Галузь: «Юридичні науки»

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА ПРОКУРАТУРИ ДОСУДОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ

ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ КІБЕРЗЛОЧИНІВ

 

Галузь: «Право»

ОКРЕМІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ САНКЦІЙ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСЯГАННЯ НА ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ВИДІ ШТРАФУ 

 

Галузь: «Будівництво та архітектура»

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ТВОРЧОГО ПОШУКУ. ЧИ ДЕ ЗНАЙТИ НАТХНЕННЯ СТУДЕНТУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ?

 

Галузь: «Інформаційні технології»

ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМИ АПРОКСИМАЦІЇ ФУНКЦІЇ ВИЖИВАННЯ СПЛАЙНАМИ ТА НАБЛИЖЕННЯ НЕТТО-ПРЕМІЇ

 

Галузь: «Педагогіка»

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МIЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНIКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТI МАЙБУТНIХ ФАХIВЦIВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗI

 

 

Галузь: «Педагогіка, психологія»

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ПАСИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ

 

Галузь: «Економіка»

КОНСАЛТИНГ. ОСНОВНІ ФОРМИ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ. ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОНСАЛТИНГ

 

Галузь: «Автоматизація та приладобудування. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

ОГЛЯД І АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ПОБУДОВИ СИСТЕМ КАЛІБРУВАННЯ

 

Галузь: «Фізичне виховання і спорт»

ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ДІВЧАТ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ФІТНЕСУ

 

Галузь: «Охорона здоров᾿я»

РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ АРТРОСКОПІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ЗВ'ЯЗОК КОЛІННОГО СУГЛОБА

СТАРІННЯ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ПРОЯВИ ХВОРОБ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ ГІПЕРМОБІЛЬНОСТІ СУГЛОБІВ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПЛОСКОСТОПОСТІ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМ ПОСТАВИ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ІНСУЛЬТАХ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ІНСУЛЬТАХ 

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ТРАВМАХ КОЛІННОГО СУГЛОБУ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Андрусенко О.А

Бараненко Р.В.

Гадецька З.М.

Голубенко О.О.

Голубенко О.О. - 2

Гришанович Т.О.

Коваленко Д.О.

Кордонець О.

Кордонець О. - 2

Коротюк О. В.

Куц-Бурдейна О.О.

Куц-Бурдейна О.О. - 2

Куц-Бурдейна О.О. - 3

Куц-Бурдейна О.О. - 4

Куц-Бурдейна О.О. - 5

Куц-Бурдейна О.О. - 6

Куц-Бурдейна О.О. - 7

Куц-Бурдейна О.О. - 8

Куц-Бурдейна О.О. - 9

Марченко Ю.Е.

Неділько С.

Панич А.В.

Петрова М.М.

Старовацький С.Г.

Степура І.В.

Стоянова Г.О.

Твердохліб Б.

Тихонова І.Ю.

Томащук О.Г.

Чепрасова Т.І.

Шведова В.В.

Шевчук Е.Р.

Шевчук Е.Р. - 2

Шейнич С.І.

Шульгіна І.М.