Гуркова Євгенія Олегівна

студент

Університет митної справи та фінансів,

Україна, Дніпро

 

 Анотація: У роботі розглядається міжнародна трудова міграція та її причини. У наш час ця проблема все більш набирає оборотів , тому треба більш приділяти їй уваги.Масові переміщення робочої сили на великі відстані і на тривалий час є незаперечним фактом минулої і дійсної історії людства. Значні переміщення робочої сили, якими б причинами вони не були обумовлені, мають серйозні соціально-економічні наслідки і з цього погляду становлять інтерес для економічної науки.

 Ключові слова: трудова міграця,проблеми, наслідки,безробіття

 

 Основною причиною міграції є чотири глобальні проблеми: безробіття, бідність, невпевненість та нерівність. Ці причини утворюють міграційні потоки з Африки, Азії і Східної Європи,спрямованих в ЄС, що спровокувало міграційну кризу. Сприятливий економічний клімат і роки економічного зростання в деяких розвинених країнах призвели до збільшення зайнятості і зниження безробіття. Однак, зміни в цих країнах, як правило, виражається в інтенсивному старінні роботи - сили і скорочення чисельності населення працездатного віку, в поєднанні з темпами зниження народжуваності, створюючи серйозну заклопотаність з приводу стійкості ринків праці.

 Країни, де старіння робочої сили і знизити рівень народжуваності, в той же час мати негативний чистий показник міграції є найбільш привабливим для потенційних мігрантів. До них відносяться Японія, Польща та Україна. Більш того, зіткнулися з серйозними труднощами інтеграції попереднього запасу мігрантів не їх товариств, уряд приймаючих країн стало більш розумним в своїй імміграційній політиці. Це означає, що політика приймаючих країн повинна активно брати участь в діалозі зі своїми суспільствами для рішення міфів про те, що збільшення запасу мігрантів може призвести до руйнування соціальних функцій. Крім того, слід розробити освітні програми, які пояснюють, чому імміграція необхідна для підтримки поточного рівня економічного розвитку і як це допомагає пом'якшити негативні наслідки старіння населення та зниження народжуваності.

 Головний Матеріал.

 Метою даної статті є вивчення проблеми і потенційні вигоди від міграції в ЄС, а також визначити імміграційний криза, чи є проблемою для ЄС, або це необхідність критично вистачає можливостей заміни робочої сили. Наукові напрямки і конкретні міжнародні переміщення населення в глобальному просторі підтверджують, що негативні і позитивні тенденції міграції існують у всіх регіонах світу. Ця ситуація ілюструє труднощі, з якими стикаються уряду в надії впоратися з кризою мігрантів і біженців, які намагаються виробити консолідовану політику в сфері міграції, яка могла б бути у відповідність з потребами і можливостями країн і вимоги громадськості.

 У Північній Європі (Швеції, Данії та Фінляндії), за винятком населення Великобританії в цілому, позитивне ставлення до збільшення імміграції в Південній Європі (Греція, Мальта та Італія) підтримує політику щодо скорочення поточного рівня іммігрування , що пов'язано з погіршенням економічної ситуації і високого безробіття.  

 Крім того, в залежності від рівня країн, можливо працівників мають робочі місця, більш імовірно, збільшиться в країнах з високим рівнем доходу на душу населення, вони менш задоволені, тому що, як правило, мають роботу нижче кваліфікації або освіти і готові працювати в небезпечних умовах.

 Польща і Україна країни де стрімко старіє населення і з низьким рівнем народжуваності і негативного чистого індексу міграції. Країни, де старіння робочої сили та зниження рівня народжуваності, є найбільш привабливим для потенційних мігрантів. На підставі наявних даних можна зробити висновок про те, що без збільшення міграційних потоків в країни, де показник становить менше 100% і збільшення народжуваності в короткостроковій перспективі може бути доречним питанням про підвищення пенсійного віку.

 Європа конкурує з іншими країнами, щоб залучити співробітників, які володіють необхідними професійними навичками. Це дослідження підтверджує ОЕСР , відповідно до якого передбачається, що в період з 2012 по 2025 роки очікується різке збільшення частки робочих місць на 23% високоосвічених людей потребували ЄС в таких ключових областях, як наука, технології, інженерія та охорона здоров'я. Проте, в середньостроковій і довгостроковій перспективі, ЄС не в змозі повністю задовольнити потреби ринку праці на основі економічних і демографічних завданнях і зростаючої залежності від висококваліфікованих робочих місць . Крім того, передбачається, що перенастроювання в найближчі десять років, працездатне населення ЄС не скоротиться на 17,5 мільйонів чоловік. У зв'язку з цим, міграції, з точки зору старіння населення і низький рівень народжуваності, це єдиний спосіб, який може підвищити стабільність соціального забезпечення та сталого економічного зростання в ЄС. Однак, з точки зору високого рівня безробіття і соціальних змін, важливо мати стратегію, яка відображає інтереси ЄС і його привабливості для мігрантів. Крім того, ЄС має потребу в інструментах, які визначають найбільш популярні сектора і професії, з якими стикаються фахівцями з підбору персоналу. В результаті, в 2014 році Візовий кодекс ЄС був переглянутий і вирішив створити новий тип візи (Touring Visa), яка стала більш гнучким інструментом візової політики, а також звести до мінімуму ризики, пов'язані з нелегальною міграцією та безпеки.

 Вважається, що успіх міграційної політики залежить від ефективності політики інтеграції і взаємної довіри в довгостроковій перспективі. Таким чином, ЄС буде продовжувати активно підтримувати політику в сфері міграції та готове надати як мінімум 30 мільйонів євро для створення потенціалу для ефективного управління міграцією робочої сили, зосередивши увагу на розширенні прав мігрантів, а також створення єдиного ринку для мобільності робочої сили при фінансуванні 24 млн євро і створення нормативно-правової бази, яка здатна забезпечити безпеку грошових переказів від мігрантів в країнах-донорах, з фінансуванням у розмірі 15 млн євро.

 Висновки і напрямок подальших досліджень.

 Кризи і конфлікти не закінчуються на національних межах, так міжнародних організацій, громадянського суспільства, місцевих органів влади та третіх країн повинні працювати разом, щоб зробити спільну європейську міграційну політику в реальність. З урахуванням вищевикладеного, перспективи подальших досліджень повинні бути спрямовані на найкращого і найбільш скоординованих на міжнародному рівні кордонів внутрішніх держав в ефективному процесі міграції.

 

Список використаних джерел:

1. Як Всесвітній Переглядів Migraion [Електронний ресурс] / Міжнародна організація з питань міграції. - Зроблено доступ: http://www.publications.iom.int/books/how-world- видових міграцій

2. Інститут міграційної політики [Електронний ресурс]. - Зроблено доступу: http://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/international-migrants-country- призначення-1960-2015 

3. Gallup World Poll [Електронний ресурс]. - Зроблено доступу: HTTP: // WWW. гальваlup.com / home.aspx 

4. Descy П. Прогнозованого ринку праці дисбаланси в Європі: проблеми політики в досягнення цілей в сфері зайнятості в Європа-2020 [Elektronic ресурс] / П. Descy // ОЕСР Європейський союз, Matching економічна міграція з ринком праці потребує. - Зроблено доступу: http://www.dx.doi.org/10.1787/9789264216501-12-en 

5. Тенденция международной миграции: 2015 Revision [Электронный источник] / Сообщая гуманитариев во всем мире. - 2016. - Сделано доступа: http://www.reliefweb.int/report/world/