Булига Костянтин Борисович

кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет культури і мистецтв

місто Київ

 

Булига Олена Анатоліївна

старший викладач

Національний транспортний університет 

місто Київ

 

Сумін Данило Ігорович

магістр

Київський університет культури

місто Київ

 

 Анотація: В умовах пандемії COVID-19 зростає актуальність дистанційної освіти. Сучасні хмарні LMS (learning management system) використовуються не тільки для корпоративного навчання  L&D (Learning and development), а набувають все більшого поширення в середній і вищій освіті. В роботі проведено аналіз сучасного ринку LMS, розглянуто критерії їх оцінювання, рентабельність впровадження. Розглянуто питання актуальності тих чи інших навчальних курсів. На основі аналітичної оцінки в роботі запропоновано наповнення LMS Google Classroom навчальним курсом аналізу і візуалізації статистичних даних. 

 Ключові слова: LMS, дистанційна освіта, системи управління навчанням, WFH, хмарні технології, L&D, Google Classroom, MS Power BI.

 

 Вступ. У сучасному світі онлайн-навчання стає не просто зручністю, а необхідністю. Через пандемію COVID-19 перебування у закритих приміщеннях групами перетворилося на велику проблему, через що у всьому світі виникла потреба у соціальному дистанціюванні та примусовому карантині. З цієї причини дистанційне навчання стає як ніколи актуальним і запроваджується у всіх освітніх закладах. 

 Проблематика дистанційного навчання [1]: 

  1. Адаптація до онлайн спілкування.
  2. Слабка комп'ютерна грамотність.
  3. Технічні проблеми онлайн-навчання.
  4. Відсутність навичок тайм-менеджменту.
  5. Відсутність мотивації.
  6. Слабке соціальне спілкування.

 Подолання цих проблем можливо при використанні у LMS сучасного інструментарію навчання, до якого відносяться [2]: Hard skills, Proctoring, Pre-tests, Webinars, Autowebinars.

 Постанова задачі. Створити дистанційний курс «Аналіз та візуалізація даних в Power BI» [3], використовуючи LMS Google Classroom. Вибір курсу зумовлено зрослим попитом на  хмарні технології обробки статистичної інформації. 

 Реалізація дослідження. Клас з дисципліни, який створено в середовищі Google Classroom, має наступну структуру (рис.1):

 

Рис.1. Структура курсу в Google Classroom

 Тема «Вебінари» (рис.2) містить у собі учбові матеріали конкретної тематики, організованими у режимі онлайн. Це створює інтерактивну взаємодію, зворотний  зв'язок та можливість ставити питання лектору Тема «Автовебінари» (рис.3) містить записи минулих вебінарів, що дозволяє повторити пройдений матеріал.

 

Рис.2. Тема «Вебінари»

 

Рис.3. Тема «Автовебінари» з посиланням на відповідний авторський відеоресурс

 Тема «PRE-TESTS» (рис.4) використовується для попереднього тестування з метою з’ясування початкового рівня знань та навичок студентів.

 

Рис.4. Тема «PRE-TESTS»

 Тема «Прокторинг» (рис.5) дає можливість провести об'єктивну перевірку знань незалежним адміністратором (проктором). Процедура контролю на онлайн-іспиті або тестуванні відбувається з використанням веб-камери, наявність якої дозволяє підтвердити особу кандидата, виключити шпаргалки та інші прийоми на іспиті.

 

Рис.5. Тема «Прокторинг»

 Тема «HARD SKILLS» (рис.6) дає можливість систематизувати знання з метою перевірки набутих вмінь та навичок при використанні хмарних технологій.

 

Рис.6. Скріншот сторінки Hard Skills

 Тема «Інтерактив» (рис.3.7) створена для організації роботи зі студентами в режимі діалогу з метою швидкого аналізу відповідей.

 

Рис.7. Скріншот сторінки ІНТЕРАКТИВ

 Висновки. В роботі створено дистанційний курс «Аналіз та візуалізація даних в Power BI». Вибір тематики курсу зумовлено зрослим попитом під час пандемії COVID-19 на хмарні технології обробки статистичної інформації і відсутністю доступних ресурсів з цієї тематики. 

 Матеріали навчального курсу реалізовані у вигляді хмарної LMS на основі платформи Google Classroom з використанням нових засобів візуалізації даних.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Проблемы дистанционного обучения и способы их решения. URL: https://4brain.ru/blog/problemy-distancionnogo-obuchenija-i-sposoby-ih-reshenija/(дата звернення: 15.2.2021).
  2. Инструменты разработки электронного обучения. URL: https://elearningindustry.com/subjects/elearning-software/elearning-authoring-tools. (дата звернення: 15.2.2021)
  3. Microsoft Power BI — набор средств бизнес-аналитики для анализа данных и предоставления ценной информации. URL: https://biconsult.ru/products/microsoft-power-bi-nabor-sredstv-biznes-analitiki-dlya-analiza-dannyh-i-predostavleniya. (дата звернення: 15.12.2020)