0%B3%D1%96%D0% B2%D0 %BB%D1%8F