Голян Віра Володимирівна

к.т.н., доцент кафедри Програмної інженерії

Харківського національного університету радіоелектроніки

М. Харків

 

Тихов Костянтин Ігорович,

Магістр кафедри Програмної інженерії

Харківського національного університету радіоелектроніки

М. Харків

 

 Анотація: У результаті проектування здійснено аналіз існуючіх технологій пошуку повнотекстових документів таких як: пошукові системи, електронні бібліотеки та ftp-архіви. Була сформована мережева модель пошуку інформації та написана програма, у якій вкорістовується технологія PHP, сервер бази даних MySQL и Web-сервер Apache.

 Ключові слова: WEB-САЙТ, ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА, РОЗРОБКА, КОНФЛІКТ, ФОТО, ФОРМА, СЕРВЕР, MySQL, PHP, APACHE.

 

 Інформація стала одним з найбільш значущих ресурсів людської спільноти і в державному плані розглядається як стратегічний ресурс. Збереження, раціональне використання і розвиток цього стратегічного ресурсу є завданням величезного значення для будь-якого суспільства і держави [1].

 У той же час гігантські обсяги вже накопиченої інформації, безперервно триває зростання її кількості [2], різнорідний і роз'єднаний за багатьма ознаками характер зберігання і поширення, відсутність уніфікованого доступу до неї створюють суттєві і все зростаючі проблеми її ефективного використання. В даний час загальна кількість серверів WWW таке, що пошук релевантної інформації без знання URL-адрес відповідних ресурсів системи став вельми скрутним. Для вирішення цієї проблеми зазвичай застосовуються пошукові системи (ПС) загального користування, такі як Altra Vista, HotBot, Excite, Rambler і т.д. Однак ці системи побудовані на основі класичного підходу і використовують механізми аналізу релевантності індексованого документа по відношенню до запиту користувача (працюють на основі порівняння термінів без аналізу структури тексту і обліку його семантики).

 Користувачеві постійно доводиться вибирати між різними засобами пошуку. Або звернутися до пошукових систем [3], різним ftp-архівів або ж до ресурсів електронних бібліотек [4], спробувати щастя в різних пірінгових мережах [5] або на крайній випадок пошукати в локальній мережі. Вся ситуація ускладнюється тим, що більшість інформації слабо структуроване і деталізовано.

 Проектована система передбачає використання в якості основного мови розробки - серверно-орієнтована мова скриптів PHP і базу даних MySQL, для зберігання інформації версійність зміни даних в файлах. Цей вибір пояснюється тим, що дана зв'язка програмних продуктів все частіше і частіше використовується для розробок різної складності. Мова PHP зарекомендував себе, як гнучкий і функціональний серверно-орієнтований мова скриптів, а бази даних MySQL здатні задовольнити більшість вимог, що пред'являються до баз даних середнього класу складності. Той факт, що більшість хостинг-провайдерів в даний час надають хостинг подібного роду, також свідчить на користь зробленого нами вибору.

 При побудові таблиць БД MySQL використовувався «MySQL-Front», істотно полегшує роботу з обраної СУБД. Дана оболонка позбавляє від необхідності використовувати системну консоль СУБД і надає зручний призначений для користувача інтерфейс, забезпечений автоматизованими функціями, зокрема, створення таблиць (рис. 1.1).

 

Рисунок 1.1 - MySQL-Front для СУБД MySQL

 Був проведений аналіз існуючих технологій пошуку повнотекстових документів таких як: пошукові системи, електронні бібліотеки, ftp-архіви. Було проаналізовано ефективність використання бібліотечних комунікативних Marc форматів, а також питання пошуку інформації розподіленому інформаційному просторі. Був розроблений метод інтеграцій пошукових стратегій, а також технологія формування інформаційного фонду: створення ефективної системи метаінформації. Були проаналізовані різні топології побудови мережі, після чого була розроблена мережева модель взаємодії в розподіленому інформаційному просторі.

Висновки

 У результаті проектування створена програмна система та був проведений аналіз існуючих технологій пошуку повнотекстових документів таких як: пошукові системи, електронні бібліотеки, ftp-архіви. Було проаналізовано питання пошуку інформації у розподіленому інформаційному просторі. Був розроблений метод інтеграцій пошукових стратегій, а також технологія формування інформаційного фонду: створення ефективної системи метаінформації.

 

Література

1. Евсеев И. Peering networks for exchanging files. /Електронний ресурс.  http://ilya-evseev.narod.ru/articles/p2p/p2p-article.html

2. Панчук Р. Клиенты Peer-to-Peer // Домашний ПК, апрель 2004 http://itc.ua/article.phtml?ID=17079&IDw=29&pid=18

3. Тихонов В. Поисковые системы в сети Интернет http//www.iis.ru/el-bib/2000/200005/LS/ls.ls.html

4. Храмцов П. Поиск и навигация в Internet http://www.openweb.ru/stepanov/w_texts/n_search.htm

5. How Intranet Search Tools and Spiders Work http://linux.manas.kg/books/how_intranets_work/ch32.htm