Галузь: «Філологія»

ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКА ЗАПОЗИЧЕНА ЛЕКСИКА ІЗ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ

 

Галузь: «Педагогіка»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ДИДАКТИКИ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ

КОУЧИНГ В РОБОТІ ВИКЛАДАЧА МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ

РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

РОЛЬ І МІСЦЕ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІ В ЇХ ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ

ТВОРЧІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

 

Галузь: «Економіка»

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Галузь: «Економіка, бухгалтерський облік»

ДОКУМЕНТУВАННЯ ЯК МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИТРАТ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІСТОРІЇ 

 

Галузь: «Менеджемент, Облік»

СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТІВНОГО УПРАВЛІННЯ: НОВІ ТЕОРІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Галузь: «Медицина»

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ

РОЛЬ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНОЇ КОМАНДИ ПРАЦІВНИКІВ ЛАБОРАТОРІЇ

 

Галузь: «Біологія»

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОПУЛЯЦІЙ КОМАХ ЯК ЕЛЕМЕНТАРНИЙ ФАКТОР МІКРОЕВОЛЮЦІЇ

 

Галузь: «Cільське господарство»

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОЗАГОТІВЛІ

 

Галузь: «Харчові технолоії»

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ РИБНИХ СТРАВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ

 

Галузь: «Лінгвістична філософія»

КОНЦЕПЦИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

 

Галузь: «Філософія»

АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЛОСОФСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ ДУХОВНОСТІ

 

Галузь: «Інформаційні технології»

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ C++ КАК ПЕРВОГО ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО РАЗРАБОТЧИКА

 

Галузь: «Психологія»

КОНФЛІКТИ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ЗАПОБІГАННЯ 

МОТИВАЦІЯ ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-БОГОСЛОВІВ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ  КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УСВІДОМЛЕННЯ СТУДЕНТАМИ-МАЙБУТНІМИ ПЕДАГОГАМИ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ

СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩА РИСА ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

ТРИВОЖНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ

 

 

Галузь: «Методика викладання»

ІНТЕРАКТИВНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ

 

Галузь: «Технічні науки»

КОМПЕНСАЦІЯ ДЕВІАЦІЙ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ В САПР

ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ РОЗПОДІЛЬЧИХ ГАЗОПРОВОДІВ

УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ В ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЕКТАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ ІГОР

 

Галузь: «Соціологія»

SUBCULTURE OF THE POOR AND ITS CONSEQUENCES FOR DOMESTIC SOCIETY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Artemenko S.B.

Flyashnikova A.B.

Баранчук А.В.

Бартманський В.З.

Борисюк Т.П.

Буценко Н.О.

Вoйнaлoвич М.М.

Григорусь О.С.

Голян В.В.

Дадерко О.І.

Дерев’янко Д.В.

Дерев’янко Д.В. - 2

Дмитраш І.В.

Добровольська В.В.

Дорошенко Ю.І.

Ємець Н.О.

Єрошкіна Т.В.

Єрошкіна Т.В. - 2

Зарецька Л.М.

Зель Н.Ю.

Ітченко Д.М.

Іщенко Я.П.

Карлова В.О.

Каськевич Т.І.

Коломієць А.М.

Кошулян С.В.

Кравчук С.В.

Кулик О.С.

Лахай Ю.В.

Марчій-Дмитраш Т.М.

Мельник О.С.

Лебіга Т.В.

Мельник О.С.

Ревуцька Л.Я.

Романенко Н.П.

Сергієнко Л.Г.

Станкевич С.В.

Становська І.І.

Становський О.Л.

Старикова Г.Г.

Стахова О.О.

 Стахова О.О. - 2

Стахова О.О. - 3

Стахова О.О. - 4

Стахова О.О. - 5

Стахова О.О.  - 6

Стахова О.О. - 7

Торопенко А.В.

Туць О.М.

Українець Н.С.

Федорова З.І.

Торопенко О.В.

Ходзицька В.В.

Шаталович А.М.

Шаталович І.В.

Швець П.С.