Галузь: «Охорона здоров’я»

ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ-ЗАЛІЗНИЧНИКІВ

ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ДІТЕЙ

ВПЛИВ СИЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ПОКАЗНИКИ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МОЛОДІ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ АСТМАТИЧНОМУ БРОНХІТІ У ДІТЕЙ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ШИЙНИХ РАДИКУЛОПАТІЯХ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ЖОВЧНОКАМ᾿ЯНІЙ ХВОРОБІ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПІСЛЯ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК ГОМІЛКИ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТІВ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ВЕГЕТО-СУДИННІЙ ДИСТОНІЇ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ДИТЯЧИХ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ПАРАЛІЧАХ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПОДАГРИЧНИХ АРТРИТАХ

ФІЗІЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ МАЛИХ СТРУКТУРНИХ АНОМАЛІЯХ СЕРЦЯ

ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ

 

Галузь: «Педагогіка»

ВПЛИВ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ВСЕБІЧНИЙ ТА ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ҐЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Галузь: «Педагогіка. Психологія»

АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

Галузь: «Економічні науки»

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРЕМІЮВАННЯ ТА ІНШИХ ПРОГРАМ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ТОВ «АГЕНЦІЯ «ДЖЕБ»

 

Галузь: «Економіка»

ПОГІРШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ – НАСЛІДОК СВІТОВОГО ПОЛІПШЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ

РОЗВИТОК ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

СУТНІСТЬ ТА ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

ФІНАНСОВІ ПОТОКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

 

Галузь: «Культурологія»

ДОКУМЕНТ - ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ ФАХІВЦЯ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ

ПРИНЦИПИ ТА КРИТЕРІЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ ЯК ОСНОВА ЕКСПЕРТНО-ПЕРЕВІРНОЇ КОМІСІЇ

СФЕРА ДІЇ СТАНДАРТІВ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

 

Галузь: «Юридичні науки»

ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ

 

Галузь: «Філософські проблеми наукового пізнання, лінгвістична філософія.»

МНОГООБРАЗИЕ КАРТИН МИРА И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

 

Галузь: «Філософія»

К ВОПРОСУ ЭКСПЛИКАЦИИ ПОНЯТИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ОБУЧЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОНЯТИЙ АНИМА И АНИМУС

 

Галузь: «Технічні науки»

ШУМ ПОВІТРЯНИХ ГВИНТІВ

 

Галузь: «Технічні науки (оцінювання якості продукції)»

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ КАРТ ПРИ СТАТИСТИЧНОМУ КЕРУВАННІ ЯКІСТЮ

 

Галузь: «Медицина»

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА

МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ З ВИСОКИМ СЕРЦЕВО-СУДИННИМ РИЗИКОМ

 

Галузь: «Географія»

СУЧАСНИЙ СТАН ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Галузь: «Сільське господарство»

РОЛЬ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН В СУЧАСНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ

 

Галузь: «Професійна освіта»

ОСОБИСТІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Алескерова Ю.В.

Бараненко Р.В.

Брожко Н.

Буланцева Л.

Бусько І.М.

Бутенко А.О.

Вакулич М.М.

Вацеба М.І.

Видавська Л.

Волкович В.

Данилевич О.

Демченко М.

Дерев’янко Ф.М.

Дудник Г.

Зозуля О.

Дзюбенко І.

Калкатин А.

Кириченко В.Д.

Кислуха Н.

Кислуха Н. - 2

Козак О.

Корчинський B.C.

Коструб Л.М.

Кот К.

Котляр Л.

Кравченко А.

Крайсвітна А.

Кременчук А.С.

Крижанівська А.

Кругляк А.

Куц-Бурдейна О.О.

Куц-Бурдейна О.О. - 2

Куц-Бурдейна О.О. - 3

Куц-Бурдейна О.О. - 4

Куц-Бурдейна О.О. - 5

Куц-Бурдейна О.О. - 6

Куц-Бурдейна О.О. - 7

Куц-Бурдейна О.О. - 8

Куц-Бурдейна О.О. - 9

Куц-Бурдейна О.О. - 10

Куц-Бурдейна О.О. - 11

Куц-Бурдейна О.О. - 12

Куц-Бурдейна О.О. - 13

Лабінська Г.Б.

Лабінський А.Й.

Максимчук К.Ю.

Максимчук К.Ю. - 2

Максимчук К.Ю. - 3

Муржак-Чуб Т.

Наставна Т.

Нікітюк В.

Павленко Д.Г.

Панасюк О.

Пантилеенко Е.С.

Павловська Т.С.

Пархоменко О.А.

Пасічник М.

Перекос Т.

Петращук О.О.

Поліщук О.

Порицька Т.

Піскун О.

Попова М.

Присяжнюк А.Ю.

Процюк М.

Притула І.І.

Рахній О.Ю.

Руденко Т.С.

Рудзевич М.

Рябоконь О.

Савенко О.

Самко О.О.

Cеменчук Д.В.

Семенюк Р.

Скляренко Д.С.

Старикова Г.Г.

Стражнікова І.В.

Тартачний Є.

Усенко В.Ю.

Франчук Ю.

Черчик К.

Федчик А.П.

Шаталович А.М.

Шаталович И.В.

Шведова В.В.

Шевчук Н.

Шибінський О.