Галузь: «Інформаційно-вимірювальні технології» 

СТРУКТУРА НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ

 

Галузь: «Педагогіка» 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТІ

 

Галузь: «Олігофренопедагогіка» 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

 

Галузь: «Інформаційні технології» 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА CHEMICAL WASTET REATMENT З ХІМІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ СМІТТЯ

 

Галузь: «Філософія» 

РОЗМИСЛИ ПРО ІДЕАЛ ХРИСТИЯНСЬКОГО ШЛЮБУ У РОСІЙСЬКІЙ РЕЛІГІЙНІЙ ФІЛОСОФІЇ НА ЗЛАМІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Голян В.В.

Євсюкова Т.В.

Молчанюк В.А.

Молчанюк Ю.Є.

Морозова М.М.

Чмуж Г.С.

Шаталович О.М.