Галузь: «Сільсько-господарські науки»

ВЛАСТИВОСТІ СОЛОМИ ЯК ОРГАНІЧНОГО ДОБРИВА

ВПЛИВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ЗАБУРЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

ОСОБЛИВОСТІ ДОГЛЯДУ ЗА ДЕКОРАТИВНИМИ РОСЛИНАМИ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА – ОДНА ІЗ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ КАРТОПЛЯРСТВА В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Галузь: «Сільсько-господарські науки. Агрономія»

FEATURES AND PROBLEMATIC AREAS OF THE INNOVATION TECHNOLOGY IMPLEMENTATION IN THE UKRANIAN AGRARIAN SECTOR

ВПЛИВ КАРБАМІДУ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Галузь: «Галузеве машинобудування»

КОНСТРУКЦІЙНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ФАСУВАННЯ-ПАКУВАННЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ У ПОЛІМЕРНІ ПЛЯШКИ

 

Галузь: «Географія»

ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ КИТАЮ

 

Галузь: «Психологія»

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ

 

Галузь: «Політологія»

МІСЦЕ І РОЛЬ АРМІЇ В СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЧЧИНИ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

МЕДІА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ВІДКРИТОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОЦЕНИВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ РАБОТЫ МЕХАТРОННОГО АЭРОМАЯТНИКА

ПРОГРАМНА СИСТЕМА СПІЛКУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ В МЕРЕЖІ INTERNET

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ТА БАЗА ДАНИХ ДЛЯ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ БІБЛІОТЕЧНИХ СИСТЕМ

ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДУЛЬОВАНИХ СИГНАЛІВ

 

Галузь: «Історія»

ПЕРЕБУДОВА,ЯК КІНЦЕВИЙ ЕТАП ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ВЛАДИ У СРСР

РОЛЬ ОСОБИ ІЗАБЕЛЛИ КАСТИЛЬСЬКОЇ В ПРОЦЕСІ ОБ’ЄДНАННЯ КАСТИЛІЇ ТА АРАГОНУ В ПЕРІОД ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХV СТОЛІТТЯ

СПІВПРАЦЯ КДБ СРСР ІЗ СЕКУРІТАТЕ – ОРГАНОМ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ РУМУНІЯ

УКРАЇНСЬКИЙ ХУДОЖНИК МИХАЙЛО БОЙЧУК: СТАНОВЛЕННЯ ТА ТВОРЧИЙ СПАДОК

 

Галузь: «Право»

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІОБЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ КЛІТИННИХ КСЕНОТРАНСПЛАНТАТІВ В УКРАЇНІ

 

Галузь: «Хімія»

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕРХЛОРВИНИЛПОЛИУРЕТАНОВОЙ ЭМАЛЬЮ 

 

Галузь: «Педагогічні науки»

КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ У ДОСЛІДЖЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

 

Галузь: «Філологія»

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ “АМЕРИКАНСЬКА МРІЯ”

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ДИСКУРСУ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

ЯВИЩЕ ГРИ СЛІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

 

Галузь: «Розвиток міст»

ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

 

Галузь: «Технічні науки»

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОБАВКИ КАОЛІНУ НА РЕОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ШЛІКЕРІВ ТА ВЛАСТИВОСТІ ВИПАЛЕНОЇ КВАРЦОВОЇ КЕРАМІКИ

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АДСОРБЦІЙНОГО ТЕПЛОАКУМУЛЯТОРА ВІДКРИТОГО ТИПУ 

 

Галузь: «Менеджмент»

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

 

Галузь: «Метрологія»

ПЕРЕТВОРЕННЯ НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН В ЭЛЕКТРИЧНІ З ПОДАЛЬШИМ ПОДАННЯМ У ВИГЛЯДІ ЧАСТОТНО-ЧАСОВОГО СИГНАЛУ

 

Галузь: «Перекладознавство»

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НОРМАТИВНО ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ООН, ТА КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

 

Галузь: «Охорона праці та БЖД»

ЗАХВОРЮВАННІСТЬ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ В УКРАЇНІ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Klochkov D.A.

Андрійчук Б.І.

Артюх І.І.

Бєляновська О.А.

Бойчук В.А.

Бондар Л.П.

Бутенко А.О.

Бутенко Є.Ю.

Воротнікова С.Д.

Гаврилюк Ю.В.

Галіченко О.О.

Галуха Л.Ю.

Гарбовська А.В.

Голян В.В.

Голян В.В. - 2

Гончар І.В.

Губинський М.В.

Даценко А.С.

Дерев’янко Ф.М.

Десятничук І.О.

Дивак В.В.

Діденко І.А.

Добридень А.Ю.

Дрьомова Н.В.

Загірна Ю.В.

Зеленський Є.І.

Ігошин Р.О.

Клюшниченко Є.Є.

Кобрин С.А.

Колесник О.І.

Король Н.Л.

Кравець І.С.

Левченко В.В.

Лобань М.О.

Лященя М.О.

Мащенко О.А.

Михайлов А.Г.

Наіт Буда А.М.

Науменко О.П.

Невинна Г.Я.

Новикова В.Е.

Озимчук О.Б.

Онопрієнко В.П.

Осипенко К.В.

Павленко Д.Г.

Пих Л.А.

Плахтієв К.Ю.

Потапюк Л.М.

Прокопенко О.М.

Сингх Д.Л.

Синиця В.І.

Сиротюк Т.О.

Смолич Д.В.

Сніховська І.Е.

Сосновчик О.М.

Стародубцев О.В.

Тижук О.І.

Тимошук І.В.

Тихов К.І.

Тімофєєва Т.С.

Третьякова Т.Ю.

Харченко В.В.

Хоменко О.С.

Шакула А.А.

Шведова В.В.

Галузь: «Психологія»

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕРВОВО-ПСИХІЧНОЇ СТІЙКОСТІ У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ УЧАСНИКІВ АТО

ФАСИЛІТАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

Галузь: «Педагогіка»

BILINGUALISM AND BRAIN DEVELOPMENT

УРОКИ-ЕКСКУРСІЇ НА УРОКАХ З ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

 

Галузь: «Право»

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

Галузь: «Цивільне право»

ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ

 

Галузь: «Конституційне право»

ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА ЗА НАРОДЖЕННЯМ

 

Галузь: «Технічні науки»

ВПЛИВ НАУКИ НА ТЕХНІКУ

МЕХАНІЧНА ОБРОБКА ДЕТАЛЕЙ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПОЛІМЕРНИХ МАСТИЛ

 

Галузь: «Менеджмент і маркетинг»

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ

 

Галузь: «Економіка»

МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ПРИЧИНИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ

ПРИЧИНИ ЗМЕНШЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

РОЛЬ МИТНОЇ СИСТЕМИ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

СУЧАСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ 

 

Галузь: «Метрологія та вимірювальна техніка»

ВИКОРИСТАННЯ КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ

ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КАНАЛ З ВІДДАЛЕНОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ РОЗМІРУ ДОВЖИНИ ДЛЯ СИСТЕМ ІНТЕРНЕТ-КАЛІБРУВАННЯ 

СИСТЕМА ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ КЛЮЧОВИХ ЗВІРЕНЬ ПЕРВИННИХ ЕТАЛОНІВ (МАСИ) ЗА ПРОЦЕДУРОЮ С 

 

Галузь: «Журналістика»

ЗОБРАЖЕННЯ СТИЛЮ ЖИТТЯ МОЛОДІ У КОНТЕКСТІ ТЕЛЕРЕКЛАМИ

МАНІПУЛЯТИВНИЙ ВПЛИВ ЗМІ ТА ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧИХ УСТАНОВОК

ПРОСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ КАНДИДАТІВ США У НОВИХ МЕДІА

РЕКЛАМА В ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ АСПЕКТІ

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДОНАЛЬДА ТРАМПА

ЯКІСТЬ ПРОСУВАННЯ ЯК ЧИННИК РОЗУМІННЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ

 

Галузь: «Журналістика, візуалізація»

РОЗВИТОК ВІЗУАЛІЗАЦІЇ, ЇЇ ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ, ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ УКРАЇНИ В ІНОЗЕМНИХ ЗМІ

 

Галузь: «Сільське господарство»

ВПЛИВ ГУСОТИ СТОЯННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ В УМОВАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ В УМОВАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Галузь: «Сільськогосподарські науки»

ВПЛИВ ГЕРБІЦИДІВ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Галузь: «Грунтознавство»

ОЗНАКИ, СКЛАД ТА ВЛАСТИВОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО МАЛОГУМУСНОГО ЯГОТИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ

 СІРІ ЛІСОВІ ГРУНТИ, ЇХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗАХОДИ ПО ПІДВИЩЕННЮ РОДЮЧОСТІ

 

Галузь: «Соціальні комунікації»

ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗІВ КУЛІНАРНОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ЕСЕЇСТИЧНОМУ ПРОСТОРІ

 

Галузь: «Транспортні системи»

ІАТІ - АЛЬТЕРНАТИВНА СИСТЕМА БРОНЮВАННЯ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ

 

Галузь: «Політична економія»

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Бергер Є.Е.

Білошицька В.І.

Брикалова А.О.

Гаврилюк Ю.В.

Гаврилюк Ю.В. - 2

Глупак З.І.

Глупак З.І. - 2

Гордієнко Р.Ю.

Гнаткович О.Д.

Гуркова Є.О.

Гутовська Н.В.

Делій К.Д.

Деркач А.В.

Дідик О.О.

Долина К.В.

Затока С.А.

Захарченко Д.М.

Захарченко Д.М. - 2

Захарченко Д.М. - 3

Іванченко В.М.

Кириченко А.С.

Коваленко П.К.

Ковшар Ю.І.

Козорог Д.С.

Кононенко О.О.

Кравченко Ю.С.

Кравченко Ю.С. - 2

Лобзова С.Л.

Логвін О.О.

Лозенко О.А.

Малохатько Є.В.

Малохатько Є.В. - 2

Марігун А.О.

Матвієнко М.І.

Назарова С.В.

Наіт Буда А.М.

Нестеренко Ю.В.

Норенко А.М.

Периста К.Е.

Романенко І.В.

Сатаєва О.О.

Сиротюк М.Р.

Терещеня О.В.

Чанковська А.В.

Шепянова А.М.

Яковчук В.В.

Галузь: «Інновації та управління»

КОНЦЕПЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

Галузь: «Фінансовий менеджмент»

КОНЦЕПЦІЯ СХЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КОМПЛЕКСУ ЕКОНОМІКО- МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Галузь: «Економіка»

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМА МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

 

Галузь: «Хімія»

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМАЙЗЕРА ЖИВИЛЬНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПУСКОВОГО КОТЛА В ЦЕХУ СИНТЕЗУ АМОНІАКУ ТИПУ АМ-76 

 

Галузь: «Технічні науки»

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИЛУЧЕННЯ ФЕНОЛІВ ІЗ ПРОМИСЛОВИХ РІДКИХ СЕРЕДОВИЩ

 

Галузь: «Охорона здоров’я»

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАНЯТЬ ТАЙ-БО ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА КОКСАРТРОЗ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНІЙ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ

ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ

ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ

СУЧАСНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ПЛОСКОСТОПІСТЮ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ ПІСЛЯ ПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВИХ СУГЛОБІВ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ГЕМОРАГІЧНИХ ІНСУЛЬТІВ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ОПІКІВ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ВЕГЕТОСУДИННІЙ ДИСТОНІЇ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ЖОВЧНОКАМ᾿ЯНІЙ ХВОРОБІ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПІЄЛОНЕФРИТАХ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОДАГРИЧНИХ АРТРИТАХ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ СКОЛІОЗАХ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ З ПЕРЕЛОМАМИ КІСТОК ГОМІЛКИ

ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ПРОФІЛЮ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

ПРЕИМУЩЕСТВА JAVASCRIPT В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ НА AMAZON WEB SERVICES

ТРОЯНСЬКИЙ ВІРУС

 

Галузь: «Сільське господарство»

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ СУМІШОК ОДНОРІЧНИХ КОРМОВИХ КУЛЬТУР 

 

Галузь: «Журналістика, імідж»

СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ ІМІДЖУ УКРАЇНИ В ДРУКОВАННИХ ІНОЗЕМНИХ ЗМІ НА ПРИКЛАДІ ВИДАНЬ «THE GARDIAN» ТА «THE USA TODAY»

 

Галузь: «Політична економія»

БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

 

Галузь: «Історія»

160 РОКІВ ГІМНАЗІЇ ІМЕНІ ФРАНЦА-ЙОСИПА У ДРОГОБИЧІ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Бутенко А.О.

Бурдейна О.І.

Буланцева Л.В.

Буценко Н.О.

Віхренко Т.М.

Войцехівська А.І.

Голян В.В.

Грибуля Є.В.

Гуцалюк І.В.

Зозуля О.В.

Іванов Д.А.

Іванченко А.В.

Іванченко А.В. - 2

Коверза В.С.

Козак О.О.

Корчинський В.С.

Корчинський В.С. - 2

Корчинський В.С. - 3

Кот К.В.

Кравець Д.В.

Кравченко А.В.

Куц-Бурдейна О.О.

Куц-Бурдейна О.О. - 2

Куц-Бурдейна О.О. - 3

Куц-Бурдейна О.О. - 4

Куц-Бурдейна О.О. - 5

Куц-Бурдейна О.О. - 6

Куц-Бурдейна О.О. - 7

Куц-Бурдейна О.О. - 8

Куц-Бурдейна О.О. - 9

Куц-Бурдейна О.О. - 10

Куц-Бурдейна О.О. - 11

Куц-Бурдейна О.О. - 12

Куц-Бурдейна О.О. - 13

Куц-Бурдейна О.О. - 14

Куц-Бурдейна О.О. - 15

Куц-Бурдейна О.О. - 16

Муляр В.Ю.

Муржак-Чуб Т.І.

Назаров О.С.

Панасюк В.М.

Пасс О.В.

Периста К.Е.

Підберезня В.С.

Попов Д.І.

Протовень В.В.

Путінцева В.В.

Рудзевич М.О.

Рутенко Н.В.

Савенко О.В.

Сидоренко І.В.

Тартачний Є.М.

Терещенко Я.І.

Терещеня О.В.

Федоров Р.Є.

Франчук Ю.В.

Хавікова К.Є.

Хміль Л.М.

Чорна Г.В.

Галузь: «Мистецтвознавство»

ФІЛОСОФ МУЗИКИ

 

Галузь: «Лінгвістика»

МАКРО- І МІКРОСТРУКТУРА МІЖМОВНОГО СЛОВНИКА

 

Галузь: «Філологія (лінгвістика)»

МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ (CASE-STUDY МЕТОД)

 

Галузь: «Журналістика»

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

РОЛЬ TRAVEL-ЖУРНАЛІСТИКИ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ ДЕСТИНАЦІЇ 

 

Галузь: «Технічні науки»

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ШВИДКІСНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ КИТАЮ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЙОГО ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНОГО БАЛАНСУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМЕРЦІЙНИХ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ У ГАЗОВИХ МЕРЕЖАХ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПЕДІПУЛЯТОРІВ РОБОТІВ

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В МЕРЕЖІ IPTV

ПРИМЕНЕНИЕ ПАТТЕРНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ OBSERVER ДЛЯ ОПРОСА СОСТОЯНИЙ IOT-УСТРОЙСТВ 

ПРИМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ ФИЛЬТРАЦИИ И МЕТОДОВ СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ БОРЬБЫ С «ХОЛОДНЫМ СТАРТОМ» В РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

 

Галузь: «Економіка»

ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ  

ПРИЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

Галузь: «Менеджмент організації»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

 

Галузь: «Психологія»

ДІАГНОСТИКА РЕФЛЕКСИВНОСТІ У ПРОЦЕСІ МЕТАКОГНІТИВНОГО МОНІТОРИНГУ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

НЕОБХОДИМОСТЬ ИНТЕРСЕКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА В ФЕМИНИЗМЕ

ОСОБЕННОСТИ И СПОСОБЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У СІМЕЙНИХ ПАР

ПОНЯТТЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

ПРОМІЖОК ЖИТТЯ 20-30 РОКІВ ЯК ОДИН ІЗ НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ПСИХОЛОГО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ФОРМУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ МЕТАКОГНІТИВНОГО МОНІТОРИНГУ В ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗКУ З НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

 

Галузь: «Хімія»

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ 4-ХЛОР-2-(ФУРФУРИЛАМІНО)-5-СУЛЬФАМОЇЛБЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ НА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АДДУКТІВ МАГНЕЗОНУ ХС З ХІТОЗАНОМ

  

Галузь: «Медицина»

НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕНІ ХВОРОБИ ПЕРІОДУ НОВОНАРОДЖЕНОСТІ: ПОГЛЯД З ПОЗИЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО ВЕДЕННЯ НЕМОВЛЯТ

 

Галузь: «Ветеринарія»

ПРИРІСТ ЖИВОЇ МАСИ КРОЛІВ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ВІТАМІНУ Е У ВОДОРОЗЧИННІЙ ФОРМІ

 

Галузь: «Демографія та етнографія»

ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА

 

Галузь: «Географія»

ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ЗІМБАБВЕ СЕРЕД ІНШИХ АКТОРІВ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 

Галузь: «Сільське господарство»

АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ІНСЕКТИЦИДІВ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЛЯ ЗАХИСТУ СОЇ ВІД КОМПЛЕКСУ ШКІДНИКІВ В УКРАЇНІ

 

Галузь: «Перекладознавство»

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МАРКЕТИНГОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРМІНОЛОГІЇ СММ)

 

Галузь: «Педагогіка»

ПРАКТИКУВАННЯ ПОНЯТТЯ «САМООСВІТА» ЯК СПОСОБУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Афанасьева И.В. 

Беркова О.П.

Броневицький В.О.

Васильченко Л.В.

Горячковська Т.С.

Грабар М.О.

Даниель Я.Д.

Даньків А.К.

Дорошенко Ю.І.

Жмакіна В.В.

Жук Л.П.

Загірна Ю.В.

Загірна Ю.В. - 2

Загірна Ю.В. - 3

Загірна Ю.В. - 4

Здробилко Т.О.

Ігнатовська М.В.

Калина С.В.

Керенцева К.В.

Ковальчук В.Г.

Коновальчук М.М.

Коц О.П.

Кравченко Т.Ю.

Кудярська Т.Р.

Литвинець Ю.А.

Лотиш Н.Г.

Лутицька Н.В.

Любенко О.В.

Манелюк О.І.

Митюк В.Л.

Михайлова Н.О.

Николенко Л.Н.

Онищенко К.Г.

Панарін В.А.

Папінко Р.М.

Пасічний О.М.

Смітюк Н.М.

Соколенко В.С.

Станкевич С.В.

Стефанюк О.В.

Турута А.П.

Шевченко Ю.В.

Штонденко А.А.

Яворовська Л.М.

Ярмак В.В.

Галузь: «Біологічні науки»

ВОДНІ ТВАРИНИ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ В СУЧАСНІЙ НУМІЗМАТИЦІ

ТЕОРИИ, ОБЪЯСНЯЮЩИЕ СЕЗОННЫЕ И ГОДИЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕКОМЫХ

 

Галузь: «Медицина»

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (ЗА ДАНИМИ 2007-2016 РОКІВ)

 

Галузь: «Мистецтвознавство»

СЕМАНТИКА ГУЦУЛЬСЬКОЇ МУЗИКИ У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ

 

Галузь: «Фізика»

БУДОВА ТА ,,ПОВЕДІНКА,, ЕЛЕКТРОНІВ І ФОТОНІВ

 

Галузь: «Технічні науки»

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБ’ЄКТІВ В ДИНАМІЧНОМУ РЕЖИМІ

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ И ИХ ВИДЫ

РОЗРОБКА КЛАСИФІКАТОРУ ФАЗОВИХ ПОРТРЕТІВ

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКА ХЕРСТА

ТВОРЧА САМОСТІЙНІСТЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКОНАННІ КРЕСЛЕНЬ В AUTOCAD

 

Галузь: «Інформаційні технології»

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОКАЛЬНИХ БІНАРНИХ ШАБЛОНІВ

ОБЛІК ЗАГАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ТА БАЗА ДАНИХ ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ УКЛАДАННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ УГОД НЕВЕЛИКОЇ ГРУПИ ТОРГОВИХ ФАХІВЦІВ

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ФЕНОМЕНУ ВЕЛИКИХ ДАНИХ

 

Галузь: «Інформатика»

IT ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ

 

Галузь: «Педагогіка»

ПАУЗИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ ВИКЛАДАЧА НА АУДИТОРІЮ

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЧАСОВИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

Галузь: «Філологія, літературознавство»

«ПАПУГА ФЛОБЕРА» ДЖУЛІАНА БАРНСА ЯК КВАЗІБІОГРАФІЧНИЙ РОМАН

 

Галузь: «Философия»

СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ФИЛОСОФСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

 

Галузь: «Философия (Философия языка)»

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА И ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЗНАЧЕНИЯ И СМЫСЛА

 

Галузь: «Имидж»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИМИДЖ TEAM LEAD

 

Галузь: «Філологія»

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ ПОЕТІВ «МОЛОДОЇ МУЗИ»

 

Галузь: «Філологія (літературознавство)»

СПЕЦИФІКА ПОРТРЕТУВАННЯ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У ТВОРЧОСТІ О. ДЕ БАЛЬЗАКА ТА Ґ. ФЛОБЕРА

 

Галузь: «Науки про Землю. Екологія»

СПАЛЮВАННЯ ВІДХОДІВ ТА ЙОГО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 

 

Галузь: «Економіка»

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

 

Галузь: «Українська мова»

ІСТОРИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ШЛЯХ ІМЕННИКА ГРИВЬНА

 

Галузь: «Метрологія»

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИПАДКОВОЇ АДИТИВНОЇ ПОХИБКИ ЗАСОБУ ВИМІРЮВАННЯ НА ДОСТОВІРНІСТЬ КОНТРОЛЮ ПРОДУКЦІЇ

 

Галузь: «Метрологічне забезпечення»

ПОДАННЯ БЮДЖЕТУ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗВІРЕНЬ РОБОЧИХ ЕТАЛОНІВ ЗА УМОВИ ВІДСУТНОСТІ ЕТАЛОНА БІЛЬШ ВИСОКОГО РІВНЯ ТОЧНОСТІ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Бокеєва В.В.

Борисовська О.О.

Бочарова А.С.

Васильченко Л.В.

Власюк Т.С.

Голян В.В.

Голян В.В. - 2

Горовой А.

Гриценко В.Г.

Гришанов Д.Ю.

Данилець В.В. 

Добровольська Л.А.

Дудар З.В.

Дудич О.М.

Ерёменко Д.

Золовкін С.М.

Иванцов А.Д.

Иванцов А.Д. - 2

Камаралі Р.В.

Карпюк Л.В.

Каук В.І.

Кравченко Т.Ю.

Кривцов А.О.

Крюкова Г.О.

Ларіков Є.О.

Лотыш Н.Г.

Миронюк К.О.

Морозова М.Н.

Мостовщикова Д.О.

Оленець С.Ю.

Папинко Р.М.

Півторак А.І.

Роша Л.Г.

Саєнко М.С.

Самофалов Л.Д.

Сібрук А.В.

Станкевич С.В.

Старикова Г.Г.

Суровцева Л.І.

Федіна О.В.

Фрідріхсон Н.В.

Черніхова О.С.

Шведова В.В.

Шведова В.В. - 2

Шведова В.В. - 3

Шеметюк І.М.

Янко А.Д.

Янко А.Д. - 2

Галузь: «Біологія»

НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ НАСЕКОМЫХ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

 

Галузь: «Медицина»

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

Галузь: «Технічні науки»

ВИКОНАННЯ ВИРІЗУ ЧАСТИНИ ДЕТАЛІ В СИСТЕМІ AUTOCAD

ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬСАЦІЙНО-ХВИЛЬОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИДОБУВАННЯ ВИСОКОВ’ЯЗКИХ НАФТ

ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАННЯ З ПІДКРІПЛЕННЯМ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ІГРОВИМ АГЕНТОМ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МЕТОД РАСПОЗНАВАНИЯ БЛИЖАЙШЕЙ ПАРЫ В НЕЧЕТКИХ УСЛОВИЯХ

УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ В ПРОГРАМАХ БУДІВНИЦТВА РІЗНОТИПНИХ КОМПЛЕКСІВ ІЗ ЗВ’ЯЗАНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

 

Галузь: «Педагогіка»

НАВЧАННЯ СПІЛКУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ЯК ЦІЛІСНИЙ,ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ, СВІДОМООРГАНІЗОВАНИЙ ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 

Галузь: «Економіка»

РЕСУРСИ БАНКУ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ. РОДОВІ  ОЗНАКИ  ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ – РЕСУРСІВ.

 

Галузь: «Економіка, Маркетинг»

ЗАСОБИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

 

Галузь: «Економіка, маркетинг та менеджмент»

МІСЦЕ ПРІОРИТЕТІВ СПОЖИВАЧІВ У ФОРМУВАННІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Галузь: «Фінанси»

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

 

Галузь: «Культурологія, 26.00.01 – теорія та історія культури»

АУТЕНТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Галузь: «Інформаційні технології»

ПОСТІЙНЕ НАВЧАННЯ У СВІТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

СИСТЕМА ВИБОРУ NOSQL СХОВИЩА ДАНИХ НА ОСНОВІ БАЖАНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

 

Галузь: «Мовознавство»

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «POLITICAL RELATIONS» В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

 

Галузь: «Мистецтвознавство»

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

 

Галузь: «Конституційне право»

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Бекузаров Д.Р.

Брадулов П.О.

Буханевич В.В.

Величкін В.О.

Дадерко О.И.

Досяк Н.В.

Дульська О.В.

Захарченко Д.М.

Карпюк Л.В.

Каук В.І.

Кицмен Д.Р.

Коваль Т.В.

Мельник Є.І.

Нестеренко С.А.

Нещеретна Т.О.

Петрушова Н.В.

Ревенок В.І.

Саух И.А.

Стамбульська Т.І.

Станкевич С.В.

Становський О.Л.

Торопенко А.В.

Торопенко О.В.

Швець П.С.

Шеремет А.М.

Штолцел Ю.Ю.

Щербан Ю.І.

Якимечко Я.Я.

Галузь: «Філологія»

ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКА ЗАПОЗИЧЕНА ЛЕКСИКА ІЗ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ

 

Галузь: «Педагогіка»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ДИДАКТИКИ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ

КОУЧИНГ В РОБОТІ ВИКЛАДАЧА МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ

РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

РОЛЬ І МІСЦЕ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІ В ЇХ ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ

ТВОРЧІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

 

Галузь: «Економіка»

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Галузь: «Економіка, бухгалтерський облік»

ДОКУМЕНТУВАННЯ ЯК МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИТРАТ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІСТОРІЇ 

 

Галузь: «Менеджемент, Облік»

СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТІВНОГО УПРАВЛІННЯ: НОВІ ТЕОРІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Галузь: «Медицина»

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ

РОЛЬ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНОЇ КОМАНДИ ПРАЦІВНИКІВ ЛАБОРАТОРІЇ

 

Галузь: «Біологія»

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОПУЛЯЦІЙ КОМАХ ЯК ЕЛЕМЕНТАРНИЙ ФАКТОР МІКРОЕВОЛЮЦІЇ

 

Галузь: «Cільське господарство»

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОЗАГОТІВЛІ

 

Галузь: «Харчові технолоії»

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ РИБНИХ СТРАВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ

 

Галузь: «Лінгвістична філософія»

КОНЦЕПЦИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

 

Галузь: «Філософія»

АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЛОСОФСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ ДУХОВНОСТІ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ C++ КАК ПЕРВОГО ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО РАЗРАБОТЧИКА

 

Галузь: «Психологія»

КОНФЛІКТИ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ЗАПОБІГАННЯ 

МОТИВАЦІЯ ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-БОГОСЛОВІВ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ  КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УСВІДОМЛЕННЯ СТУДЕНТАМИ-МАЙБУТНІМИ ПЕДАГОГАМИ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ

СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩА РИСА ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

ТРИВОЖНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ

 

 

Галузь: «Методика викладання»

ІНТЕРАКТИВНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ

 

Галузь: «Технічні науки»

КОМПЕНСАЦІЯ ДЕВІАЦІЙ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ В САПР

ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ РОЗПОДІЛЬЧИХ ГАЗОПРОВОДІВ

УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ В ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЕКТАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ ІГОР

 

Галузь: «Соціологія»

SUBCULTURE OF THE POOR AND ITS CONSEQUENCES FOR DOMESTIC SOCIETY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Artemenko S.B.

Flyashnikova A.B.

Баранчук А.В.

Бартманський В.З.

Борисюк Т.П.

Буценко Н.О.

Вoйнaлoвич М.М.

Григорусь О.С.

Голян В.В.

Дадерко О.І.

Дерев’янко Д.В.

Дерев’янко Д.В. - 2

Дмитраш І.В.

Добровольська В.В.

Дорошенко Ю.І.

Ємець Н.О.

Єрошкіна Т.В.

Єрошкіна Т.В. - 2

Зарецька Л.М.

Зель Н.Ю.

Ітченко Д.М.

Іщенко Я.П.

Карлова В.О.

Каськевич Т.І.

Коломієць А.М.

Кошулян С.В.

Кравчук С.В.

Кулик О.С.

Лахай Ю.В.

Марчій-Дмитраш Т.М.

Мельник О.С.

Лебіга Т.В.

Мельник О.С.

Ревуцька Л.Я.

Романенко Н.П.

Сергієнко Л.Г.

Станкевич С.В.

Становська І.І.

Становський О.Л.

Старикова Г.Г.

Стахова О.О.

 Стахова О.О. - 2

Стахова О.О. - 3

Стахова О.О. - 4

Стахова О.О. - 5

Стахова О.О.  - 6

Стахова О.О. - 7

Торопенко А.В.

Туць О.М.

Українець Н.С.

Федорова З.І.

Торопенко О.В.

Ходзицька В.В.

Шаталович А.М.

Шаталович І.В.

Швець П.С.

Галузь «Економіка»:

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНА ПЛОЩИНА

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

ОЦІНЮВАННЯ ДІЄВОСТІ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ: СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ М. ЧОРНОМОРСЬКА

СУТЬ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Галузь «Економічні науки, фінанси і кредит»:

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

 

Галузь: «Математика»

РЕКУРЕНТНІ ФОРМУЛИ ДЛЯ МНОГОЧЛЕНІВ ЯКОБІ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

ВИЗНАЧЕННЯ ЧЕРГОВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ПРИ ЛІНІЙНІЙ ЗАЛЕЖНОСТІ ТРИВАЛОСТІ ПРОЕКТУ ВІД ВАРТОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ОПОРНИХ ВЕКТОРІВ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЛІТЕР ДРУКОВАНОГО ТЕКСТУ

ЗАСТОСУВАННЯ МОВИ UML ДЛЯ СТВОРЕННЯ РОЗВАЖАЛЬНО-РОЗВИВАЮЧИХ ПРОГРАМ

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ЗА УМОВИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКУ

ПРОГРАМНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ МАРКЕТИНОВИХ ОПЕРАЦІЙ ГУРТОВО – РОЗДРІБНОЇ ФІРМИ

 

Галузь: «Суспільні науки»

СИСТЕМА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

 

Галузь: «Сільське господарство»

ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ НА ДЕРНОВО-ОПІДЗОЛЕНИХ ГРУНТАХ В УМОВАХ ПРИКАРПАТТЯ

ЯКІСТЬ НАСІННЯ ФЕНХЕЛЯ ЗВИЧАЙНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ РОСЛИН ТА АГРОМЕТЕОУМОВ ДОСЛІДЖУВАНОГО РЕГІОНУ 

 

Галузь: «Філологія»

ЧОРНИМ ПО БІЛОМУ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ ГРУПИ)

 

Галузь: «Психологія»

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ТА “МЕНТАЛЬНІ ПАСТКИ” У РОБОТІ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА

 

Галузь: «Психологія особистості»

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ АКМЕ І КРЕАТИВНІСТЬ

 

Галузь: «Історія»

О. РІЗНИКІВ ТА СОЮЗ БОРОТЬБИ ЗА ЗВІЛЬНЕННЯ НАРОДУ

 

Галузь: «Журналістика»

ПАРАСОЦІАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ПЕРЦЕПЦІЇ

 

Галузь: «Екологія»

ОСОБЛИВОСТІ ІСНУВАННЯ ЛІСІВ В УМОВАХ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Бабшнська А.О.

Білоус О.Ю.

Булига К.Б.

Булига К.Б. - 2

Булига К.Б. - 3

Булига О.А.

Булига О.А. - 2

Булига О.А. - 3

Голян В.В.

Голян В.В. - 2

Григорів Я.Я.

Гриценко В.Г.

Дідик Н.М.

Дмитрик П.М.

Зюбрицький Є.

Іваницький В.С.

Кожухар О.О.

Коник А.А.

Ліповська-Маковецька Н.І.

Любчик О.К.

Месхі П.С.

Мицан Д.М.

Проценко О.П.

Самофалов Л.Д.

Сиваш К.О.

Тарасова К.І.

Хоменко М.О.

Чечель Д.О.

Чмуж Г.С.

Яковлєв І.В.

Якуба М.С.

Галузь «Педагогічні науки»:

АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ УКРАИНЫ

TEACHING TYPES IN INNOVATION PROCESSES OF EDUCATION

МОДЕЛЮВАННЯ ВЧИТЕЛЕМ СИТУАЦІЇ УСПІХУ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНЬ УЧНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЯК ВИКЛАДАТИ ІСТОРІЮ УКРАЇНИ В УКРАЇНІ?

 

Галузь «Соціологія»: 

СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО КРІЗЬ ПРИЗМУ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВІТЧИЗНЯНОМУ СОЦІУМІ

 

Галузь «Будівництво і архітектура»:

SOLIDNA KONSTRUKCJA: WYMIENNA SZALUNKI STALE TYPU

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ВИМІРЮВАННЯ РОБІТ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

 

Галузь «Природничий цикл»:

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ (КЕЙС - МЕТОДУ) НА ЗАНЯТТЯХ З ХІМІЇ

 

Галузь «Економіка»:

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ ДАНИХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

КРИПТОВАЛЮТА: СУТНІСТЬ ТА ПЕРПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ

МЕТОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ ДАНИХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

МЕТОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ ДАНИХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ КОМПАНІЙ У НАПРЯМІ ЗАЛУЧЕННЯ ФРІЛАНС-РЕСУРСУ

ПРИЧИНИ МИТНИХ ЗЛОЧИНІВ ТА ЇХ ОСНОВНІ ВИДИ

ПРОБЛЕМА УХИЛЕННЯ ТА УНИКНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ МЕТОДОЛОГІЇ ФОРСАЙТУ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ВНУТРІШНЬОМУ ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ

УПРАВЛІННЯ КЛАСТЕРНИМИ СТРУКТУРАМИ: КОНЦЕПЦІЯ ЗМІН 

 

Галузь «Економіка та менеджмент»:

МЕРЕЖЕВИЙ МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ

 

Галузь «Менеджмент і маркетинг»:

РОЛЬ І МІСЦЕ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ У СУЧАСНОМУ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Галузь «Технічні науки»:

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

Галузь «Математика»:

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ

 

Галузь «Медицина»:

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ

ПРЕВЕНТИВНА ТЕРАПІЯ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА ЗА ДОПОМОГОЮ НУТРИЦІОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ЗДОРОВ'Я ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

 

Галузь «Ветеринарна медицина»:

ПОШИРЕННЯ І ЕТІОЛОГІЯ ГІПОТОНІЇ ПЕРЕДШЛУНКІВ У КОРІВ

 

Галузь «Історія»:

ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ: ЖИТТЯ, ЩО ВІДДАНЕ ЗА НАЦІЮ

 

Галузь «Право»:

ПРО ДЕЯКІ МОТИВИ ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ КОЛОНІЙ В УКРАЇНІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СИЛИ ДО ЗАСУДЖЕНИХ, ПОЗБАВЛЕНИХ ВОЛІ 

 

Галузь «Юриспруденція»:

ОБОВ’ЯЗКИ ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ КООРДИНАТ

 

Галузь «Філологія»:

ОСНОВНІ СПОСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ

  

Галузь «Психологія»:

ВПЛИВ ТЕМПЕРАМЕНТУ ЮНАКІВ НА ЇХ СОЦІОМЕТРИЧНИЙ СТАТУС В КЛАСІ

КРИЗА ЖІНОЧОЇ РОЛІ

ОНТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАТЕРИНСЬКОЇ СФЕРИ

 

Галузь «Методика навчання і виховання»:

ГОЛОВНІ АСПЕКТИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 

Галузь «Інформаційні технології»:

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ДАНИХ У РАДІОКАНАЛІ СТАНДАРТУ WIMAX ЗА ДОПОМОГОЮ АПАРАТНОГО АНАЛІЗАТОРА СПЕКТРУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СУЖЕНИЯ ПАРЕТО-ОПТИМАЛЬНЫХ МНОЖЕСТВ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО ВАРИАНТА СРЕДСТВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

ОБЗОР БЕСПРОВОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ V2V

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПАТЕНТНОГО ПОШУКУ

ОСОБЛИВОСТІ ФРАГМЕНТАЦІЇ ANDROID

РАЗРАБОТКА СЕТИ «УМНЫЙ ДОМ»

  

Галузь «Інновації»:

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ КРИПТОВАЛЮТЫ RIPPLE

 

Галузь «Філософські проблеми наукового пізнання»:

ДИАЛЕКТИКА ЛИНГВАЛЬНОГО-ЭКСТРАЛИНГВАЛЬНОГО В ИМПЛИЦИТНЫХ КОМПОНЕНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА

 

Галузь «Фізичне виховання і спорт»:

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Karaychentseva L.

Vasylyshyn I.

Vasylyshyn V.

Vasylyshyn V. - 2

Абрамова О.С.

Андрусик Б.В.

Артеменко С.Б.

Бабинець К.В.

Барило С.Б.

Бідун О.В.

Білоус О.Ю.

Бондар А.М.

Бондарев М.О.

Вовчанська В.В.

Войтків Т. І.

Воробьёва В.М.

Воронкіна Є.О.

Воронкіна Є.О. - 2

Воронкіна Є.О. - 3

Гольча І.І.

Городова О.С.

Григоровський П.Є.

Даль Н.

Дерев’янко Д.В.

Дубас А.О.

Єрошкіна Т.В.

Івкова Н.М.

Кабак В.В.

Кабак В.В. -2

Карпюк Л.В.

Кожухар О.О.

Колб І.О. 

Кравчук В.І.

Кучеренко Т.В.

 Лабінський А.Й.

Лахай Ю.В.

Манєва І.Е.

Марусей Т.В.

Марусей Т.В. - 2

Матвійчук А.В.

Музиченко Д.С.

Нимкович С.И.

Підгурська І.С.

Плотніченко І.О.

Родіонова І.В.

Россихін О.В.

Руханський Б.В.

Савенко Д.О.

Сащук Б.І.

Сенько В.І.

Старикова Г.Г.

Сыромятников С.С.

Тодоров М.І.

Томащук О.Г.

Халіна В.Ю.

Харченко О.С.

Хрипко І.С.

Шукатка О.В.

Галузь «Хімія»:

ВИКОРИСТАННЯ ГРУНТОВИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 

Галузь «Біологія»:

МОДУЛЯЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ЩУРІВ ДИСТИЛЬОВАНИМ ПИТНИМ РАЦІОНОМ

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОТРУЙНИХ РОСЛИН,ЩО ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЛІВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

 

Галузь «Технічні науки»:

WAYS TO INCREASE THE STRENGTH OF PIPES OF OIL ASSORTMENT

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВУЛИЧНИМ ОСВІТЛЕННЯМ

ПОДХОД К ВОПРОСУ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ НА ОСНОВЕ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

СОРБЦІЯ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ СПОСІБ АКУМУЛЮВАННЯ ТЕПЛОТИ

 

Галузь «Материаловедение и обработка металлов»:

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ АМОРФНОЙ ЭЛЕКТРООСАЖДЕННОЙ СУРЬМЫ 

 

Галузь «Педагогічні науки»:

APPLICATION OF REMOTE TRAINING TECHNOLOGY AT THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COURSES PROGRAMS

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПНЗ

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ ШКІЛ ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ В ГАЛУЗІ ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕДИЦИНИ Й ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ЗМІСТІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ

 

Галузь «Економіка»:

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ В ОПОДАТКУВАННІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

ОСОБЛИВОСТІ ФІРМОВОЇ ТОРГІВЛІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВИТКУ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У БУДІВНИЦТВІ

ПЛАТНИКИ, ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ, ЗВІТНОСТІ Й СПЛАТИ ЗБОРУ ЗА КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ СИСТЕМ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЮ ІЗ БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ

 

Галузь «Менеджмент і маркетинг»:

БРЕНДИНГ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ І ДОХОДІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТА МІСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Галузь «Управління проектами»:

ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ІЄРАРХІЧНОЇ СТРУКТУРИ РОБІТ ПРОЕКТУ (WBS) ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ НА ПРИКЛАДІ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ СОКОВОГО БАРУ "DNIPRO & THE JUICE"

 

Галузь «Інформаційні технології»:

ВЕБ-ЗАСТОСУНОК "КНИГАРНЯ BOOKS AROUND"

ОБЛАЧНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ BDAAS

ОБЩИЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ВЕБ-САЙТОВ

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЦІ

ПОБУДОВА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ SMARTHOUSE З ВИКОРИСТАННЯМ ВІРТУАЛЬНИХ МАШИН

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАТ-БОТОВ ПЕРЕД ПРИЛОЖЕНИЯМИ И ВЕБ-СЕРВИСАМИ. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА TELEGRAM КАК ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЧАТ-БОТА

ПРО ОДИН ПІДХІД ДО СИНТЕЗУ СХЕМИ РЕЛЯЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КРАУДФАНДИНГА

СБОР И ОБРАТОБКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В СТАРТАП ПРОЕКТАХ

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ ПОСЕЩЕНИЙ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИМИСЯ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

СТЕК ПРОТОКОЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ IOT. АНАЛИЗ И ВЫБОР ПРОТОКОЛА ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В СИСТЕМУ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМИ ВЕЩАМИ

«ТРИРІВНЕВИЙ MVC» У ВЕБ-ПРОГРАМУВАННІ

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДА СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ НА БАЗЕ АНКЕТЫ БОЛИ МАКГИЛЛ И ВИЗУАЛЬНО-АНАЛОГОВОЙ ШКАЛЫ. ИНТЕГРАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В МЕДИЦИНСКИЙ ВЕБ-СЕРВИС

 

Галузь «Журналістика»:

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРЕСИ В УКРАЇНІ

 

Галузь «Методика викладання іноземної (англійської) мови»:

ПРОБЛЕМА ВЖИВАННЯ «ПОМИЛКОВИХ ДРУЗІВ ПЕРЕКЛАДАЧА» У РОБОТАХ СТУДЕНТІВ

 

Галузь «Право»:

ГОСПОДАРСЬКА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ

ДЕМОКРАТИЧНО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО

ПРАВО ПРИТУЛКУ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

 

Галузь «Кримінальне процесуальне право»:

ЗАСАДИ РІВНОСТІ ТА ЗМАГАЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ГАРАНТІЇ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД 

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ПІДОЗРЮВАНОГО ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

 

Галузь «Господарське право»:

ПРАВО ЛЮДИНИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

СУТНІСТЬ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

 

Галузь «Історія вчень про державу і право»:

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ НІККОЛО МАКІАВЕЛЛІ

АНАЛІЗ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ТЕОРІЇ ТОМИ АКВІНСЬКОГО

 

Галузь «Державне право зарубіжних країн»:

ЗАКРІПЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ГІДНОСТІ ОСОБИ У КОНСТИТУЦІЇ ПОЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

 

Галузь «Філософія»:

ВЕГЕТАРИАНСТВО КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

 

Галузь «Цивільна безпека»:

ОЦІНКА РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ В РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ

 

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Pavlyk I.

Vasylyshyn V.

Vasylyshyn V. - 2

Андрійчук Б.І.

Андрійчук Б.І. - 2

Афанасьева И.В.

Афанасьева И.В. - 2 

Беркова О.П.

Білецька Н.В.

Білюк А.В.

Богуцька А.А.

Богуцька А.А. - 2

Богуцька А.А. - 3

Гаврилюк Ю.В.

Голян Н.В.

Голян Н.В. - 2

Голян Н.В. - 3

Голян Н.В. - 4

Горбатенко Б.В.

Гордієнко А.О.

Грицаюк В.В.

Даниель Я.Д.

Даценко А.С.

Деменєва О.Б.

Діхтярь Л.І.

Драницька О.С.

Драницька О.С. - 2 

Заєць І.П.

Зозуля Н.В.

Иванов В.Г.

Іщенко Н.М.

Каськевич Т.І.

Квасній З.В.

Квасній Л.Г.

Князева М.А.

Козинець О.Д.

Козлов В.М.

Кокуца Є.Д.

Кокуца Є.Д. - 2 

Коломієць О.В.

Коновальчук М.М.

Кузін В.С.

Лісовська А.А.

Лук’янець Д.В.

Ляшенко В.П.

Мазун О.В.

Мальковський Д.М.

Маринич Р.С.

Мезенцева О.М.

Морковін Є.О.

Морковін О.О.

Нікіфорова С.М.

Німкович С.І.

Новікова В.Є.

Обертинський С.А.

Онипченко Є.В.

Онищенко А.Г.

Онищенко К.Г.

Осін Р.А.

Пасичный А.Н. 

Паславська В.В. 

Піх Л.О.

Полюх Х.М.

Полюх Х.М. - 2 

Сергієнко О.В.

Сисин Г.І.

Стёпин В.И.

Сухий К.М.

Таєнчук А.М.

Тихонова О.О.

Тімофєєва Т.С.

Тімофєєва Т.С. - 2

Тімофєєва Т.С. - 3

Турута А.П.

Федорчак О.Є.

Філатов В.О.

Чернявский Н.А.

Шакула О.О.

Шевчук А.В.

Шевчук А.В. - 2

Шевчук А.В. - 3

Шикарев И.А.

Шечук Т.В.

Шинковська І.Л.

Щербіна Л.В.

Яременко М.М.

Галузь «Технічні науки»:

ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНІ МЕТОДИ ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ

МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПРОСТОРОВОСТІ ПРИМІЩЕННЯ

МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОФАЗНОГО ПОТОКУ ЦИКЛОННИМИ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧАМИ

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СОРБЦІЙНОГО РЕГЕНЕРАТОРА В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦІЇ

ПРОЦЕСИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СОРБЦІЙНОГО ТЕПЛОАКУМУМЛЮЮЧОГО ПРИСТРОЮ В СИСТЕМІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

 

Галузь «Радіоелектроніка»:

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕЙВЛЕТ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ АВТОМАТИЗОВАННОМУ ВИЗНАЧЕННІ ПАРАМЕТРІВ РАДІОКОМПОНЕНТІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ РЕПЕРНИХ ЗНАКІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ДРУКОВАНИХ ВУЗЛІВ

 

Галузь «Економіка»:

АУДИТОРСЬКА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ ЗІ СТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ВИТРАТ НА РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ

ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ

ОСОБЛИВОСТІ ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ ЛЬВІВЩИНИ В КОНТЕКСТІ ЙОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

ПІЛЬГИ В ОПОДАТКУВАННІ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

РОЗГЛЯД СУТНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

СВІТОВИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ДОХОДІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ: ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ВИМІР

 

Галузь «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»:

ОСНОВНІ ВИДИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНСУЛЬТАЦІЙНОМУ ІНЖИНІРИНГУ

 

Галузь «Менеджмент і маркетинг»:

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ УКРАЇНИ ЯК ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ 

СПОСОБИ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ

СУЧАСНИЙ КОМУНІКАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ

 

Галузь «Хімія»:

ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖЕННЯ ДОБРИВА ТА БІОГАЗУ З ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ ТА БІОДОБРИВА НА БАЗІ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ

МЕТОД ОЧИСТКИ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ВИКИДІВ ВІД ПАРІВ ВУГЛИВОДНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВУГЛИЦЕВО-ВОЛОКОННИХ МАТЕРІАЛІВ 

ОТРИМАННЯ КАТОДНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ LaNiO3

ПЕРСПЕКТИВИ ОТРИАННЯ БІОДОБРИВА ТА БІОГАЗУ З ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ

 

Галузь «Хімічна технологія та інженерія»:

ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКУ НА ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ БІОГАЗУ З ВІДХОДІВ

 

Галузь «Медицина»:

АНАЛІЗ БАКТЕРІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОФЛОРИ ПОРОЖНИНИ ЗІВА СЕРЕД ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ М. КРАМАТОРСЬКА ЗА ПЕРІОД 2015-2016 РОКІВ

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ЧЕРЕЗШКІРНОЇ ДИЛЯТАЦІЙНОЇ ТРАХЕОСТОМІЇ У ВАІТ ХОЛ

 

Галузь «Ботаніка»:

АДВЕНТИВНІ ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Галузь «Сільське господарство»:

СЕГЕТАЛЬНА ФЛОРА В ПОСІВАХ СОНЯШНИКА

 

Галузь «Мистецтвознавство»:

ЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИЕКСПОЗИЦІЇ У ВІДЕО МОНТАЖІ

СТАНОВЛЕННЯ ВИТИНАКИ У СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ ТА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ МИСТЕЦТВІ

ХОРИ А САРЕLLA НА КАНОНІЧНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕКСТИ КОМПОЗИТОРКИ ГАННИ ГАВРИЛЕЦЬ: ПІСНЕСПІВ ЛІТУРГІЇ «ТЕБЕ ПОЄМ»

 

Галузь «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»:

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПОЛІТИКИ КОНГРЕСУ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ

 

Галузь «Філологічні науки»:

ЕКСПРЕСИВНИЙ СИНТАКСИС ПРОЗИ ЮРIЯ АНДРУХОВИЧА

ІРОНІЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ КОМІЧНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

МОДЕЛЬ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ «ПОСМІШКА»

 

Галузь «Педагогіка»:

DEMANDS FOR SHAPING OCCUPATIONAL IDENTITIES IN TOURISM SECTOR IN UKRAINE

ВІД ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

 

Галузь «Інформаційні технології»:

СУЧАСНІ АСПЕКТИ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

 

 Галузь «Педагогіка, інформатика, математика»:

КУРС ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ПЕРВОГО КЛАССА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

 

 Галузь «Інформатика, програмування, математика, фармацевтика»:

МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ПАКЕТЕ SCILAB

 

Галузь «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація»:

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАКЕТА ПРОГРАМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

 

Галузь «Методика викладання іноземної мови»:

ПОШИРЕНІ ПОМИЛКИ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

 

Галузь «Екологія»:

ДОБОВА ДИНАМІКА ЗАБРУДНЕННЯ МІСЬКОГО АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВИКИДАМИ АВТОТРАНСПОРТУ

 

Галузь «Соціальна психологія»:

ОЗНАКИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СУЇЦИДУ 

 

Галузь «Фізичне виховання і спорт»:

НЕОБХІДНІСТЬ СПІВПРАЦІ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 

 

Амірова М.В.

Артеменко В.М.

Баранник К.В.

Баранник К.В. - 2

Барчишена Т.Д.

Бастило М.В.

Бергер Є.Е.

Беркова О.П.

Беркова О.П. - 2

Беркова О.П. - 3

Бєліков І.С.

Бєляновська О.А.

Бєляновська О.А. - 2

Бикова О.О.

Білецька Н.В.

Білецький В.В.

Білошицька В.І.

Боєва С.С.

Бойко І.О.

Бойковська С.С.

Борисовська О.О.

Британська Н.Н.

Бурлакова С.А.

Буряченко Л.Ю.

Василишина Н.М.

Волошин М.Д.

Волошин М.Д. - 2

Волошин М.Д. - 3

Волошин М.Д. - 4

Волощук І.А.

Гаврилюк О.В.

Гаврилюк Ю.В.

Гарбар В.А.

Гарбар Ж.В.

Глюзіцька В.М.

Грач А.О.

Гуч К.М.

Денисюк О.М.

Діхтярь Л.І.

Довгалюк М.В.

Дорошенко Ю.І.

Дорошенко Я.В.

Дямінов С.Р.

Єфимчук О.І.

Желіховський С.В.

Жигалов О.Ю.

Загірна Ю.В.

Іванова Д.Б.

Іванцов В.В.

Каленяк В.П.

Капуловський В.С.

Клиндукова Д.В.

Клиндукова Д.В. - 2

Ковтун Є.І.

Козленок О.О.

Кондратова О.В.

Кондратьєв В.А.

Коновальчук М.М.

Королев В.Д.-1

Королев В.Д.-2

Краєвська А.С.

Краєвська А.С. - 2

Креньов К.Ю.

Кустуров І.В.

Ларцев А.В.

Левківська Ю.А.

Ларцева О.М.

Левінчук Є.О.

Литовченко Р.Д.

Литовченко Р.Д. - 2

Лихацька Л.О.

Лінартович А.Р.

Ложевич С.В.

Ложевич С.В. - 2

Лопатюк Р.І.

Лушпак М.Т.

Маскович Т.М.

Матвійчук М. М.

Мізрах А.А.

Мізрах І.А.

Мормуль М.Ф.

Мороз Л.

Мукомела О.В.

Назарько Е.І.

Нікіфорук М.М.

Олексюк В.М.

Паламар О.С.

Пасенко О.О.

Підлісний О.А.

Поліщук Ю.В.

Поплавська В.Й.

Прокопенко О.М.

Сєрих Н.О.

Симоненко В.А.

Сікарьов Д.Ю.

Скришевський І.В.

Слободянюк О.В.

Слюсарев О.А.

Соколов Ю.П.

Соколова Е.В.

Степанюк Д.А.

Суха І.В.

Сухий К.М.

Сухий К.М. - 2

Сухий М.П.

Сухий М.П. - 2

Тихоненко Є.І.

Томащук О.Г.

Троценко А.О.

Усик В.В.

Федоренко О.О.

Федорук О.Н.

Федоряка Л.Д.

Федосова А.Ю.

Хомярчук Е.С.

Челомбитько Я.В.

Чорна Л.О.

Шаройко О.В.

Шевчук Т.В.

Щитов Д.М.

Щупак Б.В.

Ярош А.О.

Галузь «Філологія»:

СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ТУРЕЦЬКИХ АНТРОПОНІМІВ

ЕТНІЧНІ СТЕРЕОТИПИ І ЯРЛИКИ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО АФРО-АМЕРИКАНЦІВ

THE IMPORTANCE OF BILINGUAL EDUCATION IN EARLY YEARS

Галузь «Філософія»:

ЭТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ НАУКИ

ЭТНОС НАУКИ И ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧЕНЫХ

Галузь «Економіка»:

ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ : ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ 

ТЕОРІЇ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Галузь «Менеджмент»:

МЕТОДИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ

Галузь «Інформаційні технології»:

СИСТЕМА АНАЛІЗУ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ ПО ДАНИМ GOOGLE SCHOLAR

СИСТЕМИ ЗБОРУ ДАНИХ З ВЕБ-РЕСУРСІВ

Галузь «Дизайн»:

ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПЦІЇ ДИЗАЙНУ ПЕРШИХ ТА СУЧАСНІХ ВСЕСВІТНІХ ПРОМИСЛОВИХ ВИСТАВОК

Галузь «Методика навчання і виховання»:

АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МУЗИКИ

Галузь «Сільське господарство»:

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ НА РІВЕНЬ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ МОЛОЧНОГО СТАДА

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЛІНІЙНОЇ НАЛЕЖНОСТІ НА ЕКСТЕР’ЄРНІ ОЗНАКИ КОРІВ МОЛОЧНОГО СТАДА

ДИНАМІКА РОСТУ І РОЗВИТКУ РОСЛИН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР

ОЦІНКА ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ НА ПІДСТАВІ РІВНЯ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЇХ ДОЧОК

Галузь «Ветеринарія»:

СЕЧОКАМ’ЯНА ХВОРОБА КОТІВ

 Барило С.Б.

Башинська А.В.

Бишенко Ю.А.

Блащишин О.И.

Блащишин О.И. - 2

Дідик О.О.

Жилін В.М.

Захлистун Є.Т.

Ігнатенко О.П.

Ільченко М.Ю.

Іщенко Т.А.

Катсон М.В.

Короцинська Я.А.

Кулик М.І.

Куценко Є.К.

Логвиненко І.А.

Лубковська В.Д.

Мосійчук І.В.

Мосійчук І.В. - 2

Недірова З.А.

Османова О.Б.

Павлюк С.В.

Погребняк В.Р.

Прасолов А.П.

Рожко І.І.

Тищенко Г.В.

Цурін О.П.

Яценко А.И.

Яценко А.И. - 2

Галузь «Економіка»:

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ ЗА П(С)БО ТА МСФЗ

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНІСТІ ЗА П(С)БО ТА МСФЗ

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА П(С)БО 15 ТА МСБО 18 ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ОБЛІКУ ДОХОДІВ

ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Галузь «Педагогіка»:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ

Галузь «Юридичні науки: кримінологія»:

СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНЕ ЗАПОБІГАННЯ РОЗБІЙНИМ НАПАДАМ НА БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ ТА ІНКАСАТОРІВ.

Галузь «Медицина. Історія. Економіка.»:

СТРАХОВА МЕДИЦИНА В УКРАЇНІ XIX–НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

Галузь «Психологія»:

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ

Галузь «Інформаційні технології»:

ОПТИМІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ КЕРУВАННЯ КРОКОМ В ПАРАЛЕЛЬНИХ АЛГОРИТМАХ МОДЕЛЮВАННЯ

Галузь «Мистецтвознавство»:

ВИТОКИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА БОЛГАР В ІСТОРІЇ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ КРИМУ

Дараган Т.Г.

Жила А.В.

Лукін В.О.-1

Лукін В.О.-2

Лукін В.О.-3

Лукін В.О.-4

Любимова С.С.

Носовская С.Е.

Омельченко М.С.

Сказко Ю.А.

Сулименко К.С.

Сухачова В.А.

Таран В.В.

Франжуло В.А.

Шварьова А.Г.

Галузь «Педагогіка»:

ВИВЧЕННЯ ДЕЯКИХ ПИТАНЬ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМОЗНАВСТВА

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

СІМ КРОКІВ ДО ВЛАСНОГО МАЙСТЕР-КЛАСУ

СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ ДО ПОЗАКЛАСНОЇ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ПЕДАГОГІЧНОГО КРЄЗНАВСТВА

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Галузь «Маркетинг»:

ORGANIZATION OF MARKETING ACTIVITIES OF THE PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK «Privatbank»

МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ У  ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Галузь «Методика навчання і виховання»:

МУЗИЧНО-ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Галузь «Технічні науки»:

ПИТАННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ПЕРЕРОБКИ ВТОРИННИХ ВІДХОДІВ

Галузь «Образотворче мистецтво»:

ЛІТОГРАФІЯ: ІНСТРУМЕНТИ І ВИДИ ТЕХНІК

ХУДОЖНЬО – КОНСТРУКТИВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКИ ОРІГАМІ ТА КІРІГАМІ, ЯК ОДНОГО ІЗ РІЗНОВИДІВ ТЕХНІКИ ОРІГАМІ

Галузь «Мистецтвознавство»:

ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИНГОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РЕЖИССЕРОВ ЭСТРАДЫ И МАССОВЫХ ПРАЗДНИКОВ

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЙНОСТЬ – МЕТОД ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ К СЦЕНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Галузь «Медицина»:

ДЕЯКІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ МЕДИЧНИХ КАДРІВ

СТВОРЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ СЛУЖБИ КЛІНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ.

Галузь «Мультидисциплінарні дослідження»:

РОЗДУМИ ПРО ДОСВІД КОНКУРСУ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ МОН УКРАЇНИ 2016 РОКУ

Галузь «Лінгвістика»:

ДИСКУРСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В СУЧАСНОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

 Барило С.Б.

Безкоровайна Л.В.

Бергер Є.Е.

Гуцаленко Ю.Г.

Дерев’янко Д.В.

Дерев’янко Д.В. - 2

Єрошкіна Т.В.

Жорник Д.В.

Коваль Т.В.

Kuznyetsova A.V

Малік Т.В.

Матіяш В.В.

Недірова З. А.

Osmanowa O .B

Османова О.Б.

Остапчук А.В.

Pavlovska L.D 

Павловська Л. Д.

Павловська Л. Д.-2

Редчиць Н.М.

Романюк Н.С.

Савчук І.І.

Сорочинська О.А.

Тіткова М.В.

Трофіменко В.А.

Федорук О.Н.

Галузь «Математика»:

AВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ

Галузь «Інформаційні технології»:

РОЗВЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ НАГРІВІ ПОВЕРХНІ

Галузь «Сільське господарство»:

ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ В НАСАДЖЕННЯХ ЯБЛУНІ

СТАН ТА СОРТОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИНОГРАДУ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Галузь «Педагогіка»:

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ЩОДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ЗНАНЬ ЦІННІСНОГО НАПОВНЕННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Галузь «Динамика и прочность машин»:

ОБ ОДНОЙ ФОРМЕ МЕТОДА ГАРМОНИЧЕСКОЙ ЛИНЕРИЗАЦИИ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С БОЛЬШИМ ЧИСЛОМ СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ

Галузь «Біологічні науки»:

СТРОКИ ПОЯВИ ОТРУЙНИХ, ЛІКАРСЬКИХ І ШКІДЛИВИХ ТРАВ НА ЛУКАХ, ПАСОВИЩАХ І В ЛІСАХ

Галузь «Образотворче мистецтво»:

ІЛЮСТРУВАННЯ ДИТЯЧИХ КНИГ В УКРАЇНІ

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ОФОРМЛЕННЯ ІЛЮСТРОВАНИХ ВИДАНЬ  ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УКРАЇНІ

ХУДОЖНІ ТА ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ СТВОРЕННЯ ГРАФІЧНОГО, ІНТЕРАКТИВНОГО ДИЗАЙНУ ДЛЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДИТЯЧИХ КАЗОК

ХУДОЖНЬО –КОНСТРУКТИВНІ ЗАСАДИ ОФОРМЛЕННЯ ПОП – АП ПУТІВНИКІВ

Галузь «Психологія»:

УСПІШНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

Галузь «Мистецтвознавство»:

ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ТРЕНИНГА РЕЖИССЁРСКОЙ ПСИХОТЕХНИКИ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ

Галузь «Політологія»:

МЕХАНІЗМИ ЛОБІЮВАННЯ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЧЕРЕЗ ГРОМАДСЬКІ РАДИ

Абизов В.А.

Бойко Л.Ю.

Бондар Л.П.

Булига К.Б.

Булига К.Б. - 2

Булига О.А.

Булига О.А. - 2

Бусько А.Д.

Довга М.М.

Жовтоніжко І.М.

Кардковач І.

Клочков О.Є.

Кутовая О.В.

Любка О.С.

Марчій-Дмитраш Т.М. 

Михайлишин Г.Й.

Островская М.В.

Савіна О.І.

Сімонян А.В.

Соколенко І.

Тіткова М.В.

Чебан С.Д.

Шаповалов А.В.

Шатохин В.М.

Шейдик К.А.

Галузь «Медицина»:

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНА ТЕРАПІЯ НЕМОТОРНИХ ВИЯВІВ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА.

Галузь «Мистецтвознавство»:

ЗОБРАЖЕННЯ БОГОРОДИЦІ В РОЗПИСАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО КАТЕДРАЛЬНОГО СОБОРУ

Галузь «Педагогічні науки»:

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 

Галузь «Машинобудування»:

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ OBJECT PASCAL ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА»

Галузь «Історія»:

STRUCTURAL FACTORS AFFECTING GEOPOLITICAL UNITY OF THE VISEGRAD GROUP

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗНАНЬ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ПОДІЛЛЯ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ МІСТАМИ ВОЛИНІ ЗГІДНО РЕФОРМИ 1870 Р.

Галузь «Економіка»:

АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА

РИЗИКИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ

СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ФАКТОР СТРУКТУРИЗАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОТОКІВ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОВОЧЕПРОДУКТОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНЦЕПТ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІНЙОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Галузь «Технічні науки»:

АНАЛІЗ РИНКУ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ

ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ ТА ОСУШЕННЯ ГАЗУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИГИЕНОЙ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Галузь «Образотворче мистецтво»:

ОСОБЛИВОСТІ АНІМАЛІСТИЧНИХ ОБРАЗІВ В ДИТЯЧИХ ІЛЮСТРОВАНИХ ВИДАННЯХ

МЕТОДИКА РОБОТИ НАД АРХІТЕКТУРНИМ ОБРАЗОМ НА ПЛЕНЕРІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЖИВОПИСУ СТУДЕНТІВ ХУДОЖНІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Галузь «Цивільний захист»:

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ЕВАКУАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІНОУТВОРЮЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН З ПОДАЛЬШИМ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРИГНІЧЕННЯ ПИЛУ В КОКСОХІМІЧНІЙ, ГІРНИЧІЙ ТА БУДІВЕЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Галузь «Товарознавство та комерційна діяльність»:

КУРСОВА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ДІАГНОСТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Галузь «Інформаційні технології»: 

ВЕБ РЕСУРС ДОПОМОГИ ПРИ ВИБОРІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ТА ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ У CLOUD

Галузь «Харчові технології та інженерія»: 

ТЕХНОЛОГІЯ РИБНИХ СТРАВ ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ

Галузь «Будівництво і архітектура»: 

ТВОРЧИЙ ДОРОБОК АРХІТЕКТОРА МИХАЙЛА НЕТРИБ’ЯКА У БУДІВНИЦТВІ ЦЕРКОВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ У ПЕРІОД З 1995 – 2016 РОКИ

Галузь «Лісові культури та фітомеліорація»: 

ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ УКРАЇНИ МЕТОДАМИ ЛІСОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ ТА ЛІСОВОГО НАСІННИЦТВА

Абрамова О.С.

Антонюк І.Ю.

Бикова О.О.

Бильмак Т.С.

Бусько А.Д.

Волошин Г.Р.

Волошин О.Р.

Волошина О.С.

Гармаш С.Н. - 1

Гармаш С.Н. - 2

Дацюк Н.М.

Денисова О.О.

Дорошенко Ю.І.

Дорошенко Я.В.

Дубровський А.Ф.

 Дячок О.М.

Жмура А.Ф.

Завадська І.М.

Зайчук А.В.

Зуб С.В.

Карабут В.Н.

Ковтун А.В.

Крапівіна Ю.В.

Крисенко О.О.

Лабінський А.Й.

Лушпак М.Т.

Лякін Д.С.

Малашевська Н.А.

Медведєва А.О.

Мережко Н.В.

Михалків В.Б.

Мітіна Н.Б.

Мітіна Н.Б.- 2

Опружак С.С.

Паршиков А.В.

Плис М.М. 1-1

Плис М.М. 1-2

Просяник К.Г.

Рогальов М.В.

Родионов Н.А.

Сипко В.Г.

Сметанін М.В.

Троніна О.В.

Цурін О.П.

Шкільнюк Н.М.

Шкода В.М.

 Шмиголь О.В.

Юрків З.М.

Галузь «Педагогічні науки»:

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВНЗ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА

ДЖЕРЕЛА ПЕДАГОГІЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА ЯК ЗАСОБУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАЙБУТНІМИ МЕДИЧНИМИ СЕСТРАМИ.

Галузь «Психологія та педагогіка»:

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ У РОЗБУДОВІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМ ТИПОМ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ

Галузь «Будівництво та архітектура»:

ІСТОРІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ДОМІНІКАНСЬКОГО КОСТЕЛУ

Галузь «Історія»:

ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РУХУ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ 1848-1914 РР. У ФОНДАХ ЗАРУБІЖНИХ АРХІВНИХ ТА БІБЛІОТЕЧНИХ УСТАНОВ

Галузь «Економіка»:

 УПРАВЛЕНИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

Галузь «Туризмозмологія»:

ТУРИСТИЧНА АНІМАЦІЯ В СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ЗАМКАХ НА ПРИКЛАДІ ЗАМКУ «ПАЛАНОК»

 

Дарнобит І.В.

Дригач Т.Г.

Дячок О.М.

Мандрика М.А.

Матіяш В.В.

Славопас В.А.

Хамула Р.Л.

Шишкин А.И.

Шологон Л.І.

Inna Khariuk, Senior lectured

Department of Modern European Languages

Chernivtsi Institute of Trade and Economics

Chernivtsi, Ukraine

 

  Abstract. The publishing of the books in yearly instalments has contributed to the increase of interest amongst the readers’ populations, and also as a motivational factor for amassing new readers. Obviously, the development of technology, the Internet, the media, marketing, corporate businesses et cetera have contributed to the world success of the Harry Potter Series. 

  Keywords: mass literature, genre, fantasy, multiculturalism

 

  Seven books in the Harry Potter series by J. K. Rowling have broken sales records worldwide. They have been made into films which have also attracted millions of fans, and the Harry Potter brand has been a hallmark since the beginning of the new millennium. Such commercial success can be explained first by the genre of the series. Fiction or even fan fiction combined with the elements of children’s literature can’t be left without attention.

  Throughout history, questions and conjecture about fantasy and its significance for individuals and in society and culture have elicited scholarly and public debate. Fantasy is a powerful psychological process that enables human beings to create new ideas and concepts in their minds by building on existing ones. Aristotle saw in fantasy an element of order; Leonardo de Vinci emphasized its visionary capacities; Immanuel Kant attributed to it an ability to enlighten. In the age of Romanticism, fantasy became the creative principle of the whole universe. Percy Bysshe Shelley saw imagination as a capacity for seeing similarity in differences; and for John Dewey, it was making a conscious adjustment between the new and the old. Although the range of information available through communication technology and various media have expanded recently, concerns about children and imagination have remained very much the same. The impact of mediated message on children’s imagination and fantasies is embedded in a discourse that can be characterized as “moral panic” about children’s culture in general, and their communication and leisure activities, in particular. [1]

  Harry Potter, when it started out in 1997, was every kid's fantasy. Their escape from the real world to a fictional one. From one filled with school, and responsibilities to one where they were wizards and witches and could do almost everything.

  When it started, it was a story for young kids. The first book came out in 1997 when Harry was 10. The last book came out in 2007 when Harry was 17. Assuming that the reader was 10 year old too in 1997, he was 20 when the series reached its finale.

  The reader grows alongside the major characters. While the characters age by 7 years, the reader by 10. But one point to be considered is that, throughout the series, the characters (Harry, Ron, Neville, Hermione) display an EQ far greater than their age. They are far more mature and have already faced more than their share of adversities. So from a mental age perspective, the readers and the main protagonists "age together".

  Rowling somehow struck the perfect balance in terms of detailing the nuances of her fictional world while at the same time managing to avoid over-loading the readers with thousands of facts and figures. Every character has a back-story that adds to their development. The magic is rooted in science with their precise wand movements, the way the curses and spells are uttered and the emotional state involved. All the spells have names that are creative and yet have a meaning, rooted in a language other than English which indicate the effect they have.

  The story appeals to the nostalgic part of the human nature. Everyone wants to run off to a school that is in a castle, play rugby on brooms, fight trolls, have lavish school dinners, be confronted with something astonishing everyday, be part of a grand adventure Moving staircases, floating ghosts, talking portraits, are both enchanting and fun.

  Whether by accident or design, it seems that J. K. Rowling has reflected that increasing maturity in both Harry and her audience by telling tells that become progressively darker and more complex in their characterization. This reflection of Harry's growth towards adulthood conveniently mirrors the same growth that Rowling's core audience was experiencing. It also has the side benefit of attracting the interest of adults, many of whom became aware of the books through their children but discovered something with a little more depth than the average children's tale.[5]

  The books also offer a multicultural perspective and exotic flavour. The world of wizards is inhabited by various European nationals – Germans, Bulgarians, Romanians, French, and Albanians. For an average American, Australian or British child, countries like Romania or Albania are as remote as any Asian or African country. For young readers from other continents, however, description of students’ life in a boarding school somewhere in England is also as exotic as description of school life in any other remote country in the world. It is important to note though that by bringing these different cultures together J. K. Rowling promotes positive aspects of multicultural societies, fostering tolerance, understanding and co-operation. The cross-cultural aspect of Harry Potter is achieved by crossing the boundaries between the “real” and “unreal” world.

  The Harry Potter series has been translated into as many as 63 languages (including Ancient Greek). The Observer has this to say about her popularity: “On today’s literary stock exchange, there’s a bull market in the Rowling shares, though it’s safe to predict that eventually there will be a corrective reaction. Where her reputation ends up is anyone’s guess. There’s no doubt she will be read by juveniles of all ages for the foreseeable future. “… she certainly understands the importance of plot, and exhibits narrative brio with a vigorous, if slightly predictable imagination. Her prose will always lack magic, or charm.” [3]

  The main purposes of books are: to entertain, to inform, and to persuade. The authors who are read by the greatest number of children must be examined most carefully because it is not only the plot and the adventure that the children are attracted by, but also the attitudes, values, cultural assumptions, and ideologies which make grounds to form the children of today into the adults of tomorrow. The purpose to entertain is fulfilled by following adventures of various circles of characters intertwined in an interesting plot which subdivides into many branches which form a kaleidoscope of events. Further, readers are informed about practices in the world of wizards, which can easily be translated into the world of Muggles (ourselves). [2]

  The global phenomenon of the series can be viewed as a result of the constant human need to seek a hero to win over evil. The archetypal form of the text continues the tradition of old myths, albeit in the modern context, thus making it recognizable and acceptable to people of different cultural backgrounds. The alienation of modern individuals from themselves and a lack of role models to assist the modern generations face challenges of the new era, created a space to view the main protagonists in the series as the New-Age role models. The universality of their contest to stand up against evil makes the text cross-cultural and collectively appealing

References:

1. Brycchan, Carey. (2003). “Hermione and the House-Elves: The Literary and Historical Contexts of J. K. Rowling’s Antislavery Campaign” in Reading Harry Potter: Critical Essays. (ed. Giselle Liza Anatol); Greenwood Publishing Group, Inc. Praeger Publisher, Westport.

2. Language instructors at English Language School at International University of Sarajevo, and students of a graduate course in English Language and Literature at International University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. November 2012. 

3. Rowling’s Social and Political Agenda in the Harry Potter Series”. UW-L Journal of Undergraduate Research X. University of Wisconsin La Crosse.

4. The Observer, July 29, 2007.

5. Thomas W. James. (2011). “Repotting Harry Potter”, E-book edition, Zossima Press, Hamden CT.

Галузь «Технічні науки»:

ЕКОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ДОВКІЛЛЯ

ОЦІНКА ЯКОСТІ СИНТЕТИЧНИХ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ ЗАКОРДОННОГО ВИРОБНИЦТВА

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АЛГОРИТМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ПРОДУКЦІЇ

Галузь «Філологія і лінгвістика»:

ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ІГОРЯ КОСТЕЦЬКОГО

Галузь «Педагогічні науки»:

НАГАЛЬНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ХІМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ У ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ 

Галузь «Інформаційні технології»:

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 Галузь «Будівництво та архітектура»:

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОБІЛЬНОГО ЖИТЛА 

 Галузь «Всесвітня історія»:

ХРИСТИАНИЗАЦИЯ БРИТАНСКИХ ОСТРОВОВ В VI-VII ВЕКАХ

Галузь «Мовознавство»:

ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ДІЛОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

Галузь «Інформатика»:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНДУКТИВНОГО ОБОБЩЕНИЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Галузь «Релігієзнавство»:

ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ

Багрій М.А.

Василишин В.Я.

Ващенко О.А.

Врабель Т.Т.

Гусарова Т.П.

Коломієць Т.М. 

Легеза В.М.

Мамаєва Л.Є.

Назарова Т.М.

Оленець С.Ю.

Опарин С.А.

Османов В.С.

Підгорний А.В.

Шатохина Н.К.

Шведова В.В.

Шкода В.М.

Шкода В.М. - 2

Галузь «Хімія»:

РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ АНТИКОРОЗІЙНОГО ПІДҐРУНТЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧА ІРЖІ ЛІГНІНОВОГО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХНІ ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 Галузь «Релігієзнавство»:

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ИЗУЧЕНИИ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ НРД СИНКРЕТИЧЕСКОГО ТИПА

ПРОБЛЕМА ПРИТЕСНЕНИЕ МУСУЛЬМАН НА ФОНЕ АКТИВИЗАЦИИ РАБОТЫ ИСЛАМСКИХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ГРУППИРОВОК

Галузь «Психологія»:

НА ШЛЯХУ ДО КОНТАКТУ: ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ІЗ ДІТЬМИ З АУТИЗМОМ

Галузь «Дизайн»:

СУЧАСТНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 3D-ДРУКУ В УКРАЇНІ

Галузь «Молодий вчений»:

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

 

Альніков Є.М. 

Аникеева М.И.

Жидкова Д.А.

Когутяк Н.М.

Луковенко И.Г.

Новікова В.Є.

Озарко О.В.

Піх Л.О.

Прокопенко Е.А.

Фесенко А.Н.

Шакула О.О.

Галузь «Інформатика»:

МНОЖНИКИ ЛАГРАНЖА ІЗ ЗМІННИМИ КООРДИНАТАМИ ВНУТРІШНІХ ВУЗЛІВ

Галузь «Математика»:

ОПТИМІЗАЦІЯ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЧИМ ПРОЦЕСОМ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ІГОР

СТВОРЕННЯ КЛЮЧОВИХ АРТЕФАКТІВ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ CASE-ЗАСОБАМИ

 Галузь «Інновації»:

СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ У ВИСШІЙ ШКОЛІ

Галузь «Мистецтвознавство»:

ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА ТВОРЧОЇ ЕКЗИСТЕНЦІЇ 

Галузь «Фотовідеодизайн»:

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ УПОВІЛЬНЕНОЇ КІНОЗЙОМКИ В ЕКРАННИХ ВИДАХ МИСТЕЦТВА

Галузь «Філософія»:

КОНЦЕПТ «ПРОСТРАНСТВО» В ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ

Галузь «Містобудування та територіальні планування»:

ПОКРІВЛІ, ЯК ДОДАТКОВИЙ РЕЗЕРВ ТЕРИТОРІЇ, В УМОВАХ ЩІЛЬНОЇ ЗАБУДОВИ МІСТ  

Галузь «Образотворче мистецтво»:

ОСНОВНІ ЗАСАДИ КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ СТОРОЖЕНКО М. А.  НАПОЧАТКУ ХХІ СТ.

 

Богомолова А.А.

Булига К.Б.

Булига К.Б. - 2

Булига К.Б. - 3

Булига О.А.

Булига О.А. - 2

Булига О.А. - 3

Зенькова М.О.

Кравченко К.С.

Нагорняк Х.М.

Перетятко Д.Ю.

Плешкановська А.М.

Старикова Г.Г.

Швець Г.О.

Шановні науковці!

 

 Ми ради запросити Вас до участі у двадцять п’ятій всеукраїнській практично-пізнавальній конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», яка відбудеться з 22 по 30 грудня 2018 року. Ми пропонуємо надрукувати свою наукову працю за будь-якою темою на нашому сайті, а також у друкованому збірнику за мінімальної ціною: 45 грн. за 1 аркуш формату А4 (приймаються роботи від 3 аркушів). 30 грудня останній день прийому пакету документів. Публікація збірника: 10 січня 2019.

 

Вашу роботу (разом з іншими роботами) можна у будь-який час переглянути на сайті http://naukam.triada.in.ua/

 

УВАГА! 

У нас з'явилася послуга: тільки онлайн публікація! 80 грн. за обсяг до 6 сторінок А4 (умови оформлення ТУТ). В послугу входить: 

  • публікація наукової статті на сайті, 
  • сертифікат учасника конференції (за бажанням - пересилання сертифіката на ваш поштовий ящик Поштою України),
  • збірник статей в pdf форматі на електронну адресу. 

Якщо стаття перевищує об’єм в 6 сторінок, кожна додаткова сторінка - 10 грн. 

Для всіх бажаючих отримати друкований збірник - умови ті ж самi (45 грн. 1 сторінка, приймається до публікації не менше 3-х сторінок).