Галузь: «Охорона здоров’я» 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕНОСТІ ПОРУШЕННЯ ПОСТАВИ 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ ТА ІНФАРКТ МІОКАРДА

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ХРЕБТА

РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТІВ

СПЕЦИФІКА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ЕСЕНЦІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В ПОЄДНАННІ З ДИСКУЛЯТОРНОЮ ДИСТОНІЄЮ

ФІЗИЧНА ЛІКУВАЛЬНА КУЛЬТУРА АКВААЕРОБІКИ ТА АКВАФІТНЕСУ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПЛОСКОСТОПОСТІ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМ ПОСТАВИ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ДИСПЛАЗІЯХ КУЛЬШОВИХ СУГЛОБІВ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ДИТЯЧОМУ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ПАРАЛІЧІ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПНЕВМОНІЯХ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ТРАВМАХ ХРЕСТОПОДІБНОЇ ЗВЯЗКИ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

 

Галузь: «Економіка» 

ЛАКОФАРБОВІ ПОКРИТТЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

СТАТИСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ

  

Галузь: «Всесвітня історія» 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я В ДЕРЖАВНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ АВСТРАЛІЇ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В АВСТРАЛІЇРОЗВИТОК ТУРИЗМУ В АВСТРАЛІЇ

 

Галузь: «Філософія» 

МІФОЛОГІЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІДЕЇ ДЕТЕРМІНІЗМУ У СВІТОГЛЯДІ АНТИЧНОСТІ

«СКАЖИ МЕНІ, ЩО Є ДРУГ?»: ТЕМА ДРУЖБИ У ФІЛОСОФІЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

 

Галузь: «Релігієзнавство; Культурологія» 

АНТИЧНИЙ ПРИНЦИП СТАТУАРНОСТІ У КОНТЕКСТІ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕЛІГІЙНОГО МИСТЕЦТВА

 

Галузь: «Релігієзнавство» 

АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПОВОРОТ У РЕЛІГІЙНІЙ АСКЕЗІ ЗА ПРАЦЯМИ ІГНАТІЯ БРЯНЧАНІНОВА

НОВОВІДКРИТТЯ МЕТА-ОНТОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ

 

Галузь: «Інформаційні технології» 

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

 Бабій І.

Бондар Л.

Булига К.Б.

Вершина В.А.

Вітер І.І.

Герасимов В.В.

Данканіч Р.І.

Дащенко С.

Дронів В.В.

Корнійчук К.

Кузнецова А.Б.

Куц О.О.

Куц О.О. - 2

Куц О.О. - 3

Куц О.О. - 4

Куц О.О. - 5

Куц О.О. - 6

Куц О.О. - 7

Куц О.О. - 8

Куц О.О. - 9

Куц О.О. - 10

Куц О.О. - 11

Лебедєв О.С.

Малашкевич Л.

Мельник Ю.П.

Мельничук О.В.

Мичковська Л.І.

Москалюк С.

Негар Т.

Панасюк Віталій

Панасюк Владислав

Путінцева В.В.

Роздобудько В.С.

Романенко О.І.

Трухан В.В.

Федорова О.І.

Ходацька К.І.

Шаталович Д.

Шаталович І.В.

Шаталович І.В. - 2

Шаталович І.В. - 3

Шевчук Д.

Якушева Ю.І.

 

Галузь: «Охорона здоров’я» 

ЕТІОЛОГІЯ ТА ПАТОГЕНЕЗ ТРАВМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

КЛІНІКО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ АСТМАТИЧНОМУ БРОНХІТІ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ВИВИХУ ПЛЕЧА

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ СКОЛІОЗІ

ОСНОВНІ ПЕРІОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ НЕВРИТАХ ЛИЦЕВОГО НЕРВУ

ОСНОВНІ ПЕРІОДИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ПОРУШЕННЯХ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ РОЗРИВІ АХІЛЛОВОГО СУХОЖИЛЛЯ

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПРИ ВЕРТЕБРОГЕННОМУ БОЛЬОВОМУ СИНДРОМІ

РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ВАРИКОЗНОМУ РОЗШИРЕННІ ВЕН

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ОСТЕОАРТРОЗОМ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ІЗ ОСТЕОХОНДРОЗОМ ХРЕБТА

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ БРОНХІТАХ

  

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Балдинюк А.Р.

Горячківська І.А.

Дем᾿янюк Ю.О. 

Змієвець Ю.О.

 Кузьмінська А.Р.

Куц О.О. - 1

Куц О.О. - 2

Куц О.О. - 3

Куц О.О. - 4

Куц О.О. - 5

Куц О.О. - 6

Куц О.О. - 7

Куц О.О. - 8

Куц О.О. - 9

Куц О.О. - 10

Куц О.О. - 11

Куц О.О. - 12

Куц О.О. - 13

Куц О.О. - 14

Малогулко М.П.

Мовчан А.В.

Панасюк О.П.

Перекос Т.А.

Попова М.

 Редько В.В.

Стадник С.В.

Чута І.О.

Яковишен Р.О.

Галузь: «Інформаційно-вимірювальні технології» 

СТРУКТУРА НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ

 

Галузь: «Педагогіка» 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТІ

 

Галузь: «Олігофренопедагогіка» 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

 

Галузь: «Інформаційні технології» 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА CHEMICAL WASTET REATMENT З ХІМІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ СМІТТЯ

 

Галузь: «Філософія» 

РОЗМИСЛИ ПРО ІДЕАЛ ХРИСТИЯНСЬКОГО ШЛЮБУ У РОСІЙСЬКІЙ РЕЛІГІЙНІЙ ФІЛОСОФІЇ НА ЗЛАМІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Голян В.В.

Євсюкова Т.В.

Молчанюк В.А.

Молчанюк Ю.Є.

Морозова М.М.

Чмуж Г.С.

Шаталович О.М.

Галузь: «Материаловедение и обработка металлов»

ПЯТЕРНАЯ СИММЕТРИЯ В КРИСТАЛЛАХ

 

Галузь: «Педагогічні науки» 

ЗНАЧЕННЯ РУХЛИВИХ ІГОР У ФОРМУВАННІ ГАРМОНІЙНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

КУЛЬТУРА ЗДОРОВʼЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ

РОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ПРИ  ОБУЧЕНИИ  ФИЗИКИ

 

Галузь: «Биологические науки» 

АНТИАГРЕГАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ СОСУДОВ НАД ОСНОВНЫМИ ФОРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ КРОВИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Белова Т.А.

Берегова Х.М.

Денисюк Л.В.

Завалишина С.Ю.

Козлов В.М.

Корельская А.Г.

Кутафина Н.В.

Медведев И.Н.

Нагорная О.В.

Сизова Т.В.

Галузь: «Інформаційні технології»

ІГРОВІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ

СУЧАСНІ ON-LINE СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ НАЛАГОДЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

Галузь: «Здоров`я людини»

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ОЖИРІННІ

 

Галузь: «Фізична культура»

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ

ЛІКУВАЛЬНА ФІСКУЛЬТУРА ПРИ ЗАХВОРЮВАНЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ

 

Галузь: «Охорона здоров’я»

ЛФК ПРИ ГІПОТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ

ЛФК ПРИ СКОЛІОЗІ

МЕТОДИ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ СИСТЕМИ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ

РИЗИКИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ПЛОСКОСТОПІСТЮ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТІВ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ПЕРЕЛОМІВ НИЖНІХ КІНЦІВОК

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ОЖИРІННІ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ СКОЛІОТИЧНІЙ ПОСТАВІ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗІ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗІ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ

 

Галузь: «Медицина»

ЛФК ПРИ ІНСУЛЬТАХ

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ГІПОТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ИСХОДОВ ПРИ РЕКУРРЕНТНЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ

 

Галузь: «Клінічна медицина»

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ ТА СНІДу

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Андрійчук Р.П.

Бевзюк Н.В.

Бондаренко Д.О.

Бондарчук «Грищук» М.С.

Булига К.Б.

Булига О.А. 

Вапельник Т.О.

Власюк В.П.

Головін Д.В.

Дарморіз С.І.

Завадська В.В.

Івасик Н.І.

Ковальова Г.І.

Колбаско В.О.

Корнелюк О.С.

Кравченко Т.Ю.

Курдибаха А.П.

Куц-Бурдейна О.О.

Куц-Бурдейна О.О. - 2

Куц-Бурдейна О.О. - 3

Куц-Бурдейна О.О. - 4

Куц-Бурдейна О.О. - 5

Куц-Бурдейна О.О. - 6

Куц-Бурдейна О.О. - 7

Куц-Бурдейна О.О. - 8

Куц-Бурдейна О.О. - 9

Куц-Бурдейна О.О. - 10

Куц-Бурдейна О.О. - 11

Куц-Бурдейна О.О. - 12

Куц-Бурдейна О.О. - 13

Куц-Бурдейна О.О. - 14

Куц-Бурдейна О.О. - 15

Лотыш Н.Г.

Лукіянчук О.І

Лунгу Д.І.

Луп’як О.О.

Маліновська Н.М.

Мельничук Л.

Міщанчук О.В.

Нетичай В.Л.

Нікітіна І.В.

Оленець С.Ю.

Панасюк В.

Панасюк В.

Панченко Я.Д.

Папинко Р.М.

Приходько Т.М.

Пустовіт І.Я.

Ратушна С.О.

Рябошапка В.

Степанко О.Ю.

Стручалін І.

Ходацька К.І.

Яремчук О.В.

Галузь: «Юридичні науки»

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА ПРОКУРАТУРИ ДОСУДОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ

ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ КІБЕРЗЛОЧИНІВ

 

Галузь: «Право»

ОКРЕМІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ САНКЦІЙ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСЯГАННЯ НА ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ВИДІ ШТРАФУ 

 

Галузь: «Будівництво та архітектура»

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ТВОРЧОГО ПОШУКУ. ЧИ ДЕ ЗНАЙТИ НАТХНЕННЯ СТУДЕНТУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ?

 

Галузь: «Інформаційні технології»

ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМИ АПРОКСИМАЦІЇ ФУНКЦІЇ ВИЖИВАННЯ СПЛАЙНАМИ ТА НАБЛИЖЕННЯ НЕТТО-ПРЕМІЇ

 

Галузь: «Педагогіка»

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МIЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНIКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТI МАЙБУТНIХ ФАХIВЦIВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗI

 

 

Галузь: «Педагогіка, психологія»

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ПАСИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ

 

Галузь: «Економіка»

КОНСАЛТИНГ. ОСНОВНІ ФОРМИ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ. ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОНСАЛТИНГ

 

Галузь: «Автоматизація та приладобудування. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

ОГЛЯД І АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ПОБУДОВИ СИСТЕМ КАЛІБРУВАННЯ

 

Галузь: «Фізичне виховання і спорт»

ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ДІВЧАТ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ФІТНЕСУ

 

Галузь: «Охорона здоров᾿я»

РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ АРТРОСКОПІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ЗВ'ЯЗОК КОЛІННОГО СУГЛОБА

СТАРІННЯ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ПРОЯВИ ХВОРОБ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ ГІПЕРМОБІЛЬНОСТІ СУГЛОБІВ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПЛОСКОСТОПОСТІ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМ ПОСТАВИ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ІНСУЛЬТАХ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ІНСУЛЬТАХ 

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ТРАВМАХ КОЛІННОГО СУГЛОБУ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Андрусенко О.А

Бараненко Р.В.

Гадецька З.М.

Голубенко О.О.

Голубенко О.О. - 2

Гришанович Т.О.

Коваленко Д.О.

Кордонець О.

Кордонець О. - 2

Коротюк О. В.

Куц-Бурдейна О.О.

Куц-Бурдейна О.О. - 2

Куц-Бурдейна О.О. - 3

Куц-Бурдейна О.О. - 4

Куц-Бурдейна О.О. - 5

Куц-Бурдейна О.О. - 6

Куц-Бурдейна О.О. - 7

Куц-Бурдейна О.О. - 8

Куц-Бурдейна О.О. - 9

Марченко Ю.Е.

Неділько С.

Панич А.В.

Петрова М.М.

Старовацький С.Г.

Степура І.В.

Стоянова Г.О.

Твердохліб Б.

Тихонова І.Ю.

Томащук О.Г.

Чепрасова Т.І.

Шведова В.В.

Шевчук Е.Р.

Шевчук Е.Р. - 2

Шейнич С.І.

Шульгіна І.М.

Галузь «Педагогіка»:

ПРОЕКТ ЯК ФОРМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ СОЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Галузь «Будівництво та архітектура»:

АТРІУМНІ ПРОСТОРИ - ЯК ЗАСІБ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕНТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

 

Галузь «Технічні науки»:

 СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛ І КОМПОНЕНТІВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В АНАЛІТИЧНИХ ВИМІРЮВАННЯХ

 

Галузь «Філософські науки»:

НЕКОТОРЫЕ ИМПЛИЦИТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНА МИРА 

 

Галузь «Інформаційні технології»:

THE PROBLEM OF COMPUTATIONAL MOLECULAR MODELLING AND ITS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF MOLECULAR MEDICINE

Галузь «Фінансовий менеджмент»:

ФУНКЦІЇ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ

 

Антоненко І.В.

Антоненко І.В. - 2

Boyko I.

Diachenko K.K.

Бондаренко А.В.

Боцян Т.В.

Васильєва В.Г.

Недірова З. А.

Старикова Г.Г.

Шведова В.В.