Галузь: «Психологія»

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕРВОВО-ПСИХІЧНОЇ СТІЙКОСТІ У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ УЧАСНИКІВ АТО

ФАСИЛІТАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

Галузь: «Педагогіка»

BILINGUALISM AND BRAIN DEVELOPMENT

УРОКИ-ЕКСКУРСІЇ НА УРОКАХ З ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

 

Галузь: «Право»

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

Галузь: «Цивільне право»

ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ

 

Галузь: «Конституційне право»

ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА ЗА НАРОДЖЕННЯМ

 

Галузь: «Технічні науки»

ВПЛИВ НАУКИ НА ТЕХНІКУ

МЕХАНІЧНА ОБРОБКА ДЕТАЛЕЙ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПОЛІМЕРНИХ МАСТИЛ

 

Галузь: «Менеджмент і маркетинг»

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ

 

Галузь: «Економіка»

МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ПРИЧИНИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ

ПРИЧИНИ ЗМЕНШЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

РОЛЬ МИТНОЇ СИСТЕМИ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

СУЧАСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ 

 

Галузь: «Метрологія та вимірювальна техніка»

ВИКОРИСТАННЯ КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ

ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КАНАЛ З ВІДДАЛЕНОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ РОЗМІРУ ДОВЖИНИ ДЛЯ СИСТЕМ ІНТЕРНЕТ-КАЛІБРУВАННЯ 

СИСТЕМА ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ КЛЮЧОВИХ ЗВІРЕНЬ ПЕРВИННИХ ЕТАЛОНІВ (МАСИ) ЗА ПРОЦЕДУРОЮ С 

 

Галузь: «Журналістика»

ЗОБРАЖЕННЯ СТИЛЮ ЖИТТЯ МОЛОДІ У КОНТЕКСТІ ТЕЛЕРЕКЛАМИ

МАНІПУЛЯТИВНИЙ ВПЛИВ ЗМІ ТА ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧИХ УСТАНОВОК

ПРОСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ КАНДИДАТІВ США У НОВИХ МЕДІА

РЕКЛАМА В ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ АСПЕКТІ

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДОНАЛЬДА ТРАМПА

ЯКІСТЬ ПРОСУВАННЯ ЯК ЧИННИК РОЗУМІННЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ

 

Галузь: «Журналістика, візуалізація»

РОЗВИТОК ВІЗУАЛІЗАЦІЇ, ЇЇ ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ, ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ УКРАЇНИ В ІНОЗЕМНИХ ЗМІ

 

Галузь: «Сільське господарство»

ВПЛИВ ГУСОТИ СТОЯННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ В УМОВАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ В УМОВАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Галузь: «Сільськогосподарські науки»

ВПЛИВ ГЕРБІЦИДІВ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Галузь: «Грунтознавство»

ОЗНАКИ, СКЛАД ТА ВЛАСТИВОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО МАЛОГУМУСНОГО ЯГОТИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ

 СІРІ ЛІСОВІ ГРУНТИ, ЇХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗАХОДИ ПО ПІДВИЩЕННЮ РОДЮЧОСТІ

 

Галузь: «Соціальні комунікації»

ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗІВ КУЛІНАРНОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ЕСЕЇСТИЧНОМУ ПРОСТОРІ

 

Галузь: «Транспортні системи»

ІАТІ - АЛЬТЕРНАТИВНА СИСТЕМА БРОНЮВАННЯ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ

 

Галузь: «Політична економія»

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ

 

Алфавітний покажчик учасників конференції:

Бергер Є.Е.

Білошицька В.І.

Брикалова А.О.

Гаврилюк Ю.В.

Гаврилюк Ю.В. - 2

Глупак З.І.

Глупак З.І. - 2

Гордієнко Р.Ю.

Гнаткович О.Д.

Гуркова Є.О.

Гутовська Н.В.

Делій К.Д.

Деркач А.В.

Дідик О.О.

Долина К.В.

Затока С.А.

Захарченко Д.М.

Захарченко Д.М. - 2

Захарченко Д.М. - 3

Іванченко В.М.

Кириченко А.С.

Коваленко П.К.

Ковшар Ю.І.

Козорог Д.С.

Кононенко О.О.

Кравченко Ю.С.

Кравченко Ю.С. - 2

Лобзова С.Л.

Логвін О.О.

Лозенко О.А.

Малохатько Є.В.

Малохатько Є.В. - 2

Марігун А.О.

Матвієнко М.І.

Назарова С.В.

Наіт Буда А.М.

Нестеренко Ю.В.

Норенко А.М.

Периста К.Е.

Романенко І.В.

Сатаєва О.О.

Сиротюк М.Р.

Терещеня О.В.

Чанковська А.В.

Шепянова А.М.

Яковчук В.В.