Голян Віра Володимирівна

к.т.н., доцент кафедри Програмної інженерії 

Харківського національного університету радіоелектроніки

М. Харків

 

Ігошин Роман Олександрович,

Магістр кафедри Програмної інженерії

Харківського національного університету радіоелектроніки

М. Харків

 

 Анотація: У результаті проектування створена програмна система для обміну повідомленями в мережі Internet, що дозволяє комп'ютерам «спілкуватися» один з одним незалежно від того, до якої мережі і яким чином вони приєднані.

 Ключові слова: ПРОГРАМНА СИСТЕМА, WEB - ІНТЕРФЕЙС, БАЗА ЗНАНЬ, ФАКТИ, ЦІЛІ, ПРОГРАМНИЙ ПРОЕКТ

 

 Сьогодні важко переоцінити роль Інтернету в організації потоків інформації, а також в організації спілкування, як одного з аспектів, неодмінно супутньому течії потоків інформації. Адже спілкування - є спосіб взаємодії людей один з одним, а з появою всесвітньої павутини це спілкування вийшло за рамки одного будинку, міста й навіть однієї країни [1] .

 Так що ж собою представляє спілкування в Інтернеті? Відповідаючи на це питання варто дати повну характеристику всіляким способам спілкування в Інтернеті. Отже, способи спілкування:

 • електронна пошта;
 • форуми;
 • чати. 

 Виходячи з цього, метою даної роботи є розробка прорамного забезпечення для обміну повідомленнями в мережі з сумісністю з операційнімі сістемамі Windwds XP та Windows Vista, середовище JAVA [2-3] .

 Головною особливістю цієї програми повинна бути можливість встановлення на будь-якому комп’ютері, незалежно від операційної системи чи архітектури останніх. Окрім текстових повідомлень повинна реалізовуватись можливість передавання графічної інформації у вигляді смайлів. Програма повинна складатись із двох частин: серверної та клієнтської. На серверній частині повинні бути реалізовані налаштування чату, встановлення портів з’єднання, та паролів адміністраторів чату. Також в програмі необхідна реалізація створення адміністраторів та модераторів чату, які будуть наділені певними правами. 

 Для функціонування даної системи потрібен Web-сервер зареєстрований в Інтернет або, для локального варіанту, коли сервер перебуває в тій же мережі що й клієнти, який підключаються до системи, Web-сервер підключений до локальної мережі.

 Експериментальна експлуатація розробленої програмної системи проводилася програмістом у режимі, максимально наближеному до реального, у межах локальної мережі.

 Тестування проходило на персональної ЕОМ із наступною конфігурацією:

 • оперативна пам'ять обсягом 256 Мб і пропускною здатністю 400 Мгц;
 • жорсткий диск типу IDE з обсягом 200 Гб;
 • мережний адаптер із пропускною здатністю 100 Мбит/с.

 Надалі швидкість виконання завдань розробленою системою буде залежати від продуктивності сервера. От мінімальні системні вимоги, необхідні для нормальної продуктивності програмного продукту:

 • процесор від 1.5 ГГц і вище;
 • оперативна пам'ять від 256 Мб і більше;
 • жорсткий диск зі швидкістю обертання 7200 про/хв, кеш від 8 Мб, пропускна здатність інтерфейсу не нижче 100 Мгц.

 Робота програмного продукту на сервері обумовлена деяким програмним забезпеченням, що використається в роботі системи й параметри якого, ураховувалися при розробці. Нижче наведений список програмних засобів необхідних для роботи програмної системи:

 • операційна система Microsoft Windows або Microsoft Windows Server не нижче версії 2000;
 • Web-сервер IIS із підтримкою Framework 2.0;

 Комплекс технічних засобів являє собою сукупність усіх апаратно- технічних пристроїв, необхідних для організації й безперебійної роботи розробленого комплексу завдань.

 У комплекс технічних засобів входять наступні види встаткування:

 • Web-сервер;
 • у випадку використання в локальній мережі, робочі станції, розташовувані на робочому місці користувача;
 • засобу передачі даних для локальної мережі або швидкісне підключення до Інтернет;
 • допоміжне встаткування (блоки безперебійного харчування, друкувальні пристрої).

 Якщо система працює в закритій локальній мережі, не підключеної до Інтернет і використається в межах одного підприємства, на робочих місцях користувачів системи повинні бути встановлені робочі станції підключені до загальної локальної мережі, у якій перебуває сервер. Кількість робочих станцій, необхідних для функцій комплексу завдань визначаються виходячи зі структури організації й кількості користувачів. Експлуатація даного програмного комплексу може бути сполучена з роботою інших комплексів завдань.

 Для експлуатації програмного комплексу з боку користувача робоча станція повинна відповідати наступним мінімальним системним вимогам:

 • операційна система Microsoft Windows;
 • підключення до локальної мережі із пропускною здатністю вище 2 Мбит/с;
 • мінімальні апаратні вимоги для роботи операційної системи.

 До складу комплексу технічних засобів робочих станцій може входити модем, якщо вони працюють на більших відстанях від сервера, а також додаткове комунікаційне встаткування.

Висновки

 У результаті проектування створена програмна система для обміну інформацією в Інтернет. 

 

Література

1 Современные средства общения [Електронні ресурси] /Режим доступу: http://galleo.ru/articles/sw203

2 [Електронні ресурси]/ Режим доступу: 

3 http://ru.sun.com/java/books/online/index.html

4 Г.Шилдт «Полный справочник по JAVA» [Текст] / ІД «Вильямс» 2007