Галузь: «Інформаційні технології»

ІГРОВІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ

СУЧАСНІ ON-LINE СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ НАЛАГОДЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

Галузь: «Здоров`я людини»

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ОЖИРІННІ

 

Галузь: «Фізична культура»

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ

ЛІКУВАЛЬНА ФІСКУЛЬТУРА ПРИ ЗАХВОРЮВАНЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ

 

Галузь: «Охорона здоров’я»

ЛФК ПРИ ГІПОТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ

ЛФК ПРИ СКОЛІОЗІ

МЕТОДИ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ СИСТЕМИ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ

РИЗИКИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ПЛОСКОСТОПІСТЮ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТІВ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ПЕРЕЛОМІВ НИЖНІХ КІНЦІВОК

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ОЖИРІННІ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ СКОЛІОТИЧНІЙ ПОСТАВІ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗІ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗІ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ

 

Галузь: «Медицина»

ЛФК ПРИ ІНСУЛЬТАХ

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ГІПОТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ИСХОДОВ ПРИ РЕКУРРЕНТНЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ

 

Галузь: «Клінічна медицина»

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ ТА СНІДу

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Андрійчук Р.П.

Бевзюк Н.В.

Бондаренко Д.О.

Бондарчук «Грищук» М.С.

Булига К.Б.

Булига О.А. 

Вапельник Т.О.

Власюк В.П.

Головін Д.В.

Дарморіз С.І.

Завадська В.В.

Івасик Н.І.

Ковальова Г.І.

Колбаско В.О.

Корнелюк О.С.

Кравченко Т.Ю.

Курдибаха А.П.

Куц-Бурдейна О.О.

Куц-Бурдейна О.О. - 2

Куц-Бурдейна О.О. - 3

Куц-Бурдейна О.О. - 4

Куц-Бурдейна О.О. - 5

Куц-Бурдейна О.О. - 6

Куц-Бурдейна О.О. - 7

Куц-Бурдейна О.О. - 8

Куц-Бурдейна О.О. - 9

Куц-Бурдейна О.О. - 10

Куц-Бурдейна О.О. - 11

Куц-Бурдейна О.О. - 12

Куц-Бурдейна О.О. - 13

Куц-Бурдейна О.О. - 14

Куц-Бурдейна О.О. - 15

Лотыш Н.Г.

Лукіянчук О.І

Лунгу Д.І.

Луп’як О.О.

Маліновська Н.М.

Мельничук Л.

Міщанчук О.В.

Нетичай В.Л.

Нікітіна І.В.

Оленець С.Ю.

Панасюк В.

Панасюк В.

Панченко Я.Д.

Папинко Р.М.

Приходько Т.М.

Пустовіт І.Я.

Ратушна С.О.

Рябошапка В.

Степанко О.Ю.

Стручалін І.

Ходацька К.І.

Яремчук О.В.

Галузь: «Юридичні науки»

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА ПРОКУРАТУРИ ДОСУДОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ

ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ КІБЕРЗЛОЧИНІВ

 

Галузь: «Право»

ОКРЕМІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ САНКЦІЙ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСЯГАННЯ НА ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ВИДІ ШТРАФУ 

 

Галузь: «Будівництво та архітектура»

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ТВОРЧОГО ПОШУКУ. ЧИ ДЕ ЗНАЙТИ НАТХНЕННЯ СТУДЕНТУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ?

 

Галузь: «Інформаційні технології»

ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМИ АПРОКСИМАЦІЇ ФУНКЦІЇ ВИЖИВАННЯ СПЛАЙНАМИ ТА НАБЛИЖЕННЯ НЕТТО-ПРЕМІЇ

 

Галузь: «Педагогіка»

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МIЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНIКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТI МАЙБУТНIХ ФАХIВЦIВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗI

 

 

Галузь: «Педагогіка, психологія»

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ПАСИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ

 

Галузь: «Економіка»

КОНСАЛТИНГ. ОСНОВНІ ФОРМИ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ. ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОНСАЛТИНГ

 

Галузь: «Автоматизація та приладобудування. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

ОГЛЯД І АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ПОБУДОВИ СИСТЕМ КАЛІБРУВАННЯ

 

Галузь: «Фізичне виховання і спорт»

ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ДІВЧАТ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ФІТНЕСУ

 

Галузь: «Охорона здоров᾿я»

РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ АРТРОСКОПІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ЗВ'ЯЗОК КОЛІННОГО СУГЛОБА

СТАРІННЯ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ПРОЯВИ ХВОРОБ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ ГІПЕРМОБІЛЬНОСТІ СУГЛОБІВ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПЛОСКОСТОПОСТІ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМ ПОСТАВИ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ІНСУЛЬТАХ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ІНСУЛЬТАХ 

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ТРАВМАХ КОЛІННОГО СУГЛОБУ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Андрусенко О.А

Бараненко Р.В.

Гадецька З.М.

Голубенко О.О.

Голубенко О.О. - 2

Гришанович Т.О.

Коваленко Д.О.

Кордонець О.

Кордонець О. - 2

Коротюк О. В.

Куц-Бурдейна О.О.

Куц-Бурдейна О.О. - 2

Куц-Бурдейна О.О. - 3

Куц-Бурдейна О.О. - 4

Куц-Бурдейна О.О. - 5

Куц-Бурдейна О.О. - 6

Куц-Бурдейна О.О. - 7

Куц-Бурдейна О.О. - 8

Куц-Бурдейна О.О. - 9

Марченко Ю.Е.

Неділько С.

Панич А.В.

Петрова М.М.

Старовацький С.Г.

Степура І.В.

Стоянова Г.О.

Твердохліб Б.

Тихонова І.Ю.

Томащук О.Г.

Чепрасова Т.І.

Шведова В.В.

Шевчук Е.Р.

Шевчук Е.Р. - 2

Шейнич С.І.

Шульгіна І.М.

Галузь «Педагогіка»:

ПРОЕКТ ЯК ФОРМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ СОЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Галузь «Будівництво та архітектура»:

АТРІУМНІ ПРОСТОРИ - ЯК ЗАСІБ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕНТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

 

Галузь «Технічні науки»:

 СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛ І КОМПОНЕНТІВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В АНАЛІТИЧНИХ ВИМІРЮВАННЯХ

 

Галузь «Філософські науки»:

НЕКОТОРЫЕ ИМПЛИЦИТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНА МИРА 

 

Галузь «Інформаційні технології»:

THE PROBLEM OF COMPUTATIONAL MOLECULAR MODELLING AND ITS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF MOLECULAR MEDICINE

Галузь «Фінансовий менеджмент»:

ФУНКЦІЇ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ

 

Антоненко І.В.

Антоненко І.В. - 2

Boyko I.

Diachenko K.K.

Бондаренко А.В.

Боцян Т.В.

Васильєва В.Г.

Недірова З. А.

Старикова Г.Г.

Шведова В.В.