Галузь «Хімія»:

ВИКОРИСТАННЯ ГРУНТОВИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 

Галузь «Біологія»:

МОДУЛЯЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ЩУРІВ ДИСТИЛЬОВАНИМ ПИТНИМ РАЦІОНОМ

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОТРУЙНИХ РОСЛИН,ЩО ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЛІВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

 

Галузь «Технічні науки»:

WAYS TO INCREASE THE STRENGTH OF PIPES OF OIL ASSORTMENT

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВУЛИЧНИМ ОСВІТЛЕННЯМ

ПОДХОД К ВОПРОСУ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ НА ОСНОВЕ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

СОРБЦІЯ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ СПОСІБ АКУМУЛЮВАННЯ ТЕПЛОТИ

 

Галузь «Материаловедение и обработка металлов»:

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ АМОРФНОЙ ЭЛЕКТРООСАЖДЕННОЙ СУРЬМЫ 

 

Галузь «Педагогічні науки»:

APPLICATION OF REMOTE TRAINING TECHNOLOGY AT THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COURSES PROGRAMS

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПНЗ

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ ШКІЛ ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ В ГАЛУЗІ ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕДИЦИНИ Й ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ЗМІСТІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ

 

Галузь «Економіка»:

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ В ОПОДАТКУВАННІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

ОСОБЛИВОСТІ ФІРМОВОЇ ТОРГІВЛІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВИТКУ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У БУДІВНИЦТВІ

ПЛАТНИКИ, ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ, ЗВІТНОСТІ Й СПЛАТИ ЗБОРУ ЗА КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ СИСТЕМ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЮ ІЗ БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ

 

Галузь «Менеджмент і маркетинг»:

БРЕНДИНГ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ І ДОХОДІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТА МІСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Галузь «Управління проектами»:

ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ІЄРАРХІЧНОЇ СТРУКТУРИ РОБІТ ПРОЕКТУ (WBS) ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ НА ПРИКЛАДІ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ СОКОВОГО БАРУ "DNIPRO & THE JUICE"

 

Галузь «Інформаційні технології»:

ВЕБ-ЗАСТОСУНОК "КНИГАРНЯ BOOKS AROUND"

ОБЛАЧНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ BDAAS

ОБЩИЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ВЕБ-САЙТОВ

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЦІ

ПОБУДОВА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ SMARTHOUSE З ВИКОРИСТАННЯМ ВІРТУАЛЬНИХ МАШИН

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАТ-БОТОВ ПЕРЕД ПРИЛОЖЕНИЯМИ И ВЕБ-СЕРВИСАМИ. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА TELEGRAM КАК ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЧАТ-БОТА

ПРО ОДИН ПІДХІД ДО СИНТЕЗУ СХЕМИ РЕЛЯЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КРАУДФАНДИНГА

СБОР И ОБРАТОБКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В СТАРТАП ПРОЕКТАХ

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ ПОСЕЩЕНИЙ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИМИСЯ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

СТЕК ПРОТОКОЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ IOT. АНАЛИЗ И ВЫБОР ПРОТОКОЛА ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В СИСТЕМУ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМИ ВЕЩАМИ

«ТРИРІВНЕВИЙ MVC» У ВЕБ-ПРОГРАМУВАННІ

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДА СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ НА БАЗЕ АНКЕТЫ БОЛИ МАКГИЛЛ И ВИЗУАЛЬНО-АНАЛОГОВОЙ ШКАЛЫ. ИНТЕГРАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В МЕДИЦИНСКИЙ ВЕБ-СЕРВИС

 

Галузь «Журналістика»:

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРЕСИ В УКРАЇНІ

 

Галузь «Методика викладання іноземної (англійської) мови»:

ПРОБЛЕМА ВЖИВАННЯ «ПОМИЛКОВИХ ДРУЗІВ ПЕРЕКЛАДАЧА» У РОБОТАХ СТУДЕНТІВ

 

Галузь «Право»:

ГОСПОДАРСЬКА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ

ДЕМОКРАТИЧНО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО

ПРАВО ПРИТУЛКУ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

 

Галузь «Кримінальне процесуальне право»:

ЗАСАДИ РІВНОСТІ ТА ЗМАГАЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ГАРАНТІЇ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД 

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ПІДОЗРЮВАНОГО ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

 

Галузь «Господарське право»:

ПРАВО ЛЮДИНИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

СУТНІСТЬ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

 

Галузь «Історія вчень про державу і право»:

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ НІККОЛО МАКІАВЕЛЛІ

АНАЛІЗ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ТЕОРІЇ ТОМИ АКВІНСЬКОГО

 

Галузь «Державне право зарубіжних країн»:

ЗАКРІПЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ГІДНОСТІ ОСОБИ У КОНСТИТУЦІЇ ПОЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

 

Галузь «Філософія»:

ВЕГЕТАРИАНСТВО КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

 

Галузь «Цивільна безпека»:

ОЦІНКА РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ В РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ

 

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Pavlyk I.

Vasylyshyn V.

Vasylyshyn V. - 2

Андрійчук Б.І.

Андрійчук Б.І. - 2

Афанасьева И.В.

Афанасьева И.В. - 2 

Беркова О.П.

Білецька Н.В.

Білюк А.В.

Богуцька А.А.

Богуцька А.А. - 2

Богуцька А.А. - 3

Гаврилюк Ю.В.

Голян Н.В.

Голян Н.В. - 2

Голян Н.В. - 3

Голян Н.В. - 4

Горбатенко Б.В.

Гордієнко А.О.

Грицаюк В.В.

Даниель Я.Д.

Даценко А.С.

Деменєва О.Б.

Діхтярь Л.І.

Драницька О.С.

Драницька О.С. - 2 

Заєць І.П.

Зозуля Н.В.

Иванов В.Г.

Іщенко Н.М.

Каськевич Т.І.

Квасній З.В.

Квасній Л.Г.

Князева М.А.

Козинець О.Д.

Козлов В.М.

Кокуца Є.Д.

Кокуца Є.Д. - 2 

Коломієць О.В.

Коновальчук М.М.

Кузін В.С.

Лісовська А.А.

Лук’янець Д.В.

Ляшенко В.П.

Мазун О.В.

Мальковський Д.М.

Маринич Р.С.

Мезенцева О.М.

Морковін Є.О.

Морковін О.О.

Нікіфорова С.М.

Німкович С.І.

Новікова В.Є.

Обертинський С.А.

Онипченко Є.В.

Онищенко А.Г.

Онищенко К.Г.

Осін Р.А.

Пасичный А.Н. 

Паславська В.В. 

Піх Л.О.

Полюх Х.М.

Полюх Х.М. - 2 

Сергієнко О.В.

Сисин Г.І.

Стёпин В.И.

Сухий К.М.

Таєнчук А.М.

Тихонова О.О.

Тімофєєва Т.С.

Тімофєєва Т.С. - 2

Тімофєєва Т.С. - 3

Турута А.П.

Федорчак О.Є.

Філатов В.О.

Чернявский Н.А.

Шакула О.О.

Шевчук А.В.

Шевчук А.В. - 2

Шевчук А.В. - 3

Шикарев И.А.

Шечук Т.В.

Шинковська І.Л.

Щербіна Л.В.

Яременко М.М.